Starać (to try) conjugation

Polish
99 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
staram
I try
starasz
you try
stara
he/she/it tries
staramy
we try
staracie
you all try
starają
they try
Imperfective future tense
będę starać
I will try
będziesz starać
you will try
będzie starać
he/she/it will try
będziemy starać
we will try
będziecie starać
you all will try
będą starać
they will try
Imperative
-
staraj
you try!
niech stara
let him/her/it try
starajmy
let's try
starajcie
you all try
niech starają
let them try
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
starałam
I tried
starałaś
you tried
starała
she tried
starałyśmy
we tried
starałyście
you all tried
starały
they tried
Future feminine tense
będę starała
I will try
będziesz starała
you will try
będzie starała
she will try
będziemy starały
we will try
będziecie starały
you all will try
będą starały
they will try
Conditional feminine tense
starałabym
I would try
starałabyś
you would try
starałaby
she would try
starałybyśmy
we would try
starałybyście
you all would try
starałyby
they would try
Conditional perfective feminine tense
starałabym była
I would have tried
starałabyś była
you would have tried
starałaby była
she would have tried
starałybyśmy były
we would have tried
starałybyście były
you all would have tried
starałyby były
they would have tried
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
starałem
I tried
starałeś
you tried
starał
he tried
staraliśmy
we tried
staraliście
you all tried
starali
they tried
Future masculine tense
będę starał
I will try
będziesz starał
you will try
będzie starał
he will try
będziemy starali
we will try
będziecie starali
you all will try
będą starali
they will try
Conditional masculine tense
starałbym
I would try
starałbyś
you would try
starałby
he would try
staralibyśmy
we would try
staralibyście
you all would try
staraliby
they would try
Conditional perfective masculine tense
starałbym był
I would have tried
starałbyś był
you would have tried
starałby był
he would have tried
staralibyśmy byli
we would have tried
staralibyście byli
you all would have tried
staraliby byli
they would have tried
Impersonal
starano by
there would be tried
starano by
there would be tried

Examples of starać

Example in PolishTranslation in English
"'Muszą się starać jak cholera żeby mnie złapać tym razem."'They'll have to try like hell to catch me this time.
"Bo staram samą siebie przekonać, że rezygnacja z życia jest w porządku"."Because I'm trying to convince myself that it's okay "not to have a life because I don't have a life.
"Ja też staram się pomóc."And I'm trying to make it right.
"Nie staram" staram?"Not trying" trying?
"Siedzę samotna i staram się je pokochać.""l sit alone and try to love them."
"Siedzę samotna i staram się je pokochać."l sit alone and try to love them.
"Nie ważne jak bardzo starasz się zebrać"."No matter how much you try to gather."
"dzięki, że tak się starasz,"thank you so much for trying.
"nigdy nie rzucaj pracy... nieważne, jak bardzo starasz się uciec.""you never leave the work... he does not matter how much you try to run away."
"Żadnego nacisku, tak długo, dopóki się starasz, ile sił, aby zejść do akceptowalnego rozmiaru"."No pressure, as long as you're trying as hard as you can to shrink to an acceptable size. "
- A czemu ty się nie starasz?Why aren't you trying so hard?
"Potomek Saknussemma się pojawił, "zachowuje się jak król wulkanów, "stara się mnie zmusić bym wyjawił mu tajemnicę jego przodka.A Saknussemm descendant turns up, ...acts as if he were King of Volcanoes, ...tries to force me to surrender his ancestor's secret.
"Nie ma znaczenia, na której częstotliwości staramy się wyjaśnić . ""No matter in which frequency we try to explain you."
- Ale Kerry i ja staramy się o...Kerry and I are trying...
- Ale staramy się nie skupiać natychmiast całej uwagi na tym aspekcie sprawy.But we try not to focus on that aspect of it, too much, right off the bat
- Brian, staramy się pomóc.- Brian, we're trying to help you.
- Chlopaki, wiem, co chcecie zrobic, i doceniam to, ale staramy sie z Hunterem byc wobec siebie szczerzy...Uh, guys, I know what you're trying to do, and I really appreciate it, but Hunter and I are working on being honest with each other, so...
- Co staracie się mi tutaj przypiąć?What are you trying to pin on me here?
- Co staracie się tu zrobić?What are you trying to do here?
- Jak długo pani i mąż się staracie?How long have you and your husband been trying?
- Może za słabo się staracie?- Maybe you aren't trying hard?
- Zamiast nad tym pracować, dlaczego nie staracie się temu zapobiec?Instead of working on it, why aren't you trying to stop it?
"Bóg mnie osądzi" Pisząc na ścianach, starają się motywować.People are always trying to motivate themselves.
"Policjanci starają się ...""The cops are trying to...."
- Aktywnie starają się o dziecko.They're actively trying to have a child.
- Czemu tak bardzo się starają?Why are they trying so hard?
- I starają się pracować jak najlepiej potrafią.- And they try their best to do their jobs.
