Wsadzić (to put) conjugation

Polish
77 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
wsadzę
I will put
wsadzisz
you will put
wsadzi
he will put
wsadzimy
we will put
wsadzicie
you all will put
wsadzą
they will put
Imperative
-
wsadź
you put!
niech wsadzi
let him/her/it put
wsadźmy
let's put
wsadźcie
you all put
niech wsadzą
let them put
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
wsadziłam
I put
wsadziłaś
you put
wsadziła
she put
wsadziłyśmy
we put
wsadziłyście
you all put
wsadziły
they put
Future feminine tense
wsadzę
I will put
wsadzisz
you will put
wsadzi
she will put
wsadzimy
we will put
wsadzicie
you all will put
wsadzą
they will put
Conditional feminine tense
wsadziłabym
I would put
wsadziłabyś
you would put
wsadziłaby
she would put
wsadziłybyśmy
we would put
wsadziłybyście
you all would put
wsadziłyby
they would put
Conditional perfective feminine tense
wsadziłabym była
I would have put
wsadziłabyś była
you would have put
wsadziłaby była
she would have put
wsadziłybyśmy były
we would have put
wsadziłybyście były
you all would have put
wsadziłyby były
they would have put
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
wsadziłem
I put
wsadziłeś
you put
wsadził
he put
wsadziliśmy
we put
wsadziliście
you all put
wsadzili
they put
Future masculine tense
wsadzę
I will put
wsadzisz
you will put
wsadzi
he will put
wsadzimy
we will put
wsadzicie
you all will put
wsadzą
they will put
Conditional masculine tense
wsadziłbym
I would put
wsadziłbyś
you would put
wsadziłby
he would put
wsadzilibyśmy
we would put
wsadzilibyście
you all would put
wsadziliby
they would put
Conditional perfective masculine tense
wsadziłbym był
I would have put
wsadziłbyś był
you would have put
wsadziłby był
he would have put
wsadzilibyśmy byli
we would have put
wsadzilibyście byli
you all would have put
wsadziliby byli
they would have put
Impersonal
wsadzono by
there would be put
wsadzono by
there would be put

Examples of wsadzić

Example in PolishTranslation in English
! Nadszedł czas, by wsadzić naszą gwiazdę do samochodu za rozsądną cenę.It's now time to put a star in our reasonably priced car.
"Chcę wsadzić twoją głowę do papierowej torby i zatłuc cię na śmierć"I want to put your head in a brown paper bag and bludgeon you to death
"Musieliśmy wsadzić Dave'a do szpitala psychiatrycznego".We had to put Dave in the mental home.
- Mam ci wsadzić?- Want me to put it in, P?
"Wytrzyj swoją dupę ręką, a kiedy skończysz wsadź ją do dziury, a zostanie wyczyszczona przez ludzkie usta. ""and when you're done, put it through this slit, and it will be licked clean by human lips."
- Hej, wsadź z powrotem koce.- Hey, sarge, put those blankets back.
- Rigsby, wsadź ciało do bagażnika!Oh. Rigsby, put the body in the car! Right.
- Tylko nie wsadź mnie do żadnej latającej maszyny.- Just don't put me in no flying machine.
"wsadźcie słonia na dalszy plan. ""put the elephant in the background. "
- Wystarczy, wsadźcie szczura do tego motelu i możemy znikać.Just put that rat there in the rat motel, and we're good to go.
A potem wsadźcie go do samolotu.Then put him on the plane.
A teraz wsadźcie mnie do kostnicy.And now I need you to put me in the morgue.
Buźka, wsadźcie go z Murdockiem do biura.Face, give Murdock a hand and pull that deputy into the office.
- Nie pamiętam, gdzie to wsadziłam.- I don't know which one I put them in. - Well, look.
- więc wsadziłam je do pralki.- so I put them in the wash. - Thank you.
- wsadziłam tam twarze.- {\And look, }I put our faces on there.
-Wiem, że wsadziłam to tutaj.-I know I put it in this locker.
