Wibrować (to vibrate) conjugation

Polish
25 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
wibruję
I vibrate
wibrujesz
you vibrate
wibruje
he/she/it vibrates
wibrujemy
we vibrate
wibrujecie
you all vibrate
wibrują
they vibrate
Imperfective future tense
będę wibrować
I will vibrate
będziesz wibrować
you will vibrate
będzie wibrować
he/she/it will vibrate
będziemy wibrować
we will vibrate
będziecie wibrować
you all will vibrate
będą wibrować
they will vibrate
Imperative
-
wibruj
you vibrate!
niech wibruje
let him/her/it vibrate
wibrujmy
let's vibrate
wibrujcie
you all vibrate
niech wibrują
let them vibrate
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
wibrowałam
I vibrated
wibrowałaś
you vibrated
wibrowała
she vibrated
wibrowałyśmy
we vibrated
wibrowałyście
you all vibrated
wibrowały
they vibrated
Future feminine tense
będę wibrowała
I will vibrate
będziesz wibrowała
you will vibrate
będzie wibrowała
she will vibrate
będziemy wibrowały
we will vibrate
będziecie wibrowały
you all will vibrate
będą wibrowały
they will vibrate
Conditional feminine tense
wibrowałabym
I would vibrate
wibrowałabyś
you would vibrate
wibrowałaby
she would vibrate
wibrowałybyśmy
we would vibrate
wibrowałybyście
you all would vibrate
wibrowałyby
they would vibrate
Conditional perfective feminine tense
wibrowałabym była
I would have vibrated
wibrowałabyś była
you would have vibrated
wibrowałaby była
she would have vibrated
wibrowałybyśmy były
we would have vibrated
wibrowałybyście były
you all would have vibrated
wibrowałyby były
they would have vibrated
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
wibrowałem
I vibrated
wibrowałeś
you vibrated
wibrował
he vibrated
wibrowaliśmy
we vibrated
wibrowaliście
you all vibrated
wibrowali
they vibrated
Future masculine tense
będę wibrował
I will vibrate
będziesz wibrował
you will vibrate
będzie wibrował
he will vibrate
będziemy wibrowali
we will vibrate
będziecie wibrowali
you all will vibrate
będą wibrowali
they will vibrate
Conditional masculine tense
wibrowałbym
I would vibrate
wibrowałbyś
you would vibrate
wibrowałby
he would vibrate
wibrowalibyśmy
we would vibrate
wibrowalibyście
you all would vibrate
wibrowaliby
they would vibrate
Conditional perfective masculine tense
wibrowałbym był
I would have vibrated
wibrowałbyś był
you would have vibrated
wibrowałby był
he would have vibrated
wibrowalibyśmy byli
we would have vibrated
wibrowalibyście byli
you all would have vibrated
wibrowaliby byli
they would have vibrated
Impersonal
wibrowano by
there would be vibrated
wibrowano by
there would be vibrated

Examples of wibrować

Example in PolishTranslation in English
Cząsteczki zaczynają wibrować coraz szybciej. Generują ciepło.Uh, as the molecules start to vibrate more quickly, they generate heat.
Gdy powietrze zaczyna mocniej wibrować to tak jakby wszechświat brał oddech.It's when the air starts to vibrate even stronger. It's... it's almost like the universe is taking a breath.
Kamerton rezonuje dokładnie w rytm pszczoły Gustavii powodując ,że pręciki zaczynają wibrować.A tuning fork that resonates at exactly the pitch of Gustavia's bee will cause the stamens to vibrate.
Kiedy samochód zaczął wibrować z właściwą częstotliwością...When the car began to vibrate at just the right frequency...
•Po uderzeniu w gong jego powierzchnia zaczyna wibrować, poruszając się tam i z powrotem (elementy lub obudowy różnych maszyn przemysłowych mogą wibrować w podobny sposób).•The surface of a gong, which has been struck, starts to vibrate by moving forwards and backwards (components or covers of various industrial machines can vibrate in a similar way).
Czasem, wibruję takim gniewem, który mnie przeraża.Sometimes I vibrate with such rage, it terrifies me.
Sprawiasz, że cały wibruję.You're making me vibrate.
Kiedy wibrujesz na wysokich częstotliwościach, przyciągasz więcej osób, niż kiedy wibrujesz na niskich, jesteś smutna lub na częstotliwości Setha Cohen'a.When you're at a high frequency, you're more likely to attract happy people than when you vibrate at a low, sad, bitter-at-Cohen frequency.
- (Telefon wibruje) - (kaszle)- (Cell phone vibrates) - (Coughs)
- I wibruje. - Przestań!- And she vibrates.
- Tato, ważne jest to, co naprawdę wibruje.Dad, what's important is what actually vibrates.
-To wibruje, kiedy jest gorąco!- It vibrates when it gets hot.
Ale kiedy walizka wibruje, rzucacze muszą powiadomić policję.But when a suitcase vibrates, the throwers have got to call the police.
Rytm jest taki pierwotny, po prostu emanuje z nas, wibrujemy rytmem.Rhythm is so basic and it just pours out of you, you simply vibrate rhythm.
Wiemy, że wszyscy wibrujemy w trójwymiarowej przestrzeni w określonej częstotliwości.We know that, we all vibrate in the three-dimensional space, at a certain frequency.
Ale te rzeczy wibrują 329,6 hercami.G. But these things vibrate at 329.6 hertz.
Byliśmy wstanie zmienić częstotliwość, którą wibrują w ludzkim ciele... przez bombardowanie ich energią.We were able to change the frequency at which they vibrate in the human body... by bombarding them with energy.
Dżojstiki, które wibrują i inne cuda do symulatorów lotów.Like, joysticks that vibrate and all kinds of stuff for the flight sim games.
Fale światła wibrują losowo we wszystkich kierunkach.Waves of light vibrate randomly in all directions.
Gdybyśmy mogli skurczyć się wystarczająco by wlecieć do jednego z tych 6-io wymiarowych kształtów przewidzianych pzez teorię ujrzelibyśmy jak dodatkowe wymiary poskręcane i zwinięte, wpływają jedne na drugie, zupełnie jak struny, podstawowe składniki świata, poruszają się i wibrują.If we could shrink down small enough to fly into one of these tiny six-dimensional shapes predicted by string theory, we would see how the extra dimensions are twisted and curled back on each other, influencing how strings, the fundamental ingredients of our universe, move and vibrate.
Były dni, kiedy ściany wręcz wibrowały od jej osądu.There were days when the walls positively vibrated with her judgment.
- wibracje. wibrował.- Vibrate. It vibrated.
Do odtwarzania, mechaniczny przetwornik wibrował wzdłuż rowka, generując napięcie które, gdy zostało wzmocnione, zamieniało się w dźwięk.For playback, a mechanical transducer vibrated along a groove, generating a current which, when amplified,turned into sound.
Gwizd oddalajacej się lokomotywy wibrował w moich uszach tak mocno, ze ból stał się nie do zniesienia.The whistle of a distant locomotive vibrated so strongly in my ears that the pain was unbearable.
Telefon wibrował, gdy Maya go naciskała, ale muzyka była głośna, a ja tańczyłam i nic nie poczułam.The phone vibrated when Maya pushed it, but the music was so loud and I was dancing, so I didn't feel it.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'vibrate':

None found.
Learning languages?