Ukształtować (to shape) conjugation

Polish
30 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
ukształtuję
I will shape
ukształtujesz
you will shape
ukształtuje
he will shape
ukształtujemy
we will shape
ukształtujecie
you all will shape
ukształtują
they will shape
Imperative
-
ukształtuj
you shape!
niech ukształtuje
let him/her/it shape
ukształtujmy
let's shape
ukształtujcie
you all shape
niech ukształtują
let them shape
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
ukształtowałam
I shaped
ukształtowałaś
you shaped
ukształtowała
she shaped
ukształtowałyśmy
we shaped
ukształtowałyście
you all shaped
ukształtowały
they shaped
Future feminine tense
ukształtuję
I will shape
ukształtujesz
you will shape
ukształtuje
she will shape
ukształtujemy
we will shape
ukształtujecie
you all will shape
ukształtują
they will shape
Conditional feminine tense
ukształtowałabym
I would shape
ukształtowałabyś
you would shape
ukształtowałaby
she would shape
ukształtowałybyśmy
we would shape
ukształtowałybyście
you all would shape
ukształtowałyby
they would shape
Conditional perfective feminine tense
ukształtowałabym była
I would have shaped
ukształtowałabyś była
you would have shaped
ukształtowałaby była
she would have shaped
ukształtowałybyśmy były
we would have shaped
ukształtowałybyście były
you all would have shaped
ukształtowałyby były
they would have shaped
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
ukształtowałem
I shaped
ukształtowałeś
you shaped
ukształtował
he shaped
ukształtowaliśmy
we shaped
ukształtowaliście
you all shaped
ukształtowali
they shaped
Future masculine tense
ukształtuję
I will shape
ukształtujesz
you will shape
ukształtuje
he will shape
ukształtujemy
we will shape
ukształtujecie
you all will shape
ukształtują
they will shape
Conditional masculine tense
ukształtowałbym
I would shape
ukształtowałbyś
you would shape
ukształtowałby
he would shape
ukształtowalibyśmy
we would shape
ukształtowalibyście
you all would shape
ukształtowaliby
they would shape
Conditional perfective masculine tense
ukształtowałbym był
I would have shaped
ukształtowałbyś był
you would have shaped
ukształtowałby był
he would have shaped
ukształtowalibyśmy byli
we would have shaped
ukształtowalibyście byli
you all would have shaped
ukształtowaliby byli
they would have shaped
Impersonal
ukształtowano by
there would be shaped
ukształtowano by
there would be shaped

