Zaksięgować (to book) conjugation

Polish
9 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
zaksięguję
I will book
zaksięgujesz
you will book
zaksięguje
he will book
zaksięgujemy
we will book
zaksięgujecie
you all will book
zaksięgują
they will book
Imperative
-
zaksięguj
you book!
niech zaksięguje
let him/her/it book
zaksięgujmy
let's book
zaksięgujcie
you all book
niech zaksięgują
let them book
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zaksięgowałam
I booked
zaksięgowałaś
you booked
zaksięgowała
she booked
zaksięgowałyśmy
we booked
zaksięgowałyście
you all booked
zaksięgowały
they booked
Future feminine tense
zaksięguję
I will book
zaksięgujesz
you will book
zaksięguje
she will book
zaksięgujemy
we will book
zaksięgujecie
you all will book
zaksięgują
they will book
Conditional feminine tense
zaksięgowałabym
I would book
zaksięgowałabyś
you would book
zaksięgowałaby
she would book
zaksięgowałybyśmy
we would book
zaksięgowałybyście
you all would book
zaksięgowałyby
they would book
Conditional perfective feminine tense
zaksięgowałabym była
I would have booked
zaksięgowałabyś była
you would have booked
zaksięgowałaby była
she would have booked
zaksięgowałybyśmy były
we would have booked
zaksięgowałybyście były
you all would have booked
zaksięgowałyby były
they would have booked
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zaksięgowałem
I booked
zaksięgowałeś
you booked
zaksięgował
he booked
zaksięgowaliśmy
we booked
zaksięgowaliście
you all booked
zaksięgowali
they booked
Future masculine tense
zaksięguję
I will book
zaksięgujesz
you will book
zaksięguje
he will book
zaksięgujemy
we will book
zaksięgujecie
you all will book
zaksięgują
they will book
Conditional masculine tense
zaksięgowałbym
I would book
zaksięgowałbyś
you would book
zaksięgowałby
he would book
zaksięgowalibyśmy
we would book
zaksięgowalibyście
you all would book
zaksięgowaliby
they would book
Conditional perfective masculine tense
zaksięgowałbym był
I would have booked
zaksięgowałbyś był
you would have booked
zaksięgowałby był
he would have booked
zaksięgowalibyśmy byli
we would have booked
zaksięgowalibyście byli
you all would have booked
zaksięgowaliby byli
they would have booked
Impersonal
zaksięgowano by
there would be booked
zaksięgowano by
there would be booked

Examples of zaksięgować

Example in PolishTranslation in English
Chcesz zaksięgować 60$? Śmiało.Want to book that $60, huh?
Jeżeli banknoty zostaną dostarczone późnym wieczorem ostatniego dnia roboczego miesiąca i nie mogą zostać zarejestrowane tego dnia w lokalnym systemie zarządzania gotówką odbierającego KBC, dostarczający i odbierający KBC muszą między sobą ustalić, czy zaksięgować transfer banknotów w bieżącym miesiącu czy w następnym miesiącu.If the banknotes arrive late in the evening on the last working day of the month and cannot be registered in the local cash management system of the receiving NCB on that day, the supplying and the receiving NCBs must agree bilaterally whether to book the banknote movement in the current month or in the following month.
Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 883/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady nr 1290/2005 w odniesieniu do prowadzenia rachunków przez agencje płatnicze, deklarowania wydatków i dochodów oraz w odniesieniu do warunków zwrotu wydatków w ramach EFRG i EFRROW [3] w celu uzyskania płatności za wydatki związane ze składowaniem w magazynach państwowych, agencje płatnicze są zobowiązane uwzględnić w deklaracjach wydatków wartości i kwoty, które zaksięgowały w miesiącu następującym po okresie, którego dotyczą transakcje składowania w magazynach państwowych.Under Article 6 of Commission Regulation (EC) No 883/2006 of 21 June 2006 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1290/2005 as regards the keeping of accounts by the paying agencies, declarations of expenditure and revenue and the conditions for reimbursing expenditure under the EAGF and the EAFRD [3], in order to have their public storage expenditure reimbursed, the paying agencies are required to include in their declarations of expenditure the values and amounts booked during the month following the month to which the public storage operations relate.
Dzisiaj rano zaksięgowałem forsę jako dowód.I booked the money into evidence this morning.
Słuchaj, zaksięgowałem gościa.Look, I booked the guy.
Nie zaksięgowałeś ich jako dowodu.You never booked it into evidence.
Straty, jakie zaksięgował ING w odniesieniu do swoich inwestycji, a także poczynione rezerwy na straty z tytułu kredytów („LLP”), są wynikiem kryzysu oraz specjalnych środków zmniejszających ekspozycję na ryzyko podjętych przez ING w celu zabezpieczenia się przez wpływem przedmiotowego kryzysu.The losses which ING booked on its investments, as well as the loan loss provisions ("LLPs") it made, are the result of the crisis and specific de-risking measures which ING took to shield itself from the impact of that crisis.
W związku z tym, że FBN zaksięgował ABN AMRO N jako „udziały rozliczane w kapitale własnym”, zasady filtra ostrożnościowego wymagały, aby FBN odjął wartość ABN AMRO N od swojego kapitału, 50 % od kapitału warstwy drugiej (jeżeli dostępny był dostateczny kapitał warstwy drugiej) i 50 % (lub więcej w przypadku braku dostatecznego kapitału warstwy drugiej) kapitału warstwy pierwszej.Since FBN had booked ABN AMRO N under ‘equity accounted participations’ prudential filter rules required that FBN had to deduct the value of ABN AMRO N from its capital, 50 % from its Tier 2 capital (if sufficient Tier 2 capital was available) and 50 % (or more in case of insufficient Tier 2 capital) of its Tier 1 capital.
W 1997 r. państwo wypłaciło na rzecz DPLP kwotę 62 mln EUR, którą przedsiębiorstwo zaksięgowało jako zastrzyk kapitałowy.An amount of EUR 62 million was paid by the State to DPLP in 1997 and was booked by DPLP as a capital injection.

More Polish verbs

Similar

wyksięgować
do

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Polish verbs with the meaning similar to 'book':

None found.
Learning languages?