Wydrukować (to print) conjugation

Polish
57 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
wydrukuję
I will print
wydrukujesz
you will print
wydrukuje
he will print
wydrukujemy
we will print
wydrukujecie
you all will print
wydrukują
they will print
Imperative
-
wydrukuj
you print!
niech wydrukuje
let him/her/it print
wydrukujmy
let's print
wydrukujcie
you all print
niech wydrukują
let them print
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
wydrukowałam
I printed
wydrukowałaś
you printed
wydrukowała
she printed
wydrukowałyśmy
we printed
wydrukowałyście
you all printed
wydrukowały
they printed
Future feminine tense
wydrukuję
I will print
wydrukujesz
you will print
wydrukuje
she will print
wydrukujemy
we will print
wydrukujecie
you all will print
wydrukują
they will print
Conditional feminine tense
wydrukowałabym
I would print
wydrukowałabyś
you would print
wydrukowałaby
she would print
wydrukowałybyśmy
we would print
wydrukowałybyście
you all would print
wydrukowałyby
they would print
Conditional perfective feminine tense
wydrukowałabym była
I would have printed
wydrukowałabyś była
you would have printed
wydrukowałaby była
she would have printed
wydrukowałybyśmy były
we would have printed
wydrukowałybyście były
you all would have printed
wydrukowałyby były
they would have printed
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
wydrukowałem
I printed
wydrukowałeś
you printed
wydrukował
he printed
wydrukowaliśmy
we printed
wydrukowaliście
you all printed
wydrukowali
they printed
Future masculine tense
wydrukuję
I will print
wydrukujesz
you will print
wydrukuje
he will print
wydrukujemy
we will print
wydrukujecie
you all will print
wydrukują
they will print
Conditional masculine tense
wydrukowałbym
I would print
wydrukowałbyś
you would print
wydrukowałby
he would print
wydrukowalibyśmy
we would print
wydrukowalibyście
you all would print
wydrukowaliby
they would print
Conditional perfective masculine tense
wydrukowałbym był
I would have printed
wydrukowałbyś był
you would have printed
wydrukowałby był
he would have printed
wydrukowalibyśmy byli
we would have printed
wydrukowalibyście byli
you all would have printed
wydrukowaliby byli
they would have printed
Impersonal
wydrukowano by
there would be printed
wydrukowano by
there would be printed

