Wyskakiwać (to jump) conjugation

Polish
39 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
wyskakuję
I jump
wyskakujesz
you jump
wyskakuje
he/she/it jumps
wyskakujemy
we jump
wyskakujecie
you all jump
wyskakują
they jump
Imperfective future tense
będę wyskakiwać
I will jump
będziesz wyskakiwać
you will jump
będzie wyskakiwać
he/she/it will jump
będziemy wyskakiwać
we will jump
będziecie wyskakiwać
you all will jump
będą wyskakiwać
they will jump
Imperative
-
wyskakuj
you jump!
niech wyskakuje
let him/her/it jump
wyskakujmy
let's jump
wyskakujcie
you all jump
niech wyskakują
let them jump
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
wyskakiwałam
I jumped
wyskakiwałaś
you jumped
wyskakiwała
she jumped
wyskakiwałyśmy
we jumped
wyskakiwałyście
you all jumped
wyskakiwały
they jumped
Future feminine tense
będę wyskakiwała
I will jump
będziesz wyskakiwała
you will jump
będzie wyskakiwała
she will jump
będziemy wyskakiwały
we will jump
będziecie wyskakiwały
you all will jump
będą wyskakiwały
they will jump
Conditional feminine tense
wyskakiwałabym
I would jump
wyskakiwałabyś
you would jump
wyskakiwałaby
she would jump
wyskakiwałybyśmy
we would jump
wyskakiwałybyście
you all would jump
wyskakiwałyby
they would jump
Conditional perfective feminine tense
wyskakiwałabym była
I would have jumped
wyskakiwałabyś była
you would have jumped
wyskakiwałaby była
she would have jumped
wyskakiwałybyśmy były
we would have jumped
wyskakiwałybyście były
you all would have jumped
wyskakiwałyby były
they would have jumped
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
wyskakiwałem
I jumped
wyskakiwałeś
you jumped
wyskakiwał
he jumped
wyskakiwaliśmy
we jumped
wyskakiwaliście
you all jumped
wyskakiwali
they jumped
Future masculine tense
będę wyskakiwał
I will jump
będziesz wyskakiwał
you will jump
będzie wyskakiwał
he will jump
będziemy wyskakiwali
we will jump
będziecie wyskakiwali
you all will jump
będą wyskakiwali
they will jump
Conditional masculine tense
wyskakiwałbym
I would jump
wyskakiwałbyś
you would jump
wyskakiwałby
he would jump
wyskakiwalibyśmy
we would jump
wyskakiwalibyście
you all would jump
wyskakiwaliby
they would jump
Conditional perfective masculine tense
wyskakiwałbym był
I would have jumped
wyskakiwałbyś był
you would have jumped
wyskakiwałby był
he would have jumped
wyskakiwalibyśmy byli
we would have jumped
wyskakiwalibyście byli
you all would have jumped
wyskakiwaliby byli
they would have jumped
Impersonal
wyskakiwano by
there would be jumped
wyskakiwano by
there would be jumped

