Wysyłać (to send) conjugation

Polish
98 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
wysyłam
I send
wysyłasz
you send
wysyła
he/she/it sends
wysyłamy
we send
wysyłacie
you all send
wysyłają
they send
Imperfective future tense
będę wysyłać
I will send
będziesz wysyłać
you will send
będzie wysyłać
he/she/it will send
będziemy wysyłać
we will send
będziecie wysyłać
you all will send
będą wysyłać
they will send
Imperative
-
wysyłaj
you send!
niech wysyła
let him/her/it send
wysyłajmy
let's send
wysyłajcie
you all send
niech wysyłają
let them send
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
wysyłałam
I sent
wysyłałaś
you sent
wysyłała
she sent
wysyłałyśmy
we sent
wysyłałyście
you all sent
wysyłały
they sent
Future feminine tense
będę wysyłała
I will send
będziesz wysyłała
you will send
będzie wysyłała
she will send
będziemy wysyłały
we will send
będziecie wysyłały
you all will send
będą wysyłały
they will send
Conditional feminine tense
wysyłałabym
I would send
wysyłałabyś
you would send
wysyłałaby
she would send
wysyłałybyśmy
we would send
wysyłałybyście
you all would send
wysyłałyby
they would send
Conditional perfective feminine tense
wysyłałabym była
I would have sent
wysyłałabyś była
you would have sent
wysyłałaby była
she would have sent
wysyłałybyśmy były
we would have sent
wysyłałybyście były
you all would have sent
wysyłałyby były
they would have sent
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
wysyłałem
I sent
wysyłałeś
you sent
wysyłał
he sent
wysyłaliśmy
we sent
wysyłaliście
you all sent
wysyłali
they sent
Future masculine tense
będę wysyłał
I will send
będziesz wysyłał
you will send
będzie wysyłał
he will send
będziemy wysyłali
we will send
będziecie wysyłali
you all will send
będą wysyłali
they will send
Conditional masculine tense
wysyłałbym
I would send
wysyłałbyś
you would send
wysyłałby
he would send
wysyłalibyśmy
we would send
wysyłalibyście
you all would send
wysyłaliby
they would send
Conditional perfective masculine tense
wysyłałbym był
I would have sent
wysyłałbyś był
you would have sent
wysyłałby był
he would have sent
wysyłalibyśmy byli
we would have sent
wysyłalibyście byli
you all would have sent
wysyłaliby byli
they would have sent
Impersonal
wysyłano by
there would be sent
wysyłano by
there would be sent

Examples of wysyłać

Example in PolishTranslation in English
- Jak śmiesz mnie wysyłać dookoła świata bez rozmowy ze mną?How dare you plan to send me around the world without even consulting me? It's alright, lvy. Oh, excuse me.
- Masz, mówiłam ci, żeby mnie nie wysyłać- Here, I told you not to send me.
- Nie chcemy cię wysyłać spłukanego.We don't want to send you out broke.
- Nie miałem ich wysyłać? - Dostałam list od taty.- I wasn't supposed to send those?
- Obawiałem się go wysyłać.- I was afraid to send him.
"Moja droga Anjali, wysyłam do ciebie Raja jutrzejszym pociągiem.""My dear Anjali, I'm sending Raja to you by tomorrow's train"
"Nie, proszę pani, wysyłam go do domu"."No, ma'am. "I'm sending him home."
"Obecny rok zaraz minie, a ja wysyłam ten list rodzinie.As this wonderful year Draws to an end I send this note To family and friend
"Panie Miles, wysyłam panu połowę nerki, którą wyciąłem pewnej kobiecie i zarezerwowałem panu".It says, "Mr Miles, sir, I send you half the kidney I took from one woman, reserved it for you."
"Te... wysyłam Ci w pamięci... wiedząc... że pojmiesz... i zrozumiesz moje chęci.""These I send in memory, knowing you will understand."
"Oni wysyłają jednego z twoich ludzi do szpitala, ty wysyłasz jednego z nich do kostnicy"."They send one of yours to the hospital, you send one of theirs to the morgue."
"Poprawię twój krawat." Jak na niezainteresowaną, wysyłasz przeciwne sygnały."Here, baby, let me fix your tie." I mean, for a woman who's not interested, you sure are sending some mixed signals.
