Wybrać (to choose) conjugation

Polish
95 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
wybiorę
I will choose
wybierzesz
you will choose
wybierze
he will choose
wybierzemy
we will choose
wybierzecie
you all will choose
wybiorą
they will choose
Imperative
-
wybierz
you choose!
niech wybierze
let him/her/it choose
wybierzmy
let's choose
wybierzcie
you all choose
niech wybiorą
let them choose
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
wybrałam
I chose
wybrałaś
you chose
wybrała
she chose
wybrałyśmy
we chose
wybrałyście
you all chose
wybrały
they chose
Future feminine tense
wybiorę
I will choose
wybierzesz
you will choose
wybierze
she will choose
wybierzemy
we will choose
wybierzecie
you all will choose
wybiorą
they will choose
Conditional feminine tense
wybrałabym
I would choose
wybrałabyś
you would choose
wybrałaby
she would choose
wybrałybyśmy
we would choose
wybrałybyście
you all would choose
wybrałyby
they would choose
Conditional perfective feminine tense
wybrałabym była
I would have chosen
wybrałabyś była
you would have chosen
wybrałaby była
she would have chosen
wybrałybyśmy były
we would have chosen
wybrałybyście były
you all would have chosen
wybrałyby były
they would have chosen
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
wybrałem
I chose
wybrałeś
you chose
wybrał
he chose
wybraliśmy
we chose
wybraliście
you all chose
wybrali
they chose
Future masculine tense
wybiorę
I will choose
wybierzesz
you will choose
wybierze
he will choose
wybierzemy
we will choose
wybierzecie
you all will choose
wybiorą
they will choose
Conditional masculine tense
wybrałbym
I would choose
wybrałbyś
you would choose
wybrałby
he would choose
wybralibyśmy
we would choose
wybralibyście
you all would choose
wybraliby
they would choose
Conditional perfective masculine tense
wybrałbym był
I would have chosen
wybrałbyś był
you would have chosen
wybrałby był
he would have chosen
wybralibyśmy byli
we would have chosen
wybralibyście byli
you all would have chosen
wybraliby byli
they would have chosen
Impersonal
wybrano by
there would be chosen
wybrano by
there would be chosen

