Zapytać (to ask) conjugation

Polish
85 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
zapytam
I will ask
zapytasz
you will ask
zapyta
he will ask
zapytamy
we will ask
zapytacie
you all will ask
zapytają
they will ask
Imperative
-
zapytaj
you ask!
niech zapyta
let him/her/it ask
zapytajmy
let's ask
zapytajcie
you all ask
niech zapytają
let them ask
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zapytałam
I asked
zapytałaś
you asked
zapytała
she asked
zapytałyśmy
we asked
zapytałyście
you all asked
zapytały
they asked
Future feminine tense
zapytam
I will ask
zapytasz
you will ask
zapyta
she will ask
zapytamy
we will ask
zapytacie
you all will ask
zapytają
they will ask
Conditional feminine tense
zapytałabym
I would ask
zapytałabyś
you would ask
zapytałaby
she would ask
zapytałybyśmy
we would ask
zapytałybyście
you all would ask
zapytałyby
they would ask
Conditional perfective feminine tense
zapytałabym była
I would have asked
zapytałabyś była
you would have asked
zapytałaby była
she would have asked
zapytałybyśmy były
we would have asked
zapytałybyście były
you all would have asked
zapytałyby były
they would have asked
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zapytałem
I asked
zapytałeś
you asked
zapytał
he asked
zapytaliśmy
we asked
zapytaliście
you all asked
zapytali
they asked
Future masculine tense
zapytam
I will ask
zapytasz
you will ask
zapyta
he will ask
zapytamy
we will ask
zapytacie
you all will ask
zapytają
they will ask
Conditional masculine tense
zapytałbym
I would ask
zapytałbyś
you would ask
zapytałby
he would ask
zapytalibyśmy
we would ask
zapytalibyście
you all would ask
zapytaliby
they would ask
Conditional perfective masculine tense
zapytałbym był
I would have asked
zapytałbyś był
you would have asked
zapytałby był
he would have asked
zapytalibyśmy byli
we would have asked
zapytalibyście byli
you all would have asked
zapytaliby byli
they would have asked
Impersonal
zapytano by
there would be asked
zapytano by
there would be asked

