Zablokować (to block) conjugation

Polish
68 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
zablokuję
I will block
zablokujesz
you will block
zablokuje
he will block
zablokujemy
we will block
zablokujecie
you all will block
zablokują
they will block
Imperative
-
zablokuj
you block!
niech zablokuje
let him/her/it block
zablokujmy
let's block
zablokujcie
you all block
niech zablokują
let them block
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zablokowałam
I blocked
zablokowałaś
you blocked
zablokowała
she blocked
zablokowałyśmy
we blocked
zablokowałyście
you all blocked
zablokowały
they blocked
Future feminine tense
zablokuję
I will block
zablokujesz
you will block
zablokuje
she will block
zablokujemy
we will block
zablokujecie
you all will block
zablokują
they will block
Conditional feminine tense
zablokowałabym
I would block
zablokowałabyś
you would block
zablokowałaby
she would block
zablokowałybyśmy
we would block
zablokowałybyście
you all would block
zablokowałyby
they would block
Conditional perfective feminine tense
zablokowałabym była
I would have blocked
zablokowałabyś była
you would have blocked
zablokowałaby była
she would have blocked
zablokowałybyśmy były
we would have blocked
zablokowałybyście były
you all would have blocked
zablokowałyby były
they would have blocked
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zablokowałem
I blocked
zablokowałeś
you blocked
zablokował
he blocked
zablokowaliśmy
we blocked
zablokowaliście
you all blocked
zablokowali
they blocked
Future masculine tense
zablokuję
I will block
zablokujesz
you will block
zablokuje
he will block
zablokujemy
we will block
zablokujecie
you all will block
zablokują
they will block
Conditional masculine tense
zablokowałbym
I would block
zablokowałbyś
you would block
zablokowałby
he would block
zablokowalibyśmy
we would block
zablokowalibyście
you all would block
zablokowaliby
they would block
Conditional perfective masculine tense
zablokowałbym był
I would have blocked
zablokowałbyś był
you would have blocked
zablokowałby był
he would have blocked
zablokowalibyśmy byli
we would have blocked
zablokowalibyście byli
you all would have blocked
zablokowaliby byli
they would have blocked
Impersonal
zablokowano by
there would be blocked
zablokowano by
there would be blocked