Examples of wybrać

Example in PolishTranslation in English
"Diabeł" zarówno mnie przeraził jak i podniecił. Trudno wybrać tylko jeden film.well, Devil frightened me as much as it excited me but I'd be hard-pressed to choose a favourite.
"Wybór zła twój, by wybrać"Choice of evils yours to choose
"Zagłosujmy, aby wybrać dzień Sabatu.""Let's vote to choose the Sabbath."
"zdecydowanie radzę wybrać inny temat."I strongly advise you to choose another subject.
'Jeśli musisz wybrać, którą drogą podążać, wybierz najtrudniejszą.''If you have to choose which way to go, take the most difficult way.'
"Błagam cię, synu, wybierz szczęście."I beg of you, my son, please choose happiness.
"Kiedy myślisz o mleku - wybierz Haitai!" Jasne..."When it comes to milk, choose Haitai! " Whatever...
- Zachodnie leki? Nie do Shu Yu, wybierzmy coś droższego.Not Shu Yu, let's choose somewhere more expensive.
- Same wybierzcie.- Oh... you... you choose.
- Tak, wy wybierzcie.- Yes, you choose.
-Więc wybierzcie!You want to choose?
Airai, wybierzcie, kto mu będzie towarzyszył.- Chet. All right, now, airai, you have to choose somebody to join chet, somebody from your own tribe.
Ale najpierw wybierzcie kto, co będzie robił.But first, choose who's gonna do what.
" To nie jest czerwień, którą ja wybrałam."That is not the red I chose.
* Tak, ciebie wybrałam * Choć to szaloneYes, I have chosen you
- Charlie nie bez powodu wybrałam Cię na lidera.- I chose you as leader for a reason.
- Cóż, wybrałam smutek.- Well, I've chosen sorrow.
- Dlatego go wybrałam.That's why I chose it.
"Umieć latać czy być niewidzialna?" - I co wybrałaś?- And you chose?
"i wybrałaś porzucenie mnie."and you have chosen to abort me.
* Jestem szczęśliwy... * Że mnie wybrałaś * Że moja ukochana wybrała mnieI am fortunate that my beloved has chosen me
* Ty wybrałaś mnie * Ty wybrałaś mnieYou chose me
- A jednak raz za razem wybrałaś jego zamiast mnie.- Yet you've chosen him over me, time and again.
"Członkini rady wybrała siłowe odstąpienie od jej prawa do veto.""The council member chose to forcefully waive her right of veto."
"Nie dziwię się, że wybrała tego drugiego kolesia."I'm not surprised she chose the other fella.
"Nie wybrałem medycyny, medycyna wybrała mnie".I didn't choose medicine, medicine chose me.
* Jestem szczęśliwy... * Że mnie wybrałaś * Że moja ukochana wybrała mnieI am fortunate that my beloved has chosen me
- Akers wybrała tę trasę?Akers chose the route?
Ale my wybrałyśmy prezent dla was.But we chose that gift for you.
Dlatego wybrałyśmy czarnego dawcę. Żeby była podobna do nas dwóch.That's why we chose an African-American donor, so that she would look like both of us.
Dlatego wybrałyśmy publiczne miejsce.That's why we chose a public place.
Jeżeli o to chodzi miałam właśnie powiedzieć, że Tina i ja wybrałyśmy czarnego dawcę, ponieważ jest to dla nas ważne by mieć rodzinę, która odzwierciedla to kim jesteśmy.In fact, I was just about to say that Tina and I chose an African-American donor because it was important to us to have a family that reflects who we are.
Już dawno wybrałyśmy obie nasze łoża.We chose our beds along time back.
Czy już wybrałyście imiona?- Have you chosen names yet?
Teraz, przejdźmy dalej, wybrałyście odpowiednie smarowanie?N ow, going forward with that you've chosen your lubricants?
"Nasze dzieci wybrały siebie, nie mając żadnych kryteriów.Our children chose each other Based on no criteria, By the way.
*Ta, która wybrały moje oczy, *Ta dziewczyna jest szalona!"The girl my eyes chose is a mesmerising one."
*Ten, którego wybrały moje oczy, *Ten chłopak jest szalony!"The one my eyes chose that boy is a mesmerising one."
/Skąd się tam wzięły /i dlaczego wybrały nas... /Cóż, to już na zawsze /będzie tajemnicą.Where they came from and why they chose us well, that will always be a mystery.
A pragnące wolności smoki wybrały wiatr i ogień.Dragons who wanted freedom chose wind and fire.
I jeśli mówisz że... znaczy, potem jak my... i... że ona wybrałaby jego...And if you're saying that... I mean, after we... and... th-th-that she would choose him...
