Zapieczętować (to seal) conjugation

Polish
41 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
zapieczętuję
I will seal
zapieczętujesz
you will seal
zapieczętuje
he will seal
zapieczętujemy
we will seal
zapieczętujecie
you all will seal
zapieczętują
they will seal
Imperative
-
zapieczętuj
you seal!
niech zapieczętuje
let him/her/it seal
zapieczętujmy
let's seal
zapieczętujcie
you all seal
niech zapieczętują
let them seal
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zapieczętowałam
I sealed
zapieczętowałaś
you sealed
zapieczętowała
she sealed
zapieczętowałyśmy
we sealed
zapieczętowałyście
you all sealed
zapieczętowały
they sealed
Future feminine tense
zapieczętuję
I will seal
zapieczętujesz
you will seal
zapieczętuje
she will seal
zapieczętujemy
we will seal
zapieczętujecie
you all will seal
zapieczętują
they will seal
Conditional feminine tense
zapieczętowałabym
I would seal
zapieczętowałabyś
you would seal
zapieczętowałaby
she would seal
zapieczętowałybyśmy
we would seal
zapieczętowałybyście
you all would seal
zapieczętowałyby
they would seal
Conditional perfective feminine tense
zapieczętowałabym była
I would have sealed
zapieczętowałabyś była
you would have sealed
zapieczętowałaby była
she would have sealed
zapieczętowałybyśmy były
we would have sealed
zapieczętowałybyście były
you all would have sealed
zapieczętowałyby były
they would have sealed
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zapieczętowałem
I sealed
zapieczętowałeś
you sealed
zapieczętował
he sealed
zapieczętowaliśmy
we sealed
zapieczętowaliście
you all sealed
zapieczętowali
they sealed
Future masculine tense
zapieczętuję
I will seal
zapieczętujesz
you will seal
zapieczętuje
he will seal
zapieczętujemy
we will seal
zapieczętujecie
you all will seal
zapieczętują
they will seal
Conditional masculine tense
zapieczętowałbym
I would seal
zapieczętowałbyś
you would seal
zapieczętowałby
he would seal
zapieczętowalibyśmy
we would seal
zapieczętowalibyście
you all would seal
zapieczętowaliby
they would seal
Conditional perfective masculine tense
zapieczętowałbym był
I would have sealed
zapieczętowałbyś był
you would have sealed
zapieczętowałby był
he would have sealed
zapieczętowalibyśmy byli
we would have sealed
zapieczętowalibyście byli
you all would have sealed
zapieczętowaliby byli
they would have sealed
Impersonal
zapieczętowano by
there would be sealed
zapieczętowano by
there would be sealed

