Zmienić (to change) conjugation

Polish
118 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
zmienię
I will change
zmienisz
you will change
zmieni
he will change
zmienimy
we will change
zmienicie
you all will change
zmienią
they will change
Imperative
-
zmień
you change!
niech zmieni
let him/her/it change
zmieńmy
let's change
zmieńcie
you all change
niech zmienią
let them change
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zmieniłam
I changed
zmieniłaś
you changed
zmieniła
she changed
zmieniłyśmy
we changed
zmieniłyście
you all changed
zmieniły
they changed
Future feminine tense
zmienię
I will change
zmienisz
you will change
zmieni
she will change
zmienimy
we will change
zmienicie
you all will change
zmienią
they will change
Conditional feminine tense
zmieniłabym
I would change
zmieniłabyś
you would change
zmieniłaby
she would change
zmieniłybyśmy
we would change
zmieniłybyście
you all would change
zmieniłyby
they would change
Conditional perfective feminine tense
zmieniłabym była
I would have changed
zmieniłabyś była
you would have changed
zmieniłaby była
she would have changed
zmieniłybyśmy były
we would have changed
zmieniłybyście były
you all would have changed
zmieniłyby były
they would have changed
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zmieniłem
I changed
zmieniłeś
you changed
zmienił
he changed
zmieniliśmy
we changed
zmieniliście
you all changed
zmienili
they changed
Future masculine tense
zmienię
I will change
zmienisz
you will change
zmieni
he will change
zmienimy
we will change
zmienicie
you all will change
zmienią
they will change
Conditional masculine tense
zmieniłbym
I would change
zmieniłbyś
you would change
zmieniłby
he would change
zmienilibyśmy
we would change
zmienilibyście
you all would change
zmieniliby
they would change
Conditional perfective masculine tense
zmieniłbym był
I would have changed
zmieniłbyś był
you would have changed
zmieniłby był
he would have changed
zmienilibyśmy byli
we would have changed
zmienilibyście byli
you all would have changed
zmieniliby byli
they would have changed
Impersonal
zmieniono by
there would be changed
zmieniono by
there would be changed

Examples of zmienić

Example in PolishTranslation in English
! Nie ma ani jednej rzeczy, którą chciałbyś we mnie zmienić?There's not one thing you'd like to change about me?
"Boże! Daj mi siłę, abym pogodził się z tym, czego zmienić nie mogę;"Lord, grant me the strength to change the things I can,
"Boże, daj mi pogodę ducha, bym mógł zaakceptować rzeczy, "których nie mogę zmienić, "odwagę, by zmienić rzeczy, które mogę zmienić...God, grant me the serenity to accept the things I cannot change the courage to change the things I can and the wisdom to know the difference.
"Bóg dał mi dar spokoju by zaakceptować rzeczy których nie da się zmienić... i odwagę by zmieniać rzeczy które mogę... i mądrość by widzieć różnice.""God grant me the serenity to accept the things I cannot change... the courage to change the things I can... and the wisdom to know the difference."
"Bóg dał mi siłę... "by akceptować to, czego nie moge zmienić... "i odwagę do zmiany tego, co w mojej mocy...God grant me the serenity to accept the things I cannot change and the courage to change the things I can and the wisdom to know the difference.
" Zmień swoje myśli, zmień swoje życie" (Potęga intencji)Change your thoughts, change your life!
"Nigdy, nigdy nie zmień się."Never, never change.
"Przepraszam" nie występuje w moim słowniku. Jeśli chcesz to usłyszeć, to zmień swoje imię na "Przepraszam.""Sorry" is not in my dictionary if you want to hear it, change your name to "sorry."
"Zamknij okno, zmień bieg.""Wind your window up, change gear."
"Zmień zdanie, cofnij.. i znów zmień zdanie"Change your mind scarc and go again Buc changed your mind again
- Więc to zmieńmy- Well, hell, let's change that.
- No to go zmieńcie.- Well, let's change them out.
- Zatem zmieńcie traktat.- Then change the treaty.
Albo zmieńcie "Najlepsza jaka jest" na,Or change the "Best there is" thing to,
Cóż... zmieńcie opatrunek.Well ... change his bandage.
Drobna rada, niedorozwoje. Jeśli chcecie nazywać się Cyber Kalifatem, zmieńcie swoje hasło.Word of advice, retards... _ if you declare yourself the Cyber Caliphate, change your system password.
* Kiedy sprawiłeś, że zmieniłam zdanie*♪ when you changed my mind ♪
- A, zmieniłam zdanie.- Oh, I've changed my mind.
- Bardzo się zmieniłam.I'm much changed, sir.
- Chyba się zmieniłam.I guess I have changed.
