Zajrzeć (to look) conjugation

Polish
53 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
zajrzę
I will look
zajrzysz
you will look
zajrzy
he will look
zajrzymy
we will look
zajrzycie
you all will look
zajrzą
they will look
Imperative
-
zajrzyj
you look!
niech zajrzy
let him/her/it look
zajrzyjmy
let's look
zajrzyjcie
you all look
niech zajrzą
let them look
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zajrzałam
I looked
zajrzałaś
you looked
zajrzała
she looked
zajrzałyśmy
we looked
zajrzałyście
you all looked
zajrzały
they looked
Future feminine tense
zajrzę
I will look
zajrzysz
you will look
zajrzy
she will look
zajrzymy
we will look
zajrzycie
you all will look
zajrzą
they will look
Conditional feminine tense
zajrzałabym
I would look
zajrzałabyś
you would look
zajrzałaby
she would look
zajrzałybyśmy
we would look
zajrzałybyście
you all would look
zajrzałyby
they would look
Conditional perfective feminine tense
zajrzałabym była
I would have looked
zajrzałabyś była
you would have looked
zajrzałaby była
she would have looked
zajrzałybyśmy były
we would have looked
zajrzałybyście były
you all would have looked
zajrzałyby były
they would have looked
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zajrzałem
I looked
zajrzałeś
you looked
zajrzał
he looked
zajrzeliśmy
we looked
zajrzeliście
you all looked
zajrzeli
they looked
Future masculine tense
zajrzę
I will look
zajrzysz
you will look
zajrzy
he will look
zajrzymy
we will look
zajrzycie
you all will look
zajrzą
they will look
Conditional masculine tense
zajrzałbym
I would look
zajrzałbyś
you would look
zajrzałby
he would look
zajrzelibyśmy
we would look
zajrzelibyście
you all would look
zajrzeliby
they would look
Conditional perfective masculine tense
zajrzałbym był
I would have looked
zajrzałbyś był
you would have looked
zajrzałby był
he would have looked
zajrzelibyśmy byli
we would have looked
zajrzelibyście byli
you all would have looked
zajrzeliby byli
they would have looked
Impersonal
zajrzano by
there would be looked
zajrzano by
there would be looked

