Zastanawiać (to wonder) conjugation

Polish
80 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
zastanawiam
I wonder
zastanawiasz
you wonder
zastanawia
he/she/it wonders
zastanawiamy
we wonder
zastanawiacie
you all wonder
zastanawiają
they wonder
Imperfective future tense
będę zastanawiać
I will wonder
będziesz zastanawiać
you will wonder
będzie zastanawiać
he/she/it will wonder
będziemy zastanawiać
we will wonder
będziecie zastanawiać
you all will wonder
będą zastanawiać
they will wonder
Imperative
-
zastanawiaj
you wonder!
niech zastanawia
let him/her/it wonder
zastanawiajmy
let's wonder
zastanawiajcie
you all wonder
niech zastanawiają
let them wonder
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zastanawiałam
I wondered
zastanawiałaś
you wondered
zastanawiała
she wondered
zastanawiałyśmy
we wondered
zastanawiałyście
you all wondered
zastanawiały
they wondered
Future feminine tense
będę zastanawiała
I will wonder
będziesz zastanawiała
you will wonder
będzie zastanawiała
she will wonder
będziemy zastanawiały
we will wonder
będziecie zastanawiały
you all will wonder
będą zastanawiały
they will wonder
Conditional feminine tense
zastanawiałabym
I would wonder
zastanawiałabyś
you would wonder
zastanawiałaby
she would wonder
zastanawiałybyśmy
we would wonder
zastanawiałybyście
you all would wonder
zastanawiałyby
they would wonder
Conditional perfective feminine tense
zastanawiałabym była
I would have wondered
zastanawiałabyś była
you would have wondered
zastanawiałaby była
she would have wondered
zastanawiałybyśmy były
we would have wondered
zastanawiałybyście były
you all would have wondered
zastanawiałyby były
they would have wondered
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zastanawiałem
I wondered
zastanawiałeś
you wondered
zastanawiał
he wondered
zastanawialiśmy
we wondered
zastanawialiście
you all wondered
zastanawiali
they wondered
Future masculine tense
będę zastanawiał
I will wonder
będziesz zastanawiał
you will wonder
będzie zastanawiał
he will wonder
będziemy zastanawiali
we will wonder
będziecie zastanawiali
you all will wonder
będą zastanawiali
they will wonder
Conditional masculine tense
zastanawiałbym
I would wonder
zastanawiałbyś
you would wonder
zastanawiałby
he would wonder
zastanawialibyśmy
we would wonder
zastanawialibyście
you all would wonder
zastanawialiby
they would wonder
Conditional perfective masculine tense
zastanawiałbym był
I would have wondered
zastanawiałbyś był
you would have wondered
zastanawiałby był
he would have wondered
zastanawialibyśmy byli
we would have wondered
zastanawialibyście byli
you all would have wondered
zastanawialiby byli
they would have wondered
Impersonal
zastanawiano by
there would be wondered
zastanawiano by
there would be wondered