Bo wsadziłam głowę między jej nogi.Because I put my head between her legs.
- Nie wsadziłaś patyczka do mojego ucha.You did not put a q - tip in my ear. Your ear?
/Ten pistolet chipujący, /wsadziłaś w niego ślepaki.That chip gun, you put a blank in it.
Bo wsadziłaś Nyxa w nią!Because you put Nyx in her!
Boisz się, że wsadziłaś do Leavenworth niewinnego człowieka...- Of course. Afraid you put an innocent man in Leavenworth, Faith?
Co ty wsadziłaś do tych ciasteczek?What did you put in those cookies?
- Kto zająłby się twoją matką, gdyby Kelly Flower wsadziła cię do więzienia?Now, who'd take care of your mother if Kelly Flower put you in jail?
- a ona wsadziła tam książki.But she put them books in there to trick our ass... Well, that's why I didn't check it.
/Chcesz mi powiedzieć, /że nigdy wcześniej dziewczyna /nie wsadziła ci palca w tyłek?You mean to tell me a girl never put her finger up your ass before?
/Mam na myśli, /ile ludzi wsadziła za kratki?'I mean, how many people has she put behind bars? '
60 00:36:56:86 Albo o domu w Lahore... 90 00:37:00:45 kiedy ciocia Nina wsadziła węża ogrodowego//przez okno sypialni ojca... 48 00:37:04:00 bo nie chciał wstać z łóżka i łóżko//taty zaczęło unosić się na wodzie.Or the house in Lahore... when Auntie Nina put the garden hose in Father's bedroom window... 'cause he wouldn't get out of bed, and Papa's bed started to float.
Hmm, Lina, Gdzie wsadziłyśmy liścik Ethana?Hmm, Lina, where'd we put Ethan's note?
Każda strona w tym albumie to osoba, której życie ocaliłyśmy. lub przestępca, którego wsadziłyśmy.Every page in that book is a person whose life we've saved or a criminal that we've put in jail.
Ale pamiętam też czyje słowa wsadziły mnie do tej celi.But I also remember whose words put me in that cage.
Bardzo chciałbym podziękować dobrym zwierzakom Noolu, które wsadziły mnie do klatkiAnd someone if you want thank The good people of nool who put me on a cage and fork me with sticks
Potem gliny wsadziły mnie do celi z motocyklistami... - Wiesz, nieważne.Then the cops put me in a cell with these bikers and...
Spotkajcie dziewczynki, które wsadziły "ooh" w ooh-la-la.Meet the gals who put the "ooh" in ooh-la-la.
Te zwierzęta wsadziły bombę do jej puszki z napojem.Those animals put an I.E.D. in a soda can.
- ...i wyznać, że to ja wsadziłem cię na wózek.I understand. I'm- I'm the person who's put you in the wheelchair.
- I nie ja go wsadziłem, tylko ty.And I didn't put him behind bars--you did.
- I wsadziłem go do szafy na trzy dni.And I put him in a closet for three days. Really?
- Nie ja wsadziłem cię do szpitala. - Nie, nie.- I didn't put you in Alpine Grove.
-Ja je tam wsadziłem.-I put it in there.
"Hindus w piekarniku", bo wsadziłeś Cece... Nieważne.Indian In the Cupboard because you put an Indian in Ce...
- Co mi wsadziłeś do auta?What did you put in my car? A bomb!
- Czy wsadziłeś nożyczki?Did you put the scissors in?
- Dlaczego ich tam wsadziłeś?- How come you put 'em in there?
- Moment. czy nie wsadziłeś prochów do doniczki zanim roślina urosła?Wait a minute. Didn't you put the ashes in the soil before you grew the plant?
"Kaiser Permanente" w szpitalu w Bellflower wsadził ją do taksówki i skierował do tego miejsca.Kaiser Permanente in Bellflower hospital had put her in a cab and directed them to bring her to this drop-off point.
