Wybierać (to choose) conjugation

Polish
51 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
wybieram
I choose
wybierasz
you choose
wybiera
he/she/it chooses
wybieramy
we choose
wybieracie
you all choose
wybierają
they choose
Imperfective future tense
będę wybierać
I will choose
będziesz wybierać
you will choose
będzie wybierać
he/she/it will choose
będziemy wybierać
we will choose
będziecie wybierać
you all will choose
będą wybierać
they will choose
Imperative
-
wybieraj
you choose!
niech wybiera
let him/her/it choose
wybierajmy
let's choose
wybierajcie
you all choose
niech wybierają
let them choose
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
wybierałam
I chose
wybierałaś
you chose
wybierała
she chose
wybierałyśmy
we chose
wybierałyście
you all chose
wybierały
they chose
Future feminine tense
będę wybierała
I will choose
będziesz wybierała
you will choose
będzie wybierała
she will choose
będziemy wybierały
we will choose
będziecie wybierały
you all will choose
będą wybierały
they will choose
Conditional feminine tense
wybierałabym
I would choose
wybierałabyś
you would choose
wybierałaby
she would choose
wybierałybyśmy
we would choose
wybierałybyście
you all would choose
wybierałyby
they would choose
Conditional perfective feminine tense
wybierałabym była
I would have chosen
wybierałabyś była
you would have chosen
wybierałaby była
she would have chosen
wybierałybyśmy były
we would have chosen
wybierałybyście były
you all would have chosen
wybierałyby były
they would have chosen
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
wybierałem
I chose
wybierałeś
you chose
wybierał
he chose
wybieraliśmy
we chose
wybieraliście
you all chose
wybierali
they chose
Future masculine tense
będę wybierał
I will choose
będziesz wybierał
you will choose
będzie wybierał
he will choose
będziemy wybierali
we will choose
będziecie wybierali
you all will choose
będą wybierali
they will choose
Conditional masculine tense
wybierałbym
I would choose
wybierałbyś
you would choose
wybierałby
he would choose
wybieralibyśmy
we would choose
wybieralibyście
you all would choose
wybieraliby
they would choose
Conditional perfective masculine tense
wybierałbym był
I would have chosen
wybierałbyś był
you would have chosen
wybierałby był
he would have chosen
wybieralibyśmy byli
we would have chosen
wybieralibyście byli
you all would have chosen
wybieraliby byli
they would have chosen
Impersonal
wybierano by
there would be chosen
wybierano by
there would be chosen