Examples of zastanawiać

Example in PolishTranslation in English
"Drogi Maxie, To straszne i niesprawiedliwe, kiedy muszę mijać ciebie w szkole... i zastanawiać się czy któryś z nauczycieli nie zadzwoni do moich rodziców z tego powodu.LIZ: Dear Max, it's so horrible and so unjust to pass you in school and have to wonder whether some teacher's gonna call my father.
"Za każdym razem, kiedy całuję twoje usta, mój umysł zaczyna się zastanawiać."Every time I kiss your lips My mind starts to wonder
*5, 6, 7, otwórz wrota *nie mam czasu zastanawiać się *dlaczego zginę.♪ And it's five, six, seven, open up the Pearly Gates ♪ Well, there ain't no time to wonder why ♪ Whoopee, we're all gonna die
- A zaczynałem się zastanawiać.I was beginning to wonder.
- Możesz przestać się zastanawiać.I was starting to wonder.
" zastanawiam się jeśli oni ma jakikolwiek pomysł jak bardzo chciałbym być nimi.' '"I wonder if they have any idea how much I'd like to be them."
"Bracie Jonas, zastanawiam się, jakie pytanie dręczy tę kobietę"."Brother Jonas, I am wondering, what question burns inside this woman."
"Czasami się zastanawiam, czy ci na nas zależy".Sometimes I wonder if you even care about us at all.
"Czasem zastanawiam się, czy kiedykolwiek trafię znów do domu."Sometimes, I wonder if I'mever gonna make it home again
"Dyskutuję z moich strachem życia i śmierci, i zastanawiam się, czy to powinien być mój wybór.""I'm debating my fear of life and death, and wondering if it should be my choice."
" Kiedy wydarza się coś podobnego, zastanawiasz się, "" You sort of wonder, when something like that happens, "
"Bez wątpienia zastanawiasz się dlaczego zostawiłem ten list."I am well. "You are no doubt wondering why I have left this note.
"Co teraz?" pewnie się zastanawiasz."what's next? " you're probably wondering.
"Droga Andi, pewnie się zastanawiasz dlaczego piszę do Ciebie ten list zamiast zadzwonić."Dear Andi, "you may be wondering why I'm writing you this letter instead of calling you.
"I pewnie zastanawiasz się czy zaaranżowałam też to żeby cię uwiódł.“And I bet you’re wondering if I arranged for him to seduce you.
"Młody Farinelli"... zastanawia się, czemu Maestro pomyślał o nim?"Young Farinelli"... wonders why the Maestro thought of him? You amused me.
- Dr. Brennan po prostu zastanawia się jak ktoś tak ważny, mógł zaginąć...- Excuse me? - Well, Dr. Brennan just wonders why someone of that importance could just disappear...
"I zastanawiamy się, jak będziemy się czuć."And we wonder how we will feel
"że zastanawiamy się, czy pan Castle ma coś nowego do powiedzenia."That we wonder if mr. Castle has anything new to say.
- Co się stało? Też się nad tym zastanawiamy.We were wondering the same thing.
- Hey, gdzie jest bar? - Sami się nad tym zastanawiamy.- We were just wondering that ourselves.
- Mam passę. Dokładnie. Dlatego zastanawiamy się, jaki jest pański sekret.Yes, you are, and we're really wondering what your secret is.
'Pewnie zastanawiacie się co to za "znaki" o których ciągle mówię.'You must wonder what `signals' I'm talking about.
- Jest śliczny. - Pewnie się państwo zastanawiacie, ile jest wart?You're probably wondering what it's worth.
- Przegrała. - I zastanawiacie się czy wesprzeć jej apelację.- And you're wondering whether to take up this baker's appeal?
/Jeśli wszyscy zastanawiacie się /czy trener Taylor /wszedł na boisko /z pretensją do całego świata,If y'all were wondering if coach Taylor walked into this game with a chip on his shoulder,
/Jeśli zastanawiacie się ile piw potrzebuje /Randy, żeby wpakować się w kłopoty? /9 wydaje się być tą magiczną cyfrą.In case you're wondering how many beers it takes for Randy to get himself into trouble, nine seems to be the magic number.
"Zgubione momenty sprawiają, że wiedźmy się zastanawiają."Moments lost make witches wonder
# Oni zastanawiają się jak człowiek dostaje być tę drogą ## They wonder how does a man get to be this way #
'Anioły się zastanawiają, co chcecie osiągnąć.''The Angels are wondering what you hope to achieve.'