Examples of zapieczętować

Example in PolishTranslation in English
/W ostatecznej ofierze, oddali /życia, by zapieczętować Matrycę, /w grobowcu z ich własnych ciał.In the ultimate sacrifice, they gave their lives to seal the Matrix away in a tomb made of their very own bodies.
Boże moi rodzice muszą zapieczętować te okna, klnę się na Boga.God, my parents have got to seal these windows up, I swear to God.
Czy moglibyście... jakoś zapieczętować granice, tak jak Regina?Can you... Is there a way for you to seal the borders the way Regina did?
I przynieś mi akta Liliany Colotto, by je zapieczętować i zarchiwizować.And bring me the Liliana Colotto file, to seal it and archive it.
Nemo nas powiedział , gdzie były drzewa gumy, i kobiety poszukały sok by zapieczętować unie rurociągu.Nemo told us where there were rubber trees and the women gathered the sap to seal the pipe connections.
Wodo, wodo, z piekła zaczerpnięta... przez me słowa studnię tę zapieczętuj!Water, water, drawn from hell... by my words, seal this well!
Zatem podejdź tu i zapieczętuj mnie!Then get over here and seal me away!
Okej, zapieczętujmy tych komandosów.Okay, let's seal those commandos in.
Ramiona, po raz ostatni zegnijcie się w uścisk! A wy, podwoje tchu, zapieczętujcie pocałowaniem.Arms, take your last embrace and lips, of you, the doors of breath, seal with a righteous kiss.
Wyciągnijcie go stamtąd, albo zapieczętujcie razem z tym!And get him outta there or seal him up in it!
Wyłączcie to, odłączcie zasilanie i zapieczętujcie pokój.Turn this off, disconnect the power and seal the room.
Wyłączcie wentylatory, zapieczętujcie to.Turn off the ventilators and seal it.
Zapakujcie to z powrotem w torby, zapieczętujcie i zabierzcie na dół.Get it back in the bags, seal'em up, and down it to the property room.
Nie mogę zdradzić jakie i zapieczętowałam list.I find I cannot say what things and have sealed the letter.
Włożyłam oryginał z powrotem do koperty i odpowiednio zapieczętowałam.I put the original back in the envelope, properly sealed.
Pani, twoja córka zapieczętowała swe przeznaczenie.Madame, your daughter sealed her fate.
Policja je zapieczętowała.The police sealed it off.
Policja zapieczętowała pokój Molly po tym, jak zniknęła, więc wszystko powinno być tak jak to zostawiła.The police sealed off Molly's room after she disappeared so nothing would be disturbed.
Ponieważ policja odkryła biuro podczas śledztwa, zapieczętowała, zmieniła zamki i kody alarmowe.Because the police discovered the office during the investigation, sealed it, changed the locks, alarm codes.
Otrzymać upoważnienie AAI by otworzyć grób , którego nigdy nie zapieczętowały wydaje się niepotrzebny.To obtain the authorization of AAI for a tomb that you/they never sealed to open up it seems unnecessary.
Dopóki wszystkiego nie wysprzątam... zapieczętowałem czaszki.Until I've cleaned everything up, I've sealed the skulls.
Osobiście to zapieczętowałem.I sealed it myself.
Sądziłem, że jeśli spostrzeżesz, iż zapieczętowałem go swoimi własnymi włosami, pozwolisz mi z nim wejść.I thought that if you see that I sealed it with my own hair you would let me in.
Więc pogrzebałem ją. Ukryłem i zapieczętowałem w ścianie.So I buried it, I... hid it, I sealed it up inside a wall.
Właśnie ją zapieczętowałem.I just sealed this thing.
Kiedy to zrobiłeś, /N zapieczętowałeś swój los.When you did that, you sealed your own fate.
Ale Garlic nie przyjął decyzji i zbuntował się przeciw niemu! I wkrótce zapieczętował on zło Garlica na zawsze.Dissatisfied with the decision, Garlic rebelled against Kami, and as a result, he had his power sealed away by Kami.
Doktor zapieczętował ją ostatnim razem.The Doctor sealed it up after the last time.
Jedyna sposób jaki znam na zamknięcie tej szczeliny to sposób w jaki Stwórca zapieczętował zaświaty na początku czasu.The only way I know of to close the rift is the way the Creator sealed the Underworld at the beginning of time.
Ktoś je zapieczętował w folie, tak by nikt ich nie znalazł.Somebody sealed them in plastic hoping they wouldn't be found.
Niedługo przed odjazdem zapieczętował ją.Though, shortly before departing, he sealed it
My, królowie światów, zjednoczyliśmy siły, by go zatrzymać. Cała nasza czwórka walczyła wspólnie i zapieczętowaliśmy Bojacka w gwieździe na obrzeżach galaktyki.As such, the four of us Kaio, from the north, south, east, and west, put our powers together, and sealed him up on a planet at the far end of the galaxy.
"Specjaliści od zagrożeń biologicznych zapieczętowali laboratorium""Because of potential dangers, biohazard experts sealed and secured the facility
- I zapieczętowali jego dokumenty.- And they sealed his file.
Chcę, żebyście zapieczętowali tą ścianę, chłopaki, najszybciej jak to tylko możliwe.l want you guys to get this wall sealed back up as soon as possible.
Zamknęli ją w środku i zapieczętowali szyb.They shut her in and sealed the pit forever.
Wtedy zapieczętuję nasze sanktuarium.Then I will seal our sanctuary.
A akrylowy spray zapieczętuje ciało i najeźdźca nie będzie mógł wyjść?And the acrylic spray will seal the body so the invader can't get out?
Dzisiaj bierzesz ślub, który zapieczętuje lojalność wilków, którzy odpowiadali przed Finnem.Hayley, you're getting married today, an act which will seal the loyalty of all the wolves that answer to Finn.
W Dniu Ziemi, Dr. Faulkner i czterech specjalnie dobranych... wysoko wykfalifikowanych naukowców zapieczętuje się w środkuHere, a team of scientists and investors... led by Dr. Noah Faulkner, has come together... to create the first space station on Earth-- a self-contained world, a pure environment... unspoiled, unpolluted... a world that no longer exists outside. This Earth Day, Dr. Faulkner and four carefully chosen... highly qualified scientists will seal themselves inside.
Zaklęcie, które zapieczętowało naszą magię chroni nas przed wszystkimi szkodami i krzywdami...The spell that sealed our magic sleep guards us from all forms of harm...

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'seal':

None found.
Learning languages?