Wkroczyć (to enter) conjugation

Polish
51 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
wkroczę
I will enter
wkroczysz
you will enter
wkroczy
he will enter
wkroczymy
we will enter
wkroczycie
you all will enter
wkroczą
they will enter
Imperative
-
wkrocz
you enter!
niech wkroczy
let him/her/it enter
wkroczmy
let's enter
wkroczcie
you all enter
niech wkroczą
let them enter
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
wkroczyłam
I entered
wkroczyłaś
you entered
wkroczyła
she entered
wkroczyłyśmy
we entered
wkroczyłyście
you all entered
wkroczyły
they entered
Future feminine tense
wkroczę
I will enter
wkroczysz
you will enter
wkroczy
she will enter
wkroczymy
we will enter
wkroczycie
you all will enter
wkroczą
they will enter
Conditional feminine tense
wkroczyłabym
I would enter
wkroczyłabyś
you would enter
wkroczyłaby
she would enter
wkroczyłybyśmy
we would enter
wkroczyłybyście
you all would enter
wkroczyłyby
they would enter
Conditional perfective feminine tense
wkroczyłabym była
I would have entered
wkroczyłabyś była
you would have entered
wkroczyłaby była
she would have entered
wkroczyłybyśmy były
we would have entered
wkroczyłybyście były
you all would have entered
wkroczyłyby były
they would have entered
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
wkroczyłem
I entered
wkroczyłeś
you entered
wkroczył
he entered
wkroczyliśmy
we entered
wkroczyliście
you all entered
wkroczyli
they entered
Future masculine tense
wkroczę
I will enter
wkroczysz
you will enter
wkroczy
he will enter
wkroczymy
we will enter
wkroczycie
you all will enter
wkroczą
they will enter
Conditional masculine tense
wkroczyłbym
I would enter
wkroczyłbyś
you would enter
wkroczyłby
he would enter
wkroczylibyśmy
we would enter
wkroczylibyście
you all would enter
wkroczyliby
they would enter
Conditional perfective masculine tense
wkroczyłbym był
I would have entered
wkroczyłbyś był
you would have entered
wkroczyłby był
he would have entered
wkroczylibyśmy byli
we would have entered
wkroczylibyście byli
you all would have entered
wkroczyliby byli
they would have entered
Impersonal
wkroczono by
there would be entered
wkroczono by
there would be entered

