Zaznaczyć (to mark) conjugation

Polish
40 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
zaznaczę
I will mark
zaznaczysz
you will mark
zaznaczy
he will mark
zaznaczymy
we will mark
zaznaczycie
you all will mark
zaznaczą
they will mark
Imperative
-
zaznacz
you mark!
niech zaznaczy
let him/her/it mark
zaznaczmy
let's mark
zaznaczcie
you all mark
niech zaznaczą
let them mark
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zaznaczyłam
I marked
zaznaczyłaś
you marked
zaznaczyła
she marked
zaznaczyłyśmy
we marked
zaznaczyłyście
you all marked
zaznaczyły
they marked
Future feminine tense
zaznaczę
I will mark
zaznaczysz
you will mark
zaznaczy
she will mark
zaznaczymy
we will mark
zaznaczycie
you all will mark
zaznaczą
they will mark
Conditional feminine tense
zaznaczyłabym
I would mark
zaznaczyłabyś
you would mark
zaznaczyłaby
she would mark
zaznaczyłybyśmy
we would mark
zaznaczyłybyście
you all would mark
zaznaczyłyby
they would mark
Conditional perfective feminine tense
zaznaczyłabym była
I would have marked
zaznaczyłabyś była
you would have marked
zaznaczyłaby była
she would have marked
zaznaczyłybyśmy były
we would have marked
zaznaczyłybyście były
you all would have marked
zaznaczyłyby były
they would have marked
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zaznaczyłem
I marked
zaznaczyłeś
you marked
zaznaczył
he marked
zaznaczyliśmy
we marked
zaznaczyliście
you all marked
zaznaczyli
they marked
Future masculine tense
zaznaczę
I will mark
zaznaczysz
you will mark
zaznaczy
he will mark
zaznaczymy
we will mark
zaznaczycie
you all will mark
zaznaczą
they will mark
Conditional masculine tense
zaznaczyłbym
I would mark
zaznaczyłbyś
you would mark
zaznaczyłby
he would mark
zaznaczylibyśmy
we would mark
zaznaczylibyście
you all would mark
zaznaczyliby
they would mark
Conditional perfective masculine tense
zaznaczyłbym był
I would have marked
zaznaczyłbyś był
you would have marked
zaznaczyłby był
he would have marked
zaznaczylibyśmy byli
we would have marked
zaznaczylibyście byli
you all would have marked
zaznaczyliby byli
they would have marked
Impersonal
zaznaczono by
there would be marked
zaznaczono by
there would be marked