Examples of zapytać

Example in PolishTranslation in English
"...zdecydowaliśmy się zapytać Go o to. Modliliśmy się do Niego."."...we decided to ask Him about it.
"Ann, muszę cię zapytać.""Ann, I have to ask you."
"Droga Roberto Sparrow, Dotarłem do końca twojej książki i jest tyle rzeczy o które muszę cię zapytać.Dear Roberta Sparrow, I've reached the end of your book and there's so many things l need to ask you.
"Droga Roberto Sparrow, Dotarłem do końca twojej książki, ale jest tak wiele rzeczy, o które muszę cię zapytać.(DONNIE) Dear Roberta Sparrow, I've reached the end of your book and there's so many things I need to ask you.
"Droga panno Hunter, panna Stoper uprzejmie podała mi pani adres. Pragnę zapytać, czy nie zmieniła pani zdania.Miss Stoper has kindly given me your address, and I write from here to ask whether you have reconsidered your decision.
"Idź i zapytaj Maude jak się tu dostał.Do you read for me please? "'Go and ask Maude to get here
"Idź zapytaj mądrą sowę."Go ask wise owl.'
"Jeśli chcesz dokładnie dowiedzieć się, co jest właściwe nie rób nic więcej, tylko zapytaj szlachetnych kobiet. ""If you would like to learn what behooves one, you have only to ask a noble lady..."
"Jeżeli brak ci mądrości, zapytaj Boga.""lf you lack wisdom, ask of God."
"Nie pytaj, co twój kraj może zrobić dla ciebie, zapytaj, co ty możesz zrobić dla swojego kraju.""ask not what your country can do for you, but what you can do for your country."
- Nie wiem, zapytajmy Goonies. - W lewo.- I don't know, let's ask the Goonies.
- Nie wiem, zapytajmy ją.I don't know. let's ask her.
- Tak, zapytajmy naszego eksperta.- Yes, let's ask our expert.
- Jeśli będziecie czegoś potrzebować, zapytajcie.-lf you need anything, just ask.
"Czy ci smakowało?", zapytałam."Was that good?" I asked him.
"Ja" zapytałam, czy mogłybyśmy... czy mogłybyśmy.. stać się jednymi z nich, ludzi z East L.A."I" asked if we could... if we could be in those guys from East L.A.'s crew.
"Musisz złamać moją?" - zapytałam.I'm what? "Why do you have to break mine?", I asked him.
"zapytałam moją mamę co mnie czeka."I asked my mother what lies ahead
*Nigdy cię nie zapytałam... jak masz na imię?By the way, I never asked you... What's your name? Me?
- Dobrze, że zapytałaś.l'm glad you asked.
- Kiedy zapytałaś London'a, kiedy ostatni raz widział się z Nick'em pomyślał o biurze.- When I asked London when he last saw Nick, he thought about the office.
- Myślałem, że to ty mnie zapytałaś.- I thought you asked me out.
- Nie, zapytałaś...No, you just... you just asked
- Oni zapytali czy ty zapytałaś?AIC asked me to fill in for a few weeks.
"A jak mam się modlić?" zapytała."And how shall I pray?" she asked.
"Co jest grane?" zapytała."What's the matter?" she asked. What did you say?
"Dlaczego?" zapytała."Why?" she asked.
"Gdzie mogę znaleźć ukojenie?" zapytała."Where can I relieve myself?" she asked.
"Kto tam?" - zapytała staruszka."Who's there?" asked the old woman.
Więc z przyjaciółką zapytałyśmy nauczyciela o radę.So a friend and I asked a teacher for advice.
Szkoda, że mnie nie zapytałyście, gdy byłem grubiańsko ubezwłasnowolniony, jestem wegetarianinem.Well if anybody had asked before I was so rudely incapacitated, I'm a vegetarian now.
- Handel, zapytały sie swoich córek.- Saw the commercial, asked their daughters.
A potem zapytały Cię, czy wróciła później tej nocy do domu, zgadza się?STARK: And then they asked you if she came back home later that night, right?
Czekaj, zapytały cię o bliźniaki?Wait, they asked you if the twins could move in with you?
Cztery osoby zapytały mnie, kiedy obozujemy, dwie osoby kiedy się wyprowadzamy a potem jedna, czy jesteśmy ateistkami.Four people asked me when we were tenting... two asked if we were moving, one asked me if we were atheists.
Dwie mamy zapytały mnie gdzie mają zostawić prezenty, na przyjęcie urodzinowe.Two moms just asked me where to leave presents for the birthday party.
Gdybym chciała zrobić z tego jakąś większą scenę, zapytałabym, co w ogóle robiłeś w jej mieszkaniu o 6:00 nad ranem.If I was gonna make this into something, I would ask what you were doing at her apartment at 6:00 in the morning.
Wiesz co, zapytałabym o wyjaśnienie, ale chyba go nie dostanę.You know what, I would ask you for an explanation, but I just don't think I'd get one.
Agatha Christie zapytałaby: "Co nas wszystkich łączy?"Agatha Christie would ask "What do we all have in common?"
Blanche zapytałaby, "Na którą chcesz kolację ?" a ja odpowiedziałbym "Nie jestem głodny."Blanche would ask, '"When do you want dinner? '" I'd say, '"I'm not hungry.'"
"Rodzi dziecko?" zapytałem."Having a baby?" I asked.
"Też go zapytałem."I asked him that, too.
"To kto to są indianie?", zapytałem.Then I asked, "What are Indians?"
# Kiedy byłem małym chłopcem # zapytałem mamę kim będę(Hank) # When l was just a little boy # l asked my mother What will I be
', zapytałem.' I asked him.
- A zapytałeś go?Well, have you asked him?