I nie mam pojęcia jak być z Laurel wiedząc przez cały ten czas... że jeśli kiedykolwiek by się dowiedziała kim na prawdę jesteś... wybrałaby ciebie.And I don't know how to be with Laurel knowing the entire time... that if she ever found out who you really are... she would choose you.
Jeśli wybieramy pomiędzy dwoma bliznami, a wykrwawieniem się na śmierć, założę się, że wybrałaby dwie blizny.If the choice is between giving her two chest scars or letting her bleed to death, I bet she would choose the two scars.
Normalna dziewczyna wybrałaby tego z lewej.Most people would choose the one on the left.
Przykro mi Hyde, ale jest wiele gości, których Pam wybrałaby zamiast ciebie i Reda.after that, it was all asses and elbows. Okay, look, I'm sorry, Hyde. There's a lot of guys that Pam would choose before you and Red
! Ja wybrałem linię lotniczą!I chose the airline!
"Ja wybrałem drogę prawdy.""I've chosen the way of truth."
"Nie wybrałem medycyny, medycyna wybrała mnie".I didn't choose medicine, medicine chose me.
"Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem"."You have not chosen me. I have chosen you. "
- Czyli wybrałeś mnie zamiast niej?Wow. So you chose me over Hannah?
"...mojemu synowi Momo ponieważ wybrał mnie on jako swojego ojca.""My son Momo... ..because he chose me as his father...
"I każdy z nas wybrał go zignorować."'And all of us chose to ignore him.'
"Ja Ibrahim Demirdji, niniejszym zapisuję wszystkie moje dobra Mojżeszowi Schmitt..." "...mojemu synowi Momo, ponieważ wybrał mnie jako swojego ojca." "i dlatego oddaję mu wszystko czego nauczyłem się w tym życiu.""I, Ibrahim Demirdji, hereby leave all my goods to Moses Schmitt, my son Momo because he chose me as his father and because I've given him everything I've learned in this life.
"Jakie szczęście, że uniwersytet "wybrał pana, pomijając fakt, "że nie przeprowadził pan żadnych twórczych badań w ciągu 25 lat,"How fortunate for you that the university's "chosen to hire you, despite the fact "that you've done no original research in 25 years,
"Sam pan wybrał tę kartę"."You've chosen that card freely."
"Taki biznes wybraliśmy".'"This is the business we've chosen.'"
- Dlatego wybraliśmy ten krater, jest tuż pod nami.That's why we chose the crater, we're on top of an underground glacier.
- Jest inna przyczyna, dla której wybraliśmy cię jako 6-tą ofiarę.There's another reason you're chosen as the sixth sacrifice.
- Przecież inne wybraliśmy!We chose very differently!
- Razem wybraliśmy te zajęcia.Oh. We chose it together.
"To nie wy mnie wybraliście, lecz ja was"."You have not chosen me, but I have chosen you."
- Dobrze wybraliście sojusznika.- You chose your allies well.
/To było głupie szczęście, /że wybraliście mój bank, /czy może ty i twoi /kumple zdecydowaliście, że dziś jest dobry dzień /na największy błąd w życiu?Was it dumb luck that you chose my bank, or did you and your buddies decide that today was a good day to make the worst mistake of your lives?
A kogóż to wybraliście, panie, do tej zaszczytnej roli?And whom has Your Majesty chosen for this particular honor?
A więc wybraliście ten świat.So... you chose this world.
"Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem"."You have not chosen me. I have chosen you. "
- Ale ludzie wybrali walke.- But the people have chosen to fight.
- Ale oni wybrali ją.- But they didn't choose me, they chose her.
- Chyba wybrali trzecią opcję.-They probably chose Option C.
- Dlatego ją wybrali.-No windows. That's why they chose it.
A wy moi mali, wedukowani odbiorcy, wybierzecie przewodniczącego poprzez głosowanie.And you, my little education consumers, will choose this president by vote.
Ale jeśli zaoferujesz im.. tę szklankę,... i pozwolisz by sami wybrali,... wybiorą czyste naczynie.But if you offer them this glass and let them make their own decision they will choose the pure vessel.
Będzie komisja i wybiorą najlepszego...A commission there will choose the best one...
"gdybym mógł wybrać jedną chwilę by trwała wiecznie, wybrałbym tę chwilę.""If I could make one moment last forever, this is the one I would choose."
- wybrałbym chirurgię.-I would choose surgery.Okay?
- wybrałbym ninja.- I would choose ninja.
A gdyby przyznano ci obydwa, wybrałbyś? ...And if you were selected for both, you would choose...?