"Tajemnicza dziewczyno, dlaczego wysyłasz swoje myśli do nieba?"'Fair girl, why do you send Your thoughts to the sky? '
"wysyłasz mi ten nieprzemyślany raport..."you send me this half-baked report...
- A tego dysku nigdzie nie wysyłasz.- And you're not sendingthat drive anywhere.
"Rząd federalny wysyła komisję do Nowego Jorku celem rozpatrzenia wniosków o wsparcie dla wydawnictw. "Federal government sends panel to New York City to consider print media bailout
# w takim razie ona wysyła dzieci do szkoły # żegna ich z małym pocałunkiem # być jeden oni opuszczą w mnóstwo dróg...# Then she sends the kids to school # Sees them off with a small kiss
- 5 $ wysyła matce.- He sends $5 home to his mother.
- Ambrosia wysyła Harriet do Indonezji...Ambrosia sends Harriet to Indonesia...
- Co miesiąc wysyła pieniądze.- He sends money every month.
"Czemu," pyta oskarżony, "wysyłamy autobusy z dziećmi by gapiły się na te kolekcje hołdu dla usankcjonowanego morderstwa?""Why", the Defendant asks, "do we send bus-loads of children to gawk at that collection of tributes to authorised murder?"
"Hej, facet, wysyłamy cię do szpitala, byś stanął na nogi ...""Hey, we'll send you back stateside until you get your head on straight."
- Aresztujemy ich, a potem wysyłamy do sądu.- We arrest them, send them off to the courts.
- Do kogo to wysyłamy?-Where are we sending it?
- Dokąd wysyłamy te wszystkie dzieci?Uh, where are you sending all the children that get rounded up?
- Dokąd nas wysyłacie?- Where are you sending us?
- RNA, a wy wysyłacie DNA - podstawy naszej pamięci genetycznej.No it can't be! I told you to send a messenger.
- Zastanawiacie się przez kogo to i wysyłacie robota z samochodu.You're wondering what's caused it open the sunroof, send this out...
/David: Mam rodzinę, /a wy wysyłacie mnie do więzienia za zbrodnie, której nie popełniłem!I have a family, and you're sending me to prison for a crime I didn't do!
A wy wysyłacie czarnego operacyjnego do miasteczka i zabijacie ludzi.Instead, you're sending black operatives into the townships and killing people.
"Och, wysyłają e-maile komuś w Libanie."Oh, you've been sending e-mails to someone in Lebanon.
"Oni wysyłają jednego z twoich ludzi do szpitala, ty wysyłasz jednego z nich do kostnicy"."They send one of yours to the hospital, you send one of theirs to the morgue."
- Boże,dlaczego wysyłają wszystko pocztą ślimaczą?- God,who sends anything by snail mail nowadays?
- Darien, wysyłają nas na Arktykę.Darien, I'm not going to the Med. Navy's sending us to the Arctic.
- Dokąd Cię wysyłają?-Where are they sending you?
"Nie wiem co powiedzieć." Więc może nie wysyłaj maili?"I don't know what to say." - Uh, then don't send an e-mail.
"Nigdy nie wysyłaj prezentu do kogoś kto też ci jednego nie odeśle."Never send a present to someone who won't send one back.
- Daj mi na autobus nie wysyłaj mnie do Bellevue.You ain't sending' me to Bellevue. All right. What are you doin' that for?
- Nie rób tego. Nie wysyłaj.Here, don't send that.
- Nie wysyłaj e-maili bez mojej wiedzy i nie wyrażaj się za mnie w żaden sposób.-Don't send e-mails on my behalf. And do not speak for me in any way.
"nie wysyłajcie mi informacji na temat specjalnych promocji.""no, do not send me information about special promotions."
- Nie wysyłajcie promu, coś w tej atmosferze oddziałuje na silniki.Don't send a shuttlepod. Something in this atmosphere affects the engines.
/Nie próbujcie kontaktować się /ani nie wysyłajcie pomocy.So no matter what reports you hear, do not contact me or send help.
Błagam pana, nie wysyłajcie go do więzienia.Please, I am begging, do not send him back to jail.
Cokolwiek postanowicie, nie wysyłajcie dziecka do prywatnej szkoły, chyba, że chciecie, żeby dorastało ze srebrną łyżeczką w dupie.Well, whatever you decide, don't send your kids to private school, unless you want them to grow up with a silver spoon up their ass.