- A zapytałeś już kogoś?- Have you asked anybody yet?
- Ach tak, zapytałeś się mnie o moją teściową.Oh, yes, you asked me about my mother-in-law.
- Ale kiedy zapytałeś mnie o pozowanie, myślałam, że masz na myśli prawdziwy modeling.But when you asked me to model, I thought you meant real modeling.
- Ale mnie zapytałeś.-You asked me. -I know, but...
" zapytał Sam, jeśli powie dla ojca, co widział. "" asked Sam if he would tell for his father what he had seen."
"A potem przemiły króliczek Winky zapytał jeżozwierza, "jesteś moją mamusią?"And then the dinky winky bunny asked porcupine, 'are you my mommy?
"A pójdziesz do niej ścieżką szpilek, czy ścieżką igieł?", zapytał wtedy wilk."The wolf asked whether she'd be taking the path of pins or the path of needles."
"Chcesz zostać moją przyjaciółką?", zapytał."Do you want to be my friend?" he asked.
"Co to jest tęcza?" zapytał."What's the rainbow?"he asked.
A gdy pokornie zapytaliśmy, czy może sprawić, że będziemy latać...And when we humbly asked if she could make us fly...
A gdy zapytaliśmy, jak wygląda, powiedział: "Szukajcie anioła".And when we asked him what she looked like, he said, "You just go look for an angel."
Co masz na myśli? Znaleźliśmy prawdziwego Lenniego Golda. I zapytaliśmy, czy chciałby z tym wystąpić.We found Lenny Gold- the right Lenny Gold- and we asked him if he wanted to come over and do it on the air himself, and he said he can't,'cause he stole it,too.
Dlaczego nie wspomnieliście o niej, gdy zapytaliśmy, czy ktoś mógłby chcieć skrzywdzić Mitcha?How come you didn't mention her when we asked if there was anyone who would want to harm mitch?
Gdy czekaliśmy aż Mercedes schłodzi się, zapytaliśmy zespół umpa-umpa, które auto według nich było najbardziej przestronne.'While waiting for the Mercedes to cool down, 'we asked the oompah band which car they thought was the most spacious. '
- Dziękuję, że go zapytaliście.I'm glad you asked him.
Cieszę się, że zapytaliście.Glad you asked.
Czemu nie zapytaliście mnie o świadomość, kiedy brałem ślub?You should've asked me for discernment when I married.
Czy ty lub tato zapytaliście go czemu się tak wałęsa bez celu?If you or father had asked him why is he loitering aimlessly?
Cóż, ja ich wam nie daję, tylko pokazuję, bo wczoraj zapytaliście dlaczego Pan Shepard jest wspaniały.Well, I'm not giving them to you, but I'm showing them to you because yesterday you asked me why Mr. Shepard was a great man.
"Co cię dręczy Pilar?", zapytali."What bothers Pilar?", they asked me.
"Co tam widzieliście?", zapytali mieszkańcy wsi.What was it? What did you see? the villagers asked.
- Jesli zapytali.-If they asked you.
- Nie. Diane i Will poprosili, byśmy zapytali o szczegóły.Oh, no, uh, Diane and Will just asked us to get some detail.
- Oni zapytali czy ty zapytałaś?AIC asked me to fill in for a few weeks.
- De Suze zapyta, czego oczekujesz w zamian.- De Suze will ask what you want. - Nothing.
A gazety zapytają po co rozwścieczamy Południe kwestią niewolnictwa skoro oferują nam pokój?The newspapers will ask, "Why risk enraging the Confederacy" "over the issue of slavery"
- Gdyby była w pełni sił umysłowych, zapytałbym, czego pragnie i poparł jej wolę.Well, if she was mentally competent, I would ask her what she wanted And support her.
Jeśli bym potrzebował, zapytałbym cię o to.If i did, i would ask you for it.
Bo wtedy na pewno zapytałbyś mnie, dlaczego zakończył się ten związek?Because then you would ask me why the relationship ended.
Gdybyś chciał się zbliżyć to zapytałbyś jak się czuję jako ciężarna.If you wanted intimacy, you... You would ask me how I'm feeling about being pregnant.
/Ale Abe zapytałby: jak?But Abe would ask how.
/Jakim cudem, zapytałby Abe.How, Abe would ask.
Tylko ktoś taki zapytałby o pisownię mojego nazwiska.Well, only a journalist would ask the correct spelling of my name.
Nie - zapytalibyście lwa.No, you would ask a lion,
Ale wtedy podeszło 5 mężczyzn w niebieskim i zapytało, czy czerwone szaliki oznaczają, że przysłali nas Bloods, żeby im dokopać.But then 5 men in blue approached and asked if the red scarves meant that we were sent by the bloods to diss them.
Był na molu w Wenecji i kilku turystów zapytało czy zrobi im zdjęcie. Cofnął się zbyt daleko.He was on Venice pier and some tourist asked him to tak their picture.
Gdy ostatnio dwóch innych gości zapytało o lokal pomyślałam, że mogłabym faktycznie zająć się wynajmowaniem mieszkania profesjonalnie?Then another couple of guys asked, and I thought, "Why not go into business - for myself?"
Paru znajomych zapytało się czy pójdę z nimi coś zjeść, i wiem, że powinnam zdobyć paru przyjaciół.Because some people asked me to get food, and I know I should try and make friends.
Pewne dziecko zapytało: Dokąd idzie muzyka kiedy się skończy?Once a child asked me "Where does music go when you stop playing?"

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'ask':

None found.
Learning languages?