Ujrzeć (to see) conjugation

Polish
81 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
ujrzę
I will see
ujrzysz
you will see
ujrzy
he will see
ujrzymy
we will see
ujrzycie
you all will see
ujrzą
they will see
Imperative
-
ujrzyj
you see!
niech ujrzy
let him/her/it see
ujrzyjmy
let's see
ujrzyjcie
you all see
niech ujrzą
let them see
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
ujrzałam
I saw
ujrzałaś
you saw
ujrzała
she saw
ujrzałyśmy
we saw
ujrzałyście
you all saw
ujrzały
they saw
Future feminine tense
ujrzę
I will see
ujrzysz
you will see
ujrzy
she will see
ujrzymy
we will see
ujrzycie
you all will see
ujrzą
they will see
Conditional feminine tense
ujrzałabym
I would see
ujrzałabyś
you would see
ujrzałaby
she would see
ujrzałybyśmy
we would see
ujrzałybyście
you all would see
ujrzałyby
they would see
Conditional perfective feminine tense
ujrzałabym była
I would have seen
ujrzałabyś była
you would have seen
ujrzałaby była
she would have seen
ujrzałybyśmy były
we would have seen
ujrzałybyście były
you all would have seen
ujrzałyby były
they would have seen
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
ujrzałem
I saw
ujrzałeś
you saw
ujrzał
he saw
ujrzeliśmy
we saw
ujrzeliście
you all saw
ujrzeli
they saw
Future masculine tense
ujrzę
I will see
ujrzysz
you will see
ujrzy
he will see
ujrzymy
we will see
ujrzycie
you all will see
ujrzą
they will see
Conditional masculine tense
ujrzałbym
I would see
ujrzałbyś
you would see
ujrzałby
he would see
ujrzelibyśmy
we would see
ujrzelibyście
you all would see
ujrzeliby
they would see
Conditional perfective masculine tense
ujrzałbym był
I would have seen
ujrzałbyś był
you would have seen
ujrzałby był
he would have seen
ujrzelibyśmy byli
we would have seen
ujrzelibyście byli
you all would have seen
ujrzeliby byli
they would have seen
Impersonal
ujrzano by
there would be seen
ujrzano by
there would be seen

