Wyczerpać (to exhaust) conjugation

Polish
42 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
wyczerpię
I will exhaust
wyczerpiesz
you will exhaust
wyczerpie
he will exhaust
wyczerpiemy
we will exhaust
wyczerpiecie
you all will exhaust
wyczerpią
they will exhaust
Imperative
-
wyczerp
you exhaust!
niech wyczerpie
let him/her/it exhaust
wyczerpmy
let's exhaust
wyczerpcie
you all exhaust
niech wyczerpią
let them exhaust
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
wyczerpałam
I exhausted
wyczerpałaś
you exhausted
wyczerpała
she exhausted
wyczerpałyśmy
we exhausted
wyczerpałyście
you all exhausted
wyczerpały
they exhausted
Future feminine tense
wyczerpię
I will exhaust
wyczerpiesz
you will exhaust
wyczerpie
she will exhaust
wyczerpiemy
we will exhaust
wyczerpiecie
you all will exhaust
wyczerpią
they will exhaust
Conditional feminine tense
wyczerpałabym
I would exhaust
wyczerpałabyś
you would exhaust
wyczerpałaby
she would exhaust
wyczerpałybyśmy
we would exhaust
wyczerpałybyście
you all would exhaust
wyczerpałyby
they would exhaust
Conditional perfective feminine tense
wyczerpałabym była
I would have exhausted
wyczerpałabyś była
you would have exhausted
wyczerpałaby była
she would have exhausted
wyczerpałybyśmy były
we would have exhausted
wyczerpałybyście były
you all would have exhausted
wyczerpałyby były
they would have exhausted
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
wyczerpałem
I exhausted
wyczerpałeś
you exhausted
wyczerpał
he exhausted
wyczerpaliśmy
we exhausted
wyczerpaliście
you all exhausted
wyczerpali
they exhausted
Future masculine tense
wyczerpię
I will exhaust
wyczerpiesz
you will exhaust
wyczerpie
he will exhaust
wyczerpiemy
we will exhaust
wyczerpiecie
you all will exhaust
wyczerpią
they will exhaust
Conditional masculine tense
wyczerpałbym
I would exhaust
wyczerpałbyś
you would exhaust
wyczerpałby
he would exhaust
wyczerpalibyśmy
we would exhaust
wyczerpalibyście
you all would exhaust
wyczerpaliby
they would exhaust
Conditional perfective masculine tense
wyczerpałbym był
I would have exhausted
wyczerpałbyś był
you would have exhausted
wyczerpałby był
he would have exhausted
wyczerpalibyśmy byli
we would have exhausted
wyczerpalibyście byli
you all would have exhausted
wyczerpaliby byli
they would have exhausted
Impersonal
wyczerpano by
there would be exhausted
wyczerpano by
there would be exhausted