- Nic nie wysyłałam.- I never sent that.
- Nie wysyłałam żadnej depeszy!- I sent you no message. - Oh, you didn't?
-Dzwoniłam, wysyłałam e-maile- I called. I sent e-mails.
Ale nigdy go nie wysyłałam, uważając, że masz własne zmartwienia.But never sent it, thinking you had your own worries.
Czekałam na chłopców pod ich domami, wysyłałam liściki miłosne.I waited for guys outside their home. I sent them anonymous love letters.
- Pamiętasz, dokąd ją wysyłałaś?- Do you remember where you sent it?
Ale wysyłałaś pieniądze do Pike'ów. Mieli syna...But you still sent money to the Pikes.
Nie wiem, to Ty wysyłałaś mu te listy.I don't know, you were the one who sent him those letters.
Płakała mi na ramieniu, że była nieszczęśliwa przez 25 lat i teraz chce wiedzieć co straciła. Myśli, że wysyłałaś jej sygnały.She wept in my arms because she's been unhappy for 25 years and now she's dying to find out what she's been missing and she thinks you sent her signals.
To za wszystkie hojne czeki, które nam wysyłałaś na urodziny.Ding, ding, a-dong, this is their song rings joyfully, all caroling this is for the warm and personal checks you sent us every birthday.
Abby mówiła, że wysyłała ci wiadomości... prześladowała cię.Abby told me she sent you messages. Stalked you.
Becky często wysyłała mnie do zbierania różowego pyłku w Piołunowych Górach.Becky would often sent me to gather pink pollen from the Sage Mountains.
Bethany wysyłała je do Roba.Bethany sent it to Rob.
Cokolwiek wysyłała, on to widział.Whatever she sent, he saw.
Diecezja wysyłała listy i pieniądze do Grindle, ją znaleziono zamordowaną, a jej rejestr, zawierający wszystkich klientów i transakcje, po prostu przepadł.The Diocese sent letters, money, to Grindle; She's found murdered; And her ledger, detailing all clients and transactions, just disappears.
Z Codo też wysyłałyśmy mu zdjęcia z przystojnymi nurkami.I mean, we sent him those picture of us in Cabo with the super-hot cliff divers.
Cechy charakterystyczne, które należy zgromadzić dla przedsiębiorstw, które wysyłały zamówienia przez sieci komputerowe i nie są wymienione w sekcji J klasyfikacji NACE Rev. 1.1:Characteristics to be collected for enterprises that have sent orders via computer networks, and not classified in Section J of NACE Rev. 1.1:
Cechy charakterystyczne, o których dane należy gromadzić dla przedsiębiorstw, które wysyłały zamówienia przez sieci komputerowe i nie są wymienione w sekcji K klasyfikacji NACE Rev. 2:Characteristics to be collected for enterprises that have sent orders via computer networks and are not classified in Section K of NACE Rev. 2:
Cechy, które należy gromadzić dla przedsiębiorstw, które wysyłały zamówienia przez sieci komputerowe:Characteristics to be collected for enterprises that have sent orders via computer networks:
Cechy, o których dane należy gromadzić dla osób indywidualnych, które nie wysyłały przez Internet wypełnionych formularzy do organów publicznych w celach prywatnych w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy i które nie podały jako powodu braku konieczności składania urzędowych formularzy:Characteristics to be collected for individuals having not sent filled-in forms to public authorities over the Internet for private purposes in the last twelve months and who have not mentioned as reason they did not have to submit official forms at all:
Cechy, o których dane należy gromadzić dla osób indywidualnych, które nie wysyłały przez Internet wypełnionych formularzy do organów publicznych w celach prywatnych w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy i które nie uzasadniły tego brakiem konieczności składania urzędowych formularzy:Characteristics to be collected for individuals who have not sent filled-in forms to public authorities over the Internet for private purposes in the last 12 months and who have not given the reason they had no need to submit any official forms:
"ostatnim razem, kiedy wysyłałem miedziane rury, użyłem dokładnie takiego pudła".Copper pipes. 'Cause, you know, The last time i sent copper pipes, I used a box exactly like that one.
- Uh, sam mu to wysyłałem.- How do you know? - Uh, I sent it.
-Jak skończył 12 lat, poddałem się i wysyłałem tylko czeki.And by the time he was 12, I gave up writing and just sent checks.
