Zaplanować (to plan) conjugation

Polish
79 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
zaplanuję
I will plan
zaplanujesz
you will plan
zaplanuje
he will plan
zaplanujemy
we will plan
zaplanujecie
you all will plan
zaplanują
they will plan
Imperative
-
zaplanuj
you plan!
niech zaplanuje
let him/her/it plan
zaplanujmy
let's plan
zaplanujcie
you all plan
niech zaplanują
let them plan
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zaplanowałam
I planned
zaplanowałaś
you planned
zaplanowała
she planned
zaplanowałyśmy
we planned
zaplanowałyście
you all planned
zaplanowały
they planned
Future feminine tense
zaplanuję
I will plan
zaplanujesz
you will plan
zaplanuje
she will plan
zaplanujemy
we will plan
zaplanujecie
you all will plan
zaplanują
they will plan
Conditional feminine tense
zaplanowałabym
I would plan
zaplanowałabyś
you would plan
zaplanowałaby
she would plan
zaplanowałybyśmy
we would plan
zaplanowałybyście
you all would plan
zaplanowałyby
they would plan
Conditional perfective feminine tense
zaplanowałabym była
I would have planned
zaplanowałabyś była
you would have planned
zaplanowałaby była
she would have planned
zaplanowałybyśmy były
we would have planned
zaplanowałybyście były
you all would have planned
zaplanowałyby były
they would have planned
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zaplanowałem
I planned
zaplanowałeś
you planned
zaplanował
he planned
zaplanowaliśmy
we planned
zaplanowaliście
you all planned
zaplanowali
they planned
Future masculine tense
zaplanuję
I will plan
zaplanujesz
you will plan
zaplanuje
he will plan
zaplanujemy
we will plan
zaplanujecie
you all will plan
zaplanują
they will plan
Conditional masculine tense
zaplanowałbym
I would plan
zaplanowałbyś
you would plan
zaplanowałby
he would plan
zaplanowalibyśmy
we would plan
zaplanowalibyście
you all would plan
zaplanowaliby
they would plan
Conditional perfective masculine tense
zaplanowałbym był
I would have planned
zaplanowałbyś był
you would have planned
zaplanowałby był
he would have planned
zaplanowalibyśmy byli
we would have planned
zaplanowalibyście byli
you all would have planned
zaplanowaliby byli
they would have planned
Impersonal
zaplanowano by
there would be planned
zaplanowano by
there would be planned