Examples of zablokować

Example in PolishTranslation in English
- Będzie się starała cię zablokować.- She's gonna try to block you.
- Kiedy używa się czegoś, żeby zablokować...- When you use something to block...
- Kryjówka musi być tak głęboka, żeby zablokować transmisję nanorobotów. - Nie.- The lair must be deep enough to block the nanobot signal.
- Musimy zablokować drzwi.We have to block the door.
- Nie potrafię ich zablokować.I am unable to block it.
- Oll, zablokuj mu drogę!- Oll, block his way!
- Wu, zablokuj ich!-Wu, block them!
-Szybko, zablokuj mu Pan drogę!- Quick, block his way!
- Wyjdźcie na zewnątrz i zablokujcie wszystkie wyjścia!Go out and block all the exits!
David, Diana zablokujcie to okno.OK, David, Dianne, let's block up this window!
Funkcjonariuszu, zablokujcie cały kwartał.Officer, let's lock down this block.
Odpalcie parę rac, zablokujcie drogę.Fire up some flares. Create a roadblock.
Powygłupiajcie się jeszcze przez 20 minut... potem stopniowo zablokujcie wszystkie drogi.Keep up this foolishness for 20 more minutes, Hans, then gradually establish the roadblocks. Slowly, mind you.
I bardzo dobrze, bo zablokowałam twoje nerwy.That's the point, I've blocked off the nervers.
Po prostu się zablokowałam.I'm just blocked. It'll be fine.
Podem zamknęłam frontowe drzwi od środka i zablokowałam tylne.Then I locked her door from the outside... and blocked the back door.
Upewnienie się, że nie zablokowałam tętnicy wieńcowej.Uh, make sure I haven't blocked the coronaries.
Więc skąd wiesz, że je zablokowałam?- How do you know I blocked them?
Rose, czy kiedykolwiek nagle coś sobie przypominasz co zablokowałaś lata temu?Rose, did you ever suddenly remember something that you blocked out years ago?
To czemu zablokowałaś ten termin w moim kalendarzu?Then why did you leave it permanently blocked off on my calendar?
To ty zablokowałaś tę sprawę, nikt inny! Chcę wiedzieć dlaczego!You blocked this bill and I want to know why.
Ty mi go zablokowałaś.You blocked my access.
- Laurent, stalowa kotara się znów zablokowała próbował wspiąć się na stołek żeby ją odblokować, ale stracił równowagę i rozbił sobie głowę o chodnik nie nie, zaczekaj tutaj, przyjadę i cię zabiorę- laurent, the steel curtain was blocked again, he tried climbing on a stool to free it and lost balance, and crashed his head on the sidewalk no no, you wait here, i'll come and get you
- Policja zablokowała drogę.-police have blocked the road. -What should I do?
- jej pamięć się zablokowała.- Her memory's blocked.
/ale policja zablokowała /wszystkie drogi dojazdowe, /i ewakuowała sąsiednie miasta /dla bezpieczeństwa.But police have blocked off all access roads, and evacuated neighboring towns as a cautionary measure.
A rzeczywistość była tak straszna, że jego podświadomość zablokowała całą pamięć o tym.And the reality was so abhorrent to him, that his unconscious mind has blocked out all memory of it.
Ale jeśli przyjrzeć się faktom, można stwierdzić, że integracja jest podkopywana - wielkie rosyjskie koncerny zablokowały kazachskiemu biznesowi rynek i wszystkie projekty, które mogły prowadzić do integracji.But if you take a look at the facts, it can be seen that integration has been undermined – large Russian companies refused to let Kazakh business enter the market and blocked all projects, which could have promoted integration.
Atak rozpoczął się około godziny 11 dzisiaj rano, kiedy setki policjantów i żandarmów zablokowały ulice wokół Parku Wolności i błyskawicznie, bez żadnego ostrzeżenia przystąpiły do usuwania protestantów z parku.The violence began at around 11.00 this morning when hundreds of police and military police blocked roads surrounding Freedom Park and rapidly and without warning moved in to clear the park of protesters.
Duchy zablokowały Cię z naszego widoku przez ten czasA ghost has blocked you from our view all these while
Dwa samochody go zablokowały.- Of course not. Two cars blocked him in.
I wyjścia zablokowały się martwymi ciałami.Runs blocked with dead bodies.
- Bo go zablokowałem.- Because I blocked it.
- Prawie zablokowałem.I almost blocked it.
- Więc zablokowałem wspomnienia, tworząc z nią halucynacje.So I blocked memories, hallucinated her.
A może po prostu zablokowałem to.Or maybe I just blocked it out.
Albo bardziej utknąłem, niż się zablokowałem.Journal, it says soon stalled than blocked.
- Kiedy zamknąłeś rurę, zablokowałeś wodę, która miała ochłodzić reaktor.- When you sealed off the pipe, you blocked the water from cooling the reactor.
