Zabrać (to take) conjugation

Polish
110 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
zabiorę
I will take
zabierzesz
you will take
zabierze
he will take
zabierzemy
we will take
zabierzecie
you all will take
zabiorą
they will take
Imperative
-
zabierz
you take!
niech zabierze
let him/her/it take
zabierzmy
let's take
zabierzcie
you all take
niech zabiorą
let them take
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zabrałam
I took
zabrałaś
you took
zabrała
she took
zabrałyśmy
we took
zabrałyście
you all took
zabrały
they took
Future feminine tense
zabiorę
I will take
zabierzesz
you will take
zabierze
she will take
zabierzemy
we will take
zabierzecie
you all will take
zabiorą
they will take
Conditional feminine tense
zabrałabym
I would take
zabrałabyś
you would take
zabrałaby
she would take
zabrałybyśmy
we would take
zabrałybyście
you all would take
zabrałyby
they would take
Conditional perfective feminine tense
zabrałabym była
I would have taken
zabrałabyś była
you would have taken
zabrałaby była
she would have taken
zabrałybyśmy były
we would have taken
zabrałybyście były
you all would have taken
zabrałyby były
they would have taken
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zabrałem
I took
zabrałeś
you took
zabrał
he took
zabraliśmy
we took
zabraliście
you all took
zabrali
they took
Future masculine tense
zabiorę
I will take
zabierzesz
you will take
zabierze
he will take
zabierzemy
we will take
zabierzecie
you all will take
zabiorą
they will take
Conditional masculine tense
zabrałbym
I would take
zabrałbyś
you would take
zabrałby
he would take
zabralibyśmy
we would take
zabralibyście
you all would take
zabraliby
they would take
Conditional perfective masculine tense
zabrałbym był
I would have taken
zabrałbyś był
you would have taken
zabrałby był
he would have taken
zabralibyśmy byli
we would have taken
zabralibyście byli
you all would have taken
zabraliby byli
they would have taken
Impersonal
zabrano by
there would be taken
zabrano by
there would be taken

