Umrzeć (to die) conjugation

Polish
118 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
umrę
I will die
umrzesz
you will die
umrze
he will die
umrzemy
we will die
umrzecie
you all will die
umrą
they will die
Imperative
-
umrzyj
you die!
niech umrze
let him/her/it die
umrzyjmy
let's die
umrzyjcie
you all die
niech umrą
let them die
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
umarłam
I died
umarłaś
you died
umarła
she died
umarłyśmy
we died
umarłyście
you all died
umarły
they died
Future feminine tense
umrę
I will die
umrzesz
you will die
umrze
she will die
umrzemy
we will die
umrzecie
you all will die
umrą
they will die
Conditional feminine tense
umarłabym
I would die
umarłabyś
you would die
umarłaby
she would die
umarłybyśmy
we would die
umarłybyście
you all would die
umarłyby
they would die
Conditional perfective feminine tense
umarłabym była
I would have died
umarłabyś była
you would have died
umarłaby była
she would have died
umarłybyśmy były
we would have died
umarłybyście były
you all would have died
umarłyby były
they would have died
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
umarłem
I died
umarłeś
you died
umarł
he died
umarliśmy
we died
umarliście
you all died
umarli
they died
Future masculine tense
umrę
I will die
umrzesz
you will die
umrze
he will die
umrzemy
we will die
umrzecie
you all will die
umrą
they will die
Conditional masculine tense
umarłbym
I would die
umarłbyś
you would die
umarłby
he would die
umarlibyśmy
we would die
umarlibyście
you all would die
umarliby
they would die
Conditional perfective masculine tense
umarłbym był
I would have died
umarłbyś był
you would have died
umarłby był
he would have died
umarlibyśmy byli
we would have died
umarlibyście byli
you all would have died
umarliby byli
they would have died
Impersonal
umarto by
there would be died
umarto by
there would be died

Examples of umrzeć

Example in PolishTranslation in English
! Okay, Nie chce umrzeć.Okay, I don't want to die.
"A jednak nadal nie jestem na tyle odważna, by umrzeć"."And yet, still... still I am not brave enough to die,
"Będziecie chcieli umrzeć.""You are going to want to die."
"Będziesz się do mnie uśmiechać jeśli zdołasz," "nie będzie to łatwe i o tym wiesz," "by żyć, musisz trochę umrzeć""You'II have to smile at me, if you can, it won't be easy, you know, to live, you have to die a IittIe."
"Chcę umrzeć"?"I want to die"?
" spowoduj I nie lubię walczenia walka jest głupia przegrany umrze zwycięzca będzie dostały mszczony nadal umrzyj to nie żartuje, jeśli moja twarz dostała się zraniony'Cause I don't like fighting fighting is stupid loser will die winner will be got revenged still die it's serious if my face got hurt
"Zobacz Utah, umrzyj."See Utah and die.
"przystosuj się albo umrzyj".adapt or die.
/Więc po prostu umrzyj.So, I'll just die.
/Zaśpiewaj pieśń śmierci i umrzyj, /jak bohater wracający do domu... "Sing your death song And die like a hero going home
Jeśli mamy umrzeć, umrzyjmy razem.If we're going to die, let's die together.
jestemprzygnębiony,umrzyjmy.I'm depressed, let's die.
Tylko nie umrzyjcie przede mną, dobrze?Just don't die before me, okay?
Wszyscy mężczyźni, umrzyjcie.All men, die.
Żyjcie bez zmartwień, umrzyjcie bez żalu.Live without worries, die without regrets.
- Ale ja umarłam. - Albo zemdlałaś.- But I died.
- Jeśli ktoś jest zainteresowany, własnie prawie umarłam.Hold on. In case anyone is interested, I just almost died.
- Omal nie umarłam ze strachu.- I almost died, I was so scared.
- Tak, ponieważ odeszłam i umarłam.They do,because I left,and I died.
- Tutaj też umarłam.- I died here too.
- Powiedziałaś, że już raz umarłaś.You said you'd already died once.
- Przestałem, odkąd umarłaś.- I stopped when you died.
15 lat temu... umarłaś1 5 years ago... you died.
Ale ty umarłaś podczas pobierania.But you died during the download.
Ale umarłaś.But you died.
"A potem umarła.""Then she died."
"Ally-son" Ona, ona umarła."Ally-son. " She, she died.
"Boisz się, że twoja miłość umarła."You fear your love has died."
"Celebration"? Ona leciała w szpitalu, gdy moja matka umarła.It was playing in the hospital when my mom died.
"Diana, umarła i jest to bardzo smutne, nie rozumiałyśmy się"Diana, she died and that's very sad but we didn't get on
Obie prawie umarłyśmy.We both nearly died.
Obydwie umarłyśmy przez pakt.We both died because of the pact.
To się stało, bo niemal umarłyśmy walcząc o wyższe dobro.This mess happened because we almost died fighting for the greater good.
