Zainwestować (to invest) conjugation

Polish
70 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
zainwestuję
I will invest
zainwestujesz
you will invest
zainwestuje
he will invest
zainwestujemy
we will invest
zainwestujecie
you all will invest
zainwestują
they will invest
Imperative
-
zainwestuj
you invest!
niech zainwestuje
let him/her/it invest
zainwestujmy
let's invest
zainwestujcie
you all invest
niech zainwestują
let them invest
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zainwestowałam
I invested
zainwestowałaś
you invested
zainwestowała
she invested
zainwestowałyśmy
we invested
zainwestowałyście
you all invested
zainwestowały
they invested
Future feminine tense
zainwestuję
I will invest
zainwestujesz
you will invest
zainwestuje
she will invest
zainwestujemy
we will invest
zainwestujecie
you all will invest
zainwestują
they will invest
Conditional feminine tense
zainwestowałabym
I would invest
zainwestowałabyś
you would invest
zainwestowałaby
she would invest
zainwestowałybyśmy
we would invest
zainwestowałybyście
you all would invest
zainwestowałyby
they would invest
Conditional perfective feminine tense
zainwestowałabym była
I would have invested
zainwestowałabyś była
you would have invested
zainwestowałaby była
she would have invested
zainwestowałybyśmy były
we would have invested
zainwestowałybyście były
you all would have invested
zainwestowałyby były
they would have invested
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zainwestowałem
I invested
zainwestowałeś
you invested
zainwestował
he invested
zainwestowaliśmy
we invested
zainwestowaliście
you all invested
zainwestowali
they invested
Future masculine tense
zainwestuję
I will invest
zainwestujesz
you will invest
zainwestuje
he will invest
zainwestujemy
we will invest
zainwestujecie
you all will invest
zainwestują
they will invest
Conditional masculine tense
zainwestowałbym
I would invest
zainwestowałbyś
you would invest
zainwestowałby
he would invest
zainwestowalibyśmy
we would invest
zainwestowalibyście
you all would invest
zainwestowaliby
they would invest
Conditional perfective masculine tense
zainwestowałbym był
I would have invested
zainwestowałbyś był
you would have invested
zainwestowałby był
he would have invested
zainwestowalibyśmy byli
we would have invested
zainwestowalibyście byli
you all would have invested
zainwestowaliby byli
they would have invested
Impersonal
zainwestowano by
there would be invested
zainwestowano by
there would be invested

Examples of zainwestować

Example in PolishTranslation in English
"...i gotowa zainwestować w przedsięwzięcie..."And eager to invest her money...
"Jesteś powalony, ojciec zostawił mi 3 mln dolarów a ja mam zainwestować w melasę?""My old man leaves me $3 million... "and I'm going to invest in molasses?"
"Może chciałbyś je zainwestować w peruwiański zespół?""How would you like to invest in a Peruvian flute band?"
- "To twoja szansa by zainwestować w parę prawdziwych skórzanych butów HomePhit.""This is your chance to invest in a pair of Home Phit real leather shoes." Oh, that's clever. "Fit" spelled with a "P-H."
- Charles miał je dla niego zainwestować.That Charles was to invest for him.
Bądź grzeczny, ale zainwestuj w wazelinę?Make nice or invest heavily in petroleum jelly?
Dobrze zainwestuj.Make sure you invest it.
Jeśli chcesz zrobić coś miłego dla Haley, to może zainwestuj w żyletkę.You know,if you want to do something nice for haley, you might want to try investing in a razor.
Jeśli chcesz zrobić tu karierę, zainwestuj we właściwsze ciuchy.If you want a career here in P.I.D., you might want to... invest in some more appropriate clothing.
Lepiej zainwestuj w nowy komplet kart ze wskazówkami, bo nigdy nie widziałem, aby była tak szczęśliwa..You better invest in a new set of cue cards. I've never seen her so happy.
Uwierzcie mi... zainwestujcie w rynek pieniężny!You must believe me... invest in money markets!
Wuju Harvey, Wuju Williamie, zabierzcie to złoto z powrotem i zainwestujcie je za mnie i moje siostry w cokolwiek chcecie.Uncle Harvey, Uncle William, take the gold back... and invest it for me and my sisters any way you want.
- Ten fundusz, w który zainwestowałam.The fund that I invested all my money in?
Ale ja nie chcę umierać! Zwłaszcza kiedy pomyślę ile zainwestowałam w to ciało i w to życieWhen I think how much I've invested in this body, this life.