Examples of wkroczyć

Example in PolishTranslation in English
"I będą zmuszeni czołgać się na swoich brzuchach, by wkroczyć do królestwa ciemności.""And they shall be made to crawl on their bellies to enter the kingdom of darkness."
- Mam wkroczyć do Strefy Neutralnej?Hmm. Am I authorized to enter the Neutral Zone?
-- Tak, iż aby wkroczyć w Aleję Wiązów, trzeba wyjść z domu, lub iść przez łąkę?"So that to reach the Yew Alley one either has to come down it from the house or else to enter it by the moor-gate?"
Podnieś głowę, wkrocz na arenę i zmierz się z przeciwnikiem.Hold up your head and enter the arena and face the enemy.
Kilka przecznic i o wiele za dużo pieniędzy później, uświadomiłam sobie, że właśnie wkroczyłam do interesującego etapu w moim życiu.A couple of blocks and way too much money later... I realized I had just entered an interesting chapter in my life.
Tak, jeszcze nie wkroczyłam w okres drugiego dzieciństwa, więc proszę, nie mów mi co mam robić.Yes, I've not yet entered second childhood, so please don't talk to me as though I have.
Moje życie było pustką dopóki ty nie wkroczyłaś w nie.My life was but a mere whisper until you entered into it.
...Uwierz, że ta mała Francoise... już wkroczyła do twego królestwa.Believe that little Françoise has already entered Your kingdom.
Chloe Sullivan przeminęła w momencie, kiedy wkroczyła do tej Fortecy.Chloe sullivan ceased to exist the minute she entered this fortress.
Chodzi mi o to e kiedy zdarza się coś takiego ludziom zdaje się, że przemoc nagle wkroczyła w ich życie.The point is... that when something like this happens, people feel that violence has suddenly entered society.
Donna wkroczyła na imprezę.Donna entered the lock-in.
Gdy tłum dotarł pod pałac, delegacja wkroczyła do środka o 14: 46 czasu lokalnego.When the massive crowd arrived at the palace, a delegation entered the palace at 14:46 local time.
Wyszło, że ja i Barbara wkroczyłyśmy na nowe terytorium i to było miłe.It appeared Barbara and I had entered new territory, and it was nice.
/I w tym samym mieście, w którym /poznały się jako dziewczyny cztery nowojorskie kobiety /wkroczyły w kolejny etap życia. /MiłośćAnd there, in the same city where they met as girls four New York women entered the next phase of their lives dressed head to toe in love.
Dwa klingońskie statki wkroczyły do Strefy Neutralnej i namierzają nas.Two Klingon vessels have entered the Neutral Zone - and are locking weapons on us.
Dzisiaj, 28 czerwca o 16.00, do Poznania wkroczyły oddziały Drugiego Korpusu.Today, June 28th at 4 pm, the Second Army Corps has entered Poznan.
Izraelskie siły zbrojne wkroczyły do Doliny Jordanu.Israeli forces entered the Jordan Valley.
Kiedy natomiast nastały lata 70, filmy wkroczyły w nową erę samochodów.But as the '70s came around, the films entered a new car era.
...przyznaje że wkroczyłem na teren prywatny... na własne ryzyko i że to ja odpowiadam incydent z psami.Read it all. l Christopher Flanders that i acknowledge that having entered into private property... at my own risk and the encounter of dogs as my own responsibility.
Bill... Spójrz na swoje życie, odkąd w nie wkroczyłem.- Look at your life since I entered it.
I jako święty, wkroczyłem w jego życie.Like this l entered Suhan's life as an angel.
I tak wkroczyłem w okres rewolwerowy.So it was I entered my gunfighter period.
Przypomnieć sobie nie mogę kiedy w ten las wkroczyłem, tak dawno temu zgubiłęm swoją prawdziwą drogę.I cannot well recount how I entered the wood, so long had it been since I abandoned the true way.
/ponieważ dzisiaj wkroczyłeś na ścieżkę, /największych mężów Ameryki....becausetodayyou enteredthepath of the greatest men of the Americas.
Kiedy podjąłeś tę decyzję, wkroczyłeś w świat dorosłych.That's what you decided when you entered adult society, isn't it?
Pamiętam, że to była sobota... gdy wkroczyłeś do mojego życia sprowadzając pecha.I remember, it was a Saturday... when you entered my life as bad luck.
Ty... wkroczyłeś do jaskini Mrocznego?You... you entered one of the Dark One's caves?
/Będzie mu się wydawać, /że wkroczył w nową rzeczywistość. /To wciąż tylko jest /rzeczywistość jego własnego umysłu.And although it will seem to him that he's entered some new reality, it is still just the reality of his own mind."
/I w ten sposób wkroczył do mieszkania /podejrzanego zabójcy z myślą o innej śmierci - /śmierci przyjaźni między nim a matką.And so he entered the apartment of a suspected killer with a different death on his mind that of his and his mother's friendship.
/Jeśli dobrze rozumiem, /to było namiętne małżeństwo /zanim w wasze życie wkroczył internet.Because as I understand it, this was a passionate marriage before e-mail entered the picture.
/Mówiąc zwięźle, świat wkroczył w nowy etap.Briefly world entered a new period.
/Zespół wkroczył i w mniej niż minutę... /rozwiązał problem.The team entered and in less than a minute... we had the problem resolved.
Daigoro, wkroczyliśmy na ścieżkę piekła...Daigoro... We've entered the cross- roads to Hell...
Lordzie Vader, wkroczyliśmy do systemu i czekamy na rozkazy.Lord Vader, we have entered the system and await your orders.
/Zboczyliście z trasy, /wkroczyliście na teren kontrolowany przez Syryjczyków.You deviated from your course and entered an area controlled by the Syrians.
Kapitanie, mówił pan, że wkroczyliście do mojego pokoju o 6:04.Captain, you testified that you entered my room at 6.04.
/Donoszą, że Wolskowie z dwóch stron /wkroczyli na teren Republiki. /I z wielką zaciekłością niszczą /wszystko na swojej drodze.There are reports the Volsces with two several powers, are entered in the Roman territories, and with the deepest malice of the war, destroy what lies before them.
6 miesięcy temu, pilot wachadłowca Chuck Bradshaw oraz jego nawigator Jeremy Wren wkroczyli z powrotem w atomosferę ziemską.6 months ago, Shuttle Pilot Chuck Bradshaw and Copilot Jeremy Wren re-entered the earth's atmosphere.
@AhmedwAlAttar: Pogratulujmy wszyscy Saudyjczykom, ścięcie głowy wątpliwie osądzonej "czarownicy" oznacza, że wkroczyli teraz w XVI wiek.@AhmedwAlAttar: Lets all congratulate Saudi, the beheading of the dubiously-judged "witch" means they have now entered the 16th century.
Dwaj ludzie wkroczyli do lasu.Go and see. Two men have entered the forest
I tak wkroczyli do galerii.And with that, they entered the gallery.
Ja wkroczę w kogoś innego.I will enter someone else.
Mój marzycielu, wkrótce wkroczysz do Skarbca Niebios.My dreamer. Soon you will enter the Vault of Heaven.
500 w przyszłosci, wkroczy w świat gdzie maszyny rzadzą Ziemią.500 years into the future, she will enter a world where machines rule the Earth.
500 w przyszłosci, wkroczy w świat gdzie maszyny rządzą Ziemią.Five hundred years into the future, she will enter a world where machines rule the Earth.
Jutro Słońce i Księżyc wkroczą do Skarbca Niebios.Tomorrow, the Sun and the Moon will enter the Vault of Heaven.
"wtedy moje życie wkroczyło w czarną próżnię""when my life entered a black vaccuum"
/Południowo-koreańskie Wojskowe Biuro /Rekrutacji właśnie wkroczyło do obozu.The South Korean Mobile Army Recruiting Office has just entered the camp.
Coś na trwałe okrągłego wkroczyło w jego życie.Something lastingly round had entered his life.
Patchi wkrótce zorientował się, że stado wkroczyło na zbyt pamiętny przesmyk górski.ALEX: Patchi would soon realize that the herd had entered an all-too-familiar mountain pass.
Wyzwolenie Kuwejtu wkroczyło w końcową fazę.(Bush) The liberation ofKuwait... ..has now entereda fiinalphase.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'enter':

None found.
Learning languages?