Ufundować (to found) conjugation

Polish
11 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
ufunduję
I will found
ufundujesz
you will found
ufunduje
he will found
ufundujemy
we will found
ufundujecie
you all will found
ufundują
they will found
Imperative
-
ufunduj
you found!
niech ufunduje
let him/her/it found
ufundujmy
let's found
ufundujcie
you all found
niech ufundują
let them found
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
ufundowałam
I founded
ufundowałaś
you founded
ufundowała
she founded
ufundowałyśmy
we founded
ufundowałyście
you all founded
ufundowały
they founded
Future feminine tense
ufunduję
I will found
ufundujesz
you will found
ufunduje
she will found
ufundujemy
we will found
ufundujecie
you all will found
ufundują
they will found
Conditional feminine tense
ufundowałabym
I would found
ufundowałabyś
you would found
ufundowałaby
she would found
ufundowałybyśmy
we would found
ufundowałybyście
you all would found
ufundowałyby
they would found
Conditional perfective feminine tense
ufundowałabym była
I would have founded
ufundowałabyś była
you would have founded
ufundowałaby była
she would have founded
ufundowałybyśmy były
we would have founded
ufundowałybyście były
you all would have founded
ufundowałyby były
they would have founded
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
ufundowałem
I founded
ufundowałeś
you founded
ufundował
he founded
ufundowaliśmy
we founded
ufundowaliście
you all founded
ufundowali
they founded
Future masculine tense
ufunduję
I will found
ufundujesz
you will found
ufunduje
he will found
ufundujemy
we will found
ufundujecie
you all will found
ufundują
they will found
Conditional masculine tense
ufundowałbym
I would found
ufundowałbyś
you would found
ufundowałby
he would found
ufundowalibyśmy
we would found
ufundowalibyście
you all would found
ufundowaliby
they would found
Conditional perfective masculine tense
ufundowałbym był
I would have founded
ufundowałbyś był
you would have founded
ufundowałby był
he would have founded
ufundowalibyśmy byli
we would have founded
ufundowalibyście byli
you all would have founded
ufundowaliby byli
they would have founded
Impersonal
ufundowano by
there would be founded
ufundowano by
there would be founded

Examples of ufundować

Example in PolishTranslation in English
Czas pokaże, jak najlepiej dbać o pamięć przeszłości. Tak to widział Aleksander Wielki, gdy pod wpływem Arystotelesa zdecydował się ufundować bibliotekę.That's how Alexander the Great saw it when, under the influence of Aristotle, he decided to found a universal library.
Kiedy nadejdzie ten dzień, chciał żebyś wykorzystał tyle pieniędzy, ile będziesz chciał, żeby ufundować szkołę.When that day comes, he wants you to use as much of the money as you wish to found a school.
Kobieta, która ufundowała centrum medytacji miała na imię Jennie Mandeville.The woman who founded the meditation center was named Jennie Mandeville. - What, the confessor?
Pani ufundowała tą szkołę.You founded the school.
To kobieta, która ufundowała tę szkołę.It's the woman who founded the school.
- Uczęszczałeś tu do collegu? - Nie, ufundowałem go.Did you attend the college no, no.I founded it.
Chciał, żeby stworzyć w Hearst coś podobnego, więc założył Pałac w Stanford, gdzie studiował jego syn i w Hearst, uczelni, którą ufundował.He wanted Hearst to have something similar. So he started The Castle at Stanford, where his son went, and at Hearst, the school he founded.
Escobar ufundował szkoły i szpitale.Escobar has founded schools, clinics.
Gdy był jeszcze rezydentem, ufundował pierwszą "Klinikę Pierwszej Szansy" w Washington Heights.When he was still just a medical resident, he founded the "First Chance Clinic" in Washington Heights.
Mój ojciec ufundował obóz dla biednych dzieci, małych wyrzutków, które zrobiłyby wszystko dla jednego cukierka.It was a Christian camp my father founded... for poor, unfortunate, castoff little boys and girls... who would do anything for a candy bar.
Naukowiec – w 1886 roku wynalazł dynamit. Później ufundował Nagrodę Nobla za największe dokonania naukowe.Scientist: he invented dynamite in 1866, and he founded the Nobel Prize for great achievements.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'found':

None found.
Learning languages?