Wisieć (to hang) conjugation

Polish
38 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
wiszę
I hang
wisisz
you hang
wisi
he/she/it hangs
wisimy
we hang
wisicie
you all hang
wiszą
they hang
Imperfective future tense
będę wisieć
I will hang
będziesz wisieć
you will hang
będzie wisieć
he/she/it will hang
będziemy wisieć
we will hang
będziecie wisieć
you all will hang
będą wisieć
they will hang
Imperative
-
wiś
you hang!
niech wisi
let him/her/it hang
wiśmy
let's hang
wiście
you all hang
niech wiszą
let them hang
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
wisiałam
I hung
wisiałaś
you hung
wisiała
she hung
wisiałyśmy
we hung
wisiałyście
you all hung
wisiały
they hung
Future feminine tense
będę wisiała
I will hang
będziesz wisiała
you will hang
będzie wisiała
she will hang
będziemy wisiały
we will hang
będziecie wisiały
you all will hang
będą wisiały
they will hang
Conditional feminine tense
wisiałabym
I would hang
wisiałabyś
you would hang
wisiałaby
she would hang
wisiałybyśmy
we would hang
wisiałybyście
you all would hang
wisiałyby
they would hang
Conditional perfective feminine tense
wisiałabym była
I would have hung
wisiałabyś była
you would have hung
wisiałaby była
she would have hung
wisiałybyśmy były
we would have hung
wisiałybyście były
you all would have hung
wisiałyby były
they would have hung
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
wisiałem
I hung
wisiałeś
you hung
wisiał
he hung
wisieliśmy
we hung
wisieliście
you all hung
wisieli
they hung
Future masculine tense
będę wisiał
I will hang
będziesz wisiał
you will hang
będzie wisiał
he will hang
będziemy wisieli
we will hang
będziecie wisieli
you all will hang
będą wisieli
they will hang
Conditional masculine tense
wisiałbym
I would hang
wisiałbyś
you would hang
wisiałby
he would hang
wisielibyśmy
we would hang
wisielibyście
you all would hang
wisieliby
they would hang
Conditional perfective masculine tense
wisiałbym był
I would have hung
wisiałbyś był
you would have hung
wisiałby był
he would have hung
wisielibyśmy byli
we would have hung
wisielibyście byli
you all would have hung
wisieliby byli
they would have hung
Impersonal
wisiano by
there would be hung
wisiano by
there would be hung

Examples of wisieć

Example in PolishTranslation in English
- Hey, nie zginąłeś przypadkiem w wypadku samochodowym? Teraz wiszę nad przepaścią na krawędzi klifu... i zamierzam tam pozostać dopóki nie założą mi okien w mojej garderobie.Right now I'm hanging precariously on the edge of a cliff... and I intend to stay there until they put a window in my dressing room.
- Kłaniam się nisko! - Ja również wiszę w westybulu.Haydon, can I point out that I, too, hang in the inferior chamber?
! Ty też wisisz...Even you're hanging from the—
" to życie wisi na włosku. ""this life hangs by a thread. "
"Na twoim czole, wisi ozdoba...""From your forehead, hangs the adornment..."
"Robert stoi w cieniu, a jego życie wisi na włosku."Robert hangs in the shadows, "just as his life now hangs in the balance.
"W galerii pomiędzy bezsennością a snem, wisi promieniste płótno stworzone z pewnością, przez anielskiego mistrza."In the gallery between wakefulness and slumber, "hangs a radiant canvas "rendered,
"wisi na cienkiej nici."hangs by a thread.
Hej, pilnujesz, czy wisimy do Młodszego?Hey, you mind if we hang on to Junior?
Jakkolwiek rzeczy się mają, my tu naprawdę wisimy na włosku.However, thing is, sir, truly, you got us hanging by a thread here.
Jesteśmy na statku Jem'Hadar, lecimy w złym kierunku, wisimy do góry nogami i...We're on a Jem'Hadar ship heading in the wrong direction, hanging upside down and...
Nie widzisz, że wisimy na tej rurze?Can't you see we are hanging down the pipe?
Dlaczego wisicie na hakach na mięso?Why are you hanging from meat hooks?
Na razie pan i pańskie stypendium wisicie na włosku.For, as of right now, Mr. Hooper, you and your scholarship are hanging by a thread.
"Gdyż nie wart jestem kurzu na stopach tych, co wiszą".Because I am not worth the dust On the feet of them that hang.
"Królestwo". Nie, one nie są wykute w ścianie. One wiszą.No, they are not cast into the wall, they are hanging there.
'Dziesięciu kolejnych, łącznie ze sławnym managerem Mattem Busby, jest rannych, 'niektórzy tak poważnie, że ich życia ciągle wiszą na włosku'Ten others, as well as their famous manager, Matt Busby, were injured, 'some so seriously that their lives hang in the balance.'
- Obrazy, które wisiały na ścianach. - Nie wiszą.The paintings that were hanging on the walls?
- Rękawy wiszą mi między nogami.-The sleeves hang down.
Nie wiś tak tylko ty bezczynny zadowolony z siebie draniu!Don't just hang there, you smug, idle bastard !
Nie wiś tak!Don't hang about!
Nie wiś tak.Don't just hang there.
Och, hej, wiś sekundę.Oh, hey, hang on a second.
Teraz wiś na.Now hang on.
Tylko nie wiście tam.Don't just hang there.
/Na rzece ranna mgła wisiała.On the river hung the morning mist.
Ciemna chmura wisiała ponad mną zawsze, kiedy widziałem twoją siostrę.A dark cloud hung over me every time I saw your sister.
A tam w rządku wisiały pończochy Ktosiów.Where the little Who stockings all hung in a row.
I tak wisiały na nitkach te dolary, marki, franki, liry... A czubek...And just like that, on string hung dollars, marks, francs, lira... and the top of the tree...
Kiedyś wisiały przed gabinetem... Johna Kennedy'ego w Białym Domu.The pair of paintings that once hung outside the White House office... of John F. Kennedy.
Ale wisiałem w tam, i oni wisieli w tam dla mnie.But I hung in there, and they hung in there for me.
Człowieka który zabrał Ci wszystko. I wisiałem na krzyżu za dnia...I hung on that cross for days.
Nie mogłem nic zrobić, więc po prostu wisiałem na linie czekając na śmierć.'Cause there was nothing I could do, so I just hung on the rope and waited to die.
"Chesapeake" i wisiał na wielu wystawach w ciągu 50 lat.It's called The Chesapeake, and it's been hung on many impressive walls over the last 50 years.
"Dokoła wisiał cień strachu," mrok tajemnicy i obawa ducha, jak powiedziano szeptem do ucha, "to miejsce jest nawiedzone.""O'er all there hung the shadow of fear, a sense of mystery the spirit daunted, and said as plain as a whisper in the ear, this place is haunted."
- Morderca wisiał na haku.- A murderer hung on the hook.
Ale wisiałem w tam, i oni wisieli w tam dla mnie.But I hung in there, and they hung in there for me.
Gdybyšmy go dopadli, wisiałby.If we could overtake him, he would hang.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'hang':

None found.
Learning languages?