Zatruć (to poison) conjugation

Polish
62 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
zatruję
I will poison
zatrujesz
you will poison
zatruje
he will poison
zatrujemy
we will poison
zatrujecie
you all will poison
zatrują
they will poison
Imperative
-
zatruj
you poison!
niech zatruje
let him/her/it poison
zatrujmy
let's poison
zatrujcie
you all poison
niech zatrują
let them poison
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zatrułam
I poisoned
zatrułaś
you poisoned
zatruła
she poisoned
zatrułyśmy
we poisoned
zatrułyście
you all poisoned
zatruły
they poisoned
Future feminine tense
zatruję
I will poison
zatrujesz
you will poison
zatruje
she will poison
zatrujemy
we will poison
zatrujecie
you all will poison
zatrują
they will poison
Conditional feminine tense
zatrułabym
I would poison
zatrułabyś
you would poison
zatrułaby
she would poison
zatrułybyśmy
we would poison
zatrułybyście
you all would poison
zatrułyby
they would poison
Conditional perfective feminine tense
zatrułabym była
I would have poisoned
zatrułabyś była
you would have poisoned
zatrułaby była
she would have poisoned
zatrułybyśmy były
we would have poisoned
zatrułybyście były
you all would have poisoned
zatrułyby były
they would have poisoned
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zatrułem
I poisoned
zatrułeś
you poisoned
zatruł
he poisoned
zatruliśmy
we poisoned
zatruliście
you all poisoned
zatruli
they poisoned
Future masculine tense
zatruję
I will poison
zatrujesz
you will poison
zatruje
he will poison
zatrujemy
we will poison
zatrujecie
you all will poison
zatrują
they will poison
Conditional masculine tense
zatrułbym
I would poison
zatrułbyś
you would poison
zatrułby
he would poison
zatrulibyśmy
we would poison
zatrulibyście
you all would poison
zatruliby
they would poison
Conditional perfective masculine tense
zatrułbym był
I would have poisoned
zatrułbyś był
you would have poisoned
zatrułby był
he would have poisoned
zatrulibyśmy byli
we would have poisoned
zatrulibyście byli
you all would have poisoned
zatruliby byli
they would have poisoned
Impersonal
zatruto by
there would be poisoned
zatruto by
there would be poisoned