"... albo C, zaciśnij zęby i staraj się tym nie przejmować.""...or C, grit your teeth and try not to let it bother you."
"Nie staraj się zakładać rodziny, udając że bierzesz pigółki antykoncepcyjne."If you say you're on birth control, don't try to start no family behind your man's back.
"Wybacz mi, jeśli potrafisz... i staraj się mnie pamiętać jako kochającego i wdzięcznego syna,"Forgive me if you can. "And try to remember your loving and grateful son.
- Bardziej się staraj.- Well, try harder.
- Dobrze, staraj się bardziej zwracać na niego uwagę, wiesz?Okay, uh, just try paying a little more attention to him, you know?
Czekają nas dwa długie dni, więc starajmy się streszczać.All right, this is gonna be a long two days, so let's try to keep things brief.
Dobra, chlopcy i dziewczeta. Mamy braki w personelu.. ..wiec starajmy sie wykorzystac kazda z 90 minut, jakie sa w godzinie.All right, boys and girls, we're really shorthanded... so let's try to work a full 90 minutes out of every hour.
Teraz starajmy się nie utrudniać życia, dobrze?Now let's try not to make life difficult, shall we?
"A jeśli to nie problem, starajcie się jak najczęściej patrzeć w niebo,""And if it's not too much trouble, "try to look skyward every so often
- Ludzie starajcie się ewakuować spokojnie.People, try to evacuate in an orderly fashion.
/Obserwujcie mnie i starajcie się nadążać, dobra?Watch me for the changes, and try and keep up, okay ?
Bardziej się starajcie.Better keep trying.
Chcę żeby ojciec cieszył się tym dniem, więc starajcie się żeby było jak najlepiej.Okay, now, I want your father to enjoy this birthday... so we're all gonna try our best to make it good.
'Bardzo się starałam być osobą, którą wszyscy mogliby polubić.'I tried so hard to be someone everybody could like.
- Dr. Gregson, starałam się mu powiedzieć.- Dr. Gregson, I tried to tell him.
- Naprawdę się starałam.- I really did, I tried.
- Nieprawda. Całe życie starałam się cię kochać.All my life, I've tried to love you, done everything to please you.
- Ale już nigdy nie starałaś się o rolę.But you never tried out for a play again.
Abbs, starałaś się.Abbs, you tried, okay?
Ciągle nie mogę uwierzyć, co starałaś się mi zrobić!I still can't believe what you tried to do to me.
Co się dla mnie liczy to to, że tak się starałaś.What matters to me is that you tried so hard.
Dlatego tak się starałaś ozdobić lokal.So that's why you tried so hard to make the place look nice.
"Nie zależnie od tego jak bardzo się starała, ale prawda jest taka, że nie potrzebowała,"no matter how hard she tried, but she didn't need to,
"Yolanda starała się zwalczyć buzujące w niej uczucie,""Yolanda tried to fight the feelings bubbling up"
- Bardzo się starała. - Naprawdę?- She tried her best.
- Maria starała się mi wytłumaczyć to z tobą i Tess tamtej nocy, ok?- Maria tried to explain to me
- Powiedz im, że ich mama się starała.Tell them mommy tried.
Dlatego starałyśmy się to ukryć.And that's why we tried to hide it.
Dobra, starałyśmy się.Alright, we tried.
Dobry mecz. W końcu się starałyśmy, nie?Good game, I mean, we tried, right?
Przez wszystkie te lata starałyśmy się przypodobać Bogu.All these months and years We've tried to please god, haven't we?
Zanim starałyśmy się zobaczyć ...Before we tried to see...
- Inne kraje starały się udawaćOther countries tried to ignore
Nigdy też nie starały się wykazać, że chodzi o jakikolwiek plan restrukturyzacji w rozumieniu przepisów mających zastosowanie w dniu przyznania zakwestionowanej pomocy.Nor have they tried to show that they form part of a restructuring programme for the purposes of the rules applicable on the date when the contested aid was granted.
Państwa członkowskie informują Komisję o wszelkich trudnościach prawnych lub faktycznych napotykanych i zgłaszanych przez ich przedsiębiorstwa oraz wynikających z nieprzestrzegania przepisów międzynarodowego prawa pracy wymienionych w załączniku XIV, które to trudności pojawiły się, gdy wspomniane przedsiębiorstwa starały się uzyskać zamówienia w państwach trzecich.Member States shall inform the Commission of any difficulties, in law or in fact, encountered and reported by their undertakings and which are due to the non-observance of the international labour law provisions listed in Annex XIV when those undertakings have tried to secure the award of contracts in third countries.
"Potem się rozpłakałem, ale starałem się tego nie pokazywać."Then I cried, but I tried not to show.
- Bardzo się starałem.I tried real hard.
- Beth Ann, starałem się.- Beth Ann, I tried. - I know.
- Cóż, starałem się jak mogłem.- Well, I tried my best.
- Ja się starałem.-I tried.
