Sprzyjać (to do) conjugation

Polish
18 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
sprzyjam
I do
sprzyjasz
you do
sprzyja
he/she/it does
sprzyjamy
we do
sprzyjacie
you all do
sprzyjają
they do
Imperfective future tense
będę sprzyjać
I will do
będziesz sprzyjać
you will do
będzie sprzyjać
he/she/it will do
będziemy sprzyjać
we will do
będziecie sprzyjać
you all will do
będą sprzyjać
they will do
Imperative
-
sprzyjaj
you do!
niech sprzyja
let him/her/it do
sprzyjajmy
let's do
sprzyjajcie
you all do
niech sprzyjają
let them do
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
sprzyjałam
I did
sprzyjałaś
you did
sprzyjała
she did
sprzyjałyśmy
we did
sprzyjałyście
you all did
sprzyjały
they did
Future feminine tense
będę sprzyjała
I will do
będziesz sprzyjała
you will do
będzie sprzyjała
she will do
będziemy sprzyjały
we will do
będziecie sprzyjały
you all will do
będą sprzyjały
they will do
Conditional feminine tense
sprzyjałabym
I would do
sprzyjałabyś
you would do
sprzyjałaby
she would do
sprzyjałybyśmy
we would do
sprzyjałybyście
you all would do
sprzyjałyby
they would do
Conditional perfective feminine tense
sprzyjałabym była
I would have done
sprzyjałabyś była
you would have done
sprzyjałaby była
she would have done
sprzyjałybyśmy były
we would have done
sprzyjałybyście były
you all would have done
sprzyjałyby były
they would have done
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
sprzyjałem
I did
sprzyjałeś
you did
sprzyjał
he did
sprzyjaliśmy
we did
sprzyjaliście
you all did
sprzyjali
they did
Future masculine tense
będę sprzyjał
I will do
będziesz sprzyjał
you will do
będzie sprzyjał
he will do
będziemy sprzyjali
we will do
będziecie sprzyjali
you all will do
będą sprzyjali
they will do
Conditional masculine tense
sprzyjałbym
I would do
sprzyjałbyś
you would do
sprzyjałby
he would do
sprzyjalibyśmy
we would do
sprzyjalibyście
you all would do
sprzyjaliby
they would do
Conditional perfective masculine tense
sprzyjałbym był
I would have done
sprzyjałbyś był
you would have done
sprzyjałby był
he would have done
sprzyjalibyśmy byli
we would have done
sprzyjalibyście byli
you all would have done
sprzyjaliby byli
they would have done
Impersonal
sprzyjano by
there would be done
sprzyjano by
there would be done

Examples of sprzyjać

Example in PolishTranslation in English
- *W żadnej mierze nie sprzyjam..*I don't in any way sympathize with..."
sprzyjam twoim zamiarom.I've done this because philosophically,
- Wciąż nie wiemy komu sprzyjasz.We do not know your loyalties.
Czemu temu sprzyjasz?Why do you encourage this?
Komu ty sprzyjasz, co? ! ?Who do you think you're helping?
Płaszcz nocy przed ich wzrokiem mnie osłoni. Zresztą, jeżeli choć trochę mi sprzyjasz, wydaj mnie:O gentle Romeo, if thou dost love, pronounce it faithfully.
Wiem, że sprzyjasz naszej sprawie.I know that you sympathize with what we're doing here.
- Allach nikomu nie sprzyja, kiedy ludzie się zabijają.I think Allah doesn't pick sides... when men are killing each other, sister.
Bez uszczerbku dla art. 86, 87 i 88 Traktatu, istotne jest, aby Państwa Członkowskie ustanowiły jednoznaczne, odpowiednie i stabilne ramy, które pomogą zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej i sprzyjają inwestycjom w tworzenie nowych mocy wytwórczych oraz narzędzi zarządzania popytem.Without prejudice to Articles 86, 87 and 88 of the Treaty, it is important for Member States to lay down an unambiguous, appropriate and stable framework which will facilitate security of electricity supply and is conducive to investments in generation capacity and demand management techniques.
Bogowie nie sprzyjają jej?If the gods do not favor her?
Chociaż systemy takie na ogół sprzyjają ograniczeniu kosztów globalnej redukcji emisji, umożliwiając podejmowanie działań w państwach, w których jest to bardziej opłacalne, nie wspierają one wysiłków zmierzających do redukcji niezbędnych w ramach dążeń do osiągnięcia celu „2 °C”.While such systems generally help to reduce the cost of global abatement enabling action in countries where it is more cost-efficient, they do not assist in the reduction efforts necessary to progress towards the 2 °C target.
Jednakże opóźnienia te nie były aż tak poważne, by zagrozić skuteczności wprowadzonych środków, a biorąc pod uwagę warunki pogodowe w Portugalii na wiosnę 2007 r., które nie sprzyjały przemieszczaniu się owadów będących wektorem węgorka sosnowca, nie doszło do zwiększonego ryzyka fitosanitarnego.Nevertheless, the delays were not such as to prevent the measures from being deployed to their full effect and, due to the weather conditions in spring 2007 in Portugal, not favourable to the flying of the insect vector of the pinewood nematode, did not result in an increased phytosanitary risk.
Wiedziałem że mogę być tym kim zechcę, świat mnie nie przerażał a nadarzające się okazje sprzyjały mi.I knew they can do what I wanted to perch? world was small and the things I was prostravano Fortunately front and I did not have n?
# Napisał ten kawałek, sprzyjał mu dziś układ gwiazd ## He wrote a tasty jam and all the planets did align #
Komisja stwierdziła, że wymóg dotyczący pakietu akcji wynoszącego 5 % nie sprzyjał żadnym przedsiębiorstwom znajdującym się w porównywalnej sytuacji prawnej i faktycznej w świetle celu tego środka z uwagi na to, że rozwiązanie to było dostępne dla przedsiębiorstw bez względu na ich wielkość lub strukturę prawną [43].The Commission concluded that a 5 % holding requirement did not favour any undertaking in a comparable legal and factual situation in light of the objective pursued by the measure, given that this was available to undertakings no matter what their size or legal structure [43].
Lubiła mnie, ale czas nam nie sprzyjał.She dug me. Timing didn't quite work out.
Może dlatego los mi nie sprzyjał.Perhaps that's why destiny didn't favour me.
Ale nie było ciebie, więc szczęście mi nie sprzyjało.Earlier too l did it. But you were not there so l was not lucky. Now you are with me.

More Polish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

sprzątać
clean up
sprzedać
sell
sprzędać
sell
sprzęgać
do

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Polish verbs with the meaning similar to 'do':

None found.
Learning languages?