Wyczyścić (to clean) conjugation

Polish
66 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
wyczyszczę
I will clean
wyczyścisz
you will clean
wyczyści
he will clean
wyczyścimy
we will clean
wyczyścicie
you all will clean
wyczyszczą
they will clean
Imperative
-
wyczyść
you clean!
niech wyczyści
let him/her/it clean
wyczyśćmy
let's clean
wyczyśćcie
you all clean
niech wyczyszczą
let them clean
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
wyczyściłam
I cleaned
wyczyściłaś
you cleaned
wyczyściła
she cleaned
wyczyściłyśmy
we cleaned
wyczyściłyście
you all cleaned
wyczyściły
they cleaned
Future feminine tense
wyczyszczę
I will clean
wyczyścisz
you will clean
wyczyści
she will clean
wyczyścimy
we will clean
wyczyścicie
you all will clean
wyczyszczą
they will clean
Conditional feminine tense
wyczyściłabym
I would clean
wyczyściłabyś
you would clean
wyczyściłaby
she would clean
wyczyściłybyśmy
we would clean
wyczyściłybyście
you all would clean
wyczyściłyby
they would clean
Conditional perfective feminine tense
wyczyściłabym była
I would have cleaned
wyczyściłabyś była
you would have cleaned
wyczyściłaby była
she would have cleaned
wyczyściłybyśmy były
we would have cleaned
wyczyściłybyście były
you all would have cleaned
wyczyściłyby były
they would have cleaned
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
wyczyściłem
I cleaned
wyczyściłeś
you cleaned
wyczyścił
he cleaned
wyczyściliśmy
we cleaned
wyczyściliście
you all cleaned
wyczyścili
they cleaned
Future masculine tense
wyczyszczę
I will clean
wyczyścisz
you will clean
wyczyści
he will clean
wyczyścimy
we will clean
wyczyścicie
you all will clean
wyczyszczą
they will clean
Conditional masculine tense
wyczyściłbym
I would clean
wyczyściłbyś
you would clean
wyczyściłby
he would clean
wyczyścilibyśmy
we would clean
wyczyścilibyście
you all would clean
wyczyściliby
they would clean
Conditional perfective masculine tense
wyczyściłbym był
I would have cleaned
wyczyściłbyś był
you would have cleaned
wyczyściłby był
he would have cleaned
wyczyścilibyśmy byli
we would have cleaned
wyczyścilibyście byli
you all would have cleaned
wyczyściliby byli
they would have cleaned
Impersonal
wyczyszczono by
there would be cleaned
wyczyszczono by
there would be cleaned

Examples of wyczyścić

Example in PolishTranslation in English
"Gladys, nie zapomnij wyczyścić wewnątrz szuflad"Gladys, Don't forget to clean Inside the drawers.
"Hey, paniusiu, Jestem tutaj, żeby wyczyścić basen.""Hey, lady, I'm here to clean the pool."
- A gdy starałeś się wyczyścić te buty za 5 000$, które miałeś na sobie, gdy rozbiłeś głowę Vegi, nie wyczyściłeś wszystkiego.As much as you tried to clean those $5,000 pair of shoes you were wearing while you smashed Vega's skull in, you didn't quite get all of it.
- Co, próbujesz mnie wyczyścić?What, are you trying to clean me out?
- Dodam, że musimy wyczyścić linię czasową.- Needless to say, we need to clean up the timeline.
"Proszę wyczyść moje kubki. ""Please clean my beakers."
- Cofnij i wyczyść.- Go back and clean it.
- Idź się wyczyść.- Get yourself cleaned up.
- Idź wyczyść kible.- Go clean the bathroom
- Lee, wyczyść to.- lee, clean it up.
- Teraz kiedy już wszystko zrobione, spiszcie swoje wyniki i wyczyśćcie miejsce pracy.- Well, now that you're all done, write up your results and clean your workspace.
I wyczyśćcie budynek.Make sure that place is cleaned out.
