Zebrać (to gather) conjugation

Polish
60 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
zbiorę
I will gather
zbierzesz
you will gather
zbierze
he will gather
zbierzemy
we will gather
zbierzecie
you all will gather
zbiorą
they will gather
Imperative
-
zbierz
you gather!
niech zbierze
let him/her/it gather
zbierzmy
let's gather
zbierzcie
you all gather
niech zbiorą
let them gather
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zebrałam
I gathered
zebrałaś
you gathered
zebrała
she gathered
zebrałyśmy
we gathered
zebrałyście
you all gathered
zebrały
they gathered
Future feminine tense
zbiorę
I will gather
zbierzesz
you will gather
zbierze
she will gather
zbierzemy
we will gather
zbierzecie
you all will gather
zbiorą
they will gather
Conditional feminine tense
zebrałabym
I would gather
zebrałabyś
you would gather
zebrałaby
she would gather
zebrałybyśmy
we would gather
zebrałybyście
you all would gather
zebrałyby
they would gather
Conditional perfective feminine tense
zebrałabym była
I would have gathered
zebrałabyś była
you would have gathered
zebrałaby była
she would have gathered
zebrałybyśmy były
we would have gathered
zebrałybyście były
you all would have gathered
zebrałyby były
they would have gathered
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zebrałem
I gathered
zebrałeś
you gathered
zebrał
he gathered
zebraliśmy
we gathered
zebraliście
you all gathered
zebrali
they gathered
Future masculine tense
zbiorę
I will gather
zbierzesz
you will gather
zbierze
he will gather
zbierzemy
we will gather
zbierzecie
you all will gather
zbiorą
they will gather
Conditional masculine tense
zebrałbym
I would gather
zebrałbyś
you would gather
zebrałby
he would gather
zebralibyśmy
we would gather
zebralibyście
you all would gather
zebraliby
they would gather
Conditional perfective masculine tense
zebrałbym był
I would have gathered
zebrałbyś był
you would have gathered
zebrałby był
he would have gathered
zebralibyśmy byli
we would have gathered
zebralibyście byli
you all would have gathered
zebraliby byli
they would have gathered
Impersonal
zebrano by
there would be gathered
zebrano by
there would be gathered

