Uszanować (to respect) conjugation

Polish
56 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
uszanuję
I will respect
uszanujesz
you will respect
uszanuje
he will respect
uszanujemy
we will respect
uszanujecie
you all will respect
uszanują
they will respect
Imperative
-
uszanuj
you respect!
niech uszanuje
let him/her/it respect
uszanujmy
let's respect
uszanujcie
you all respect
niech uszanują
let them respect
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
uszanowałam
I respected
uszanowałaś
you respected
uszanowała
she respected
uszanowałyśmy
we respected
uszanowałyście
you all respected
uszanowały
they respected
Future feminine tense
uszanuję
I will respect
uszanujesz
you will respect
uszanuje
she will respect
uszanujemy
we will respect
uszanujecie
you all will respect
uszanują
they will respect
Conditional feminine tense
uszanowałabym
I would respect
uszanowałabyś
you would respect
uszanowałaby
she would respect
uszanowałybyśmy
we would respect
uszanowałybyście
you all would respect
uszanowałyby
they would respect
Conditional perfective feminine tense
uszanowałabym była
I would have respected
uszanowałabyś była
you would have respected
uszanowałaby była
she would have respected
uszanowałybyśmy były
we would have respected
uszanowałybyście były
you all would have respected
uszanowałyby były
they would have respected
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
uszanowałem
I respected
uszanowałeś
you respected
uszanował
he respected
uszanowaliśmy
we respected
uszanowaliście
you all respected
uszanowali
they respected
Future masculine tense
uszanuję
I will respect
uszanujesz
you will respect
uszanuje
he will respect
uszanujemy
we will respect
uszanujecie
you all will respect
uszanują
they will respect
Conditional masculine tense
uszanowałbym
I would respect
uszanowałbyś
you would respect
uszanowałby
he would respect
uszanowalibyśmy
we would respect
uszanowalibyście
you all would respect
uszanowaliby
they would respect
Conditional perfective masculine tense
uszanowałbym był
I would have respected
uszanowałbyś był
you would have respected
uszanowałby był
he would have respected
uszanowalibyśmy byli
we would have respected
uszanowalibyście byli
you all would have respected
uszanowaliby byli
they would have respected
Impersonal
uszanowano by
there would be respected
uszanowano by
there would be respected