Examples of wyskakiwać

Example in PolishTranslation in English
A ja nie muszę wyskakiwać oknem Miła odmiana.And I don't have to jump out of a window. That's a nice change.
A jak Jake Fischer stał się facetem, który chce wyskakiwać z helikopterów?Well, how does Jake Fischer become a guy who wants to jump out of helicopters?
Jeśli jutro coś się stanie z E T... możecie nie wyskakiwać z samochodu, od razu skaczcie z budynku!If anything happens to E T tomorrow... you don't need to jump off a car, just jump off a building!
- Tak. Zawsze chodzę po oświetlonej stronie, pilnuję portfela i nie wyskakuję z autobusu.Yes... and always walk on the well-lit side of the street and hold onto my wallet and don't jump out of the back of buses.
..nagle materac zaczyna mnie połykać i zaczynam się dusić, więc wyskakuję z okna, by uciec i wtedy widzę za mną mojego męża. Próbował mnie złapać,..suddenly the mattress starts swelling and tries to suffocate me, so I jump out of the window in order to escape and I see my husband behind me.
Czaję się w krzakach, a kiedy nadchodzi mój czas, wyskakuję i dobieram się do tyłka bawołu.I hide in the weeds, bide my time, then I jump out and tear the ass off some dumb buffalo.
Ja bez wątpienia wyskakuję.I'm jumping, no doubt about it.
Jestem tak nakręcona, że wyskakuję z własnej skóry.I'm so wired, I'm jumping out of my skin!
- Może coś w tym jest. Odkąd zjawiłeś się w Oz, wciąż wskakujesz i wyskakujesz z czyjegos łóżka.Since the day you came to Oz, l've watched you jump in and out of beds.
A potem ty wyskakujesz i krzyczysz: "To ja!"And then you jump out and go, "That's me!"
Facet mówi:"Wyskoczyłbyś z samolotu? Wiesz, masz całe oporządzenie i wyskakujesz z samolotu, żeby walczyć z wrogiem."The guy says, "You jump out of airplanes to fight the enemy."
Gdy tak wyskakujesz i wychodzisz czuje się tani, nieważny, cienki. Daj spokój, to komiczne.When you just jump up and leave, it... it makes me feel cheap, devalued, skanky.
I trochę zbyt chętnie wyskakujesz przed kulki.And you're a little too eager to jump in front of a bullet.
- a on prawie wyskakuje przez okno.- and he nearly jumps out of the window.
A Kurt wyskakuje z rowu, patrzy na niego, a następnie wpada tam z powrotem i mówi: "Myślę, że teraz jestem."And Kurt jumps out of the ditch, looks at him and then falls right back and says, "I guess I am now."
A później, ten ten koleś wyskakuje przed mój samochód.Next thing, this--this guy jumps in front of my car.
Aportuje i nawet wyskakuje na zawołanie z basenu.He fetches, and he can do these jumps out of the pool.
Jest ciemny, my jesteśmy ubrani jak włamywacze, wyskakujemy znienacka i krzyczymy "boo".It's pitch-black, where you dress like cat burglars, jump out, yell "boo"?
W połowie drogi, wyskakujemy z pociągu.Halfway there, we jump off the train.
Aha, czyli co, wyskakujecie z helikoptera i używacie sieci, żeby schwytać smoka?So, you guys, uh, jump out the chopper and use a net to snare dragons?
To jest ten moment, kiedy wyskakujecie ze świetnymi pomysłami, jak to osiągniemy.I mean, this is that moment when you guys jump in with your awesome new ideas on how we're gonna achieve that.
Wyrzucacie pieniądze do morza i wyskakujecie za nimi.You throw the money in the sea and jump after it.
Chodzi o pulchne kobietki, które pracują w Kinko i są tak ściśnięte gorsetem że ich piersi wyskakują i mówią, "Jak się masz."They're about taking chubby girls who work at Kinko's and lacing them up in corsets so tight their bosom jumps out and says, "Howdy."
Ci kaskaderzy spadają z urwisk, wyskakują z pędzących samochodów... i wykonują wszystkie czynności niemożliwe do wykonania przez aktora.These daredevils fall off cliffs, jump from moving cars and perform any stunt which makes an actor appear fearless.
Ciągle wyskakują nowe sprawy w Paradise.Things are really jumping in Paradise.
Czasami same wyskakują z talerza.Whoops. Sometimes they jump on you.
Jestem z tych gości, co wyskakują przed prezydenta.I'm like one of those guys jumping in front of the President.
- Chcesz do niego podejść, to wyskakuj!You want to make another pass, you can jump out.
- Jak to "wyskakuj"? - Staranujemy go.- What do you mean, "jump"?
- Otworz drzwi, wyskakuj. przez prawe drzwi- Open door, jump right out.
Będę krążyć, a wy wyskakujcie.I'll keep going, and you jump out.
A ja wyskakiwałam w stroju Ewy... I sięgałam po mały rewolwer...I jumped out of bed ... as naked as Eve and pick up a little pearl handle revolver
To było tak, jakby wyskakiwała z ekranu.Like they practically jumped off the screen.
Ryby wyskakiwały z wód, konie zatrzymywały się w galopie tylko po to by posłuchać jego muzyki.Fish jumped out of water, and horses stopped eating to listen to his music
Mnie też postrzelił, gdy wyskakiwałem przez okno.He shot at me too, but I jumped off the window.
Nigdy wcześniej nie wyskakiwałem z samolotu.I've never jumped out of a publicly good airplane before.
Booth, byłeś postrzelony, bity, wyskakiwałeś z samolotów.Booth, you've been shot and beaten, and jumped out of airplanes.
Przysiągł, że chłopak żył w momencie, gdy wyskakiwał z samolotu.He swears the boy was alive and well when he jumped off the plane.
To było dziwne, bo zawsze gdy go wołałem... wyskakiwał zza krzaka czy drzewa...It was strange, because every time I called him... He got out of a thorn bush, a tree... and jumped happy to me.
Learning languages?