Dużo zainwestowałam w to miejsce.Um... (STUTTERING) I still have a lot invested in this place.
Każdego dolara w to zainwestowałam.Every penny I have is invested in this startup.
Mieliśmy wolny wakat, była najlepsza na papierze, ale tyle w ciebie zainwestowałam, że postanowiłam czekać na zwrot inwestycji.There was one opening that year, and she was the best on paper, but I had already invested so much in you that I decided to get a return on my investment.
- A... ta lesbijska knajpa, w którą zainwestowałaś.Oh, right, that lesbian place you invested in.
Po tym wszystkim co zainwestowałaś, przez 17 lat ćwiczeń i nauki.What, after all you've invested, after almost 17 years of training, of learning?
Przykro mi skarbie, ale spójrz na to z lepszej strony, przynajmniej zainwestowałaś mądrze pieniądze, zamiast wkładać je w błyszczącą biżuterię na zęby.Sorry, babe. But look on the bright side. At least you invested your money wisely
Wiem, że w nią zainwestowałaś i że to twoje dziecko, ale nie moje i nigdy nie było.Hey, look. I know you're "invested" and I know this is your "baby,"
- Czy nie nadszedł czas, by szkoła w nas zainwestowała?- Isn't it time the school invested in us? - Yeah!
- Ilaria zainwestowała dziesiątki milionów.- Ilaria has invested tens of millions.
/Korporacja zainwestowała miliony /w Dmuchawca. /Wiedział, że utrzymanie tej tajemnicy /będzie mniej kosztować /niż wstrzymanie produkcji samochodu.The company had invested millions in the Dandy Lion and he knew that keeping this terrible secret would still be cheaper than halting production of the car.
Agencja dużo w ciebie zainwestowała.Because the agency invested a lot in you.
Annie zainwestowała 200 tysiaków w moją wytwórnie nagraniową i wydałem wszystko na pokrycie kosztów.Annie invested 200 grand into my record label, and I spent it all on startup costs.
Dawson, Bessie i ja zainwestowałyśmy każdego centa w ten biznes.Dawson, Bessie and l have invested every dime we have. Along with guests, time is another thing we don't have.
Aby zapobiec rozmyciu inwestycji w kwalifikowalne przedsiębiorstwa portfelowe, należy zezwolić kwalifikowalnemu funduszowi na rzecz przedsiębiorczości społecznej na inwestowanie w inne kwalifikowalne fundusze na rzecz przedsiębiorczości społecznej w przypadku, gdy te inne kwalifikowalne fundusze na rzecz przedsiębiorczości społecznej same nie zainwestowały więcej niż 10 % łącznej wartości swoich otrzymanych wpłat na poczet kapitału oraz niewniesionego kapitału zadeklarowanego w inne kwalifikowalne fundusze na rzecz przedsiębiorczości społecznej.To prevent dilution of the investments into qualifying portfolio undertakings, qualifying social entrepreneurship funds should only be permitted to invest in other qualifying social entrepreneurship funds where those other qualifying social entrepreneurship funds have not themselves invested more than 10 % of their aggregate capital contributions and uncalled committed capital into other qualifying social entrepreneurship funds.
Aby zapobiec rozmyciu inwestycji w kwalifikowalne przedsiębiorstwa portfelowe, należy zezwolić kwalifikowalnym funduszom venture capital na inwestowanie w inne kwalifikowalne fundusze venture capital, pod warunkiem że te kwalifikowalne fundusze venture capital same nie zainwestowały więcej niż 10 % łącznej wartości swoich otrzymanych wpłat na poczet kapitału oraz niewniesionego kapitału zadeklarowanego w inne kwalifikowalne fundusze venture capital.To prevent dilution of the investments into qualifying portfolio undertakings, qualifying venture capital funds should only be permitted to invest into other qualifying venture capital funds, provided that those qualifying venture capital funds have not themselves invested more than 10 % of their aggregate capital contributions and uncalled committed capital in other qualifying venture capital funds.
Alstom i sektor prywatny zainwestowały w restrukturyzację przedsiębiorstwa kwotę pomiędzy 10,3 a 10,4 mld EUR (lub między 9,6 a 9,7 mld EUR, jeżeli nie brać pod uwagę dodatkowej gwarancji w gotówce finansowanej ze zwiększenia kapitału).Alstom and the private sector have invested in the restructuring of the company an amount of between EUR 10,3 and 10,4 billion (or between EUR 9,6 and 9,7 billion if the cash collateral financed by the capital increase is not taken into account).