* każdego człowieka, który mnie tu wsadził *♪Of every man who put me here ♪
- A co Billy tutaj wsadził?- Hey, what did Billy put in there?
- Bóg wie, co on tu wsadził.- God know what he put in there.
- Cantaloupe został wrobiony, ktoś wsadził kawałek ofiary do jego gęby.- When you say allegedly... - Cantaloupe was framed. Someone put a part of the victim in her mouth.
- Powód na to jest ten sam, dla którego nie wsadziliśmy kierowcy do Mini.Now the reason why no one has ever ridden a snowmobile down a ski jump like that, is the same reason we didn't put anyone in the Mini last night.
- Ten facet, którego wsadziliśmy do więzienia. Absalom?- This man that we put in prison, Absalom?
Ale popełniliśmy błąd, bo wsadziliśmy opakowanie do torby.And we made the mistake of putting it in a gift bag.
Aresztowaliśmy ją i wsadziliśmy do aresztu.We did put her in jail. - Then who let her out?
Coffey wkurzył się... wsadziliśmy go w kaftanie do celi.Coffey got upset after lights out so we put the coat on him, locked him in the restraint room.
- Dlaczego wsadziliście go do bagażnika?There's plenty of room in this car. Why'd you have to put him in the trunk?
Będziecie żałować, że mnie tam wsadziliście!Y'are all gettin' it for puttin' me in that there jail!
Faktem jest, że wsadziliście Henry Younga do lochu i zapomnieliście o nim.It's a fact you simply put Henri Young in that dungeon and forgot all about him.
Których ty i Dent wsadziliście do paki?The men you put away?
Może to wy go tam wsadziliście.Maybe you put it there, huh?
# I wszystkich wsadzili do pudełek, #And they were all put in boxes,
- Myślę, że coś tam wsadzili. - Niby co?- I think they put something in it.
- Rodzice wsadzili cię do worka z nawozem, jak byłeś mały, co? - To stary dowcip.Your parents put you in a gro-bag?
- Tak. Bóldożerców zrobili ci, którzy nas tu wsadzili.Whoever put us here obviously made the Grievers.
- Widzisz, co narobiłeś? ! Zakładam, że kiedy Minbari skończyli, wymazali mi pamięć, wsadzili z powrotem do myśliwca, a potem wypuścili.I assume that once they were finished, the Minbari wiped my memory and put me back in my ship.
- Jeszcze jedno takie oskarżenie, a wsadzę panią do więzienia i pogrążę tak głęboko, że nie wygrzebie się pani z tego przez lata.- One more accusation like that, and I will put you in jail and bury you so deep they won't find you for years. Mr. Brown, I do apologize for my young friend.
Brennan go wsadzi za kratki.Brennan will put him away.
Cinch cię do niego wsadzi.Cinch will put you on it.
Właściwie, jeżeli bym mógł... to wsadziłbym cię gdzieś, gdzie byłbyś odsunięty od społeczeństwa.In fact, if I could... I would put you in a place where you would be removed from the general public.
- Więc, wsadziłbyś taką kobietę do więzienia?- So, you would put women in jail? Come on, imprison them?
Jaki Bóg wsadziłby cię do domu, gdzie nikt nie darzy cię szacunkiem?And what kind of God would put you in a house where no one respects or cares about you?
A wsadziło Cyrusa do szpitala."A" put Cyrus in the hospital.
Jak do tej pory to śledztwo wsadziło mojego najlepszego agenta do szpitala.Yes, sir. So far, this investigation has put my best agent in the hospital.
Jak się wsadziło tam nos i zaciągnęło...You know, you put nose in it and breathed in, it was--
Rossum wsadziło mnie tu, by wyeliminować słaby punkt.Rossum put me in here To eliminate that point of weakness.
Więc to zeznanie Grega wsadziło go za kratki?So it was Greg's testimony that put him behind bars?
Porwanie wsadziłoby go na zawsze.Kidnapping would put him away forever.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'put':

None found.
Learning languages?