- Są też tacy, którzy zastanawiają się czy możemy wybaczyć Bogu.- There are those here who wonder if we can forgive God.
- Wiem, ale... nie chcę być jedną z dziewczyn, które wychodzą za mąż za miłość z liceum, rodzą trójkę dzieci i zastanawiają się, jak ich życie mogło potoczyć się inaczej.I know we are, I just... I don't want to be one of those girls that marries her high school sweetheart and then pops out three kids and wonders what could have been.
- Nie zastanawiaj się.-I wondered. Don't wonder.
- To się zastanawiaj.You keep wondering!
- Więc zastanawiaj się dalej.So, keep on wondering. Tell me!
/Nie zastanawiaj się jak i czemu.Don't stop to wonder how or why.
/Nie zastanawiaj się, dlaczego ludzie szaleją./Don't wonder why people go crazy.
"Czy to przypadek", zastanawiałam się...Is this coincidence, I wondered?
- I szczerze, czasami się zastanawiałam, czy w ogóle powinniśmy być razem.Especially early on. And honestly? Sometimes I've wondered whether we're really meant to be together at all.
- Ja tylko się zastanawiałam-l just wondered--
- Nie zastanawiałam się jakby truskawkowy zapach kiedy wracałyśmy?- No, I never wondered anything. ...like strawberries when we got back?
#Przypuszczam, że# #nie zraniło mnie to zbytnio,# #kiedy zastanawiałaś się,# # gdzie byłem#well, i guess it didn't hurt me enough ? ? when you wondered where i'd been ?
- Nie zastanawiałaś się nad tym?Haven't you ever wondered?
A zastanawiałaś się, jak twój ostatni narzeczony znalazł się na "Latającym Holendrze"?So you never wondered how your latest fiancé ended up on the Flying Dutchman in the first place?
Ale nigdy nie zastanawiałaś się kto to ustawił?But haven't you ever wondered who put us up to it?
Ale zastanawiałaś się, czy ja mogę żyć bez ciebie?You've never wondered, I suppose, whether whether I could get along without you?
/Ale gdy zobaczyła poruszoną ziemię, /pomyślała o kieszonkowym zegarku /i mężczyźnie z jego obsesją /i zastanawiała się, czy Dwight Dixon wydobył /coś więcej niż zakopane emocje Vivi.But when she saw the overturned dirt, she thought about the pocket watch and the man obsessed with its whereabouts, and wondered whether Dwight Dixon had unearthed more than Vivian's buried emotion.
/Gdy Olive zastanawiała się, co dokładnie dodała do ciasta, Emerson Cod,/ /prywatny detektyw, doszedł do intrygujących wniosków./As Olive wondered what exactly she did put in Lily and Vivian's pie, Emerson Cod, private investigator, drew an intriguing conclusion.
/Mary tęskniła za nim /i często zastanawiała się, /dlaczego pił amoniak.Mary missed him and often wondered why he had drunk ammonia.
/Olive zastanawiała się, kiedy jej nowy początekOlive wondered when her new beginning
/Tak, pani McCluskey zastanawiała się, /co sąsiadki o niej myślą.Yes, Mrs. McCluskey had wondered what her neighbors thought of her.
Dzieci, czy zastanawiałyście się... dlaczego mamy skrzydła dołączone do naszych pięknych ciał?Have you ever wondered, children why we swans have wings attached to our rather handsome torsos?
/Rozmyślały o swej klatce i zastanawiały się, /czy będą gotowe kiedyś, by ją pozostawić.They considered their own birdcage and wondered if they were ready to leave it behind.
/i zastanawiały się, /czy szukająca trufli świniaAnd wondered if the truffle-hunting pig
Nigdy go już więcej nie spotkałam, ale zawsze zastanawiały mnie dwie rzeczy:I never saw him again but I always wondered two things:
Zawsze zastanawiały mnie kobiety z krajów muzułmańskich, zakrywające się.I've always wondered about the women in Muslim countries, covering themselves up.
"Każdy polityczny żywot, jeśli nie jest przerwany w szczęśliwej chwili, kończy się porażką, bowiem taka jest natura polityki i ludzkich spraw". Zawsze się nad tym zastanawiałem, czy w końcu będę musiał zgodzić się z nim w tej kwestii, kiedy będzie po wszystkim."all political lives, unless they are cut off midstream at a happy juncture, end in failure, because that is the nature of politics and of human affairs." I've always wondered about that, about whether I would finally have to agree with him on this