Banki zainwestowały w maszyny do liczenia pieniędzy.Definitively not. The banks invested in machines accountants of money.
Co więcej, niniejszy program jest regionalnie szczególny w rozumieniu art. 4 ust. 2 lit. a) oraz art. 4 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, ponieważ jest on dostępny wyłącznie dla niektórych przedsiębiorstw, które zainwestowały w obrębie określonych obszarów geograficznych podlegających jurysdykcji stanu przyznającego.Furthermore, this scheme is regionally specific in the meaning of Articles 4(2)(a) and 4(3) of the basic Regulation since it is only available to certain companies having invested within certain designated geographical areas within the jurisdiction of the State concerned.
- Ja też zainwestowałem w to pieniądze- I got money invested too,
- Sprzedałem mienie, a forsę zainwestowałem w zajęte nieruchomości.That's not why I'm here. I sold that property, and I took the money, and I invested in foreclosures.
/Zrobiłem na was, ciołki, fortunę i wszystko zainwestowałem w Microsoft./I have made a fortune off you chumps and I've invested it all in Microsoft!
A ty "Dziki Bill'u",... zainwestowałem zbyt wiele czasu, żebyś zaczął być pożyteczny.And you, Wild Bill I've invested too much goddamn time shaping you into something useful.
Ale zainwestowałem w ten klub i muszę go doglądać. Fajny?But I have invested in this and wanted to see the place.
"Przykro nam, że zainwestowałeś 37 tys. w wielkie przedsięwzięcie, ale zawaliliśmy zanim jeszcze dotarliśmy na miejsce"?"Sorry you invested $37k in big entrepreneurial plan, but we screwed the pooch before we ever got up there"?
- Ile twoich pieniędzy zainwestowałeś?How much of YOUR money have you invested in this?
-Ponieważ zainwestowałeś wszystkie środki, żeby skorzystać z tego zaproszenia... które niestety wygasło.Since you had invested all your remaing income in this standing invitation that had stopped standing.
A potem zainwestowałeś w małą wytwórnię fonograficzną, I przekształciłeś ją drugą co do wielkości dotyczącą hip-hopu na świecie.And then you invested in a small record company... which you turned into the second-largest hip-hop label in the world.
Dlatego zainwestowałeś pieniądze wujka w firmie?Is that why you invested your uncle's money with the firm?
- Jeżeli rozsądnie podchodzi do pieniędzy, to pewnie je dobrze zainwestował i to byłoby pociągające.If he's sensible with his money, he's probably invested well, and that would be attractive.
- Rząd zainwestował...- The government's invested...
- Sporo zainwestował.He invested a great deal. So?
/Datak za dużo /zainwestował w to miasto, /- żeby ryzykować aresztowanie.Datak has too much invested in this town to risk getting caught.
/I dlatego każdy, kto zainwestował w Lenny'ego Dykstrę/ /naprawdę powinien zadzwonić pod ten numer./And that's why anyone who invested with Lenny Dykstra really should call that number.
"Dużo zainwestowaliśmy w tę przejażdżkę."We have a lot invested in this ride.
- Dużo zainwestowaliśmy w ten projekt.We've invested a great deal in this project. And you've been well-paid for it.
/że za dużo w ciebie zainwestowaliśmy, /żeby teraz dać ci odejść.we have too much invested in you to let you walk away.
Chcę tylko zwrócić waszą uwagę na to że po pierwsze zainwestowaliśmy w to przedsięwzięcie dużo pieniędzy. Zaufałem wam.Let me just say that we've invested a Iot of money in this and I've invested a Iot of trust in you guys.
Gdy przyszedłeś to było tylko $27 000, ale dobrze je zainwestowaliśmy.Oh! It was only $27,000 when you came in, but we invested it well.
- Naprawdę? Myślałem, że płacą za niego idioci, którzy zainwestowali w twoją firmę.I thought hundreds of saps who invested in your company
A skoro już zainwestowali w "Laylę-I-Willa", to dajmy im to.And since they're already invested in "LaylaAndWill", let's give it to 'em.
Chyba, że byśmy zainwestowali w nieruchomości.Unless we invested in real estate.