- Chyba trochę się zmieniłam. - Niebardzo.- I'm guessing I've changed a little.
"Jak bardzo zmieniłaś.How you changed me.
- A ty zmieniłaś moje życie.And you changed my life. - Me.
- A wtedy ty zmieniłaś się w jedną noc.- And then you changed overnight. - Look. - It's the old Will all over--
- Bardzo się zmieniłaś odkąd masz faceta.We all think you've really changed since you've got a man in your life.
- Bardzo się zmieniłaś.I must say, you've changed considerably.
!" Pomijając sprawę pęcherza, to reszta się, aż tak nie zmieniła!Other than acquiring bladder control, things haven't changed much.
"6 rano" wszystko zmieniła."6 A.M." changed everything.
"Czy to zmieniła się pora roku czy ja widzę inaczej?""Has the season changed or the scenario or my perspective?"
"Czy to zmieniła się pora roku czy ja widzę inaczej?"Has the season changed or the scenario or simply my perspective?"
- Chyba zmieniłyśmy temat.I think we just changed the subject.
- Po czym zmieniłyśmy zdanie.-And then we changed our minds.
Demon zabił Lady Godivę, zmieniłyśmy historię i teraz trzeba to naprawić. Jesteś z nami, czy nie? Lady Godiva?Uh, look, we're kinda in a hurry, so Cliff Notes version, demon killed Lady Godiva, we changed history, we gotta fix it, so are you with me or what?
Jesteśmy projektantkami ubrań nigdy nawet nie zmieniłyśmy oponyWe're two textile designers for Christ's sake. We've never even changed a tire before.
Moją współlokatorkę ktoś nękał przez telefon i zmieniłyśmy numer.My roommate's been getting these weird calls,so we changed our number.
- Wy zmieniłyście ludzi.- You've changed people.
Dziewczyny, um, zmieniłyście moje życie.You guys, um, you guys changed my life.
Jeszcze coś zmieniłyście w moim dniu ślubu?Is there anything else about my wedding day that you guys changed?
Myślicie, że mnie coś obchodzi, że się zmieniłyście?You think I give a flying ferret's patootie about how you've changed?
To jest fantastyczne jak się zmieniłyście rozważmy twój powrót.It's fantastic how you've changed since you got back.
! Nie wiedziałem, że twoje upodobania tak bardzo się zmieniły w cągu 6 lat!I didn't know your preferences had changed so much in six years!
"Dlaczego jego ambicje nagle się zmieniły?""Why has the ambience changed suddenly?"
"Ja po prostu nienawidził tak, jak zmieniły się kiedy Gilcrest wrócił do miasta."I just hated the way you changed when Gilcrest came back to town.
"Nazwiska się zmieniły, odkąd byłeś tu ostatnio."The names have all changed Since you hung around
"Philippe, przykro mi to mówić, ale zmieniły się zasady w ochronie World Trade Center, musimy teraz nosić identyfikatory."but the security around the World Trade Center has changed, "and now we all are forced to carry an ID.
A ja nabazgrałam parę stron o tym, jak zmieniłabym godziny przerw międzylekcyjnych by wnieść w nasze życie nieprawdopodobną efektywność.I cranked out a couple of pages on how I would change the break times between classes to make our lives, oh, so more efficient.
Jeśli bym Nim była, zmieniłabym wiele rzeczy.Nuh-uh. If I was, I would change a lot of things.
Oczywiście zmieniłabym wazę.Obviously, I would change out the vase, but... ahem.
Poznałaś kiedyś kogoś, dla kogo całkowicie zmieniłabyś swoje życie?Have you ever met someone that you would change your entire world for?
Chociaż żadna tajemnica nie zmieniłaby moich uczuć w stosunku do ciebie.I mean, i really can't think of a secret That would change the way i feel about you.
Choć wydaje się to nieprawdopodobne, jest 0,004% szans, że strzelec, przy dzisiejszym wietrze, wypuściłby kulę, która rozpędzałaby się do uderzenia w świetlik, gdzie zmieniłaby trajektorię, a z powodu klimatyzacji jej prędkość by wzrosła.While the likelihood seems improbable, there is a .004% chance that a shooter firing with this morning's five miles per hour northwesterly winds, would release a bullet that would only increase speed until hitting the skylight, where the trajectory would change nominally and the bullet would increase velocity due to air conditioning within the station.
Kiedyś dostał ofertę, która zmieniłaby jego życie, ale ją odrzucił, bo chciał postąpić słusznie wobec swoich klientów.He once had an offer on the table that would change his life, and he turned it down because he wanted to do what was right for his clients.
