Spytać (to ask) conjugation

Polish
78 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
spytam
I will ask
spytasz
you will ask
spyta
he will ask
spytamy
we will ask
spytacie
you all will ask
spytają
they will ask
Imperative
-
spytaj
you ask!
niech spyta
let him/her/it ask
spytajmy
let's ask
spytajcie
you all ask
niech spytają
let them ask
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
spytałam
I asked
spytałaś
you asked
spytała
she asked
spytałyśmy
we asked
spytałyście
you all asked
spytały
they asked
Future feminine tense
spytam
I will ask
spytasz
you will ask
spyta
she will ask
spytamy
we will ask
spytacie
you all will ask
spytają
they will ask
Conditional feminine tense
spytałabym
I would ask
spytałabyś
you would ask
spytałaby
she would ask
spytałybyśmy
we would ask
spytałybyście
you all would ask
spytałyby
they would ask
Conditional perfective feminine tense
spytałabym była
I would have asked
spytałabyś była
you would have asked
spytałaby była
she would have asked
spytałybyśmy były
we would have asked
spytałybyście były
you all would have asked
spytałyby były
they would have asked
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
spytałem
I asked
spytałeś
you asked
spytał
he asked
spytaliśmy
we asked
spytaliście
you all asked
spytali
they asked
Future masculine tense
spytam
I will ask
spytasz
you will ask
spyta
he will ask
spytamy
we will ask
spytacie
you all will ask
spytają
they will ask
Conditional masculine tense
spytałbym
I would ask
spytałbyś
you would ask
spytałby
he would ask
spytalibyśmy
we would ask
spytalibyście
you all would ask
spytaliby
they would ask
Conditional perfective masculine tense
spytałbym był
I would have asked
spytałbyś był
you would have asked
spytałby był
he would have asked
spytalibyśmy byli
we would have asked
spytalibyście byli
you all would have asked
spytaliby byli
they would have asked
Impersonal
spytano by
there would be asked
spytano by
there would be asked