Examples of zabrać

Example in PolishTranslation in English
! Ja go miałem tam zabrać.I was supposed to take him to County.
! Ok, Peter, muszę teraz zabrać dzieci do szkoły.Okay, Peter, I got to take the kids to school now.
"Ale chcę byś wiedziała, że naprawdę ciebie kocham, i chciałbym cię zabrać na obiad.""But l want you to know that l really love you, and l'd love to take you out to dinner sometime."
"Chcę zabrać ze sobą matkę.""l wish to take mother along." "Send my friends with me."
"Hej Gavin, mój były chce mnie zabrać na wytworne przyjęcie.""Hey, Gavin, my ex wants to take me to a fancy party."
" Możesz iść z Bobbym, ale zabierz małego Johnnyego"."You can go to the drive-in with Bobby, but you got to take little Johnny. "
"Boże, błagam, zabierz mnie we śnie"."Please, god, take me in my sleep."
"Boże, zabierz mnie z tego świata grzechu i wstydu ze sobą do niebios"."God, take me from this world of sin and shame, take me to you in heaven,"
"Calgon, zabierz mnie stąd"."Calgon, take me away."
"Chodź i zabierz mnie stąd.""Come and take me away."
- W porządku, zabierzmy go do mnie.- All right, let's take him to my place.
"Jeśli mówię nieprawdę, zabierzcie mnie do kamieniołomów"."If I'm lying, take me to the quarries."
- Alan, ty i Mitchell zabierzcie go stąd.Alan, you and Mitchell take him down.
- Bo chcemy by Twoje dziecko przetrwało. - Jeśli chcecie by żyło, zabierzcie je ode mnie.If you want her to live, please, take her from me, get her out of here.
- Chłopaki, zabierzcie mnie ze sobą.- Guys, take me with you.
- Dobrze, zabierzcie dzieciaka.- Okay, take... take the kid.
"Nigdy go od niej nie zabrałam"?She never took him away from her?
"Wybaczcie, że zabrałam wasz dach. Trzymajcie się".No, it said, "Sorry I took your roof, hang in there."
- Bo je zabrałam.Because I took it.
- Dlatego zabrałam cię na porzuconą stację Micka Jaggera.- That's why I took you to Mick Jagger's abandoned gas station.
- Ja zabrałam ją do Gazy.I took her to Gaza.
- Ale wpuściłaś ją. - Moją komórkę również zabrałaś.But you let her in, and you took my cell phone as well.
- Bo ją zabrałaś.-I did until you took it.
- I dlatego zabrałaś ją z kliniki?- That's why you took her out? Great!
- Nie, sądzę, że zabrałaś ją do domu.No, I think you took it home.
- Podobno zabrałaś raport Charliego.They told me you took Charlie's report.
! Mama zabrała mnie do kina na "Pasję" i Mel Gibson powiedział, że jesteś leniwy i kłamliwy.My mom took me to see Mel Gibson's movie "The Passion", and Mel Gibson says you are snakes, and you are liars.
"Ludzie którzy myślą, że osoba, która zabrała Polly jest zła, niech przestaną tak myśleć, i zaczną myśleć, że osoba, która wypuściła Polly do jej naturalnego środowiska i zakończyła jej życie w klatce."Maybe the people who think that the person who took Polly is so awful should stop and think about the person who ripped Polly from her natural habitat and forced her to live in a cage.
"To była ta sama noc, kiedy śmierć zabrała pisarza Martina.""And it was the very same night that death took Martin the Writer."
"zabrała go do prokuratury. Tam rozmawiał z kimś, kogo nie widział."...took him into the PA's office, where a man he could not see talked behind him.
"zabrała mi go."And this one here is "she took him away from me, Christina."
Byłeś strasznie irytujący z tym całym pozytywnym reggae, więc zabrałyśmy ci obrączkę.You were so annoying with all your positive, reggae stuff that we took your ring.
Mike, to nie tak, że to zabrałyśmy.Mike, it's not like we took it.
O, mój Boże, Mama i ja zabrałyśmy Sean'a do Cancun, ale pewnie usłyszałaś już o tym od niego.Oh, my God, Mom and I took Sean to Cancun, but you probably already heard that from him.
Razem z Angelą zabrałyśmy je motocyklistom.Angela and I took 'em from the bikers.
Razem z Urszulą zabrałyśmy to jajo.Ursula and I took that dragon egg she was in.
- Ale już zabrałyście wszystkie pieniądze.-You already took all the money.
Czy jej mama wie, że to zabrałyście?Does her mom know you took that?
"Całą moją siłę zabrały mi starania, by się nie rozpaść."It took all the strengthI had not to fall apart
- Dziewczyny zabrały je na plażę.The girls took them down to the beach.