No dalej, wyczyśćcie to, my przeprowadzimy się do innego blokowiska, i weźmiemy lisy z nami.Go ahead, clean up, because we will move to another alley, and we'll take the foxes with us.
No dalej, wyczyśćcie to, proszę.Come on, let's clean these up, please.
Przy okazji, wyczyśćcie ekspres.By the way, you might want to clean out your coffeemaker.
- Święta racja, święta racja bo zanim tu zamieszkałam, szyby były pokryte smugami a potem się wprowadziłam i wyczyściłam je i to sprawiło że jestem diablicą.You are so right! Because before I lived here, the glass was always covered in smudges. And I moved in and I cleaned it, so I guess that makes me the devil.
A dopiero ją wyczyściłam.! I just had that cleaned.
Dopiero wyczyściłam broń.I just cleaned my service weapon.
Już go wyczyściłam.I've cleaned that already.
Nic, wyczyściłam ją.- Nothing, I cleaned it.
- Ale wyczyściłaś jego celę.-No. But you cleaned his cell of vomit.
- Nie. - Ale wyczyściłaś jego celę.But you cleaned his cell of vomit.
A co powiesz ... o facecie z Włoch... który wniósł oskarżenie po tym, jak wyczyściłaś jego konto bankowe?What about... the guy in Italy... who pressed charges after you cleaned out his bank account?
Naprawdę wyczyściłaś bufet.Boy, you really cleaned out the buffet, huh?
Nie wierzę, że nadal jej nie wyczyściłaś.I can't believe you still haven't cleaned that thing out.
- Nie, wyczyściła tym swoje oszczędności.No, in fact, it nearly cleaned out her savings account.
-lmelda wyczyściła mnie z kasy.- Imelda cleaned me out.
Dasz mi 5 minut, abym się wyczyściła, dobra?Give me five minutes to get cleaned up, okay?
Kazała mi spadać na drzewo i powiedziała też, że wyczyściła nasze wspólne konta bankowe.Because she told me to go screw myself and that she cleaned out our joint bank accounts.
Małe skaleczenie, które Murphy już wyczyściła.It's just a little cut that Murphy cleaned up.
Dobra, jak wiesz, nie mamy rzeki, w której można by cię zanurzyć, ale wyczyściłyśmy zlew.All right, as you know, we don't have a river to dunk you in, but we cleaned out the muck sink.
Nie przestrasz się, ale wyczyściłyśmy całą lodówkę z ciasta.Now, don't be alarmed, but we've cleaned all the pie out of your freezer.
Dopadły mnie, wyczyściły system i wykopały na bruk.They cleaned out my system and kicked me out.
Oceaniczny wędrowiec, samogłów, zatrzymuje się, aby ryby z rafy wyczyściły go przy krawędzi szczytu morskiego.An oceanic wanderer, a mola mola stops by to be cleaned by reef fish, at the sea mount edge.
- Oczywiście, że wyczyściłem.- You cleaned this thing right? Yeah I cleaned this thing
/Od kiedy rzuciłem pracę, wyczyściłem konto /oraz ruszyłem w trasę, czekałem.Ever since I quit my job and cleaned out my bank account, hit the road, I've been waiting.
/Pojechałem na parking na uboczu, /wyczyściłem bagażnik... /później zadzwoniłem na 911.I drove out to the vacant lot, cleaned out the trunk afterwards... then called 911.
A jako, że jestem typem który powoli adaptuje sie do zmian, to miasto pasuje mi jak diabli. Odnowiłem samochód Annie, wyczyściłem go trochę i wypolerowałem. Nowe oparcia, nowe opony.I got Annie's ten-speed all cleaned up and polished.
Ale w poranek imprezy umyłem go, wyczyściłem opony, wypolerowałem skórę...- Hmm. But the morning of the dance, I washed it, cleaned the tires, and polished the leather...
- Na pewno wyczyściłeś dokładnie.I'm sure you cleaned thoroughly.
- Podobno to wyczyściłeś.- I thought you said you cleaned it.