Examples of zaznaczyć

Example in PolishTranslation in English
- Możemy dostać flagę, by zaznaczyć jego pozycję?~ Can we get a flag to mark his position?
- Okay, Zaznacz, zaznacz!-Okay, mark it. Mark it.
- i zaznacz, że sprawa jest zamknięta.- and mark the incident closed. - Aye, sir.
A teraz poloz olowek na gorze i potem wez palec i zaznacz gdzie jest dol.And now, the squash... Make your pencils coincide with the top of the squash, and then... And then use your finger to mark where the bottom is.
Bunkier na półce, zaznacz!Bunker on the landing, mark it!
Dobrze, zróbmy tak, zaznacz na kalendarzu jego spotkania, daj dwóch facetów do śledzenia go.Okay, here's the deal, mark his calendar with meetings, have two guys shadow him at all times.
Ci którzy mnie znają wiedzą, że dla mnie zaniemówić to zaznaczcie to sobie w waszych kalendarzachFor those of you who know me, for me to be speechless... Well, you'd better mark this on your calendar.
Cóż, napiszcie własne słowniki i zaznaczcie to, jako nowy początek.Well write in your own dictionary and mark this as a new beginning.
Jeśli chcecie wybrać Duncan'a Kane'a, zaznaczcie "A" a jeśli chcecie wybrąć Wandę Varner, zaznaczcie "B".If you'd like to vote for Duncan Kane, mark A. And if you'd like to vote for Wanda Varner, mark B.
Jeśli coś znajdziecie, zaznaczcie i nie ruszajcie.You find anything else, mark it, don't move it.
Poradzę się góry. W razie wzmianek o pozwie Chumhuma, zaznaczcie jako "możliwe do pominięcia".Okay, I'll check with counsel, and in the meantime, if anyone refers to this Chumhum suit, mark it down as a possible omit.
- Przecież je zaznaczyłam.Well, I marked it.
Możesz dostać co chcesz, ale zaznaczyłam pęk kartek z przedmiotami, które uważam za najodpowiedniejsze, a chciałam załatwić to wcześnie, żeby dać ci mikser jako pierwsza, a nie trzecia.You can get anything you want, but I've marked a bunch of pages with stuff that I think would be most appropriate, and I just wanted to get in early so I'd be the first one to get you a blender, not the third one.
Napisana przez wariata, ledwo czytelne, ale zaznaczyłam kilka fragmentów.Written by a madman, it's barely readable, but I've marked a few passages.
Natnij nogę w miejscu gdzie zaznaczyłam.Now cut your leg where I've marked it.
Nie, nie, nie, zaznaczyłam dla ciebie stronę.No, no. l marked a page for you.
Tą na której zaznaczyłaś groby.The one you marked the gravesite on.
Znalazłem fragment, który zaznaczyłaś w książceI found a passage you had marked in a book.
/Jego ostatnie lata zaznaczyły się szczególnym bólem./"His final years were marked with extreme pain."
Kiedy pierwsi polarnicy skierowali się na południe olbrzymie katedry lodu zaznaczyły ich wejście na niezbadane terenyWhen the first polar explorers headed south giant cathedrals of ice marked their entry into uncharted territory.
Programy kulturalne Kalejdoskop, Ariane, Rafael oraz Kultura 2000 ustanowione, odpowiednio, na mocy decyzji nr 719/96/WE [3], 2085/97/WE [4], 2228/97/WE [5] oraz 508/2000/WE [6], zaznaczyły pozytywne etapy w realizacji działań wspólnotowych w dziedzinie kultury.The Kaleidoscope, Ariane, Raphaël and Culture 2000 cultural programmes, set out respectively in Decisions Nos 719/96/EC [3], 2085/97/EC [4], 2228/97/EC [5] and 508/2000/EC [6], marked positive stages in the implementation of Community action on culture.
Programy kulturalne Kalejdoskop, Ariane, Rafael oraz Kultura 2000 ustanowione, odpowiednio, na mocy decyzji nr 719/96/WE, 2085/97/WE, 2228/97/WE oraz 508/2000/WE, zaznaczyły pozytywne etapy w realizacji działań wspólnotowych w dziedzinie kultury.The Kaleidoscope, Ariane, Raphael and Culture 2000 cultural programmes, set out respectively in Decisions Nos 719/96/EC, 2085/97/EC, 2228/97/EC and 508/2000/EC, marked positive stages in the implementation of Community action on culture.
*Ja tylko zaznaczyłem teren.*I just marked that spot.
- Zobacz, nawet zaznaczyłem.- Read it and weep. I have it marked right there.
300 PLUS JEDEN WŁAŚNIE zaznaczyłem, SO 301.300 plus the one just I marked, so 301.
I w prawo do miejsca, które zaznaczyłemAnd right to the place where I marked it
Już sobie zaznaczyłem. Byłoby super.- I already marked it down.
A także je zaznaczyłeś!And you marked 'em too!
Jeżeli zaznaczyłeś odpowiedź w polu ze znakiem – oznacza to, że zagrożenie występuje.Uwaga: Przedstawione poniżej sytuacje nie wyczerpują wszystkich możliwych przypadków występowania zagrożeniaYES – if you have ticked at least one answer in a eld marked with Please note that the list below does not cover all the possible cases in which there are hazards.
To ty go zaznaczyłeś w moim planie.You marked it on my program.
- Keating zaznaczył trochę stron. - W porządku, do ślubowania !- Keating's marked a bunch of other pages.
A ponieważ sypiał on z hostessą z Olive Garden, pastor został wyrzucony z domu i zmuszony do podnajmu umeblowanego domu z plamami na dywanie, co zaznaczył w swojej umowie, żeby dostać pełny zwrot depozytu!And because he lay with an Olive Garden hostess, the reverend was cast from his home and forced to live in this furnished sublet with carpet stains, which he marked on the contract so he shall receive his full deposit!
Ale połowa domu jest na ziemi, jak zaznaczył twój sekretarz.But half of the house is on the ground that your secretary marked.
Danny zaznaczył wszystkie prądy telluryczne.Danny marked all the telluric currents, okay?
Dziadek zaznaczył to w kalendarzu.Grandpa has it marked on his calendar.
Bo ja myślałem, że zaznaczyliście opcję "spróbujcie co drugiej rzeczy".See, I thought you guys checked the box marked,
Ostatniej nocy w Starym San Juan "Poeci w akcji" wyraźnie zaznaczyli różnicę między kulturalnymi dokonaniami XXI i XX wieku.Last night, in Old San Juan Puerto Rico, the "Poetas en Marcha" marked a significant difference between the cultural pursuits of the 21st and 20th century.
Wtedy oni zaznaczyli mnie i teraz oni wrócili.That's when they marked us. And now they're back.
Dzień 17 maja zaznaczy fakt, iż upłynęło już 40 dni od śmierci osób w stolicy kraju, Biszkeku, 7 kwietnia w trakcie powszechnego powstania i w konsekwencji użycia siły na jego uczestnikach - koniec tradycyjnego okresu żałoby w lokalnej kulturze muzułmańskiej.May 17th will mark the passing of 40 days since the deaths of those killed in the Kyrgyz capital on April 7 during the popular uprising and the subsequent violence - the end of the traditional period of mourning in local Islamic culture.
Kilkoro z was zaznaczyło "stanowczo się zgadzam".Now, some of you marked that you very strongly agree.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'mark':

None found.
Learning languages?