- Gady zabrały broń.The Reptilians took the weapon.
- Gliny go zabrały.The cops took him, Frank.
- Gliny zabrały.- The cops took it.
Wiecie, jeśli byłabym rozwódką, zabrałabym wszystko od mojego byłego męża.You know, if I were a divorced older woman, I would take everything from my ex-husband.
Więc na pana miejscu zabrałabym tę buteleczkę wody i poszła sobie.So if I were you, I would take your little bottle of water and go.
W każdym razie, skoro jesteś najbardziej religijną osobą, jaką znam, zastanawiałam się, czy zabrałabyś nas do swojego kościoła?Anyway, since you're the most religious person I know, I was wondering if you would take us to your church.
- Garza zabrałaby go tam?- Garza would take him there?
Gdyby uciekała, zabrałaby to, co niezbędne i niezastąpione.If she was running, she would take what was essential And what was irreplaceable.
Nawet jeśli naprawiłbym klucz, zajęłoby nam tysiące lat znalezienie kombinacji dźwięków, które zabrałyby nas do domu.Even if I could fix it, we could search for a thousand years and never find the tones that would take us home.
"Ależ pani", powiedziałem, "jestem tylko w połowie człowiekiem". I zabrałem ją do lasu."But, lady," said I, "I am only half human." And I laid her down, and took her there amidst the moss and leaves of the forest floor.
- A ja zabrałem Anie dziewictwo.- I took Ana's cherry.
- Ale zabrałem jej ciało do jaskini.But I took her body to the caves.
- Bo odznakę też zabrałem.Because he had a clip-on badge. I took that, too.
- Bo zabrałem z jego teczki akta. - Akta?- Because I took a file out of his briefcase.
*TY* zabrałeś mnie.You took me.
- A ty pobiłeś strażników i zabrałeś kasę?And you beat up the guards and took the cash.
- Ale to ty zabrałeś ją pierwszy.- But you took her first. - Aah!
- Ale ty zabrałeś mój obraz Schifano?- You took my Schifano painting?
- Ale zabrałeś go do domu, tak?But, you-you took him home, right? No.
"Bert zabrał mnie do kościoła, który nazywa się Katedra Notre Dame."And Bert took me to a church called Notre Dame Cathedral.
"Brzmi to jak alarm, ciekawe co oprócz tej hetero-lampy zabrał do domu.""And if that didn'tsound the alarm,check out the less-than-heterolamp he took home.
"I zabrał Pana na szczyt wysokiej góry"A-And he took the Lord up to the top of an high mountain
"I zabrał ich cukierki!""And took their candy!"
"I zabrał wszystkie narkotyki. To było wspaniałe."He took those drugs away and it was beautiful.
- Ludzie, którym je zabraliśmy...Those guys we took it from--
- Nie, zabraliśmy już.- No, we took it.
- To wszystko prawda, właśnie dlatego zabraliśmy cię do parku, gdzie wszyscy staruszkowie...Well, that's all true. But Cadie that's why we took you to that park where all those elderly people... They were...
- To zabraliśmy z domu?Doc, this is the stuff we took from the house, right?
- Jak zabraliście go do szpitala?After you took him to the hospital.
- Kilo, dziękuje, zamknijcie się, kokainy, którą zabraliście do Kolumbii.Kilos. Kilos, thank you, shut up, of cocaine that you took to Colombia.
- Które zabraliście Japończykowi.Yes, which you took from a Japanese climber.
- Ten wasz statek... To tam mnie zabraliście?This ship of yours- - is that where you took me?
- Ty i reszta tych degeneratów z FaceSpace zabraliście mi go.You and the rest of the FaceSpace degenerates took him from me.
"i zabrali z powrotem do ich obozu.""and took it back to their camp.
- A mnie mój zabrali.They took mine.
- Ale Mel powiedziała, że zabrali go złodzieje.But Mel said burglars took it.
- Baldwin i Skouris zabrali stąd Tess Doerner i zawieźli ją z powrotem do Abensen.baldwin and skouris signed tess doerner out of here and took her back to abendson.
- Celnicy zabrali.INS took them.
"Basilio zabierze Cie do domu."Basilio will take you to our house.
"Doktor ma jeden sekret, który zabierze do grobu"."The Doctor has a secret he will take to the grave.
"Lips nas tam zabierze." "Mam zamiar cię tam zabrać.""Lips will take us there." "I'm going to take you there, man."
"Nigdy nie wiemy dokąd życie nas zabierze."¢Ü Oh, we never knowwhere life will take us
"Tajemnica, którą zabierze do grobu".That's the problem. "The Doctor has a secret he will take to the grave.