Examples of zaplanować

Example in PolishTranslation in English
- Dlatego postanowiłem spróbować zaplanować idealne nocowanie, ale nie było takie, jakie chciałem, żeby było i po prostu wybuchłem.Yeah. And so when I tried to plan the perfect night out and it didn't go the way that... that I'd hoped, I-I flipped out.
- Musimy zaplanować ochronę.- We need to plan security.
- Muszę zaplanować ślub.And I have a wedding to plan.
- Pewnie chciałabyś go zaplanować.You would like to plan it.
- Powinniśmy coś zaplanować.- We ought to plan something.
Dalsze informacje oceń ryzyko zagrożenia azbestem zaplanuj postępowanie z materiałami zawierającymi azbest, wdrażaj i weryfikuj ten plan regularnie prowadź aktualny rejestr miejsc występowania azbestu (rejestruj rodzaj i lokalizację) przekazuj wszystkie istotne informacje ekipom budowlanym, konserwacyjnym i sprzątającym, zanim rozpoczną prace na miejscu.Council Directive 83/477/EEC of 19 September 1983 onthe protection of workers from the risks related toexposure to asbestos at work, modified by Council Directive 91/382/EEC of 25 June 1991, and amended by Council Directive 98/24/EC of 7 April 1998 and Directive2003/18/EC of the European Parliament and of the Council of 27 March 2003 consulting the plans of the building;looking at the paperwork from previous work (such asbuilders’ invoices);carrying out an inspection yourself (but not takingsamples);consulting others such as architects, surveyors, safetyrepresentatives and employees who may be able togive more information;employing a competent person to survey the premises.Sampling should only be carried out by trained people.
Hahn, zaplanuj sobie wolny czas po 10-tej.Hahn, plan to be free at 10:00.
Hasło mówi”Bądź mądry przed szkodą” – innymi słowy: dobrze zaplanuj operacje, a unikniesz wielu przykrych niespodzianek.‘Be wise before the event’- in other words, plan your operations well and you will avoid many unpleasant surprises.
Jeśli ta książka skończy się w inny sposób niż twoją śmiercią, to lepiej zaplanuj napisać ją od nowa.If this book ends with anything other than your death, you better plan on a rewrite.
Lepiej wywołaj ją i zaplanuj kurs, żeby to odnaleźć.You'd better bring her about and plan the course to find it.
- Czekaj, zaplanujmy podróż.- Wait, let's plan a trip.
/Przyszłość jest nasza, /więc zaplanujmy ją, Janet* The future is ours, so let's plan it Janet *
Dla bezpieczeństwa, zaplanujmy kolejność.For safety, let's plan the moves. Listen to me.
Dla bezpieczeństwa, zaplanujmy ruchy.For safety,let's plan the moves.
I lepiej zaplanujmy lunch na miejscu.And let's plan on a working lunch.
- Bo nie zamierzałaś. Dlatego i tak ją zaplanowałam. /Mama chce, byś do niej przekręciła.You were never going to, which is why I planned it anyway... and my mom wants you to call her.
- Cóż, Bill, nie zaplanowałam daty kończącej.Well, Bill, I don't exactly have a planned end date.
- Dokładnie jak zaplanowałam.Just as I planned.
- Myślisz, że zaplanowałam to wszystko? - Nie sądzę.You think I planned all of this?
A ja miałam zostać królową, zaplanowałam każdą chwilę.And I was going to be made queen. Every moment was planned.
- Co zaplanowałaś na jutro?What have you got planned for tomorrow?
- Od początku to zaplanowałaś?You had that planned all along?
...zaplanowałaś to....you planned it.
A może zaplanowałaś? Nie!It's not as like you planned it that way, did you?
Bardziej interesuje mnie to, co ty zaplanowałaś dla Daniela.I am more concerned with what you have planned for Daniel.
- Dlatego zaplanowała to zrobić na wyspie.Not Sara. That's why she planned it for the island.
- Więc Marie wszystko zaplanowała.-So Marie planned it all.
-Jest tak jak to zaplanowała z tą tylko różnicą, że myślała, że będzie żywa.- This is all how she planned it except she thought she would be alive.
/Samantha zaplanowała /identyczną noc walentynkową. /Odjąć sushi... i inną kobietę.It was the same Valentine night Samantha had planned minus the sushi.
A gdy zrozumiałam, co Emma zaplanowała dla Marian... Wiedziałam, że muszę wkroczyć, póki czas.And when I realized what Emma had planned for Marian, well, I knew I had to get in while the getting was good.
A Ona to kupiła, tak jak to zaplanowałyśmy.And she bought it, just like we planned.
A ja próbuję przekonać jaśnie panią, że razem zaplanowałyśmy kolację i nie możemy tego teraz zmienić.And I'm trying to persuade her ladyship that I have already planned the dinner with her, and I can't change it now.
Jesteśmy najlepszymi przyjaciółkami i wszystko zaplanowałyśmy.we're best friends, and we have it all planned out.
O nie, zaplanowałyśmy to na studiach.Oh, no, no. We planned it in college.
Przepraszam, ale my zaplanowałyśmy... a ty zadzwoniłaś.I'm sorry, we planned it... and you made the phone call.
Nie mogę się nadziwić, że zaplanowałyście to wszystko, nic mi nie mówiąc.I can't get over how you've planned all this without a word to me.
- ... zupełnie jakbyście to zaplanowały.Funny how the romans showed up just in time to save your friend... -...almost like it was planned.
- Dziewczyny coś dla mnie zaplanowały.The girls have something planned for me.
Ale nie miałam pojęcia, że ona i Maddie zaplanowały to od początku. Imponująca dziewczyna.But I had no idea that her and Maddie had that planned out from the start.
Alex i Nina zaplanowały to wszystko.Alex and Nina planned that.
