Umieszczać (to place) conjugation

Polish
22 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
umieszczam
I place
umieszczasz
you place
umieszcza
he/she/it places
umieszczamy
we place
umieszczacie
you all place
umieszczają
they place
Imperfective future tense
będę umieszczać
I will place
będziesz umieszczać
you will place
będzie umieszczać
he/she/it will place
będziemy umieszczać
we will place
będziecie umieszczać
you all will place
będą umieszczać
they will place
Imperative
-
umieszczaj
you place!
niech umieszcza
let him/her/it place
umieszczajmy
let's place
umieszczajcie
you all place
niech umieszczają
let them place
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
umieszczałam
I placed
umieszczałaś
you placed
umieszczała
she placed
umieszczałyśmy
we placed
umieszczałyście
you all placed
umieszczały
they placed
Future feminine tense
będę umieszczała
I will place
będziesz umieszczała
you will place
będzie umieszczała
she will place
będziemy umieszczały
we will place
będziecie umieszczały
you all will place
będą umieszczały
they will place
Conditional feminine tense
umieszczałabym
I would place
umieszczałabyś
you would place
umieszczałaby
she would place
umieszczałybyśmy
we would place
umieszczałybyście
you all would place
umieszczałyby
they would place
Conditional perfective feminine tense
umieszczałabym była
I would have placed
umieszczałabyś była
you would have placed
umieszczałaby była
she would have placed
umieszczałybyśmy były
we would have placed
umieszczałybyście były
you all would have placed
umieszczałyby były
they would have placed
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
umieszczałem
I placed
umieszczałeś
you placed
umieszczał
he placed
umieszczaliśmy
we placed
umieszczaliście
you all placed
umieszczali
they placed
Future masculine tense
będę umieszczał
I will place
będziesz umieszczał
you will place
będzie umieszczał
he will place
będziemy umieszczali
we will place
będziecie umieszczali
you all will place
będą umieszczali
they will place
Conditional masculine tense
umieszczałbym
I would place
umieszczałbyś
you would place
umieszczałby
he would place
umieszczalibyśmy
we would place
umieszczalibyście
you all would place
umieszczaliby
they would place
Conditional perfective masculine tense
umieszczałbym był
I would have placed
umieszczałbyś był
you would have placed
umieszczałby był
he would have placed
umieszczalibyśmy byli
we would have placed
umieszczalibyście byli
you all would have placed
umieszczaliby byli
they would have placed
Impersonal
umieszczano by
there would be placed
umieszczano by
there would be placed

Examples of umieszczać

Example in PolishTranslation in English
"Mój dom i pozostały majątek umieszczam w funduszu powierniczym zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu"."As for my home and all other property, real and personal, "these shall be placed in trust in accordance with the terms of that certain instrument executed concurrently herewith."
Aby mnie nie irytował umieszczam go pod pańskim dowództwem.ln order to keep him out of my hair l have placed him under your command.
Bazujac na stopniu zesztywnienia, umieszczam czas zgonu pomiedzy 5:00 a 8:00 dzisiejszego ranka.Based on the level of rigor, I'd place her time of death between 5:00 and 8:00 this morning.
Biorę różdżkę , i umieszczam—I take the wand, and I place--
Patrzcie jak umieszczam moją asystentkę w tym pudle śmieci.Watch as I place my assistant into the sword box of death.
Ale interesująca część jest kiedy umieszczasz to w wodzie wiele słów wydawałoby sięBut the interesting part is when you place it in water a lot of words would appear
Może ty... umieszczasz je na półkach by obrastały kurzem zanim je do końca odkryjesz.Perhaps you... You placed them back upon the shelf to collect dust without ever truly completing them.
- Prawda, wtedy... uh, dobrze teraz czekamy, aż to urośnie i rozwinie się i kiedy się ustabilizuje wystarczająco, umieszczamy to do łona i spodziewamy się tego, że ekspresja tego genetycznego makijażu mniej więcej jest podobna do istoty ludzkiej.- Right, then... uh, well now we wait until it grows and divides and when it's stable enough, we place it into the womb and hope that the expression of the genetic makeup more or less resembles a human being.
Czasami umieszczamy go ponownie w ciele przed zamknięciem.Well, sometimes, we place them into the body cavity before they're closed up.
Dlatego umieszczamy pochodnie.That's why we place Torches.
Dziś umieszczamy najnowsze wyróżnienie Springfieldzkiej Ścianie Sław, które zajmie miejsce pośród takich znakomitości jak:Today we induct the newest honoree to the Springfield Wall of Fame, who will take his place along such luminaries as
Jak najszybciej przynosimy zgromadzone zwierzęta do naszego laboratorium. Tam umieszczamy je w urządzeniu do respirometrii.As fast as we can, we take the animals that were collected and bring them into our lab, where we place them in a maintenance respirometry system.
Dworce autobusowe to pierwsze miejsca, gdzie umieszczacie zdjęcia poszukiwanych.Oh, and bus stations are the first place you people always put "wanted" posters.
Jeśli zrozumiała twój program poprawnie, bierzecie te embriony i umieszczacie je w wolnych macicach.If I understand your program correctly, you take these embryos and you place them in available wombs.
Instytucje oświatowe dostarczające produkty zgodnie z niniejszych rozporządzeniem wykonują lub zlecają wykonanie plakatu zgodnie z minimalnymi wymogami określonymi w załączniku III i umieszczają go na stałe w widocznym i czytelnym miejscu przy głównym wejściu do instytucji.Educational establishments distributing products in accordance with this Regulation shall produce or have produced a poster in accordance with the minimum requirements laid down in Annex III, to be permanently situated at a clearly visible and readable place at the main entrance of the establishment.
Jeślibyć chciała kochać, nie umieszczaj siebie poza miłości zasięgiem.If you would love, don't place yourself beyond love's reach. This is insane!
Nie umieszczaj ... jej słodkiego ciała... w tej samej ziemi... co diabły, które zamieszkują to przeklęte miejsce.Give her... a proper burial... in the churchyard... at my expense. Do not inter... her sweet body... in the same ground... as the devils who inhabit this accursed place.
Tak, jeżeli masz zamir być ekologiczny, przede wszystkim nie umieszczaj tych cholernych znaków.If you're going to be eco, don't put the bloody sign there in the first place. - We are being governed by imbeciles.
Pamiętasz jak ją umieszczałaś? Nie, ale wiem, że tam jest. To, że wiesz że tam jest nie znaczy, że ją podłożyłaś, czyż nie?Well, knowing it's theredoesn't mean you placed it, does it?
10 — Począwszy od swoich pierwszych orzeczeń w tej dziedzinie, Trybunał konsekwentnie umieszczał prawodawstwo wspólnotowe w zakresie zabezpieczenia społecznego w tym szerszym kontekście.10 — Since its very first decisions in this area, the Court has consistently placed early Community legislation on social security in this broader context.
Żniwiarz zabierał każdej ofierze przedmiot i umieszczał go na następnej, żebyśmy wiedzieli, że to on.The reaper took items From each victim And placed them on the next, So as to make sure We knew it was him.
Zazwyczaj umieszczali go przy sarkofagu, ale nie oddzielnie.Usually, they're placed next to the sarcophagus, never separately.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'place':

None found.
Learning languages?