- A gdy starałeś się wyczyścić te buty za 5 000$, które miałeś na sobie, gdy rozbiłeś głowę Vegi, nie wyczyściłeś wszystkiego.As much as you tried to clean those $5,000 pair of shoes you were wearing while you smashed Vega's skull in, you didn't quite get all of it.
- Aha, więc starałeś się bryknąć bez nas?I see. You tried to get away without us.
- Ale starałeś się je odzyskać.But you tried to get them back.
Ale bardzo się starałeś, żeby mu go oddać.And yet you tried so hard to return it to him.
Ale doceniam to że się starałeś.But it means something that you tried.
" Byłtylko jeden , który starał się pomóc . Romeo " ."He was the only one who tried to help me.
" starał się więc jak najszybciej wyciągnąć swoich ludzi na zewnątrz, "" that is another bomb going off, he tried to get his men out as quickly as he could, "
"W każdej z klas starał się cholernie.He tried his darnedest In every class
"i starał się ciepłe sam na świecę,"and tried to warm himself at the candle,
(? ) Masz. Sprawdź czy Shane starał się uzupełnic tę receptę gdzieś w okolicy.See if Shane tried to get this prescription refilled anywhere around here.
"Otworzyliśmy się przed sobą i staraliśmy się poznać nasze światy".We opened up to each other, and tried to be familiar with each other's worlds.
- Bud i ja staraliśmy się otworzyć nielegalny burdel pod Albuquerque pewnego razu.I don't believe so. Bud and I tried to open that cathouse on the reservation outside Albuquerque. Once upon a time.
. = = Jeśli to nie wyjdzie, dobrze, staraliśmy, prawda, Franklyn z "Y"?If it doesn't work out, well, we tried, right, Franklyn with a "Y"?
/Nie, to nie my go rozpaliliśmy! /Ale staraliśmy się z nim walczyć.♪ No, we didn't light it, but we tried to fight it ♪
/Ostrzec was staraliśmy się.../# We tried to warn you all but, oh, dear
- Nie staraliście się uciec?You never tried to break out of here?
Chciałem tylko powiedzieć że wiem, że bardzo się dziś staraliście.I just wanted to say I know you all tried your best today.
Doceniam pańską wizytę i fakt, że staraliście się nam pomóc.Sheriff Hood, I appreciate the visit and the fact that you and your deputies tried your best to stop these people.
Może po prostu nie staraliście się zbyt mocno, aby zyskać coś więcej.Maybe you just never tried hard enough for something more.
Napiszcie to. Tylko staraliście się ukraść mu samochód.You only tried to steal this man's car.
/Później starali wymazać Światło /z mojej pamięci.Afterwards, they tried to remove Light from my memory.
A gdyby wszyscy chłopacy wskoczyli do Zatoki Bengalskiej i starali się dopłynąć do Sri Lanki, też byś to zrobił?If the other guys jumped in the Bay of Bengal and tried to swim to Sri Lanka, would you?
Ale Gwiazdkę starali się uczynić dniem wyjątkowym.But on Christmas, they tried to make the holiday special.
Jeśli byłby to mój ojciec, starałbym mu się ulżyć w ostatnich momentach.If it were my father I would try to make him comfortable in his final moments.
Odwiedziłbym ludzi, którzy znaczą dla mnie najwięcej, i starałbym się zapamiętać ich twarze.I would go to see the people that mean the most to me, and I would try and memorize their face.
Narzucając takie warunki, a tym samym akceptując fakt, że nie uzyska najlepszej ceny za posiadane akcje lub majątek, państwo nie zachowuje się jak podmiot działający w warunkach gospodarki rynkowej, który starałby się uzyskać najwyższą możliwą cenę.By imposing such conditions and thus accepting that it will not receive the best price for the shares or assets owned by it, the State does not act like a market economy operator, who would try to obtain the highest possible price.
Wiesz co, odpowiedzialny opiekun starałby się cie zatrzymać...You know, a responsible guardian would try and stop you...
Dwóch gości starało się wyciągnąć mnie z pokoju hotelowego.These two guys, they tried to pull me out of my hotel room. They did.
FBI starało się zatuszować to, jak tylko się dało, ale kiedy odeszła, w Renee coś pękło.The FBI tried to cover this up as much as they could. But after she left the bureau, Renee went into a tailspin.
Jednak w ciągu ostatnich dziesięciu lat wiele krajów starało się też zróżnicować źródła finansowania systemów szkolnictwa wyższego.However, many countries have tried to diversify the sources of funding for higher education systems over the last ten years.
Kiedy to coś zaatakowało nasze psy, starało się je przyswoić, wchłonąć.When this thing attacked our dogs, it tried to digest 'em, absorb them.
Mimo, iż początek tygodnia upłynął pod znakiem tragegii i żałoby , rosyjscy blogerzy i grono geeków starało się pozostawić w życiu miejsce na usmiech.Although the beginning of the week has been marked by the disaster and grief , Russian bloggers and computer geeks tried to leave some place in their lives for a smile.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'try':

None found.
Learning languages?