Bonnie i Lois zaplanowały ten weekend dla par w Maine.Bonnie and Lois planned that couples weekend to Maine.
Tak, mówi że jest bardzo podekcytowana, ale gdybym była na twoim miejscu zaplanowałabym pare nocy w hotelu żeby mogła umyć włosy i zamówić obsługę hotelową.Yeah she says she's very excited, but if I were you I would plan a couple of nights at a hotel so she can wash her hair and order room service.
"Drogi Stanie, potrzebuję więcej niż pięć minut na wszystkie dobre uczynki, które zaplanowałem."Dear Stan, I'll need more than five minutes "to do all the good deeds I have planned.
"Rezerwacja" Mówiłem ci, że zaplanowałem wieczór.-"Reserved." -l told you l'd planned the evening.
- A zaplanowałem to?- You think I planned it?
- Nie tak jak zaplanowałem.- Not as well as I'd planned.
- Nie tak ją sobie zaplanowałem.It wasn't the night I had planned.
"Czy to zaplanowałeś dla mnie?"Is that what you have planned for me?
- Co zaplanowałeś?- Eh? - What have you got planned?
- Tak, jak to zaplanowałeś. - Nie.-Just like you planned it.
- Ty to wszystko zaplanowałeś?-You planned all this? -With some friends.
- Więc już wszystko zaplanowałeś?So you had this planned all along?
"Lincoln zaplanował swój zamach, ponieważ był gejem."Lincoln planned his own assassination because he was gay.
- Chodzą plotki, że Polk zaplanował zamieszki.There were rumors polk planned the violence.
- Co oznacza, że to zaplanował.- Which means he planned this out.
- Jaką dokładnie prezentację zaplanował?What sort of demonstration does he have planned?
- Jens to zaplanował.- Jens planned it. - I know.
"Musimy być gotowi porzucić życie, jakie sobie zaplanowaliśmy, by mieć takie, jakie na nas czeka.""We must be willing "to get rid of the life we planned so as to have the life that is waiting for us."
- Dokładnie tak, jak zaplanowaliśmy.Just like we planned. - I...
- Nie, ale już to zaplanowaliśmy.- No, it's planned already.
- Powiedz mu, co zaplanowaliśmy.- Tell him what we have planned.
- Tak... Spotykamy się dziś wieczonem tak jak zaplanowaliśmy?- We all meet tonight as planned?
- Jakby to było mało, na sobotę zaplanowaliście radosny piknik.- And you've planned a jolly picnic for Saturday.
/Jak zaplanowaliście, /Bob Geer zjawił się z samego rana. /Powiedział Wittenowi, /że wszystkim się zajmie.Just like you planned, Bob Geer showed up in the morning, told Witten he'd take care of things.
A co zaplanowaliście?what d'you guys have planned?
Co sobie zaplanowaliście na dziś?so what do you two have planned for today?
Co zaplanowaliście?Uh, what do you guys have planned?
"Dlaczego chcą wydać na kampanię po 10 milionów, aby uzyskać pracę za 60 tysięcy rocznie..." ..chyba, że zaplanowali okraść was do reszty?"Why else would anybody spend $10 million to get a $60,000-a-year job unless he planned to steal it back with interest?"
# Sail on, Sail on... # George i Lance współżyją, hmm, całkiem nieźle jak na 2 facetów, którzy zupełnie nie mają ze sobą nic wspólnego, i liczę na Lance'a, że pokaże George'owi liny, i zaplanowali całonocną wyprawę wędkarską.George and Lance get along, um, pretty well for 2 guys who have absolutely nothing in common, and I'm counting on Lance to show George the ropes, so they've planned an overnight fishing trip.
- Moi rodzice tak to zaplanowali.- My folks planned it that way.
/A jeśli Camilla i Johan /już zaplanowali wspólną przyszłość?What if Camilla and Johan had already planned their future?
Ale gdybyśmy to lepiej zaplanowali, chociaż jeden z nas mógłby uciec.But if we planned it a little more carefully, We might have had a shot of at least one of us escaping.
Kiedy jego ukochana będzie w niebezpieczeństwie zaplanuje coś.When his loved one is in danger He will plan something.
Gdybym był tobą, zaplanowałbym sobie pracę w każde święto od teraz aż do kilku miesięcy po twojej śmierci.If I were you, I would plan to work every holiday from now until a few months after you're dead.
Aby uczcić pierwszą rocznicę izraelskich ataków na Gazę w grudniu 2008 roku wielu aktywistów zaplanowało udział w kampanii na Twitterze o nazwie “tweet dla Gazy”.In honor of the one-year anniversary of Israel's attacks on Gaza in December 2008, a number of activists have planned a targeted "tweet for Gaza" campaign on Twitter.
Cokolwiek zaplanowało "A" odbije się na nas wszystkich, nie tylko na tobie.Whatever "a" has planned Affects all of us, not just you.
Ponadto należy odnotować, że przedsiębiorstwo zaplanowało dodatkowe zwiększenie mocy produkcyjnych.Furthermore, it should be noted that the company has planned additional increased capacity.
W tej sprawie Komisja zaostrzyła swoją praktykę w odniesieniu do stosowania testu wierzyciela prywatnego. Przedsiębiorstwo zaplanowało kompleksową restrukturyzację w 2003 r., w tym częściowe umorzenie długów publicznych i komercyjnych.In this case, the Commission further honed its practice on the application of the private creditor test. e company had planned comprehensive restructuring in 2003, including a partial write-off of public and commercial debt claims.
Z rodziną, dziećmi i rzeczami, które nie wychodzą Tak jak się je zaplanowało. Lecz przez to robi się właśnie interesujące.What with family, and kids...and things not going exactly like you planned

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'plan':

None found.
Learning languages?