Examples of ujrzeć

Example in PolishTranslation in English
! Czyś zbyt ślepy, by ujrzeć? !Are you too blind to see?
"17 września, chcemy ujrzeć 20 tys. ludzi zalewających dolny Manhattan, stawiających namioty, kuchenki i pokojowo okupujących Wall Street. ""On September 17, we want to see 20,000 flood into Lower Manhattan, set up tents, kitchens, peaceful barricades and occupy Wall Street."
"Panie mój, tylko ujrzeć Ciebie!""My Lord, only to see You!"
"Panie, chcemy ujrzeć Jezusa""Sir, we want to see Jesus. "
"Zmiażdżyć swoich wrogów, ujrzeć ich spętanych przed tobą!""To crush your enemies, to see them driven before you!"
/Jan Objawiciel. Panie, ujrzyj w jego sercu dobro.Lord, see into this man's heart.
Cztery razy "przyjdź i ujrzyj".Four "Come and sees".
I oczyma duszy ujrzyj ją w tańcu.And in your mind's eye, see it dancing.
Otwórz oczy i ujrzyj swoją przyszłość.Open your eyes, and see your future.
Otwórz swe oczy i ujrzyj!Open your eyes and see!
A teraz ujrzyjmy te moce, demonie.Now, let's see those powers, demon.
Dalej chłopcy. Zbliżcie się i ujrzyjcie coś czego najprawdopodobniej nie zobaczycie do czasu swojej nocy poślubnej, a może i nawet wtedy nie.Come on, boys, come on in tight and get a gander of something... you're not likely to see until your wedding night... and maybe not even then.
" Nigdy nie zapomnę kiedy Cię pierwszy raz ujrzałam Cię"."I'll never forget the first time I saw you."
- Ach. - Ale kiedy cię ujrzałam...- But when I saw you...
-Gdybym wiedziała lepiej, oszczędziłabym sobie w życiu tyle nudy i po prostu... zgniotła twoją głowę, kiedy cię pierwszy raz ujrzałam.- What are you s...? - Had l known better, l could have spared myself a lifetime of tedium and just... ..dashed your brains out when l first saw you.
/I nagle go ujrzałam./Suddenly, I saw him.
/Odwróciłam się i ujrzałam, /jak coś znika w mroku.And I turned around, and I saw this thing disappear back into the darkness.
/I jak płakałaś, gdy ujrzałaś... /pierwsze opadające liście.# And how you cried when you saw the first leaf show ##
Clarice, co czułaś, gdy go ujrzałaś?How did you feel when you saw him, Clarice?
I ujrzałaś orkiestrę.And you saw the orchestra.
Jak mnie ujrzałaś, pomyślałaś sobie, że ten facet musi poczytać Austen?What went through your mind the first time you saw me? "There's a man who is dying to read every book Jane Austen ever wrote. "
Kiedy ujrzałaś D'Artagnana musiałaś rozluźnić gorset?The first time you saw D'Artagnan... did you need the laces in your corset loosened?
"Ujrzała..." "A oto co ujrzała..."She saw... _
*W Little Tall Martha Clarendon pierwsza ujrzała Andre Linoge.*He was also the last person she ever saw. We haven't seen a storm of comparable power until now.
/Chuck ujrzała cukiernika /być może nie takim, /jakim był naprawdę, /ale jakim zawsze /jej się wydawał:Chuck saw the pie maker perhaps not as he really was, but as he would always appear to her-- her Prince Charming.
/Hełm z piórem w dali wnet ujrzała."She saw the helmet and the plume,
/Jeszcze raz odwróciła się w kierunku lądu... /i przez łzy ujrzała na plaży... /jednorożca grzebiącego nogą w blasku księżyca.She turned back to the land again... and saw on the beach through her tears... a unicorn pawing in the moonlight.
Gdy weszłyśmy do tej piwnicy i ujrzałyśmy Mary Lawrence...- No, when we went into that cellar - saw Mary Lawrence... - I know it was awful...
Kiedy przerwałyśmy, by zaczerpnąć powietrza, spojrzałyśmy sobie w oczy i ujrzałyśmy się nawzajem.- Once we came up for air, We looked into each other's eyes, and we saw each other.
Naprawdę ujrzałyśmy się.I mean, we really saw each other.
"Gdy przestało padać, wyszły z nich i ujrzały Spike'a, któremu wyrosły skrzela"."When it finally stopped raining, "all the fish went outside "and saw Spike in a small puddle growing gills.
'Na moje nieszczęście ujrzały ją moje oczy'"What agony it was to leave her there." You! My eyes saw her, to my misfortune.
Frank, ostatnią rzeczą jaką zobaczyły te dzieci zanim ujrzały Boga. Była twarz ich ojca, twarz mordercy.Frank, the last thing those children saw before they saw the face of God was their father's face, the face of a murderer.
"... kiedy cię pierwszy raz ujrzałem dziewczyno ..." "...wiedziałem, że jesteś idealna..." "... ale miałaś penisa..."When I first saw you, baby I knew you were fine
"...i ujrzałem gwiazdę spadającą z nieba, która była znakiem jej kIątwy.""I saw a star fall from heaven unto the bottomless pit, and he was cast out as water from the flood... "
"Ale po drodze ujrzałem kozę leżącą w cieniu ze swoimi młodymi.""But along the way, I saw a goat's shadow with to young kids with him"
"Cóż to? Cóż ujrzałem? Cóż to zabłysło?"What was it I saw that shone so?
"Gdy otworzył pieczęć piątą, ujrzałem pod ołtarzem dusze zabitych dla Słowa Bożego."When He opened the fifth seal, I saw the souls of those slain for the word of God.
- Więc ujrzałeś prawdę.- So you saw the truth?
A jakoś... ujrzałeś ją, Hank.And somehow... You saw it, hank.
A kiedy ją ujrzałeś, po prostu wiedziałeś.And when you saw her, you knew.
A ty ujrzałeś istotę, którą urodziła.And you saw whatever she gave birth to.
Co czułeś, kiedy ujrzałeś mnie pierwszy raz na Komendzie Głównej?When you first saw me at the Metropolitan Police what did you feel?
" A kiedy Aleksander ujrzał całe swoje dominium... to zapłakał, bo nie było już więcej krain do podbicia."And when Alexander saw the breadth of his domain he wept, for there were no more worlds to conquer.
"... ujrzał niebiosa otwarte...""Jesus saw the heavens open.
"Gdy jako chłopiec William Blake ujrzał proroka Ezechiela pod drzewem..."When, as a boy, William Blake saw the prophet Ezekiel under a tree...
"I kiedy Pan ujrzał, że Leah została znienawidzona, otworzył jej łono.""And when the Lord saw Leah was hated, he opened up her womb."