Moja żona zmieniłaby zamki, gdy tylko dowiedziałaby się, że odrzuciłem twoją prośbę.My wife would change the lock if know that I've done you a favor.
Myślisz, że trutka na szczury zmieniłaby smak jajecznicy?Do you think rat poison would change the flavor of eggs?
Dwie misje w Iraku zmieniłyby każdego, ale jeśli zwolni tempo, oswoi się z myślą o powrocie, i nie wróci do remizy, dopóki nie będzie całkowicie gotowy, to nic mu nie będzie.I think two tours in iraq would change anybody, but if he just takes it slow, gets used to being home, and doesn't come back to the firehouse until he's absolutely ready, he's gonna be fine.
Wreszcie należy stwierdzić (jedynie dla wyjaśnienia), że nawet w przypadku włączenia sprzedaży zmonopolizowanej do konsumpcji (patrz: tabela poniżej) zmieniłyby się jedynie poziomy ogólne, ale tendencja polegająca na znacznym zmniejszeniu się popytu w OD pozostałaby bardzo podobna do opisanej w motywie 69 powyżej.Finally and for the sake of clarity only, it should be noted that, even if those captive sales were to be included in the consumption (see table just below), only the total levels would change, but the trend, namely the substantial demand contraction of the IP would remain very similar to the one described in recital 69.
"... i zmieniłem zdanie..." "... zapomnij o przystawce, zapomnij o daniu głównym ... rozpoznałem, że jesteś facetem po głosie..."But you had a dingdong And it changed my mind
"Ja zmieniłem zdanie," mówię."I've changed my mind," I say.
"Jasne" oznacza "zmieniłem zdanie"."Okay," as in I changed my mind.
"Kochanie, zmieniłem zdanie.""changed my mind.
"Mogę wskazać palcem ludzi, których życie zmieniłem poprzez wizje, zesłane przez siły wyższe."I can pack this courtroom with people whose lives "I've changed because of the other visions I've had, sent to me by some higher power,perhaps divine."
"Nic się nie zmieniłeś.""You haven't changed a bit."
"że zmieniłeś grę, wprowadzam więc nowe reguły."You've changed the game, so there's new rules now.
- A czemu ty jeszcze niczego nie zmieniłeś, tato? - A po co miałbym to robić?How come you haven't changed anything yet, Dad?
- Ale zmieniłeś zdanie?- But you changed your mind?
- Ani trochę się nie zmieniłeś.-God, you haven't changed a bit.
! Ostrovski powiedział policjantom, że zmienił zdanie o zeznaniu.Well, Ostrovsky told the uniforms that were guarding him that he changed his mind about testifying.
"Bidet" zmienił moje życie".'Eat It' changed my life..."
"Jak szampon Shinette zmienił moje życie", w 20 słowach."How Shinette Shampoo changed my life," in 20 words.
"Nasz świat się zmienił.Our world has changed,
"On się zmienił."He'd changed.
"Co się stało podczas zabawy, że tak się zmieniliśmy?""We're having so much of fun, things have changed so much"
"Dlaczego tak się zmieniliśmy""Why have things changed?"
"Dzięki, ale zmieniliśmy zdanie".I just said, "Thanks, but we changed our minds."
"Powrót do przyszłości". Cofnęliśmy się w czasie i coś zmieniliśmy.We came back in time to the island and changed stuff.
- Ale się zmieniliśmy.- But we've changed.
- Może obaj się zmieniliście.Maybe he's changed. You've changed.
- Mówi poważnie, prawda? Posłuchaj, zmieniliście ustalone terminy!Look, you have changed the terms of the agreement!
- To wy daliście mi poczucie indywidualizmu, zmieniliście mnie, a później odesłaliście do kolektywu.You gave me a sense of individuality changed me, then sent me back to the collective.
Ale się zmieniliście.But you've changed.
Ale wy się w ogóle nie zmieniliście.The world has changed so. But you haven't changed at all. Of course we have.
"Shaft", jak sądzę, był napisany dla białego aktora, ale po "Sweetback'u" zmienili go na czarnego.Shaft, I think, was being written for a white actor, and after "Sweetback," they changed it over for a black person.
"The Clash"... Oni zmienili spojrzenie na muzykę punk'ową!The Clash... they changed the face of punk music!
- A oni zmienili zegar.- And they changed the clock.
- Ale może się zmienili.- Perhaps they have changed.
- Ale to oznacza, że to zmienili.But it's better. But that means they've changed it.
"Sir, zmienię twój numer dla bezpieczeństwa.''Sir, l will change this number for security reasons.'
- Jeśli lek nie zadziała... - Jeśli nie zadziała, zmienisz sie.-lf the medicine doesn't work-- -lf it doesn't work, you will change.