/Nie wysyłałem ci żadnych kaset.And I never sent you a tape or anything else.
Bo nigdy go nie wysyłałem.I never sent it.
- Tak, wysyłałeś tyle prezentów.- Yes, you sent so many gifts.
A co z tymi zdjęciami, które mu wysyłałeś?What about all those pictures you sent home?
Być może wysyłałeś już zdjęcia cyfrowe rodzinie i przyjaciołom przez e-mail lub rozmawiałeś z nimi przez Internet.You may have already sent digital photos to your family and friends by email, or talked to them through the internet.
Chce żeby Ed zwolnił odpowiedzialnego, a on skłamał i powiedział jej... że ty je wysyłałeś.She wants the responsible party fired, and Ed lied and told her... that you sent them.
Co było w jedzeniu, które wysyłałeś do tych krajów?What was in that food you sent to those impoverished countries?
- Ile razy twój ojciec wysyłał mnie na poszukiwania dziwnych artefaktów?Your dad sent me on how many missions, buying and selling strange artifacts?
- Możliwe że, to nie on wysyłał te wiadomości.- Well, it's possible he never sent the text.
- Myślisz, że je wysyłał?You think he sent it?
- Przyznał się, że wysyłał.- He just said he sent it
- To pan wysyłał sygnały?- You sent the signal?
- Nie wysyłaliśmy ci wina chłopcze.- We sent you no wine. - But we can guess who did.
/Przez 40 lat, rokrocznie wysyłaliśmy tam oficera.Every year for 40 years we sent an officer to the station.
A to jest prawdziwą obrazą dla naszej inteligencji. Mówiłem, że wysyłaliśmy sondy.I told you a moment ago that we sent out probes to other stars.
Co tydzień wysyłaliśmy pieniądze, aby zapłacić za studio... a Nathan zamiast tego wydawał je na narkotyki.Every week, we sent over all the cash we had to pay for the studio... ..and Nathan used it for drugs instead.
Czasem wysyłaliśmy sobie wiadomości, aż pewnego dnia wydarzyło się coś, co nie zdarzyło mi się nigdy wcześniej.From time to time, we sent messages until one day something happened with him that had never happened to me before with anyone.
Ale nie powie mi pani, że razem z bratem... kopiowaliście i wysyłaliście piątą i szóstą edycję w tysiącach egzemplarzy?You don't expect me to believe that you and your brother alone... copied thousands of flyers for the 5 and 6th edition? and then sent them out?
Czemu? Przecież wysyłaliście go do szkoły gastronomicznej.You guys sent him to cooking school, didn't you?
Kiedy nas tu wysyłaliście, zesłaliście nas na śmierć, ale za pomocą cudu, większość z nas nadal żyje.When you sent us down here, you sent us to die, but miraculously, most of us are still alive.
Listy, które wysyłaliście...The letter you sent...
Po drugie, wysyłaliście żałosne trybuty... które mogą być uznane za drwiny z mojej osoby.Second, you sent useless tributes, which can only be considered your mockery of me.
- Ponieważ pewnego grudnia za każdym razem, kiedy podnosiłem słuchawkę... wysyłali mnie w śnieg grać z przyjaciółmi.Because one December when I picked up the phone they sent me out in the snow to play with my friends.
- Tak. Jako że nie chcieli spotykać się osobiście, narażali się za każdym razem, gdy wysyłali chociażby emotikon.Because they refused to meet in person, they compromised each other every time they sent so much as a smiley face.
/Amerykanie co tydzień wysyłali /100 tysięcy ton żywności, /a Niemcy posyłali /potrzebny nam chleb /na dno oceanu.The Americans sent over 100,000 tonnes of food every week and every week the Germans would send our desperately needed bread to the bottom of the ocean.
/Czerpali moją energię... i wysyłali daleko.My energy was being drained... sent far away.
Blogerzy wysyłali zaproszenia poprzez grupę na Facebook oraz ich blog przeciw cenzurze :Bloggers sent out invitations using their facebook group (FR)
Kto wysyłałby kasę przez pocztę?Who else would send cash through the mail?
Kiedyś, gdy zabiło się gościa, jego żonie wysyłało się kwiaty.Used to be if you killed a man, you sent his wife flowers.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'send':

None found.
Learning languages?