"Ledwom cię ujrzał, zaraz serce moje do ciebie biegło, by ci wiernie służyć".The very instant I saw you did my heart fly to your service.
Dostrzegł w nim coś wtedy, a niedawno ujrzeliśmy to wszyscy.He saw something in Jon. And now we've all seen it too.
Jednak pierwsza angielska flaga, jaką ujrzeliśmy powiewała na statku złodziei.But then, the first English flag that we saw was flown by a pack of thieves.
Kiedy byliśmy już w górze, ujrzeliśmy białe, oślepiające światło...When we were in space, we saw a bright, white, blinding light...
Kiedy byliśmy już w górze, ujrzeliśmy białe, oślepiające światło.When we were in space, we saw a bright, white, blinding light.
Kiedy je zdjęliśmy, ujrzeliśmy ją, najpiękniejszą dolinę na świecie.When we took 'em off there it was the prettiest little valley you ever saw.
"Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali." Mt (2,10)."When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy." Matthew, 2:1 0.
"Spojrzeli w górę i ujrzeli na niebie Ikara."They glanced up "and saw Icarus float through the sky,
A Ci ujrzeli w zdolnych przedsiębiorcach zagrożenie dla ich potęgi, tak po prostu wzieli ich dobra w imię dobra publicznego.Those in charge saw successful businessmen as a threat to their control, so they simply took what was created in the name of the public good.
A kiedy ujrzeli go jak stąpa po morskich falach. Zaparło im dech w piersiach. Wykrzyknęli: "To duch", ale Jezus przemówił spokojnie..And when they saw Him walking on top of the sea, they turned white and gasped, "It is a ghost.!"
A kiedy zeszli na ląd... ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb.When they stepped ashore... they saw a charcoal fire there with fish on it and some bread.
/Colinie, ujrzę cię ponownie.Colin! I will see you again.
/Dołączę do Rainy /w twym więzieniu, agencie Coulson, /ale ujrzę cię, /gdziekolwiek pójdziesz. /Tak, jak widziałem cię /trzymającego SkyeI will join Raina in your prison, Agent Coulson, but I will see you wherever you go, just as I saw you holding Skye in your arms, bleeding... dying... knowing it was all your fault.
/Ujrzysz moje życie swoimi oczyma... /tak jak ja ujrzę twoje - moimi.You will see my life through your eyes as your life will be seen through mine.
"Ten nad którym ujrzysz ducha zstępujacego i spoczywającego nad nim""You will see the Spirit come down and stay on a man.
"Oto nadchodzi z obłokami, i ujrzy go wszelkie oko i wszyscy, którzy go przebili.He will come with the clouds. And all eyes will see him. And all people in the world should grief over him.
A Haven ujrzy takie Kłopoty, że ostatnie 500 lat będą przy tym jak potańcówka.And Haven will see troubles that will make the last 500 years look like a square-dance.
A jutrzejrzy świt ujrzyAnd tomorrow's dawn will see
A świat ujrzy jej gatki!And the world will see her underwear!
Ale gdy zmartwychwstaniemy, ujrzymy wyraźnie i pojmiemy jego zamiary.But on the day we rise, we will see with clarity and understand the mystery of his ways.
Co ujrzymy tym razem?What we will see now.
"i znowu chwila, a ujrzycie Mnie""and then a IittIe while later, we will see him.
- Tak, odtąd ujrzycie Syna siedzącego po prawicy Boga Ojca.I say this to you, that will see the son of man be perpendicular to the right of the Father.
/Dziś ujrzycie najjaśniejszą /i najlepszą gwiazdę, jaka kiedykolwiek istniała i istnieć będzie.Tonight, you will see the brightest and the best that ever was and ever will be.
A na naszej scenie ujrzycie zaraz dwudziestu przedstawicieli tego gatunku.And here on our stage, you will see twenty of the largest most graceful specimens.
Ale tym razem - tym razem - wszyscy ujrzycie prawdziwego Apolla Creeda.But this time - this time - you all will see the real Apollo Creed.
/A oni ujrzą drogę do Ścieżki.And they will see their way to the path.
Gdy to się rozniesie, mam nadzieję, że ludzie ujrzą we mnie prawowitego następcę tronu.Once it is known, I believe that the people will see me as their rightful heir.
Gdybym to zrobił... ujrzałbym czyny, których się dopuściłem.Because if I did, if I did... look back, I would see things I can't believe I let happen.
To dokładnie to, co ujrzałbyś zaglądnąwszy do pojemnika na odpady organiczne na każdym bloku operacyjnym.It's exactly what you would see if you looked into a medical disposal bin after surgery.
Zobaczyłbyś góry i doliny, ujrzałbyś małe szczyty i zagłębienia stworzone przez planety i księżyce. Ujrzałbyś te wielkie, głębokie doliny. Stworzone przez galaktyki.You would see the mountains and valleys, you would see the little peaks and troughs created by planets and moons and you would see these vast, deep valleys created by the galaxies.
Gdybyśmy mogli skurczyć się wystarczająco by wlecieć do jednego z tych 6-io wymiarowych kształtów przewidzianych pzez teorię ujrzelibyśmy jak dodatkowe wymiary poskręcane i zwinięte, wpływają jedne na drugie, zupełnie jak struny, podstawowe składniki świata, poruszają się i wibrują.If we could shrink down small enough to fly into one of these tiny six-dimensional shapes predicted by string theory, we would see how the extra dimensions are twisted and curled back on each other, influencing how strings, the fundamental ingredients of our universe, move and vibrate.
Całe dostojne towarzystwo, jakby ujrzało jakąś przedziwną istotę, kometę albo inny znak złowróżbny?And wherefore gaze this goodly company, As if they saw some wondrous monument, Some comet, or unusual prodigy?
Kiedy wybuchła nowa, jedno z twoich dzieci ujrzało wasze twarze.When the star went nova, one of your children saw your faces.

More Polish verbs

Similar

burzeć
do
durzeć
do
gorzeć
glow
odrzeć
strip
oprzeć
resist
otrzeć
wipe
sprzeć
do
udrzeć
do
umrzeć
die
uprzeć
insist
utrzeć
do

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Polish verbs with the meaning similar to 'see':

None found.
Learning languages?