Ciekawe co JJ wybrałby jako swoje trzy życzenia?OK. I wonder what JJ would choose as his three wishes.
Crockett wydaje się być typem człowieka, który wybrałby Bowiego.Crockett seems to me the type of man that would choose Bowie.
Dodają one również, iż „państwo […], począwszy od lata podkreślało, [władze francuskie odwołują się do deklaracji ministra gospodarki z dnia 12 lipca], że postąpi ono jak prywatny akcjonariusz rynkowy, a nie jak władza publiczna i że zamierzało interweniować jako akcjonariusz na warunkach (pozostających wówczas do zdefiniowania), które nie różniłyby się od warunków, jakie wybrałby prywatny inwestor, co odtąd, z konieczności, wykluczało, by państwo zdecydowało się interweniować w sposób bezwarunkowy i nieodwołalny.”.They add that ‘the State … emphasised in the summer [the French authorities are referring to the statement made by the Minister for Economic Affairs on 12 July] that it would act like a prudent private shareholder and not as a public authority and that it intended to intervene as a shareholder in a way (still to be defined) which would be no different from that which a private investor would choose, which necessarily ruled out the possibility that the State had already decided to intervene in an unconditional and irrevocable manner’.
Innymi słowy, wierzyciel wybrałby wariant „prywatyzacji poprzedzonej zamianą długu”, gdyby oczekiwany zwrot z prywatyzacji przewyższał kwotę, którą można byłoby odzyskać w drodze likwidacji.In other words, the creditor would choose the 'debt conversion followed by privatisation' option if the return expected from privatisation exceeded the amount that could be recovered through liquidation.
Jak ludzie mogą wierzyć, że Stwórca wybrałby prostego rybaka do artykulacji swego przesłania?How can people believe that the creator would choose a simple fisherman to articulate his message?
Cezar zapytał każdego z nas... jaką wybralibyśmy śmierć.At one point, Caesar asked of each of us... ... what manner of death we would choose.
Jeśli naprawdę chcielibyśmy obrabować któryś z tych domów, które monitorujemy, wybralibyśmy takie z zupełnie innego przedziału cenowego.If we were really gonna rob any of the houses that we monitor, we would choose one in a totally higher income bracket.
Jeśli mieliby najmniejsze pojęcie o śmiechu wybraliby pokój zamiast wojny.If they had the slightest idea about laughing, they would choose peace over war.
Nie było by podzielone na długo, ponieważ na końcu ludzie wybraliby mnie.It wouldn't be divided for long, because in the end, the people would choose me.
To zabawne, gdybyś zapytał tuzin ludzi, kto wygra w pojedynku między nami, wybraliby ciebie.You know, it's funny. If you ask a dozen people who they thought would win in a fight between you and me, people would choose you, hands down.
- Życie wybrało za nich.The life chose for them.
/To cię wybrało.It chose you.
29 osób wybrało kawę w puszce.Another 29 people chose the canned coffee.
40 z 43 wybrało wodę z cukrem.Forty out of the 43 chose the sugar.
A co to znaczy, "życie nas wybrało?"And what does that mean? "Life chose us?"
"Sądzę, że wielu ludzi wybrałoby bycie zielonym."I think a lot of people would choose to be green.
Odczuwają strach, samotność oraz ból tak samo, jak ludzie. Jakie zwierzę wybrałoby spędzenie całego życia w niewoli, jeśliby tylko miało wybór? [Odwet]What animal would choose to spend their entire life in captivity if they had a choice?
Uważam, że wielu ludzi, gdyby mieli wybierać... pomiędzy skrajną nędzą a uwiązaniem... na własnym łańcuchu, wybrałoby łańcuch.I think many people, if they were given... the choice between abject poverty... and being held firmly but fairly... on a chain of their very own would choose the chain.

More Polish verbs

Related

brać
take
dobrać
choose
nabrać
gather
pobrać
download
przebrać
dress
przybrać
take on
ubrać
dress
zabrać
take
zebrać
gather

Similar

babrać
splotch
bebrać
do
dobrać
choose
nabrać
gather
pobrać
download
webrać
do
wygnać
banish
wygrać
win
wykpać
do
wyłgać
trick
wyłkać
do
wyorać
do
wyprać
wash
wyrwać
pull
wysiać
sow

Similar but longer

wybierać
choose
wybrajać
do
wyżebrać
scrounge

Other Polish verbs with the meaning similar to 'choose':

None found.
Learning languages?