Nie, umarłyście, jak byłyście niemowlakami.No, you died as infants.
- Mówi o tym, jak Stany Zjednoczone umarły, bo staliśmy się słabi.It talks about how the united stated died because we got weak.
- Odpowiedzi umarły wraz z jego laptopem.The answers died with his laptop.
- Rozumiem. - Jego żona i jej córka umarły równocześnie.-His wife and her daughter died at the same time.
- Tak samo jak u major Carter symbionty Goa'uldów umarły i zostały wchłonięte przez nosicieli.- As with Major Carter,... ..the Goa'uld symbiotes died and were absorbed by the host.
/ustalono, że osoby, które niedawno umarły /ożyły i popełniają morderstwaIt has been established that persons who have recently died have been returning to life and committing acts of murder.
Andy, umarłabym, gdyby coś ci się stało.Andy, I would die if anything happened to you.
Gdyby nie, ja... ja umarłabym.If you didn't I... I would die.
Gdybyś mnie zostawił, umarłabym.If you ever left me, I would die,
Ja na pewno umarłabym za Hailey.I don't know what I would do if something happened to Hailey, but I know I would die for her.
Jeśli te dłonie miałyby mnie zabić umarłabym z radością.Were these hands to kill me I would die happy.
Posłuchaj, beze mnie umarłabyś z nudów.Listen, without me... - ...you would die of boredom.
Gdyby miał choć jedną szarą komórkę, umarłaby z samotności.If the guy had an intelligent thought in his head, it would die of loneliness.
Gdyby zginęła, umarłaby także część mnie.If she would die, A huge part of me would die with her.
Gdybym kiedykolwiek to zrobił, moja mama umarłaby na zawał.If I ever did that, my mom would die of shock.
Jak na ironię, dusza Shirley umarłaby, widząc to miejsce.And in an ironic way, because if Shirley saw this, her soul would die.
Moja przyrodnia siostra Hattie umarłaby, gdyby wiedziała, że tu jestem.My stepsister Hattie would die if she knew I was here.
"Prawie umarłem, ale naród wietnamski uratował mi życie..."I almost died, and the Vietnamese people saved my life...
,O, Boże. Wtedy umarłem.But when I passed I heard my mother say, "Oh, my God. " I died.
- Czyli że... umarłem?You lost me? You mean, I, uh, I died?
- Ile miałaś lat, gdy umarłem?How old were you when I died? It's okay.
- Nieważne, jak umarłem.- Well, it doesn't matter how I died.
"I jeszcze umarłeś w święta największa pogańska impreza od zawsze!"And you died on Easter, the biggest pagan ceremony in the history of ever!
(Tomas) Planowaliśmy do get you out, Marko, ale dostaliśmy wiadomość, że umarłeś.(Tomas) We were planning to get you out, Marko, but we got word that you died.
- Cieszę cię, że umarłeś.- I'm glad you died.
- Cześć, Amy. Ale umarłeś.- But you died.
- I omal nie umarłeś.And almost died.
! ♪ Jeden z nich umarł ♪ To wszystko moja wina♪ One of them has died ♪ it's all my fault
"...on by umarł dla niej, a ona dla niego..." - O co tu chodzi?I mean... "And he would've died for her, and she would've died for him." What's that about?
"A potem umarł.""and then I died."
"A trzeci umarł, jeszcze za młodu.""And Toyokumono, the god of the clouds." "The third one died... when he was still young..."
"Ale on umarł".But he died.
- My umarliśmy.- We died.
-Prawie umarliśmy, kiedy to przeczytaliśmy.- We almost died when we read it.
-Prawie umarliśmy. -Wiem.( Panting ) We almost died.
/W ciągu trzech tygodni /nie tylko nie umarliśmy, /ale byliśmy też na pierwszych /stronach wszystkich gazet /pozwalając wielu ludziom uwierzyćIn a mere three weeks, we'd not only not died, but we'd been on the front pages of all the tabloids and led many people to believe again in the existence of angels, or, at least, Jess had.
Ale chodzi nam o to, że umarliśmy.But the point is, we died.
Każdego ranka budzę się z nadzieją, że umarliście we śnie.Every mornin' I wake up praying' that the two of you have died in their sleep.
Nie wiedzieliście... że to ja zbudowałem bunkier z Indonezyjskim Departamentem Obrony. To ja zbudowałem bunkier, w którym umarliście.Becouse what you din't know about me, is I'm a bunker builder with the indonisian defense department as a matter of fact, I built the bunker you just died in.
Obaj umarliście.You two have died.
Podawał wam wolno działający lek, tak aby wyglądało, że umarliście z naturalnych przyczyn.He used a slow-release drug on you and Lyons So it would look like you died of natural causes.
Pozostaje Wam żałować, że nie umarliście we śnie.You can only hope for mercy or wish you had died in your sleep.
- Bo umarli, zanim zdążyli mi powiedzieć.Because they died before they told me.
- Bo umarli.They died.