- Często się zastanawiałem...- I've often wondered...
- Często zastanawiałem się nad moją śmiertelnością widząc starzenie się innych.I have often wondered about my own mortality as I see others age.
- Kiedy byłes dzieckiem, czy zabiłeś wiewiórkę z procy i byłeś zaksoczony, że nic nie poczułeś i zastanawiałeś się, czy byłbyś w stanie zrobić to człowiekowi?- When you were a child, did you ever kill a squirrel with a slingshot and was surprised that you felt nothing and wondered if you were capable of doing it to a human?
"Jak ciężka - zastanawiał się, jest ludzka dusza?"'How heavy,' he wondered, 'is the human soul? '"
- Biedny Ted zastanawiał się.Poor Ted just wondered silently...
-Andreas zastanawiał się. gdzie się tak spieszę.Andreas wondered very much why I was in such a hurry.
/"Dlaczego nie kupują naszej gazety?", /SpongeBob zastanawiał się głośno."'Why won't anyone buy our newspaper? ' SpongeBob wondered aloud.
/Cukiernik zastanawiał się, /czy wyprowadzenie się kawałeczek od siebie,The pie maker wondered if moving a little bit apart
/Od samego początku zastanawialiśmy się, /jak zaczęło się życie... /jaki jest nasz cel /i dokąd zmierzamy.From the very beginning, we have wondered how life began, what our purpose is and where we are headed.
"Pewnie zastanawialiście się jak mogą wyglądać przybysze z kosmosu"."I'm sure you've often wondered what might those alien creatures look like?"
/Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, /jak to jest być wolnym?Haveyoueverwondered how it felt to be free?
/Czy kiedykolwiek zastanawialiście się/Hey, hey, hey! Have you ever wondered what life is about? You could search the world and never figure it out
/Lecz czy zastanawialiście się, która z nich była najjaśniejsza, gdy wszystkie jeszcze żyły?But have you ever wondered when they were alive and burning, which one shined the brightest?
/Oczywiście... /Siedząc w fotelu przed telewizorem /na którejś z tych pięknych planet... /... zastanawialiście się jak /to jest być gwiazdą programu. /Gdyby było inaczej /nie byłoby was tutaj.Of course, sitting at home on Leester or Leeber - beautiful planets, both - you've wondered what it would be like to be that special character you've always wanted to play, otherwise you would not have paid the affordable fee to be here on TV World.
Ci, którzy zastanawiali się co stało się z pszczołą... kolejna zagadka rozwiązana.For those who wondered what became of the bee another mystery solved.
Gdy ludzie nas widzieli, zastanawiali się:People would see us walk in. They wondered what we were doing there.
Księgowy zastanawiałby się, co robiłem w tanim motelu w piątkowe popołudnie.Our accountant would wonder what I was doing in a motel on a Friday afternoon.
I wtedy oni zastanawialiby się i "co możemy zrobić dla tych bogów, by wrócić?"And then they would wonder and "what can we do for those gods to return?"
- Zawsze mnie to zastanawiało. - Czyżby?- I've always wondered.
/Instytut Nauki i Halachy [Prawa] Zawsze mnie zastanawiało, czy to stąd, że Bóg odpoczywał w szabat, i dlatego człowiek też musi.I've always wondered if it came about because God rested on the Sabbath and that's why man has to.
Czasami zastanawiało mnie, czemu miłowali cię bardziej.I sometimes wondered why they doted more on you.
Cóż, zawsze zastanawiało mnie czemu starszy oglądał "Rio Bravo"Well, I always wondered why my father watched Hee Haw, but-
Głupawe prawo.Ilu z was zastanawiało się, jak ja, podczas zamieszek w LA, kiedy wyciągano tych ludzi z przyczep i bito prawie na śmierćStupid law... How many of you all wondered, like I did, during the LA riots, when those people were being pulled out of their trucks and beaten half to death - how many of you all wondered, like I did...?

More Polish verbs

Similar

odstanawiać
cover
postanawiać
do

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Polish verbs with the meaning similar to 'wonder':

None found.
Learning languages?