Examples of zajrzeć

Example in PolishTranslation in English
- Chcę zajrzeć do Twojej torby!- I want to look in your bag!
- Chcę zajrzeć do środka.I want to look inside.
- Chcę zajrzeć w nuty.- I need to look at the music.
- Czy to ten fragment, gdy mi mówisz, że mam zajrzeć pod fotel?Is this the part where you tell me to look under my seat?
- Ja musiałem zajrzeć do słownika.- Really? - I had to look it up.
"PS Jeśli zastanawiasz się skąd Pinot miał twoje CV, zajrzyj do pudełka.""PS - if you're wondering how Pino got your resume, look in the box. "
# Kiedy jesteś zły i niebieski # # i czujesz się samotny i opuszczony przez wszystkich, # # po prostu zajrzyj w głąb siebie, a odnajdziesz to, # # co trzymałeś, co trzymałeś przez noc. #¶ whenever you are sad and blue ¶ ¶ and you're feeling all alone and left behind ¶ ¶ just take a look inside you and you'll find ¶
- A ty zajrzyj do pudeł.OFFICER: You look in those boxes.
- Cóż, zajrzyj do książki telefonicznej pod "p".I need a lawyer. Well, look in the Yellow Pages under "L."
- Hej, wyświadcz sobie przysługę i zajrzyj na 137 stronę The Voice.- Hey, do yourself a favor and look at page 137 of The Voice.
...jeśli poważnie traktujecie swój wygląd, zajrzyjcie do "Włochatej Bomby" przy Melrose.You wanna make a change, right? Get serious about your look at Hair Bomb on Melrose.
A kiedy zajedziecie do Birch City, zajrzyjcie do mojej wnuczki, dobrze?And, boys, when you get to Birch City... look in on my little granddaughter, will you?
A teraz proszę, zajrzyjcie pod wasze siedzenia.And on that note, please look under your seats.
Dobra, zajrzyjcie do materiałów które wam dałam i powiedzcie - jaka jest prawidłowa odpowiedź jak gość zapyta ile jeszcze trzeba czekać na jedzenie.Guys, look at the materials I gave you. Tell me, if a guest asks you how the food's coming... what would be the appropriate Old English response?
Jeśli chcecie prawdy zajrzyjcie mi w oczy.If you want to know the truth, just look into my eyes.
- Nie zajrzałam do menu.Well, I haven't looked at the menu yet.
- Spała już, gdy do niej zajrzałam.- She was asleep when I looked in.
Ale dziś nie reagował na dzwonek, więc zajrzałam przez okno.But this morning, he didn't answer the door, so I looked in the window.
Bo zajrzałam w twój rejestr i nic tam nie ma o odbiorze.Because I looked in your logbook and there's no pickup listed.
Chciał wiedzieć dlaczego do nich nie zajrzałam.He pressed me to know why I had not looked inside of the books.
- Nawet nie zajrzałaś?You haven't even looked yet ?
Czy widziałaś coś niezwykłego, kiedy zajrzałaś do umysłu Delenn?When you looked into Delenn's mind, did you see anything unusual?
Kiedy powiedziałaś, że zajrzałaś w serce Smugi, to nie miałem pojęcia jak blisko z nim jesteś powiązana.When you said you had looked into the Blur's heart, I had no idea how close a relationship you had.
- Nie zajrzała pani do środka?And you never looked inside? No.
Ale ona je znalazła i zajrzała do środka.But one day, she found it and looked inside.
Ale policja nigdy, nawet nie zajrzała po garderobę.But the police never even looked under the wardrobe.
Cóż, to możliwe, że zajrzała do tej sypialni, zobaczyła męża w łóżku z inną, a to sprawiło, że popadła w stan dysocjacyjny.Well, it's possible she looked into this bedroom... saw her husband making love to another woman... and that threw her into a dissociative state.
Gdy zajrzała do środka, jej sekret zatopił ją tak samo wyraźny i straszny jak tego dnia gdy go tu ukryła.As she looked in, a secret flooded over her as sharp and horrible as the day she had sealed it in.
- I zajrzałem na tył pojazdu by znaleźć...- and I looked in the back of the vehicle, finding...
- Nie zajrzałem do menu.Oh, I haven't even looked at the menu.
-Przepraszam, że zajrzałem do twojej torby.Sorry I looked in your bag.
/więc zajrzałem w twój umysł.So I looked into your mind.
A kiedy poszłaś oddać próbkę moczu, zajrzałem ci do torebki.And when you went out for a urine sample, I looked in your purse.
- Nawet nie zajrzałeś w akta.You haven't even looked at the file.
- Nawet nie zajrzałeś w kartę.You barely looked at the file.
/Wreszcie zajrzałeś do koperty?Finally looked at the envelope, did you?
Nie zajrzałeś do niego?You've never looked in there, have you, Walter?
- Ten, który zajrzał przez okno...-The one that looked in the window--
- Z całą pewnością zajrzał.- He totally looked.
/A potem prawnik /zajrzał klientce głęboko w oczy /i wysunął ostatnią propozycję... /na którą zupełnie /nie była przygotowana.And then the lawyer looked deep into his client's eyes and made one final suggestion...
/Zeznał, że zajrzał /przez okno ofiary, /zobaczył ją leżącą /i stwierdził, /że już nie żyła.He said that he looked through the victim's window, saw her lying there, and claimed she was already dead.
A przedtem powiedział mi, że jego ojciec, a mój prawnik, zajrzał do zeznań i odkrył, że to ty mnie wsypałaś.And that was before he told me that his father, AKA my lawyer, looked at the records and found out that it was you who ratted me out to the Feds.
Coż, zajrzeliśmy do Biblioteki Kongresu żeby zobaczyć, czy coś napisał albo opublikował.Well, we looked in the Library of Congress to see if he had written anything or published anything.
Elaine, zajrzeliśmy ci pod spódnicę.You see, Elaine, we looked up your skirt.
Ktoś te łupiny przetasował, a my zajrzeliśmy pod nieodpowiednią.Someone shuffled the shells around, and we looked under the wrong one.
Nawet nie zajrzeliśmy.We haven't even looked yet.
Nic nie przemawiało za... Chcieliśmy zajrzeć do jego środka i nie zajrzeliśmy.The time we looked inside, we stopped before we could see anything.
Na pewno już zajrzeliście do szaf i pod łóżko.We're trying to gather some hard data on the phenomena here. Oh, really? I take it you've already looked under the beds and in the closets.
/Wielebny Greene został zatrzymany /za rozwalone światła ostrzegawcze, /ale gliniarze zapomnieli o tym dość szybko, /gdy zajrzeli na tył jego ciężarówki.Reverend Greene got pulled over for having a busted taillight, but the cops forgot about that once they looked in the back of his truck.
Gdybyście zajrzeli do słownika pod "biała hołota" napewno znaleźlibyście tam zdjęcie Earljego i Adel.If you looked up "poor white trash" in the dictionary a picture of Early and Adele would be there.
Pewna para szła do innego apartamentu, zajrzeli, zobaczyli ciało.A couple on their way to another suite, looked in, saw the body.
Wszyscy, którzy zajrzeli do środka, nie żyją.They all looked inside, and they're all dead.
100 mil od najbliższej bazy morskiej, a i satelita tu raczej nie zajrzy.We're 100 miles from any naval base. It's the last place a satellite will look.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'look':

None found.
Learning languages?