Wyszukiwać (to search) conjugation

Polish
6 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
wyszukuję
I search
wyszukujesz
you search
wyszukuje
he/she/it searches
wyszukujemy
we search
wyszukujecie
you all search
wyszukują
they search
Imperfective future tense
będę wyszukiwać
I will search
będziesz wyszukiwać
you will search
będzie wyszukiwać
he/she/it will search
będziemy wyszukiwać
we will search
będziecie wyszukiwać
you all will search
będą wyszukiwać
they will search
Imperative
-
wyszukuj
you search!
niech wyszukuje
let him/her/it search
wyszukujmy
let's search
wyszukujcie
you all search
niech wyszukują
let them search
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
wyszukiwałam
I searched
wyszukiwałaś
you searched
wyszukiwała
she searched
wyszukiwałyśmy
we searched
wyszukiwałyście
you all searched
wyszukiwały
they searched
Future feminine tense
będę wyszukiwała
I will search
będziesz wyszukiwała
you will search
będzie wyszukiwała
she will search
będziemy wyszukiwały
we will search
będziecie wyszukiwały
you all will search
będą wyszukiwały
they will search
Conditional feminine tense
wyszukiwałabym
I would search
wyszukiwałabyś
you would search
wyszukiwałaby
she would search
wyszukiwałybyśmy
we would search
wyszukiwałybyście
you all would search
wyszukiwałyby
they would search
Conditional perfective feminine tense
wyszukiwałabym była
I would have searched
wyszukiwałabyś była
you would have searched
wyszukiwałaby była
she would have searched
wyszukiwałybyśmy były
we would have searched
wyszukiwałybyście były
you all would have searched
wyszukiwałyby były
they would have searched
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
wyszukiwałem
I searched
wyszukiwałeś
you searched
wyszukiwał
he searched
wyszukiwaliśmy
we searched
wyszukiwaliście
you all searched
wyszukiwali
they searched
Future masculine tense
będę wyszukiwał
I will search
będziesz wyszukiwał
you will search
będzie wyszukiwał
he will search
będziemy wyszukiwali
we will search
będziecie wyszukiwali
you all will search
będą wyszukiwali
they will search
Conditional masculine tense
wyszukiwałbym
I would search
wyszukiwałbyś
you would search
wyszukiwałby
he would search
wyszukiwalibyśmy
we would search
wyszukiwalibyście
you all would search
wyszukiwaliby
they would search
Conditional perfective masculine tense
wyszukiwałbym był
I would have searched
wyszukiwałbyś był
you would have searched
wyszukiwałby był
he would have searched
wyszukiwalibyśmy byli
we would have searched
wyszukiwalibyście byli
you all would have searched
wyszukiwaliby byli
they would have searched
Impersonal
wyszukiwano by
there would be searched
wyszukiwano by
there would be searched

Examples of wyszukiwać

Example in PolishTranslation in English
Na stronie TED można łatwo znaleźć potrzebne informacje: korzystając z opcji wyszukiwania zaawansowanego, można wyszukiwać zamówienia według kraju, kodu wspólnego słownika zamówień (zob. słowniczek), typu instytucji zamawiającej itp.Through TED, you can easily find what you are looking for: use the extended search option to search by country, common procurement vocabulary code (see Glossary), type of contracting authority, etc.
Wiesz, że widzę to co wyszukujesz, nie?You know I can see everything that you search for, right?
Ale gdy jeden z moich oficerów wyszukuje cię w bazie danych, zapala mi się czerwona lampka.But when one of my officers searches a database for one of us, it raises a red flag.
Napisałem program, który wyszukuje 15 liter nazwiska Yves Adele Harlow.I created a little program that searches all 15 letters of Yves Adele Harlow.
Niektóre teleskopy radiowe wyszukują sygnałów, które mogłoby ujawnić istnienie innych cywilizacji.Some radio telescopes search for signals that may reveal the presence of alien civilizations.
Którzy wyszukiwali dowodów nielojalności panów.Spies, who searched for reasons to get the Lords killed.
Learning languages?