Examples of spytać

Example in PolishTranslation in English
"Chcę spytać ciebie o coś""I've got to ask you something"
"Chcę spytać ciebie o coś.""I've got to ask you something"
"Czy ten stary kozioł jeszcze żyje?" wydaje się być motywem... Maadha Kai i to, że wszyscy... macie ochotę spytać mnie Maadha Kai (jeszcze nie? Muszę powiedzieć Madadayo (jeszcze nie)."Is this old goat still alive?" Seems to be the motive of... the Maadha Kai and that you all have... the desire to ask me Maadha Kai (not yet?
"Jeśli chcesz, możesz go wziąć. Ale najpierw musisz spytać wujka o pozwolenie.""You can have him if you want, but you'll have to ask your uncle's permission.'
* Tylko Kooh-i-noor może być lepszy, ale musisz spytać królową% Only the Kohinoor is better, but you'll have to ask the Queen
! Jego o to spytaj, Gluttony.Try asking him, Gluttony.
"Jeśli to jest bezgraniczna miłość , spytaj o to na głos""If it's endless love you wish, ask for it aloud"
"Nick, chętnie z tobą wyjdę, ale najpierw spytaj moją mamę. ""Nick, I'd love to go out. Let me ask my mom first. "
"No, nie wiem. Lepiej spytaj szefa." "David, czy mogę zostać cały dzień w łóżku? "Tak, możesz, David"."You'd better ask the boss." "David, can i stay in bed?" "yes, david."
"Poślij po niego i spytaj go.""Send for the man and ask him. " Easy to say, isn't it? "Send for the man and ask him. "
- W porządku, spytajmy.- Okay, let's ask her. - Fine.
Chociaż spróbujmy... spytajmy goLet's just- let's ask him.
Cóż, spytajmy naszej małej nieznajomej, kim jest...Well, let's ask this little stranger who she is...
Mercaderes 52, spytajmy...Mercaderes 52, let's ask
- Ich spytajcie, nie mnie.- Don't ask me - go and ask the boys!
- Ich spytajcie.You'd have to ask them.
- Jego spytajcie.But you'd have to ask him about that.
Albo spytajcie Grega, kim on jest.Or you could just ask Greg who his accomplice is. - Sir?
Ale spytajcie Curlyego. Wydaje mi się, że on wie.But ask Curly cos he seems to know.
"Co takiego?", spytałam."What?" I asked.
"Kto tam?", spytałam."Who is it?" I asked.
"nie mów swoim siostrom , że spytałam.""Don't tell your sisters I asked. "
#... kiedy byłam małą dziewczynką, # # spytałam mamy, # # jaka będę, gdy dorosnę, # # odpowiedziała mi: #[ faint singing ] ¶ ...a little girl ¶ ¶ I asked my mother ¶ ¶ What would I be ¶
- Już go spytałam i...- I asked him and...
- A spytałaś siebie dlaczego?- And have you asked yourself why?
- Ale spytałaś...But you asked enough, O'Hara.
- Cieszę się, że o to spytałaś.I'm glad you asked that.
- Nie spytałaś go? - Staliśmy pod szkołą.You haven't actually asked him straight?
- Po prostu wygodnie nigdy nie spytałaś?You just conveniently never bothered to ask? I asked!
"Co mam przygotować?" spytała Fauchau."What shall I make ready ?" asked Fauchau. " My mouth, my ass... or my succulent oyster ?"
"Co to?" spytała kelnera."What's that?" she asked the waiter.
"Czy plotkarstwo to grzech?", spytała starca."Is gossiping a sin?" she asked the old man.
"Dlaczego ja?" - spytała posąg ze smutkiem."Why are you so sad?" She asked statue.
Tak, ale gdy spytałyśmy, czy kwestia lubialności może zaważyć na ich głosach, prawie 100% powiedziało, że tak.But when asked if the likeability issue would affect their voting choice...
A jak spytały, czy chcę lecieć, weszłam do ich statku.And when they asked me if I wanted to go with them, I said, "Sure." And I walked right in.
Byłem w centrum handlowym w okolicy Brookstone i jakieś dzieciaki spytały mnie czy się zgubiłem.I was in the mall hanging out at Brookstone and some kid asked me if I was lost.
Gdybyśmy się nie spytały o Bena, powiedziałabyś nam w ogóle o tym, co się stało?If we hadn't asked you about Ben, Would you have told us about this?
I spytały się Ciebie, kiedy ostatni raz widziałeś mamę?And they asked you when you last saw your mom.
I ty spytały mnie, by poślub ciebie i nie zostałeś pity.And you asked me to marry you and you weren't drunk.
Dlatego, że spytałaby go Pani, czy ma coś nowego, a ja chciałem oszczędzić mu ścieżki zdrowia.Well,because you would ask him why he doesn't have any updates and I thought I would spare him the seventh trip down the hall
Jej ciało zostało usunięte z placówki stanowej i... Większość ludzi spytałaby, co zrobiłeś.Her body was removed from a state facility and... now, most people would ask what you did.
Mama spytałaby, co mnie trapi.And if my mom were here, she would ask me what was wrong.
# Kiedy byłem już w szkole # spytałem mojego nauczyciela(Together) # When I was just a child in school # I asked my teacher
* W końcu gdy spytałem* At least when I asked them
- A gdy spytałem Danny'ego...- And when I asked Danny...
- Ale najpierw cię spytałem.- But I asked you first.
- Dokładnie o to cię spytałem.- Yeah. I just asked you that.
- Cieszę się, że spytałeś.You know, I'm glad you asked.
- Już ci mówiłam... że nie chcę wiedzieć o Mike'u i adwokaturze. Właśnie spytałeś, czy chcę wiedzieć o Mike'u i Haroldzie.I didn't want to know about Mike and the bar, and just now, you asked me if I wanted to know about Mike and Harold, and again,
- Nie spytałeś, czy to prawda.You haven't asked me if it's true, if I molested him.
- Nie spytałeś, czy żyje.You never asked if he's alive.
- Nigdy nie spytałeś dlaczego.- You never even asked me why.
"Który ukradł konia?", spytał Rączy Jeleń."Which of you stole the horse?" the chief asked.
"najpierw spytał francuską laskę by się przyłączyła ponieważ opóźniony w rozwoju starzec...""he asked the French chick to be in because the old retard..."
(Gunson) Pan Dalton spytał, "To mogłoby być wykroczeniem?"(Gunson) Mr. Dalton asked, "Could it be a misdemeanor?"
- A skrzynie? – spytał Tomek.- “But what about the boxes ?” asked Tom, impatiently.
- Bob mnie o to spytał.Bob asked me that.
- Grzecznie ją spytaliśmy.- We asked nicely.
- Kiedy spytaliśmy Jennifer o Sarę i pseudonim "Kelly", zobaczyłem, jak coś płonie.- We asked Jennifer about Sarah using the name "Kelly", and I saw something burning.
- Puśćcie mnie. Dlaczego uciekałeś, gdy spytaliśmy cię o Hausera, co?Why'd you run when we asked you about Hauser?
/Więc spytaliśmy się /Rebecki o jej tatę.Okay, so we went ahead and asked Rebecca about her dad.
A nigdy nie spytaliśmy się co jest między nimi.We-we never asked what happened between them.
Było gdy spytaliście o niego.Was when you asked him about himself.
Cieszę się, że spytaliście.Uh, I'm glad you asked.
Gdy spytaliście o zeznanie, zdenerwowałem się.Why did you come clean? Well, when you asked me that question-- did I lie on any part of my statement-- I got nervous.
Nawet go nie spytaliście.You haven't even asked him yet.
Nie spytaliście choćby raz.You never asked me even once.
- Oni naprawdę spytali się go o pracę?They really asked him for a job?
- Rosjanie spytali mnie czy mogę załatwić C-4.- The Russians asked me to get C-4.
/Pewnego dnia podczas kontroli /spytali, czy jestem członkiem /jakiejś radykalnej grupy.One day they did a security check and asked whether I was a member of any radical groups.
A kiedy ją spytali po co, odpowiedziała:And when they asked her why, she said, "I am my husband's legs." Did you tell cripple jokes too?
Ale mielibyśmy, gdyby spytali.But we would have, if they asked.
'Przyszłe pokolenia spytają, jak to się stało.'Future generations will ask how it happened.
Ci sami spytają jednak, jak możesz być bezstronny.And the same will ask how you, our Chief Justice, can be fair?
- Wiesz, spytałbym go, ale raczej nie da mi jasnej odpowiedzi.Why would he-- You know, I would ask him, Except I don't think he's gonna give me a straight answer.
Jedno z dzieci spytało, czemu nie tyję, a potem drugie spytało czy zabiłam moje dziecko.One of the kids asked me why I wasn't getting fat and then another one... - ...asked me if I killed my baby. - Gosh.
Jedno z dzieci spytało, czy jestem w ciąży i po prostu odpowiedziałam odruchowo.Well, one of the kids asked me if I was pregnant... and, yes, it just sort of fell out of my mouth.
Srebro spytało Jurora Wawrzyniec Rittenband by zaakceptować apel i ochroń dziewczynę od blasku rozgłosu.Silver asked Judge Laurence Rittenband to accept the plea and protect the girl from the glare of publicity.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'ask':

None found.
Learning languages?