Doceniam, ile szmalu pan i pańscy wspólnicy zainwestowali w tę operację.I do appreciate the money... ..that you and your associates have invested in this operation.
Dochodzenie wykazało również, że niektórzy użytkownicy dopiero niedawno zainwestowali w procesy produkcyjne we Wspólnocie, co wskazuje, że przeniesienie zakładów produkcyjnych jest bardzo nieprawdopodobne.The investigation also revealed that some users had only recently invested in their production process in the Community, which indicates that the relocation of those production facilities would be highly unlikely.
Domyślam się, panie Bruce, że chce pan wiedzieć czy zainwestuję?So, Mr. Bruce, I assume you are waiting to know if I will invest.
Domyślam się, panie Bruce, że chce pan wiedzieć, czy zainwestuję?So, Mr. Bruce, I assume you are waiting to know if I will invest.
- Delacroy Systems podpisał umowę z Unią Europejską, /zainwestuje ona w rozwój taniego i skutecznego systemu głosowania.Delacroy Systems has completed a deal with the European Common Market which will invest in their computer voting system.
Inwestor działający zgodnie z zasadami gospodarki rynkowej zainwestuje tylko wtedy, jeśli inwestycja ta będzie dawała wyższy zysk z kapitału lub niższe ryzyko w porównaniu z najbardziej możliwą alternatywą użycia kapitału.A market-economy investor will invest only if the investment permits a higher return or a lower risk compared with the next-best alternative use of the capital.
Jeśli gwiazda taka jak Abhi będzie pracowała w naszym filmie.. ..czworo ludzi zainwestuje pieniądze w ten projekt.If a star like abhi works in our film once four people will invest money in the project.
Mój partner, Philip Maidstone, jest w Prisztinie, podczas gdy rozmawiamy, negocjuje kontrakt który, się powiedzie, zagwarantuje, że nasza firma zainwestuje pół miliona euro rocznie w waszą wodę, wasze domy i waszą energię.Myartner, Philip Maidstone, is in Pristina as we speak, negotiating a contract that, if successful, would guarantee that our company will invest 1/2 million euros per year in your water, your hoing, and your power.
Sugestia rządu Korei, że to różnica między ceną konwersji a ceną rynkową powinna określać wielkość korzyści nie uwzględnia katastrofalnej sytuacji finansowej firmy Hynix, gdyż nikt nie zainwestowałby w firmę o ratingu SD.The GOK suggestion that the difference between the swap price paid and the market price should serve as the amount of benefit ignores the realities of Hynix’s abysmal financial situation; no-one would invest in a company with an SD rating.
Gdybyśmy byli mądrzy, zainwestowalibyśmy w pralnię chemiczną.If we were smart, we would invest in a dry-cleaning business.
Biuro prokuratora generalnego dużo w pana zainwestowało, panie Treilo.U.S. attorney's office has a lot invested in you, Mr. Trujillo.
Century zainwestowało 70 milionów dolarów w nową konstrukcję.Century invested $70 million in new construction.
Fakt, że prywatne przedsiębiorstwo zainwestowało w stocznię znaczne środki i planuje finansować plan restrukturyzacji z 2009 r. jest dla Komisji sygnałem, że podmiot rynkowy wierzy w możliwość przywrócenia rentowności Stoczni Gdańsk.The fact that a private company has invested significant funds in the yard and plans to finance the 2009 Restructuring Plan is, in the Commission’s view, a sign that a market operator believes that Gdańsk Shipyard can be restored to viability.
Farm Dairy podkreśla, że zainwestowało w nowoczesne linie do pasteryzacji o wysokiej efektywności w stosunku do potrzeb energetycznych.Farm Dairy emphasised that it has invested in modern pasteurisation systems with a high yield in proportion to energy requirements.
Farm Dairy wyjaśnia, że jego zdaniem spełniono warunki przewidziane w pkt 3.3 jednolitego dokumentu programowego Flevoland: w szczególności w 2000 r. Farm Dairy stworzyło 61 miejsc pracy (zamiast przewidzianych początkowo 35) i zainwestowało łącznie […] mln NLG zamiast przewidzianych początkowo 18,5 mln.Farm Dairy noted that it considered that the conditions set out in point 3.3 of the Flevoland SPD had been met: in particular, in 2000 Farm Dairy had created 61 jobs (instead of the 35 initially planned) and had invested a total of NLG […] million (instead of the 18,5 million initially planned).

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'invest':

None found.
Learning languages?