Examples of ukształtować

Example in PolishTranslation in English
Czy starożytni kosmici naprawdę pomogli ukształtować nasz świat?Did ancient aliens really help to shape our world?
Czy starożytni kosmici naprawdę pomogli ukształtować naszą historię?Did ancient aliens really help to shape our history?
"Stworzyłaś mnie, ukształtowałaś.""Yoou made me, yoou shaped me up."
Ale gdy spotkałeś Maggie, to ona ukształtowała twój podstawowy system operacyjny.But after you met Maggie, she was the one who shaped your basic operating system.
Jest to 500-letnia historia rozkwitu i upadku cywilizacji, która ukształtowała także nas.This is the 500-year story of the rise and fall of the civilisation that shaped our own.
4 miesiące, które ukształtowały nasze państwo.It was 4 months that shaped our country.
Co, jeśli eksplozje o jeszcze większej sile i niszczycielstwie już dawno temu ukształtowały ziemską historię?What if an explosion of even greater force and destructiveness had long ago shaped the Earth's history?
GV: Czy może pani podzielić się doświadczeniami, które ukształtowały pani życie twórcze i miały wpływ na pani rozwój jako pisarki?GV: Can you share some of the experiences that have shaped your writing life and had an impact upon your evolution as a writer?
Jak protesty na placu Thrir ukształtowały pokolenia...Oh, um, it was about how protests in Tahrir Square have shaped a generation...
Jako fizyk, jestem zafascynowany tym jak prawa natury, które ukształtowały to wszystko, ukształtowały także światy poza naszą planetą.As a physicist, I'm fascinated by how the laws of nature that shaped all this also shaped the worlds beyond our home planet.
Dzięki nim, na dobre i na złe, jakoś się ukształtowałem.And those lessons, for better or worse, have shaped me.
A teraz wyzwanie rzuca mi człowiek, który mnie ukształtował.And now... I am challenged by the very man who shaped my destiny.
Ale gdzie, w tych nieskończonych przestrzeniach... można odnaleźć Boga, który zatrzymał słońce na niebie ponad Jerychem, rozdzielił Morze Czerwone, stworzył wszechświat i ukształtował molekuły prochu, aż stali się mężczyzną i kobietą?But where, in those infinitesimal spaces can be found the God who stopped the sun in the sky over Jericho parted the Red Sea, birthed the universe and shaped molecules of dust until their name was man and woman?
Dawson, daj spokój, to człowiek, który ukształtował cały twój światopogląd, który zmniejszał twe wszystkie dziecięce traumy i dzięki któremu dorastanie było znośniejsze.Dawson, come on. l mean, this is the guy who shaped your entire world-view. Who eased all your childhood traumas and made growing up just a bit more bearable.
Dużo myślałam o hierarchii, która istniała w naszej klasie i o tym, jak wspólnie spędzony czas nas ukształtował.I've thought a lot about the hierarchy that existed In our class and about how the time we shared shaped us.
Modliliśmy się o jego szybkie nadejście, skreślaliśmy dni w kalendarzu, liczyliśmy godziny, minuty i sekundy, a teraz, gdy nadszedł, jest mi przykro, bo to oznacza rozstanie z przyjaciółmi, którzy mnie inspirowali i nauczycielami, którzy byli moimi mentorami - ludźmi, którzy ukształtowali życie moje i kolegów na zawsze.We prayed for its quick delivery, crossed days off our calendars, counted hours, minutes, and seconds, and now that it's here, I'm sorry it is because it means leaving friends who inspire me and teachers who have been my mentors - so many people who have shaped my life and my fellow students' lives impermeably and forever.
Z jego mózgu ukształtowali ciemne chmury.And out of his brain they shaped the welling dark clouds.
Duch naszej śmierci... ukształtuje duszę nowego pokolenia. Nowego narodu Żydów.The spirit of our deaths will shape the soul of a new generation a new nation of Jews.
Niedługo spotkasz kogoś, kto ukształtuje twoje przeznaczenie..You will soon meet someone who will shapeyour destiny.
Powiedz jej, że to nasze pierwsze rodzinne Święto Dziękczynienia i że budujemy tradycję, która ukształtuje nasze dzieci, które przekażą ją swoim dzieciom i że ona jest częścią tego.No, tell her that this is our first family thanksgiving and that we're establishing traditions that will shape our kids and that they'll pass on to their kids and that she's a part of that.
To co stanie się dzisiaj i w piątkowy wieczór wyborczy ukształtuje kolejny rok życia tutaj w ZBZ.What happens tonight and at Thursday night's elections will shape the next year of our lives here at ZBZ.
Razem, ty i ja, ukształtujemy przyszłość świata.Together, you and I will shape the future of the world.
Alfy, które ukształtują ich zdanie, staną się przewodniczącym lub przewodniczącą ławy.Alphas who will shape opinion, Become a jury foreman or forewoman.
Pewne jest to, że tacy jak my, ją ukształtują.What is certain is that men like us will shape it.
- Co do własności pani Ellsworth, ukształtowałbym je zgodnie z życzeniami damy, i byłbym zadowolony oraz wdzięczny, gdyby pan jej powiedział...As to Mrs. Ellsworth's holdings, I would shape those to the lady's preferences, and be pleased and grateful if you told her
Ale pamiętam, że to ukształtowało moje młode życie.But I remember it shaped my young life.
I chyba to ukształtowało mój sposób myślenia.That really shaped the way I think
To czego się nauczyliśmy ukształtowało naszą teologię.What we have learned has shaped our theology.
To ukształtowało twoją osobę.They shaped the person you are today.
Upamiętniają oni w ten sposób tysiące studentów, którzy zostali ostrzelani przez ich własny rząd w 1968 roku. To wydarzenie ukształtowało życie prawie wszystkich świadomych politycznie młodych Meksykanów w tamtych czasach.They're remembering the hundreds of students who were gunned down by their own government in 1968, an event that shaped the lives of almost every politically aware young person in Mexico during that time.

More Polish verbs

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Polish verbs with the meaning similar to 'shape':

None found.
Learning languages?