/Lecz gdy już wyczyściłeś broń 30 razy /i powtórzyłeś czas przeszły /każdego czasownika w 5 językach, /masz ochotę coś zrobić.But when you've cleaned your gun 30 times and reviewed the past tense of every verb in five languages, you start itching to make a move.
Ale wyczyściłeś mi uszy, co jest wystarczająco złe.But you did have my ears cleaned, which is bad enough.
Chryste, chłopcze, wyczyściłeś do cna gabinet kadry, ale mówisz mi, że nie możesz tu od czasu do czasu pozamiatać?Christ, boy, you cleaned this white closet I've followed by but you're goddamn telling me ...you can't sweep up in here every once in a while?
- Co pan wyczyścił?You cleaned the what?
- Ktoś ją wyczyścił po jego śmierci.Somebody must've cleaned it out after he died.
- Rolf jej jeszcze nie wyczyścił.- Rolf hasn't cleaned it out yet.
- on cię wyczyścił.- He cleaned you up.
Albo morderca uważał, że wyczyścił ją i odłożył na miejsce.Or the killer thought he cleaned it off and put it back where it belonged.
Czerwona Komórka używała go, dopóki go nie wyczyściliśmy.I know it very well. It used to be the Red Cell substation till we cleaned it. Tomorrow night at 8:00?
Po tym jak wyłowiliśmy Vila z dna basenu, wyczyściliśmy go i przygotowaliśmy na spotkanie z, mieliśmy nadzieję, jego nową dziewczyną.After we fished Philo out of the bottom of the pool, we cleaned him up and got him ready to go meet who we hoped would be his new girlfriend.
Przyszedłeś wygłosić fatwę, ponieważ właśnie wyczyściliśmy dywan?Have you come to drop some fatwas, cos we've just had the carpet cleaned?
Vilma, wszystko tutaj wyczyściliśmy.Vilma, we cleaned it thoroughly.
A w dodatku do naszego nowego trenera, jesteśmy niesamowicie dumni z naszych nowych strojów, które posiadamy dzięki nam, mieszkańcom Stars Hollow, a dokładnie wyczyścili je dobrzy ludzie z Pralni Chemicznej Tricky'ego.In addition to our new coach... we're extremely proud of our brand new uniforms... thoughtfully supplied by you, the citizens of Stars Hollow... and carefully cleaned by the good people at Tricky's Dry Cleaners.
Byli pewni, że wyczyścili wszystko z komputera Angeli.They actually think that they cleaned everything off of Angela's computer.
Chcesz, abyśmy wyczyścili twój dywan?"You want your carpet cleaned?"
Ja... biorąc pod uwagę, ile śmieci dziecko wczoraj wytworzyło, tylko w jedną noc, i jak szybko posprzątali i wyczyścili to mieszkanie, po postrzale, zastanawiam się, gdzie podziały się wszystkie śmieci.I... given how much baby garbage we generated in just one night, and how quickly they cleaned and vacated that apartment after the shooting, I'm wondering where all their garbage went.
Naprawdę wyczyścili to miejsce.They really cleaned this place up.
Dziś wyczyścisz buty wszystkich żołnierzy.Tonight you will clean the boots of your entire troop.
-Jutro się wyczyści.- Yes, but they will clean that up tomorrow
A Prem Roshan wyczyści jego wąs.forgot the money, this prem roshan will clean his moustache,
Ciii, mamusia to wyczyści.Hush, Mom will clean it up.
Ja i Drew wyczyścimy na górze. a ty i Tonya na dole.Well, me and Drew will clean upstairs, and you and Tonya will clean downstairs.
Kolacja gotowa? / "CHWAŁA SZEFOWI!" Tysiąc Naciągaczy wyczyściło nam kabuz!The Moochers cleaned out our pantry.
Wtedy naprawdę się wyczyściło.That's when we really cleaned up.
Właśnie tak, duże G wleciało, wyczyściło dom i zebrało nazwiska.That's right, the big G flew in, cleaned house and took names.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'clean':

None found.
Learning languages?