Examples of zebrać

Example in PolishTranslation in English
"Nie ważne jak bardzo starasz się zebrać"."No matter how much you try to gather."
- Chcemy tylko zebrać fakty.It's not about wrong. It's the best way to gather the facts.
- Chciałem wam zebrać trochę informacji.I wanted to gather some information for you.
- Droga przyjaciółko, - ogień nie ugasi ognia. Przybyliśmy do Avili, by zebrać stado.- Dear friend, we come to Avila to gather a flock.
"Komm, komm, zbierz ziarko do ziarka, uzbiera się miarka.""Come, come, we'll gather seeds for all our needs"
- Cienki, zbierz wszystkich.Oh, not again. - Oh come on. Sling, gather everyone up.
- Gdy rozpoczną się igrzyska, zbierz wszystkich Wielkich, Mądrych i Godnych Panów, a następnie ich wyrżnij.On the day of the great games, gather all the Great Masters and Wise Masters and Worthy Masters you can find and slaughter them all.
- Najpierw zbierz chłopaków a potem ... zapolujemy na zakonnice.- First, gather the troops and then ... we go hunting for nuns.
- Przygotuj konie i zbierz zapasy.Ready the horses and gather some supplies.
Batu, zbierzmy konie razem, żeby odstraszyć wilki.Batu, let's gather the horses together to deter the wolves
-Gdy skończycie, zbierzcie tyle drzewa ile się da.And when you're done with that gather as much wood as you can without leaving the area
/"Zapalcie wiele lamp i/ / zbierzcie się przy jego łożu./"Light many lamps and gather round his bed.
Dobra, Suri, jestem gotowy żeby zobaczyć te dane które zebrałaś na Ave.Okay, Suri, I'm ready to see those files you've gathered on Ava.
Mówię ci, urokliwe pomysły, które zebrałaś podczas rozkosznej kariery "asystentki" nie przydadzą się do zabicia człowieka.I'll tell you, the quaint ideas you've gathered in your adorable career as an "assistant" are to no avail when faced with killing a man.
- Tak więc większość z rodziny Bluth'ów... /zebrała się razem w Wigilię... w więzieniu.- { Buzzing] - [Narrator] And so, many in the Bluth family... gathered together for Christmas Eve... at prison.
/Historia głosi, /że grupa ludzi zebrała się, /żeby zniszczyć demona.As the story goes, a group of men had gathered to destroy the demon.
18 listopada grupa 50 studentów z Uniwersytetu Kalifornijskiego, Davis, zebrała się z namiotami, aby protestować przeciwko 40-sto procentowej podwyżce wpisowego na Uniwersytet Kalifornijski (łączna opłata za rejestrację i naukę wynosi $31,000 rocznie), wysokim odsetkom kredytów studenckich oraz zmniejszeniu finansowej pomocy stanowej.On November 18th, a group of 50 students from the University of California, Davis, gathered with tents in the central park of the campus in order to protest the 40% increase in enrollment fees of the University of California (a total of $31,000 per year in Registration and Tuition), the high interest rates in university loans, and the reduction in state economy support.
A potem, jak wszystko co zdążyło się w tym chwalebnym dniu, natknęliśmy się na wodę która zebrała się w dziurzeAnd then, as in all things that befell us on that glorious day, we came across some water that had gathered in a hollow.
Nieważne, zebrałyśmy się tutaj, aby uczcić zesłany nam podarunek.Anyway, look, we're gathered here today to honor a gift that has been sent to us.
Przyczyna dla której się tu dzisiaj zebrałyśmy... przyjaciele i rodzina... ponieważ uważamy was za rodzinę.The reason we've gathered here... your friends and family... because we really do consider you guys our family.
W niedzielne popołudnie, zebrałyśmy się wszystkie na chrzcie w małym kościółku.Sunday afternoon, we gathered for a baptism in the little church that would.
* Pielęgniarki zebrały się wszystkie razem ** The nurses All gathered round *
/Tłumy zebrały się pod Parker Center.Crowds gathered at Parker Center downtown.
A jednak... miło widzieć, że zebrały się takie tłumy.But... Nice to see that so many of you have gathered here.
Burzowe chmury zebrały się na niebieAnd the storm clouds gathered above
Cały naród wyspiarski, przyjaciele i rodziny zebrały się pod gołym niebem kierując swoje spojrzenia ku górze.Everywhere across the island nation, friends and family gathered outside under the open sky and turned their gazes upward.
- No i zebrałem.- So I gathered.
- Tak, zebrałem dane, Frank.- Yeah, gathered intel, Frank.
/Aż w końcu zebrałem się na odwagę /i wyszeptałem mu kilka słów...and finally I gathered the courage and said something to him.
Bez wątpienia zastanawiacie się, dlaczego was tu zebrałem.You are no doubt wondering why I have gathered you here today.
A gdybyś miał opinię popartą faktami, które zebrałeś podczas badań, miałbyś taką pewność siebie, żeby przemówić.And if you have an opinion that's based on facts gathered from your research then you are confident to speak.
Byłem pod wrażeniem tego, jak zorganizowałeś i zebrałeś wszystkich swoich wyznawców.I was impressed the way you organized and gathered all your followers.
"Łże-Dymitr" potajemnie przeszedl na katolicyzm, zebrał wojsko i ruszył na Moskwę..The False Dmitry converted to catholicism gathered an army and advanced on Moscow...
- Arab. Arabowie wierzyli, że Allach zebrał wiatry południa i stworzył konia.The Arabs believed Allah gathered the south wind and made the horse.
/Kradic zebrał sześciu członków drużyny. Są w samolocie.Kradic has gathereda total of six team members, and they're en routeto the plane.