"I zabierzemy flagę faszyzmu...""And then we will take the flag of fascism..."
"i zabierzemy flagę faszyzmu na tron.""and then we will take the flag of fascism to the throne."
*Te piękne chwile zabierzemy... *gdziekolwiek się udamy...wherever we go. - Wherever we go. We will take the memories..
Czy naprawdę myślisz, że zabrałbym Ciebie i Mathob gdzieś, gdzie nie jest bezpiecznie?Do you honestly think that I would take you and Mahtob anywhere dangerous?
Gdyby była taka możliwość, zabrałbym cię ze sobą.If there were a way, I would take you away with me.
Gdybym był na jego miejscu zabrałbym panią na jakąś małą wysepkę. Spacerowalibyśmy po plaży, śpiewalibyśmy przeboje...If I were him, I would take you to some little island, we would walk by the sea, sing songs...
Gdybym mógł cofnąć czas, zabrałbym ciebie z sobą.If I could go back And do it over, I would take you with me.
Gdybym mógł, zabrałbym cię stąd.( sighs ) If I could, I would take you away.
Lavon, jeśli byś nas kochał, zabrałbyś nas do Biscuit Basket.Lavon, if you loved us, you would take us to Biscuit Basket.
Naprawdę zabrałbyś mnie ze sobą?You really would take me with you, - ...wouldn't you?
- Tak. - Dokąd dżentelmen zabrałby damę.- Where a gentleman would take a lady.
Dorastając w Cleveland, mój ojciec zabrałby mnie od razu nad jezioro Erie.Growing up in Cleveland, my dad would take me right on Lake Erie.
Może zabrałby jej ciało do specjalnego miejsca.Maybe he would take her body to a special place.
/Tak. Jeśli miała wypadek czy coś, /zabraliby ją tam./Yeah, I mean, if she got into an accident /or something, they would take her there.
Czy są jacyś krewni, którzy zabraliby ciebie i rodzeństwo?Are there any relatives that would take you and your siblings?
Tak, powiedział, że gdyby Rosjanie najechali na USA, zabraliby wszystkie dzieci rodzicom. Wiem, że to brzmi niesamowicie, ale mogliby nas zmusić do udziału w olimpiadzie, czy coś w tym rodzaju.He said that if the Russians invaded the US, they would take the kids and separate us from our parents - and I know it sounds weird - but they might make us go into the Olympics or something like that.
Wiedziałam, że nie mogę zadzwonić na policję, bo zabraliby mnie od ciebie.But see, I knew I couldn't call 911 for help 'cause then CPS would take me from you.
"Znalezienie Nikity zabrało mi cztery dni."It took me four days to find Nikita.
"to coś zabrało mi pracę?""That took my job?"
- Bo zabrało mi tydzień, żeby przekonać cię do wyjścia na ten dach.Well, because it took me a week to get you out here in the first place.
- Ciekawe, co tak długo im to zabrało?- I wonder what took them so long.
- Co zabrało ci tyle czasu?- What took you so long?
Co zabrałoby trochę czasu na rozpuszczenie, zanim dostałby się do organizmu, więc mógł przyjąć go zanim padł na pomoście.Which means it would take some time to dissolve Before it entered the system, so he could've Ingested it before he was out on the dock.
Gestapo zabrałoby twoją kartę płatniczą z Bloomingdale'a i od razu byś im wszystko wyśpiewała.You kidding? The Gestapo would take away your charge card, and you'd tell 'em everything.
Nawet gdyby systemy działały, zabrałoby mi to godziny aby wymyślić takie obejście.Even if the systems were functioning, it would take me hours to create that kind of work-around.
Wielu zabrałoby wolność ludziom, których nie rozumieją, takich jak wy i my.Many would take that freedom from people they don't understand. Like yourselves and... well... ourselves.
Wiesz ilu facetów zabrałoby mnie do siebie... po tym przedstawieniu w wesołym miasteczku?You know how many guys would take me home... after that show at the ring toss?

More Polish verbs

Related

brać
take
dobrać
choose
nabrać
gather
pobrać
download
przebrać
dress
przybrać
take on
ubrać
dress
wybrać
choose
zebrać
gather

Similar

babrać
splotch
bebrać
do
dobrać
choose
nabrać
gather
pobrać
download
webrać
do
wybrać
choose
zabość
do
zabóść
do
zaćpać
do
zadbać
take care
zagnać
tire out
zagrać
play
załgać
do
załkać
do

Similar but longer

zababrać
stain
zabierać
take
zabrukać
do
zbabrać
smear

Other Polish verbs with the meaning similar to 'take':

None found.
Learning languages?