"nie wydaje mi się, że to zmieni się po mej śmierci."I don't imagine that will change much after my death.
"pewnego dnia, twoje życie kompletnie się zmieni""Life will change some day"
'W jedną minutę... Moje życie zmieni się w jedną minutę.'ln just one minute.. my life will change in just one minute.
- Masz nadzieję, że się zmienimy?- Do you hope we will change ?
- Tak samo jak zmienicie się wy... Kiedy uświadomicie sobie, że Wrota pod-wszechświata... mogą przekroczyć tylko ci, którzy przekonali się do wiary Necromangerów.- Just as you will change... when you realize that the threshold to the UnderVerse will be crossed... only by those who have embraced the Necromonger faith.
- Tak samo jak zmienicie się wy... Kiedy uświadomicie sobie, że do pod-wszechświata Mogą dotrzeć tylko ci, którzy przekonali się do wiary Necromangerów.- Just as you will change... when you realize that the threshold to the UnderVerse will be crossed... only by those who have embraced the Necromonger faith.
- Wszystko w porządku, ale jeśli nie zmienicie struktury, to nic się nie zmieni.- Exactly. Well, that's all very well, but if you don't have the right structure in place, then nothing will change.
Ale wy się zmienicie.But you will change.
"Kto wie, kiedy uczucia się zmienią?"Who knows when seasons will change?
'Wielkie pieniądze zmienią właściciela.'Big money will change hands.
- Istnieje szansa, że zmienią zdanie?Is there any indication the Council will change their position?
- Rzeczy się zmienią.- Things will change.
"po prostu zmieniłbym moje przekonania."I would change my beliefs."
/Nie zmieniłbym w tobie nic# When I see your face # # There's not a thing that I would change #
Jeśli trzeba, zmieniłbym coś w sobie, ale nigdy nie kazał zmieniać się tobie.I would change myself but never try to change you.
- Tak, z tym, że... ty wysłuchujesz opinii z mojej perspektywy. I jestem pewien, że... zmieniłbyś zdanie, gdyby zmieniły się fakty.- Yes, but you listen to my perspective, and I have no doubt that your mind would change if the facts were to change.
Dlatego też nie podano konkretnego argumentu, który zmieniłby wnioski dotyczące interesu Unii, wyrażone w dwóch powyższych rozporządzeniach.Therefore, no concrete element was submitted which would change the conclusions on Union interest as established by the above two Regulations.
I zmieniłby życie Franciszka. Bo jeśli się dowiem, że to on próbował mnie zabić, sam go zgładzę.And it would change Francis's life, because if I learn that he did try to kill me,
Jak zmieniłby się świat, gdyby Stalin miał Supermana.Imagine how the world would change if Stalin had Superman.
Jaki miafiozo zmieniłby swoje nazwisko z Gotti na Grotti?{What are you talking about? }What mobster would change his name from Gotti to Grotti?
Gdyby o panu wiedzieli, zmieniliby zdanie.If they knew more about you, their opinion would change.
Ponieważ nie ma dowodów na to, że japońscy producenci eksportujący zmieniliby swoją politykę cenową celem podniesienia cen w przypadku wygaśnięcia środków, również bardzo prawdopodobne jest, że ten zwiększony przywóz odbywałby się po cenach dumpingowych.Since there is no evidence that Japanese exporting producers would change their pricing behaviour in order to increase prices should measures be allowed to lapse, it is also very likely that these increased imports will be made at dumped prices.
Przywóz ten odbywałby się prawdopodobnie nadal po cenach dumpingowych, ponieważ nic nie wskazuje na to, że eksporterzy zmieniliby swe zachowania cenowe w przypadku uchylenia środków.The prices of these imports would likely continue to be at dumped prices as there is no indication that the exporters would change their pricing behaviour if measures were to be repealed.
"A" zmieniło to tak, by brzmiało bardziej jak nazwisko jakiejś osoby, więc zamiast szukać miejsca, szukałybyśmy faceta."A" changed it so that would sound more like a person's name so that instead of looking for a location, we'd be searching for a guy.
"Nic się nie zmieniło Cecil...""Nothing's changed, Cecil..."
"Później" właśnie zmieniło się w "nigdy"."Later" just changed to "never".
"Regal Security" zmieniło dwa zamki w "Pruitt" ostatniej nocy.Regal Security changed two Pruitt locks last night.
"Spojrzałem przed siebie i wszystko się zmieniło. Jedyna iskra mego dnia."i looked across the room, And everything changed.
- To zmieniłoby tok mojego myślenia.- That would change my mind.
Gdyby mama nie żyła, to zmieniłoby wszystko.If Mom were dead, that would change everything.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'change':

None found.
Learning languages?