Zaabsorbować (to absorb) conjugation

Polish
15 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
zaabsorbuję
I will absorb
zaabsorbujesz
you will absorb
zaabsorbuje
he will absorb
zaabsorbujemy
we will absorb
zaabsorbujecie
you all will absorb
zaabsorbują
they will absorb
Imperative
-
zaabsorbuj
you absorb!
niech zaabsorbuje
let him/her/it absorb
zaabsorbujmy
let's absorb
zaabsorbujcie
you all absorb
niech zaabsorbują
let them absorb
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zaabsorbowałam
I absorbed
zaabsorbowałaś
you absorbed
zaabsorbowała
she absorbed
zaabsorbowałyśmy
we absorbed
zaabsorbowałyście
you all absorbed
zaabsorbowały
they absorbed
Future feminine tense
zaabsorbuję
I will absorb
zaabsorbujesz
you will absorb
zaabsorbuje
she will absorb
zaabsorbujemy
we will absorb
zaabsorbujecie
you all will absorb
zaabsorbują
they will absorb
Conditional feminine tense
zaabsorbowałabym
I would absorb
zaabsorbowałabyś
you would absorb
zaabsorbowałaby
she would absorb
zaabsorbowałybyśmy
we would absorb
zaabsorbowałybyście
you all would absorb
zaabsorbowałyby
they would absorb
Conditional perfective feminine tense
zaabsorbowałabym była
I would have absorbed
zaabsorbowałabyś była
you would have absorbed
zaabsorbowałaby była
she would have absorbed
zaabsorbowałybyśmy były
we would have absorbed
zaabsorbowałybyście były
you all would have absorbed
zaabsorbowałyby były
they would have absorbed
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zaabsorbowałem
I absorbed
zaabsorbowałeś
you absorbed
zaabsorbował
he absorbed
zaabsorbowaliśmy
we absorbed
zaabsorbowaliście
you all absorbed
zaabsorbowali
they absorbed
Future masculine tense
zaabsorbuję
I will absorb
zaabsorbujesz
you will absorb
zaabsorbuje
he will absorb
zaabsorbujemy
we will absorb
zaabsorbujecie
you all will absorb
zaabsorbują
they will absorb
Conditional masculine tense
zaabsorbowałbym
I would absorb
zaabsorbowałbyś
you would absorb
zaabsorbowałby
he would absorb
zaabsorbowalibyśmy
we would absorb
zaabsorbowalibyście
you all would absorb
zaabsorbowaliby
they would absorb
Conditional perfective masculine tense
zaabsorbowałbym był
I would have absorbed
zaabsorbowałbyś był
you would have absorbed
zaabsorbowałby był
he would have absorbed
zaabsorbowalibyśmy byli
we would have absorbed
zaabsorbowalibyście byli
you all would have absorbed
zaabsorbowaliby byli
they would have absorbed
Impersonal
zaabsorbowano by
there would be absorbed
zaabsorbowano by
there would be absorbed

Examples of zaabsorbować

Example in PolishTranslation in English
- dla ciebie by zaabsorbować wypadek Marka {Zaznacza, Znaku}.- for you to absorb Mark's accident.
Co, jeśli spróbuje zaabsorbować moją moc?What if he tries to absorb my powers?
Damy mu butelkę, by zaabsorbować część toksyn.We're going to give him a bottle to absorb some of the toxins.
Ona była w stanie zaabsorbować magię i ją rozproszyć.She was able to absorb that magic and diffuse it.
Oświadczył on, że nie będzie w stanie zaabsorbować dodatkowych kosztów i w związku z tym będzie musiał w pełni przerzucić je na sprzedawców detalicznych.It submitted that it will not be able to absorb any of the additional cost and, thus, it will have to pass it on in full to retailers.
I zakopię je w całym lesie, aby ziemia je zaabsorbowała i w ten sposób, spłacisz swój dług naturze poprzez nawiezienie gleby.And bury the pieces all over the forest, so it can be absorbed by the earth and in that way, pay your debt to nature by manuring the soil.
Może w jakiś sposób zaabsorbowała niebezpiecznie duże stężenie.So she may have somehow absorbed a dangerously high concentration.
Kiedy zaabsorbowałem twoją ściągniętą pamięć... zdałem sobie sprawę, że wierzysz, że widziałeś przyszłość.Once I absorbed your memory downloads... I realised that you believe that you've seen the future.
Kiedy wszedłeś w kontakt z Tedem, zaabsorbowałeś jego moc.When you came into contact with Ted, you absorbed his power.
Kiedy zabił Simonsa, efektywnie zaabsorbował 19 mocy.When he killed Simons, he effectively absorbed 19 powers.
Mocą którą zaabsorbował z kamienia, może zniszczyć pół kontynentu.With the power he absorbed from the box, he could wipe out half a continent.
On wie tylko to, co mój neurochip zaabsorbował z twojego umysłu! Więc kto to zrobił?All he knows... is what my neuro chip absorbed from you!
Proszę. Kombinezon kriogeniczny zaabsorbował większość ładunków elektrycznych.The cryosuit absorbed most of the electrical charge.
Przemieszczenie czasowe wywołane przez osobliwość kwantową wpływają na radioizotopy delta które Szef zaabsorbował podczas wypadku.Temporal displacement caused by a quantum singularity most commonly affects delta-series radioisotopes which is exactly what the Chief absorbed during the conduit breach.
Spotkanie tak nas zaabsorbowało, że zapomnieliśmy o naszym ważnym gościu.We've been too absorbed in our strategy meeting that we forgot to greet our important guest.

More Polish verbs

Related

absorbować
absorb
zabsorbować
absorb

Similar

zaadsorbować
adsorb

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Polish verbs with the meaning similar to 'absorb':

None found.
Learning languages?