Examples of wyczerpać

Example in PolishTranslation in English
/Serwują zastrzyki Teki, /by wyczerpać pracowników.They served shots of teki to exhausted node workers.
Gwarancja państwa na kredyt terminowy A to gwarancja windykacji, tzn. spółka Farice hf. ponosi pełną odpowiedzialność za spłatę kredytu, a wierzyciel musi wyczerpać wszystkie środki windykacji, zanim gwarancja państwa wejdzie w życie.The State guarantee for the A Term Loan is a guarantee of collection, i.e. Farice hf. will be fully liable for payment of the loan and the creditor will need to exhaust the recourses for collection from the company before the State guarantee can take effect.
Miałem ją tu zaprosić, natychmiast wyczerpać moje przygotowane tematy, a jak bym tylko wstał i poszedł do łazienki, ona wymknęłaby się z baru i zostawiła tu mnie upokorzonego.I'm supposed to take her out, we're supposed to exhaust my prepared subjects immediately, and then the minute I get up and go to the bathroom, she is supposed to sneak out and leave me here humiliated.
Nic, próbuję tylko wyczerpać tematy. żebyśmy pogadali o mnie.Nothing, I'm just trying to exhaust all your issues so we can get to mine.
- Tak. To już drugie, ale wyczerpałam wszystkie opcje.Second town in as many weeks, but I've exhausted all my options.
/Robię to, ponieważ wyczerpałam /wszelkie legalne środki, /które były dostępne, /jednak nikt mnie nie słuchał.But I'm doing this because I've exhausted every legal avenue that is available to me, and no one would listen.
Agencie Kallus, wyczerpałam wszystkie zapasy żeby znaleźć informacje o rebeliantach, ale niczego nie znaleziono!Agent Kallus, I've exhausted every resource to find information about the rebels, but there is nothing to be found!
Myślę, że wyczerpałam repertuar.I think I exhausted my repertoire.
Absolutnie mnie wyczerpałaś.You have utterly exhausted me.
Ponadto wyczerpałaś cierpliwość miejscowych stróżów prawa.You also seem to have exhausted the patience of the local law enforcement.
Przed chwilą powiedziałaś, że wyczerpałaś każdą możliwą opcję.You just said you'd exhausted every possible option.
- Podróż na pewno cię wyczerpała.You must be exhausted from your journey.
/Mam nadzieję, że Mary /nie wyczerpała pana zbytnio.Well, I hope Mary hasn't left you too exhausted, Mr Napier?
Bracie, wyczerpała cię obrona naszego ojca.Pity yourself. Brother. You have already exhausted yourself in our father's defence.
- Nasze zapasy się wyczerpały.- Our stores became exhausted.
28 krajów, które wysłały wojska do Zatoki Perskiej wyczerpały wszystkie możliwe środki uzyskania pokojowej rezolucji, pozostaje im tylko jedno, przepędzić Saddama z Kuwejtu przy użyciu siły.(President Bush) The 28 countries... ..with forces in the GuIfarea... ..have exhaustedall reasonable efforts... ..to reach a peacefulresolution,... ..have no choice... ..but to drive Saddam from Kuwaitbyforce.
Dziwię się, że wszystkie te łóżka, do których wskoczyłaś ostatnio, cię nie wyczerpały.I'm surprised you're not exhausted from all the beds you've jumped into recently. I'm surprised you're not exhausted from all the beds you've jumped into recently.
Bo ja już wyczerpałem swoje opcje.Because I've exhausted my options.
Siedzę tu kilka dni i z niepokojem dostrzegam, że wyczerpałem cały zapas zaufania, jakim kiedyś mnie obdarzano.Been back in town only a few days to find quite shockingly, I seem to have exhausted any sort of credit I once had.
Skoro wyczerpałem swoje zasoby rosyjskiego, chciałem powitać was z Claire w Białym Domu podczas historycznej wizyty prezydenta Petrova.Now that I have exhausted all of the Russian I know, Claire and I would like to welcome all of you to the White House, as we host President Petrov in this historic state visit.
Słuchaj, wyczerpałem wszystkie dostępne opcje.Look, I've exhausted all available options.
Twoja śliczna przyjaciółka: wyczerpałem ją.Your pretty friend, I exhausted her.
- Dopóki nie wyczerpałeś wszystkich możliwości, to nie fałszywa nadzieja tylko po prostu nadzieja.Until you've exhausted all the options,it's not false,it's just hope.
Jestem tu chwilę, a ty już wyczerpałeś moją cierpliwość.I've been here 20 seconds and you've already exhausted my patience.
Jeżeli uznasz, że naruszono Twoje prawa i że wyczerpałeś wyżej wymienione środki dochodzenia roszczeń, możesz także złożyć skargę do Komisji Europejskiej na stronie http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_forms_pl.htmIf you consider that your EU rights have not been upheld and have exhausted the above means of redress, you can also lodge your complaint with the European Commission at http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_forms_en.htm
Nie wyczerpałeś tematu?Haven't you exhausted the subject?
- Całkowicie wyczerpał.- Totally exhausted.
/Paramedialny wysiłek wyczerpał ją.The paramediumistic ecstasies have exhausted her.
A może Magiczny Teatr Doktora Voglera wyczerpał swoje zasoby?Or has Dr Vogler's Magical Theatre exhausted it's resources?
Człowieka, który wyczerpał cały swój czas i zasoby na kosztowny proces, który skończył się na upokorzeniu.A man who has exhausted all of his time, all of his resources, on an expensive trial that has resulted in humiliation.
Drugie państwo członkowskie może odmówić pozyskania informacji, których dotyczy wniosek, jeżeli wysyłający nie wyczerpał wszystkich dostępnych mu środków, aby uzyskać dowód wykazujący zakończenie przemieszczania wyrobów akcyzowych między państwami członkowskimi.The other Member State may refuse to obtain the information requested if the consignor has not exhausted all the means available to him to obtain proof that the movement of excise goods between Member States has ended.
Czy w pewnym momencie nie wyczerpaliśmy możliwości?At some point, haven't we exhausted the possibilities?
Cóż, niestety wyczerpaliśmy wszystkie badania, które możemy zrobić... - Nie możemy zrobić nic wiecej. - Cóż, ale nie...Well, unfortunately, I think we've exhausted all the tests we can do... in our capacity as the doctors that he doesn't want doing tests on him.
Hmm, teraz, kiedy wyczerpaliśmy wszystkie możliwości, zacznijmy od nowa.Well, now that we've exhausted all of our options let's start over.
Już próbowaliśmy tą drogą i wyczerpaliśmy wszystkie inne aleje, panno Smoak.We've already been down that road and exhausted all other avenues, Miss Smoak.
Już to wyczerpaliśmy.We've clearly exhausted it.
Ale narodziło się zbyt wielu, wyczerpali zapasy.But they grew too much and exhausted their resources.
/Szybki ostrzał wyczerpie /zapasy mojej amunicjiRapid fire will exhaust my ammunition supply
- Wysoki Sądzie, oskarżenie wyczerpało możliwość odrzucania przysięgłych.- Your Honor, the prosecution has exhausted - its peremptory challenges.
Bardzo ją to wyczerpało.Healing them really exhausted her.
Jedzenie ze statku wyczerpało się pewnie w ciągu roku.The ship's food would have been exhausted in a year.
Pewnie wyczerpało ją 8 godzin sprzątania domu.She's probably exhausted after spending the last eight hours cleaning the house with her son's girlfriend.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'exhaust':

None found.
Learning languages?