Examples of uszanować

Example in PolishTranslation in English
- Adrianie, musisz uszanować moją decyzję.listen. Adrian, you have got to respect my decision.
- Masz to uszanować.You got to respect that.
- Musimy to uszanować.- It's the one thing we have to respect.
- Musimy uszanować jego wolę.We have to respect his wishes.
- Muszę uszanować jej życzenia.I have to respect her wishes.
- To tylko małe plamki po mleku, zanim mnie osądzisz uszanuj toNo. It's just a little spit-up, milky spit-up on the sheets. I made a judgment call, please respect that.
Ale uszanuj prywatność tych ludzi.But I have to ask that you respect the privacy.
Ale uszanuj to, że Jim chce umrzeć. Ja uszanuję.He is surviving, in his own way, but he'll respect Jim's wishes to die.
Błagam cię uszanuj naszą religię.I beg you to respect our religion.
Dobra, posłuchaj. I proszę, uszanuj to, co ci powiem.All right, listen to me, and please respect what I say to you.
- .. uszanujcie moją prywatność.- to respect my privacy.
Jesteście w domu mojego przyjaciela, uszanujcie to albo wynoście się!You're in my friend's house, show some respect, or get the hell out!
Miss Patty i Babette chcialy zatrudnic takich dwoch pieknych facetow, ktorzy nosiliby cie wszedzie przez caly dzien i karmili Bon-Bonsami a Kirk chcial zaprosic Red Hot Chili Peppers do zagrania koncertu na placu, ale powiedzialam "Hey, prosze uszanujcie zyczenie damy.You're not funny. Miss Patty and Babette wanted to hire these two hot guys to carry you around all day and feed you Bon-Bons, and Kirk wanted to hire the Red Hot Chili Peppers to play a concert in the square, but I said, "Hey, please respect the lady's wishes.
Możecie się z nich śmiać, ale uszanujcie ich pracę, nasi klowni i pogromcy byków.You can laugh at him but you gotta respect the job they do our clowns and bullfighters.
Pod moim dachem uszanujcie moje zasady.(IMITATING CHRIS) While you're under my roof, you'll respect my rules.
- I wiem, że muszę się od ciebie wiele nauczyć i przepraszam, że nie uszanowałam twojego głupiego marzenia.- And I know I have a lot to learn from you, and I'm sorry that I disrespected your stupid dream.
Chciałeś spędzić noc sam, uszanowałam to.You wanted to spend the night alone, I respected that.
Kiedy zmarła, uszanowałam jej decyzję.When she passed, I respected her decision.
Nie chcesz żeby cały świat wiedział o Twojej chorobie, a ja to uszanowałam.You don't want the world to know about your illness, and I've respected that.
A potem nie uszanowałaś mnie.And then you disrespected me.
Byłbym wdzięczny, gdybyś to uszanowała.I would appreciate it if you respected.
Poprzednio uszanowała pani moje motywy Agentko Scully. Proszę uszanować je również teraz.Now, you respected my reasons in the past, Agent Scully.
/Lu, uszanowałem twoje życzenie.Lu, I've respected your wishes.
Gdy się wycofał, uszanowałem to.And the second he said no, the second he pulled back, I respected that.
I powiedziałaś, że nie chcesz o tym rozmawiać i uszanowałem to.And you said that you never wanted to talk about it again, And I have respected that.
Koniec związku był jej decyzją, a ja to uszanowałem.The breakup was her decision and I respected it.
Przyznaję,że chciałem przekonać cię,żebyś sprzedał swoją ziemię, ale zrozumiałem,że nigdy nie sprzeciwisz się woli ojca i uszanowałem toBut I finally accepted that you would never go against your father's wishes... and I respected that.
Bo ty mnie uszanowałeś, uwierzyłeś w moją niewinność.You respected me, thinking I was innocent.
Misji jest neutralny, zawsze uszanowałeś to.You wear skirts. Mission territory is neutral, you've always respected it.
Nie uszanowałeś jej.You disrespected her.
Bartola uszanował swoją część umowy.Bartola respected his side of the deal.
Jak widać, malarz uszanował hierarchię w Zakonie.As you see, the painter has respected the hierarchy within the Order.
Nie uszanowaliście tradycji, która chroniła Veronę, przed zniszczeniem aż do dziś.I have not respected the custom, which has saved Verona past.
Moi rodzice nie byli zadowoleni, ale uszanowali moją decyzję.My parents weren't happy I left, but they respected my decision.
Pan Manning dziękuje dziennikarzom, którzy uszanowali jego prywatność w środku i otoczeniu jego domu rodzinnego.'Mr Manning would like to thank members of the press who respected his privacy 'around and about the family home.
Jesteście naszymi klientami i uszanuję wasze życzenia, ale w przypadku tego klona muszę pomówić z naszym premierem, Lamą Su.Now, as a client of ours, I will respect your wishes, but as to the fate of this clone, I will speak to our Prime Minister, Lama Su.
A to oznacza, że będziesz się zmieniać w składziku, uszanujesz prywatność innych pójdziesz na górę i posprzątasz swój bajzel.That means you will change in the storage unit, you will respect people's privacy and you'll go upstairs and you'll tidy up your stuff.
I jeśli mnie kochasz... uszanujesz to.I'm staying with Clark, and if you love me... You will respect that.
To pogrzeb mojego syna - uszanujesz moje życzenie, czy to jasne?It's my son's funeral - you will respect my wishes, is that clear?
I że przynajmniej uszanuje twoją prywatność.And that at the very least she will respect your privacy! - What's going on?
Jeśli Jude przejmie ster, uszanuje porozumienie, jakie mieliśmy z jego ojcem.If Jude takes over, he will respect the agreement we had with his dad.
Kogoś silnego, którego uszanuje miejscowa arystokracja.Someone that my nobles will respect.
I my je uszanujemy.And we will respect her.
Jeśli to jest twoje życzenie, uszanujemy je.If that is your wish, we will respect it.
My uszanujemy to prawo, i nie będziemy używać tych bomb.We will respect the law and no longer use the word 'phosphorus'.
Niezależnie o tego czy sie zgodzisz czy nie... uszanujemy twoją decyzję.Whatever you decide, whether you agree or not.. we will respect your preference So think, my child.
- Mam nadzieję, że uszanujecie nasz dom.We hope that you will respect our home.
Szczerze, myślelismy, że ludziom się spodoba, ale nawet jeżeli tego nie popieracie, mamy nadzieję, że uszanujecie nasze prawo do dekorowania podwórka jak nam się podoba.We honestly thought that people would like it, but even if you disapprove, we hope that you will respect our right to decorate as we see fit.
Tak jak i wy, bez wątpienia, też uszanujecie prywatność Lisy.Just as I have no doubt you guys will respect Lisa's privacy.
Tak, i mam nadzieję, że uszanujecie fakt, że w tym domu nie tolerujemy niesfornych chłopców na imprezach.- Yes, and I do hope all of you will respect That in this house we do not allow unruly males at parties.
Ale wierzę, że gdyby zadecydowała, że... nie chce mnie więcej widzieć, to... uszanowałbym jej życzenie.But I'd like to believe that if she decided... that she didn't want to see me any more that... I would respect those wishes.
Bo wiedziałem, że uszanowałbym wszystko w co byliście z mamą zaangażowani.'Cause I knew that, ultimately, I would respect anything that you or Mom were involved with.
Żeby to przemyślał, ale uszanowałbym decyzję.I'd urge him to think it through carefully, but I would respect his decision.
Ale mam nadzieję, że uszanowaliby mój wybór i uczucia, że daliby jej kredyt zaufania.But I hope that they would respect my feelings and opinions and give her the benefit of the doubt.
Nie, nie powiedziałabym, że ludzie uszanowaliby wybory jakich dokonałam, choć kobiety pewnie tak.Disgusting is too strong a word. No, I would not say that many people would respect the choices I have made, although women would.
Chciałbym, aby więcej pracowników organizacji pomocowych (szczególnie tych, którzy pracują w krajach z dużą społecznością muzułmańską) zrozumiało i uszanowało te zasady.I wish more aid workers (especially aid workers that serve in countries where there are a lot of Muslims) understood this and respected it.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'respect':

None found.
Learning languages?