Examples of wydrukować

Example in PolishTranslation in English
- Macie zamiar to wydrukować?And you're going to print this information?
- Mam to wydrukować?- Do you want me to print it up?
- Mielibyśmy, gdybym mogła je wydrukować.We have an agreement if I can get it to print.
- Tylko na tusz, by wydrukować CV.No, just enough to buy ink to print my resume.
- Więc co mam wydrukować?- What do you expect me to print?
- Dobra, wydrukuj to.- All right, print that out.
- Widzisz coś obraźliwego o sobie, wydrukuj to.- Yes. You see something negative about you print it out.
- Zmniejsz je i wydrukuj oba.Shrink them and print them both. We can't do that.
/Nie, wydrukuj powiązane sprawy /i inne, które są z nimi związane.No, no, print it... full cases, and any cases that cite to those cases.
2. przy stoisku z warzywami wydrukuj kod dotyczący na przykład bananów (albo pomidorów)2. at the vegetable department print the code for, say, banana (I printed tomato)
- Tak, wydrukujcie coś.- Yeah, print something.
Ale wydrukowałam menu. Dobrze. To nie jest menu, które zaserwujemy.It's not the menus that you got printed, it's different.
Czy to artykuł, który właśnie wydrukowałam?Is that the article I just printed out?
I tak pisałam, aż pewnego dnia wydrukowałam żeby zobaczyć, co z tego wyszło.And, uh, so I just kept writing, and then this one day, I, uh, I printed it out to see what it was.
I wydrukowałam guza, i spałam z tym trochę.I printed a tumor, and I slept with that there for a bit.
Jasne, sama ją sobie wydrukowałam.- I printed them out on my computer. - Hey.
- To co wydrukowałaś.- What you printed off your computer.
Będzie inne menu, niż to, co wydrukowałaś.Good. It's not the menu you got printed. It's different.
Nie jesteś pisarką, tylko fałszywą manicurzystką z podrobionym dyplomem, który sama sobie wydrukowałaś.You're not a writer. You're some fake nail tech with a counterfeit diploma you probably printed at Kinko's.
Ty wydrukowałaś jeden z moich listów ubiegłego roku.You printed one of my letters last year.
A Jill je wydrukowała.And Jill printed it.
Abby wydrukowała ponad 100 takich zdjęć z komputera Taylora.Abby printed over a hundred photographs from Brian Taylor's computer.
Gazeta wydrukowała tę wypowiedź wyrwaną z kontekstu.The newspaper printed that statement out of context.
Jamie wydrukowała mi artykuł o zdrowiu.Jamie printed me out an article from Yahoo! Health.
Jennifer wydrukowała dzisiejszy plan zajęć Sary.Jennifer printed Sarah's class schedule for today.
To wszystkie kopie, który wydrukowałyśmy.It's all the copies of the catalogue that we had printed.
Faksy wydrukowały listę klientów,Phones just printed off customer lists, we've got women --
Gazety, te sępy karmiące się słabością, wydrukowały, że nasza mała księżniczka jest córką Alvina Lee.Newspaper over there, vultures that live of the weak have printed the fact that our little princess is the daughter of Alvin Lee.
- Mam, wydrukowałem je.I did, yeah. I printed them out.
- Wszedłem i wydrukowałem.I walked in and printed it out.
A ja ją wydrukowałem.And I printed it.
Akcje wydrukowałem sam.Only the certificate I had printed.
Dobrze, że sfotografowałem je telefonem i wydrukowałem.Which is why it's a damn good thing I took pictures on my phone and printed 'em out.
- Kiedy to wydrukowałeś?When did you get these printed?
Jedynie wydrukowałeś go na nowo.You just reprinted it.
Mam w nosie, że wydrukowałeś milion kopii.I don't care if you printed a million copies.
Szkoda, że nie wydrukowałeś sobie tych menu, jak ci radziłam.Well you should of had your little menus printed up like I told you, right?
Tak. Prawdziwych gazet, nie tych, które wydrukowałeś dla mnie:Real newspapers, not the kind you have printed for me:
"Nocna zmiana." Wiersz, który wydrukował pan w Observer'ze."Night Shift." It's a poem you printed in the Observer.
"The Times" wydrukował to na temat Korei Północnej."The Times" printed it about... about North Korea.
Ale "Weekend World" wydrukował sprostowanie.You said the Sunday World had printed an apology?
Ale nikt chyba nie wydrukował żyły wrotnej.But I don't think anyone has ever printed a portal vein.
Card, wydrukował nie to co napisałem. Więc?Card, he printed it not the way I wrote it.
Badania na waszej publiczności, które wydrukowaliśmy z laptopa Intrigue'a pokazały, że nie tylko program im się nie podobał, ale obrzydził ich pomysł i sama gwiazda.Your own audience testing, which we just printed off of Intrigue's laptop showed that they didn't just hate the show, they loathed the concept and the star.
I profesor Wallace chcę korekty w wywiadzie, który wydrukowaliśmy.And professor Wallace wants a correction to the interview we printed with him.
Och, wydrukowaliśmy małe ruletki z nazwą naszej firmy.Oh, we had little roulette wheels printed up with our company name on them. They were a big hit.
Za kwotę, jaką ogólnie wydrukowaliśmy i wartości dóbr, już sprzedanych, nie ma mowy, by jeden uczeń mógł sobie na nie pozwolić dzięki pieniądzom z Mini Społeczności.With the number of bills that I originally printed and the number of goods sold so far, there's no way any one student could afford to buy the pie with Mini Society real fake money.
Nie wydrukowaliście tego w dziale biznesowym tylko artystycznym.It doesn't get printed in the business section, it gets printed in the art section.
Zbierzcie wszystko co wzięliście lub wydrukowaliście i oddajcie mi to.Get up, turn the computer off, grab whatever you took or printed out and give it to me.
"Próbowali zmusić nieszczęsne dziewczęta do powiedzenia, że to wszystko nieprawda, a potem wydrukowali dokumenty to poświadczające, które miałyśmy podpisać".Here, "They have been trying to get the poor girls to say "that it is all lies and has been printed and trying to make us "sign papers that it's all lies."
"Tygodnik Naukowy" przestał wychodzić, dlatego nie wydrukowali mego artykułu.The Weekly Review ceased to exist. That's why my article wasn't printed.
- Carlton, twoje imię było w każdym artykule, jaki wydrukowali, odkąd wznowiłeś sprawę.Carlton, you're name's been in every article they've printed since you've reopened the case.
- Powinni wziąć wszystkie książki, które wydrukowali i wrzucić prosto do śmietnika bezdomnych, by spalić.Theyshould'vetaken all the books they printed and thrown them directly into a hobo trash can fire.
/Ale w tym samym wydaniu gazety /wydrukowali artykuł o przywódcy terrorystów, Nusafie Mustafi. Drogi Panie, co ja narobiłem?But in that same issue of the New York Times, they also printed an article about terrorist leader Nussaf Al Mustaffi.
Ktoś inny to wydrukuje.Somebody else will print it.
Newsweek wydrukuje to.Newsweek will print it.
Tabloidy wydrukują wszystko, żeby gazeta się sprzedała, Tony, nawet, jeżeli muszą nieco podkolorować Po prostu nie zwracamy na to uwagi.Tabloids will print anything to sell a paper even if they have to make it up.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'print':

None found.
Learning languages?