Ale go zablokowałeś, prawda?Well, you blocked him, right?
Artie, sądzę, że możliwe jest, czy tego chciałeś, czy nie, możliwe, że zablokowałeś Claudię tak, że nie mogła zobaczyć tych wspomnień, aby ją chronić...Artie, I was thinking that maybe, whether you meant it or not, it's possible that you blocked Claudia from seeing those memories to protect her...
Dlatego zablokowałeś mi wspomnienia.That's why you blocked my memory.
Jest tylko jedna rzecz mogąca go uzdrowić, a ty ją zablokowałeś.There's only one thing that can heal him and you've blocked it.
- Co za kretyn zablokował ulicę?- Jesus Christ, who's the idiot that had the road blocked?
- Jego adwokat zablokował dalsze badania.- His attorney blocked further study.
- Nawet jeśli to prawda może jej umysł to zablokował bo to ona zabiła Karę.- Even if that's true, maybe it's blocked... - ...because she killed Kara. - Well, it's possible.
- Pani mąż je zablokował.It's been blocked by your husband.
-Ktoś zablokował dostęp.- Someone blocked it.
- Nie sprawdzi tego, zablokowaliśmy linie.- He can't ring to check. We blocked lines.
Chwilowo zablokowaliśmy łączność, ale musi pułkownik skończyć z tymi wojskowymi zagrywkami.I have been blocked the connection being. But you can not use the same methods as in the army.
Niefortunnie dla Nietzschean, zablokowaliśmy im tą opcję.Unfortunately for the Nietzscheans, this little standoff of ours has blocked that option.
Tak, ale nie wiedzą tego, ponieważ zablokowaliśmy ich częstotliwość.Yeah but they can't know because we blocked out the frequency right
Wykopią kilka tuneli, będzie więcej niż jedno wyjście. Musimy się upewnić, czy zablokowaliśmy wszystkie.They'll dig a few tunnels, there'll be more than one exit we can't be sure whether we had blocked them all
Chyba przez przypadek mnie zablokowaliście.You guys seem to have accidentally blocked me in.
"Och, nie, zablokowali nam droge". Teraz lepiej?"Oh, no, our path has been blocked by bad people. " What's the fun in that?
- Odwoziłem babcię na lotnisko, a gdy wracałem, Pięcioramienni zablokowali Lennox Hill.I was dropping my grandma off at the airport... and on the way back the Five Pointers blocked up Lennox Hill.
- Oni to zablokowali!- They've blocked it!
- Taeloni zablokowali naszą ostrzegawczą transmisję. - ...wydadzą się wam zaawansowanym gatunkiem,.... ze szlachetnymi zamiarami. - Żałuję.The taelons blocked our warning transmission. ...would appear to be an advanced species... with benevolent intentions. - Shame.
/Jeśli chcesz mieć pewność, /że tylko ty będziesz mógł dzwonić, /zagłuszacz komórek za $100 zablokuje sygnał /w promieniu przecznicy.If you want to make sure you're the only one making calls, a $100 cellphone jammer will block all signals in a one-block radius.
Czy #Mubarak myśli, że blokując #Facebook #Twitter zablokuje ludzki gniew przeciwko niemu? #Jan25 #EgyptDoes #Mubarak think blocking #Facebook #Twitter will block people's rage against him? #Jan25 #Egypt
Dlatego to podniosê, co zablokuje powietrze z tej strony.So that's why I'm gonna bring this up, which will block the air from coming this direction.
Jak tylko na nim usiądzie, symbol zablokuje jego moc.Once he's seated, the symbol will block his power.
Jestem dość pewny, że Clemente zablokuje moją nominację.I'm pretty sure Clemente will block my appointment.
Gdy będę w pełni żywa, a moje moce powrócą, zablokujemy ich Słońce.When I am fully alive... and my power restored we will block out their sun.
- Nadążanie za tym zablokowało w tobie inne części ciebie.- Keeping that pace has blocked out other parts of yourself.
Ben Burns jechał torem zwycięzców i popijał zimne, świeże mleko, a tysiące aparatów pstrykały mu zdjęcia, Sirrus Aeronautics podskoczył o prawie 12 punktów, co zablokowało Penninsula Power Cell przed próbą przejęcia tej firmy.But as Ben Burns sat guzzling cold, fresh milk in Victory Lane a thousand cameras taking his picture Sirrus Aeronautics saw almost a 12-point gain which blocked Peninsula Power Cell from being able to afford the price of a takeover.
Coś w ustach waszej ofiary zablokowało jej drogi oddechowe.Something inside your vic's mouth blocked her airway.
Coś zablokowało wentylację.Something blocked the exhaust. The system crashed.
I ciepło z ognia zablokowało jego drogi oddechoweAnd the heat from the burns blocked off his airway

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'block':

None found.
Learning languages?