Examples of zatruć

Example in PolishTranslation in English
- Miała czas, żeby zatruć kawę?So she had time to poison the coffee?
A Maham Anga użyła tego listu aby zatruć twoj umysł.And Maham Anga used the letter to poison your mind against her.
Ale jeżeli zamierzała zatruć jedzenie komukolwiek przy tym stole to dlaczego nie mnie?But if she was going to poison the food of someone at that table, wouldn't it be me?
Ale nie mógł zatruć tylko jednego, chciał żeby to wyglądało jakby grasował morderca.But he couldn't poison just one. He wanted to make it look like there was a serial killer on the loose, so he had to poison a lot of other candy bars.
Będzie chciał zatruć twój umysł.He will seek to poison your mind.
Jesli chcesz,zatruj mnie,albo pros o moje Zyciegive me the lethal poison... or pray for me to live What ties are these...?
Zatruj nasze środowisko - my zatrujemy twoje.Poison our habitat... we'll poison yours.
Zgładź klan, zatruj kościół.Slay your clan, poison your church.
Złudzeniami umysł jej zatrujcie, koszmarów i bólu nie żałujcie!Replace? sweet illusion with the poison of delusion.
Myślę, ża zatrułam się przetworzonym mięsem.I think I poisoned myself with processed mts
Przecież jej nie zatrułam.It's not as if I poisoned it or anything.
To byłam ja. Ja zatrułam paprykę.- All right, I poisoned Julia's pepper.
Zrzuciła na mnie winę, że zatrułam mojego ojca.She made everyone believe that I poisoned my father
Że ja zatrułam wodę? (Korean)That I poisoned the water?
- Ty też ja zatrułaś swoimi słowami.-You poisoned her too, but with words.
/Wzięłaś jego bidon i zatrułaś /wodę belladoną.You took his canteen, and you poisoned it with belladonna.
Jules, zanim mnie zatrułaś, chciałem powiedzieć... że szczęściarz ze mnie, że cię znalazłem.- You're gonna carve it. - Jules what I was going to say, before you poisoned me... I'm so lucky that I found you.
Nie możesz wygłaszać przemowy w Verdancie. To jedyne miejsce, jakie mi zostało, którego nie zatrułaś.It's the only place I have that hasn't been poisoned by you.
Ukochana, zatrułaś moją maszynę.Love , poisoned my typewriter.
A firma, dla której pan handluje, zatruła tysiące osób,po to by wypracować zysk.And the company you've been trading has poisoned thousands of people so you could turn your profits.
Chciwość zatruła ludzkie dusze. Zalała świat falą nienawiści.Greed has poisoned men's souls and barricaded the world with hate.
Chciwość zatruła nasze dusze, wzniosła mury nienawiści, zadała cierpienie, rozlała wiele krwi.Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into bloodshed.
Fey zatruła perfumy.Fey poisoned the perfume.
I zatruła nas.And she poisoned us.
Bracie,te sukinsyny zatruły jedzenieBrother, those bastards poisoned the food.
Czyżbyśmy ją zatruły- Have we poisoned her?
Dwie osoby zatruły się w pańskim autobusie dziś rano.Two kids were poisoned on your bus this morning.
Jej pasywność, brak buntu przeciwko chorobie Egidia, poddawanie się jej jak pokucie, zatruły nas wszystkich.Her passiveness, her lack of rebellion against Egidio's illness, enduring it like an expiation poisoned all of us.
Mroczne uczynki zatruły mi serce.All the dark deeds I've done poisoned my heart.
A potem powiedziałem mu, że zatrułem jego mleko w czasie lunchu i, że jedynym sposobem na to, Żeby dostał się do antidotum będzie odcięcie sobie nogi.and then told him i had poisoned his lunch milk and that the only way he could to the antidote was to saw through his leg.
I ponieważ zatrułem twój napój.And because I have poisoned your drink.
I zatrułem wielką beczkę lemoniady, którą robi sobie każdego ranka...And I poisoned the big vat of lemonade He makes for himself every morning...
Na szczęście się nie zatrułem.I feel like I've been poisoned.
Nie ruszaj tego! To też zatrułem.No, don't touch that, it is poisoned too.
A według tego raportu toksykologicznego, najprawdopodobniej tam właśnie sie zatrułeś.And according to this tox report, you were most likely poisoned at the same place.
A wtedy ty go zatrułeś czerwonym kryptonitem.Then you poisoned him with red kryptonite.
Ja po prostu chce wiedzieć gdzie byłeś w pierwszym tygodniu Czerwca, aby przekonać się czy ty zatrułeś Hamid'a i Farid'a.Look, I just want to know where you were in June, first week, to see if you poisoned Hamid and Farid.
Może zatrułeś wodę, żeby mieć Starą Sonorę tylko dla siebie.Maybe you poisoned the water so that you could have Old Sonora all to yourself. Maybe even enough to kill for it?
Robiłeś dokładnie to samo, co ja w tej chwili, gdy zatrułeś... pizzę pana Camfini.You were doing exactly what I'm doing now When you poisoned... Mr. Camfini's pizza.
- Czuję, że ktoś zatruł jego jedzenie.I feel somebody poisoned his food.
- Do tego zatruł cię.- And he poisoned you
- Ktoś zatruł jedzenie.- Someone poisoned the food.
- Myślicie, że się zatruł?You think he poisoned himself?
- Mój wuj zatruł mu umysł.My uncle has poisoned his mind.
Użyliśmy trujących gazów i zatruliśmy ich tyłki.We used poisonous gases and we poisoned their asses.
Najpierw ty i MacGyver pokrzyżowaliście moją pracę w Thera, a teraz zatruliście umysł mojej wnuczce.First you and MacGyver disrupted my work on Thera, and now you've poisoned my granddaughter's mind.
Zdychają bo zatruliście wodę.They're dying because you poisoned the water.
"Traydeni zatruli powietrze, wywołali elektryczny wiatr"."The Traydens poisoned the air, made electric wind.
- To stos pogrzebowy dla tych, którzy zatruli nasz świat.That is the funeral pyre of those that have poisoned our world.
Jedyne wyjaśnienie jest takie, że zatruli się czymś innym, niż methylparathionem.Only explanation is they got poisoned by something besides ethyl-parathion.
Jeśli ten papier pomoże mi pozwać tych drani, którzy mnie zatruli, gdzie mam podpisać?Well,hey,if this paper here is gonna help me with my lawsuit against those bastards who, uh,poisoned me,where do I sign?
Już przecież zatruli atmosferę.I don't get it... they've already poisoned the atmosphere.
Infekcja zatruje jej krew.Infection will poison her blood.
Jego krew zatruje powietrze.His blood will poison the air.
Lord Onoshi zatruje Lorda Kiyamę podczas uczty Św. Bernarda.Lord onoshi will poison lord kiyama during the feast of the blessed saint bernard. Lord onoshi's son will take over all of lord kiyama's lands... and lord ishido has agreed to this, providing my master has already gone into the great void.
Mówi, że Lord Onoshi zatruje Lorda Kiyamę podczas tegorocznej uczty Błogosławionego Św.Bernarda.She says that lord onoshi will poison lord kiyama during the feast of the blessed saint bernard this year. They are both christian lords... both members of the council of regents... and she said lord ishido knows of this and agrees to it, providing my master is already dead.
Po wprowadzeniu do obiegu powietrza, zatruje atmosferę w ciągu kilku minut.Once released into the air-processing system... it will poison the atmosphere within minutes.
Obie strony się zatrują... a my podwoimy zyski. a Hagath...Both sides will poison each other we'll double our profits and Hagath...
- To to zatruło okolice?- That's what poisoned it?
Ale żaden z nich nie jest jadowity, więc... Pytanie za dziesięć tysięcy dolarów i rejs na Karaiby... co zatruło D'Argo?So, for $10,000 and the Caribbean cruise, what poisoned D'Argo?
Chińskie media publiczne uzupełniają te wiadomości o ustalenia policji, według których dwóch podejrzanych celowo zatruło mleko z powodu gniewu wobec rolnika, który je produkował.Chinese state media followed up with news from police that two suspects had intentionally poisoned the milk out of anger against the farmer who had produced it.
Coś... coś zatruło ją przeciwko mnie.Something. Something poisoned her against me.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'poison':

None found.
Learning languages?