Examples of wybierać

Example in PolishTranslation in English
"Gdyby wybuchł pożar i musiałbym wybierać między Rembrandtem a kotem wybrałbym kota."If caught in a fire and I had to choose between a Rembrandt and a cat I'd save the cat."
"Któregoś dnia ktoś przystawi ci to do twarzy i jeśli chcesz przeżyć to będziesz musiała ...wybierać albo ty albo oni.""On one day... you're gonna have something like this in your face, and if you wanna have a long life, you're gonna have to choose... between you... alone."
"Pomóż nam wybierać trudniejszą drogę, "bowiem tak jak nasz Pan cierpiał,Help us to choose the harder path, for as our master is long-suffering,
- A gdybym kazała ci wybierać?-What if l told you you had to choose?
- Ale ja nie chcę wybierać!- I don't want to choose!
"Przyjaciół sobie wybieram po tym jak wyglądają, wrogów po ich inteligencji""I choose my friends for looks, my enemies for intelligence."
# To moja droga, ja wybieram♪ It's my highway, I choose
* Byłem kiedyś małym chłopcem * * A jednak tak dorosłem * * To, co wybieram, jest moim wyborem ** I used to be a little boy * * so old in my shoes * * what I choose is my voice * * what's a boy supposed to do?
* To, co wybieram, jest moim wyborem * * To właśnie chłopak powinien zrobić ** and what I choose is my choice * * what's a boy supposed to do ?
- Ale to ja wybieram, gdzie trafia każda dusza.But? But I choose where each soul goes.
"Przeleć, poślub lub zabij" - Teraz ty wybierasz.And I believe it is your turn to choose.
"Ty wybierasz""You choose"
"Nordycki ojcze ty, który wybiera ofiarę przesilenia zimowego...""Norse father, you who chooses the slain on this winter solstice..."
"Raz do roku, Excursions Unlimited wybiera zwycięzcę, opłaca wszystkie koszty podróży, aby zachęcić do wakacji."Once a year, Excursions Unlimited, chooses a recipient "of their all-expense paid travel incentive vacation,
"Żaden człowiek nie wybiera zła bo jest zły."No man chooses evil because it is evil
"Nie wybieramy miejsca urodzenia,"We cannot choose where we are born...
"S.R.819" /W każdej minucie, każdego /dnia wybieramy... /kim jesteśmy, /komu wybaczamy, /kogo odpychamy i kogo chronimy,[ Skinner Narrating ] Every minute of every day we choose... who we are, who we forgive, who we defend and protect,:
- Gdy wolni ludzie mierzyć się mają z ważnymi wyzwaniami, wybieramy optymizm.As free men facing important challenges, we choose to be optimistic.
- Głosujemy czy sami wybieramy swoje stopnie?- Do we vote or choose our rank?
- Biedni nie wybierają.- Beggars can't be choosers.
- Oni nas wybierają?- They choose us?
- To taka ceremonia przejścia, gdzie nimfy wybierają stronę.Coming-of-age ceremony where a Fae chooses Light or Dark.
- Musisz wybrać. Ale wybieraj mądrze.You must choose, but choose wisely.
- Powiedziałeś: "ty wybieraj.""You choose." You said, "You choose."
- Ty wybieraj.- Erm, you choose.
Ale nie wybierajcie innej dziewczyny.But don't choose another girl yet.
Carmen, Pindar, wybierajcie!Carmen and Pindar, choose!
Dobrze radzę, wybierajcie ostrożnie, bo będziecie pracowali z tą osobą przez cały rok.I advise you,choose carefully, because you will be working with this person all year.
Jak nie znacie odpowiedzi, wybierajcie "B". Zawsze jest "B".Okay,if you don't know the answer, choose "B." It's always "B."
Kandydatki, wybierajcie mądrze.Candidates, choose wisely.
Hope, nie ja wybierałam imię.Just plain Hope. -Not a name I would've chosen.
Ja oczywiście się buntowałam i wybierałam coś przeciwnego.Of course, I rebelled and chose the opposite every time.
Czy to możliwe, że twoje uczucia wobec Dextera są powodem, że mężczyźni, których wybierałaś, byli nieodpowiedni albo nieosiągalni?Is it possible that your feelings for Dexter are the reason that you've chosen men in the past who have been either inappropriate or unavailable?
Dałaś mi to wyraźnie do zrozumienia kiedy wybierałaś kolor do obszycia sukienki.No, you made that clear when you chose the color thread I had to use for the hem. I made a suggestion.
Jak wybierałaś?How did you chose this? - Meg!
Często wybierała dziewczyny chore, słabe.Often, she chose the weak, the sick.
"Groupies" przeważnie, to one wybierały mnie.Groupies, mostly-- whose chose me.
I chociaż ci karmiący rodzice pozornie byli ważniejsi, małpy prawie zawsze wybierały tych przytulających.- Mm-hmm. - And even though the feeding parents were seemingly more important, the monkeys almost always chose the hugging one.
Mężczyźni, których wybierały na męża zostawali faraonami.The male she chose to marry became Pharaoh.
To nie on wybierał kobiece stopy, to one wybierały jego.He didn't choose women's feet, women's feet chose him.
- Ja nic nie wybierałem. - Psychika.- I didn't chose nothing.
Chyba byłem jeszcze trochę zły na ciebie, kiedy je wybierałem.- But I was probably still a little angry when I chose them.
Dlaczego, ze wszystkich kierunków wybierałem zawsze ten jeden, który prowadził na ten plac apelowy prostactwa, który leżał pomiędzy Niceą i Cannes?Of all directions, why should I have chosen one leading to that parade ground of vulgarity which lies between Nice and Cannes?
Dlatego tak ostrożnie wybierałem klientów.That's why I chose my customers so carefully.
- Sam wybierałeś?- Have you chosen it?
A w przeszłości głównie wybierałeś opcję z wrogiem.And I'm saying, in the past, you've generally chosen the enemy route.
Chwilę, nie moja wina, ty wybierałeś wóz.Hey, look. Don't blame me. You chose the car.
Dawałam ci tylko wybór a ty zawsze wybierałeś właściwą ścieżkę.I just gave you the options, And you chose the right path, every time.
Dlatego wybierałeś pozostałe?Is that why you chose the others?
Bo gdy wybieraliśmy role na początku zabawy, ty pierwsza zaczęłaś grać dorosłą.Because at the start of the relationship, when we chose sides, you chose grown-up first.
Wiele razy wy wybieraliście siebie zamiast mnie.Many times, you and your friends chose each other over me.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'choose':

None found.
Learning languages?