/Królewski odrzutowiec przewiózł /ciało księżnej dzisiejszego wieczoru, /gdzie premier Tony Blair /zebrał się ze swoim rządem.An aircraft of the Queen's flight... brought The Princess' body home this evening... where the Prime Minister, Tony Blair, had gathered with members of his government.
"Bracia i siostry, zebraliśmy się tu, by...""Dearly beloved, we are gathered together here..."
"zebraliśmy się by w obliczu Boga oraz tu zgromadzonych..."we are gathered here in the sight of God and in the face of this company...
"zebraliśmy się, by przed obliczem Boga..."...we are gathered together here in the sight of God...
- Już się zebraliśmy- Were all gathered
- Moi drodzy, zebraliśmy się wszyscy tutaj w obliczu Boga, by w tym gronie połączyć tego mężczyznę i tę kobietę uświęconym związkiem, ustanowionym przez Boga w czasie niewinności człowieka, wpisując nas w mistyczne przymierze, które istnieje między Chrystusem a Jego Kościołem."Dearly beloved, we are gathered together here in the sight of God... "and in the face of this company... "to join this man and this woman in holy matrimony.
/Cieszy mnie, że wszyscy /się tu zebraliście.It's nice to see that all of you have gathered here.
Ale myślę, że ona wykorzystuje sytuację na swoją korzyść. I chciałbym mieć wgląd do informacji, jakie o niej zebraliście.I think she's using this situation to her advantage, and I would like to take a look at whatever information you've gathered on her.
Dowody, które zebraliście wydają się niepodważalne.The evidence you"ve gathered appears irrefutable.
Felicity i ja musimy nadrobić zaległości, więc pokażcie nam wszystkie dowody, które zebraliście.Felicity and I have a lot to catch up on, so maybe take us through all the evidence the team has gathered.
Miło, że się tu zebraliście.You've gathered your friends for us.
- Arclight! - Spóźniłaś się. Zabierz próbki, które zebrali Blockbuster i Harpoon...Take the samples that Blockbuster and Harpoon gathered and bring them-- No.
/Mówię do was z centrum Sydney, /gdzie ludzie zebrali się...We're coming to you from Sydney where people have gathered on these rooftops to scour the sky...
/Rich i Daughtery zebrali dowody /dotyczące nowego gatunku. /I pokazali je światu.Rich and Daughtery gathered evidence of the new species and showed it to the world.
Gdy Sto Oczu będzie wykonywał swoje zadanie, ty zbierzesz informacje odnośnie obrony buntowników.While Hundred Eyes attends to his task, you will gather information as to the defenses of the rebels.
"Jeździec Wojny zbierze swoich żołnierzy i rozpocznie koniec świata"."The Horseman of War will gather his soldiers to rise and begin the End of Days."
/Cheryl zbierze pliki banknotów.Cheryl will gather the money packets.
Po zmroku zbierzecie się i pójdziecie spać do kościoła.At nightfall, you will gather and sleep at the church.
Ty, Chuzaemon i Okuda zbierzecie jak najwięcej spośród naszych dawnych samurajów i spotkacie się z nami w chacie, którą znalazł dla nas Horibe.You and Chuzaemon and Okuda will gather as many of our former samurai as you can and meet us here at a farmhouse Horibe has found for us.
/Richard i Daughtery odkryli /gdzie zbiorą się stworzenia....Rich and Daughtery figured out where the creatures will gather.
/Następnego dnia Camden zebrało /grupę amerykańskich bohaterów, /aby uczcić pamięć o Paulu Lynde, /który kiedyś zatrzymał się w mieście, /by zjeść kanapkę.And the next day, Camden gathered a group of American heroes to honor the late Paul Lynde, who had once stopped in town for a sandwich.
/Według działaczy akcji humanitarnej /w tej strefie, trzy miliony ludzi... /zebrało się pod meksykańską granicą, /wielu z nich... /...bez schronienia, pieniędzy czy jedzenia.According to aid workers in the area, 3million people have now gathered at the Mexican border, many of them without shelter, food or money.
11 grudnia 2010 roku kilka tysięcy kibiców zebrało się przed murami Kremla po tym, jak jeden z nich został zamordowany przez obywatela Kabardo-Bałkarii, muzułmańskiej republiki Kaukazu Północnego.On December 11, 2010, a few thousand sports fans gathered outside the Kremlin to mourn the murder of one of their own by a man from Kabardino-Balkaria, a Muslim Republic of the North Caucasus.
A ty może zobaczysz co zebrało CIA.And perhaps you'd like to see what the CIA has gathered.
Ale dla jednego wietrznego weekendu w kwietniu 2012 roku kilkoro z nas zebrało się, by przypomnieć sobie to, co wtedy dzieliliśmy, o czym pisaliśmy, jak żyliśmy i jak staraliśmy się pomóc w ograniczony sposób, jak tylko każdy z nas mógł.But for one blustery April weekend in 2012, a few of us gathered together and remembered what we shared, what we covered, how we lived, and how we tried to help-in that limited way that each of us could.

More Polish verbs

Related

brać
take
dobrać
choose
nabrać
gather
nadebrać
take a little
odebrać
pick up
pobrać
download
podebrać
pick it
przebrać
dress
przybrać
take on
rozebrać
undress
ubrać
dress
webrać
do
wybrać
choose
zabrać
take

Similar

babrać
splotch
bebrać
do
dobrać
choose
nabrać
gather
pobrać
download
webrać
do
wybrać
choose
zabrać
take
zagrać
play
zaorać
do
zaprać
rub
zasrać
shit
zećpać
do
zegnać
gather together
zekpać
do

Similar but longer

przebrać
dress
rozebrać
undress

Other Polish verbs with the meaning similar to 'gather':

None found.
Learning languages?