- Coś w stylu jakbyśmy umarli.-Like we kinda died.
- Jak by tu zacząć? Naprawdę był dla mnie jak ojciec. Moi rodzice umarli kiedy byłem małym dzieckiem... i wtedy on mnie przygarnął.My parents died when I was a little kid... and he took me in.
"Drogi wodzu, widzę, że umrzesz w dniu wielkiego żydowskiego święta""Oh, "Dear leader, I see that you will die on the great Jewish? holiday,
"Jeśli przyjdziesz po to dziecko, umrzesz w możliwie najokrutniejszy sposób.""If you come after this baby you will die in the cruellest manor possible.
"Pamiętaj, że umrzesz"."Remember that you will die."
" spowoduj I nie lubię walczenia walka jest głupia przegrany umrze zwycięzca będzie dostały mszczony nadal umrzyj to nie żartuje, jeśli moja twarz dostała się zraniony'Cause I don't like fighting fighting is stupid loser will die winner will be got revenged still die it's serious if my face got hurt
" student z Whitmore umrze, od teraz "."a Whitmore student will die, starting now."
"... jeśli złapiesz zbyt mocno umrze."If you grab it too tightly, it will die. "
* Będziemy żyli razem * * I umrzemy razem *We will live together, we will die together.
/ustawiłem to tak, że jak zaczniesz kombinować /to umrzecie obie. I to natychmiast.I rigged this so that if you do try to outsmart it both you and Elena will die instantly.
A ty PARK Hae-mi, lepiej byś umarła tutaj... twoi krewni i rodzina... wszyscy umrzecie w tym koszmarze!And you PARK Hae-mi, it'd be better for you to die here now... your family and relatives will die in horror!
A umrzecie w nieszczęściu i bez przebaczenia.And you will die contorted, and you will die unforgiven.
! Ludzie umrą bez tych leków!People will die without that medicine!
"Nie martw się tym, ale jak to spieprzysz, wszyscy umrą.""Don't worry about it, but if you screw this up, everyone will die."
"Niewierni umrą w piekle".The infidel will die in hell.
- Beze mnie smoki umrą.Without me, the dragons will die.
- Małpy umrą czekając na mnie.The monkey will die waiting.
"...umarłbym jako człowiek szczęśliwy.""I would die a happy man." I'm in love.
/i pewnie umarłbym,And I would die
Ale umarłbym, gdybym nigdy nie wrócił do Rosji gdybym więcej nie ujrzałY et I would die if I never returned to Russia if I never again saw
Chciałem tylko, żebyś wiedział, że umarłbym, próbując być tam, w tej uliczce razem z tobą.I just want you all to know that the world could crumble and I would die trying to be in that alley with you all.
Czasami myślę że moje życie zaczęlo się kiedy sie spotkaliśmy. Teraz umarłbym bez Ciebie.Sometimes, I think my life began when I met you and now I would die without you.
Gdybyś został na Jamajce umarłbyś z głodu.If you depended on Jamaica you would die of hunger.
Mogły pęknąć, umarłbyś tragicznie. Co by się stało z drużyną?They could burst and you would die a gruesome death and then where would our team be?
Mówię ci Russ, umarłbyś.I'm telling you, Russ, you would die.
Mówiłeś, że umarłbyś dla niej.You used to tell us how you would die for her.
- Najpierw umarłby.- He would die first.
...umarłby dla niej, nauczyłaby się go kochać....would die for her, she'd learn to love him.
Ale gdybym mogła to zrobić po swojemu to ten człowiek umarłby tak samo jak moja córka.But if I had it my way, this man would die the same way, my daughter died.
Gdybym krzyknął teraz, umarłby pan.If I shouted for you now, you would die.
Inaczej umarlibyśmy.Otherwise, we would die.
Już na samym początku umarlibyście z nudów.You guys would die of boredom the first week.
Gdzie inni umarliby szybko z pragnienia, oni żyją całkiem wygodnie na pustyni.Where any other person would die of thirst in a few days they live quite contentedly in this desert.
Innymi słowy, bez tych kapsułek umarliby ?In other words, without those capsules they would die?
"Usłyszała plusk w basenie, i wiedziała że ktoś i coś umarło.""She heard the splash from the pool, and she knew that someone and something had died."
- Bo umarło małe dziecko.-'Cause a little kid died.
- Dużo wojowników umarło.- Too many warriors have died.
- Dziecko Lilly umarło na grypę prawda?Lilly child have nevertheless died to influenza?
- Dziecko Susan umarło w inkubatorze.- Susan's baby died in the incubator.
Nora i Richard mogli używać czegoś takiego to może dać dzieciom więcej radości z dzieciństwa i żadne nie umarłoby przy porodzieNora and Richard could use something like that. This might give children a more fun childhood. And no one would die in childbirth.
Wielu ludzi umarłoby, żeby to zobaczyć.Lots of people would die to see this stuff.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'die':

None found.
Learning languages?