Sprowadzić (to bring) conjugation

Polish
79 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
sprowadzę
I will bring
sprowadzisz
you will bring
sprowadzi
he will bring
sprowadzimy
we will bring
sprowadzicie
you all will bring
sprowadzą
they will bring
Imperative
-
sprowadź
you bring!
niech sprowadzi
let him/her/it bring
sprowadźmy
let's bring
sprowadźcie
you all bring
niech sprowadzą
let them bring
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
sprowadziłam
I brought
sprowadziłaś
you brought
sprowadziła
she brought
sprowadziłyśmy
we brought
sprowadziłyście
you all brought
sprowadziły
they brought
Future feminine tense
sprowadzę
I will bring
sprowadzisz
you will bring
sprowadzi
she will bring
sprowadzimy
we will bring
sprowadzicie
you all will bring
sprowadzą
they will bring
Conditional feminine tense
sprowadziłabym
I would bring
sprowadziłabyś
you would bring
sprowadziłaby
she would bring
sprowadziłybyśmy
we would bring
sprowadziłybyście
you all would bring
sprowadziłyby
they would bring
Conditional perfective feminine tense
sprowadziłabym była
I would have brought
sprowadziłabyś była
you would have brought
sprowadziłaby była
she would have brought
sprowadziłybyśmy były
we would have brought
sprowadziłybyście były
you all would have brought
sprowadziłyby były
they would have brought
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
sprowadziłem
I brought
sprowadziłeś
you brought
sprowadził
he brought
sprowadziliśmy
we brought
sprowadziliście
you all brought
sprowadzili
they brought
Future masculine tense
sprowadzę
I will bring
sprowadzisz
you will bring
sprowadzi
he will bring
sprowadzimy
we will bring
sprowadzicie
you all will bring
sprowadzą
they will bring
Conditional masculine tense
sprowadziłbym
I would bring
sprowadziłbyś
you would bring
sprowadziłby
he would bring
sprowadzilibyśmy
we would bring
sprowadzilibyście
you all would bring
sprowadziliby
they would bring
Conditional perfective masculine tense
sprowadziłbym był
I would have brought
sprowadziłbyś był
you would have brought
sprowadziłby był
he would have brought
sprowadzilibyśmy byli
we would have brought
sprowadzilibyście byli
you all would have brought
sprowadziliby byli
they would have brought
Impersonal
sprowadzono by
there would be brought
sprowadzono by
there would be brought

Examples of sprowadzić

Example in PolishTranslation in English
"A" mówi nam, żebyśmy przestały podążać za Alison, prawdopodobnie dlatego, że "A" chce sprowadzić ją do domu."A" has been telling us to stop going after Alison probably because "A" wants to bring her home.
#Gdyby mój pradziadek #nie postawił wszystkiego... #aby sprowadzić ten kościół tutaj #...do Bellinger River.I would have no story to tell you... if my great-grandfather had not wagered everything... to bring that church here to the Bellinger River.
- Ale musimy ich tu sprowadzić.But we've got to bring them back! They're ten miles down.
- Ani słowa, Toots. - Przyszedł do mnie niedawno, powiedział, że piraci planują sprowadzić armię z waszego świata.He came to me a short time ago, told me that the pirates are planning to bring an army from your world.
- Chce ich wszystkich sprowadzić do domu.- He wants to bring them all home. - Does he?
- Dobra, sprowadź go.Okay. Let's bring him in.
- No to go sprowadź.- Then bring him back.
- Proszę, sprowadź Marka.- Please bring mark back to me.
Chodźmy tam i sprowadźmy ją bezpiecznie do domu.Let's get out there and let's bring her home safe.
Dobra, sprowadźmy ją.- Okay, let's bring her in. - Mm-hmm.
No dobrze, sprowadźmy go tu i przesłuchajmy.Danielle's death. All right, so let's bring him down here and question him.
- Grupa transportowa sprowadźcie statycznych.Transfer units, you can bring back the statis.
- I sprowadźcie ją do domu!- And bring her home!
- Pewnie sama go na siebie sprowadziłam.- Maybe, but l probably brought it on myself.
- To ja ją tutaj sprowadziłam, ona nie... - Zamknij się, Aeryn!I brought her here, so...
- To ja was sprowadziłam.- 'Twas I who brought you back.
- Tommy, sprowadziłam weterynarza...- I brought in Dean Katari and Dr...
- Winy? - To ja sprowadziłam tu Jessi.I'm the one who brought Jessi into this house.
"Cóż, Maddy, tak się cieszę, że sprowadziłaś mnie z sobą.""Well, Maddy, I'm so glad you brought me with you.
"Maddy, tak się cieszę, że sprowadziłaś mnie z sobą."Maddy, I'm so glad you brought me with you.
- To ty sprowadziłaś tu obcych.You brought the outsiders here. No I didn't.
- Wszystkich sprowadziłaś?- You brought them all back?
-Demona, którego sprowadziłaś za sobą z piekła.- A demon you brought back with you. - Oh.
- Ona go sprowadziła.- She brought this on.
- Po coś ją tu sprowadziła?What have you brought this witch over here for?
- Tak, bo sprowadziła mnie do świata, gdzie miała ze mną zostać.- But you thought she did. - Yeah, I thought she did, because she brought me into the world, she was gonna stay with me, as a kid...
- To byli wyszkoleni zabójcy, a pańska przeklęta pannica ich tu sprowadziła.They were trained killers. And your bloody little girl brought them here.
- To ona sprowadziła tych dwóch, oddychających przez usta do tej sprawy.She was the one who brought these two mouth breathers in on this case.
A co jeśli sprowadziłyśmy niechcący przeszłość do nas?What if we just brought the past to us accidentally?
Potem sprowadziłyśmy Cię z powrotem, z tamtego świata.Then we brought you back from the other side.
/Jakie okoliczności /sprowadziły cię do mnie... /Ta historia jest jak sen... /Dzewczyno trzymam cię za rękę... /Zatańczmy razem... /Wij się jak wąż..."What's this place you brought me to?" "This place's a bit like this, a bit like that." "Girl, I held on to your hand.
/Jakie okoliczności /sprowadziły cię do mnie... /Ta historia jest jak sen..."What's this place you brought me to?" "This place's a bit like this, a bit like that."
/Jakie wydarzenia /sprowadziły cię do tego miejsca?What series of events brought you to this place?
Chciałbym by te głupie szopy nigdy nie sprowadziły mnie do przyszłości.I wish those stupid raccoons had never brought me to the future.
- Dlatego cię tu sprowadziłem.- That's why I brought you here.
- Dlatego go tu sprowadziłem.That's why I had him brought down here.
- Dlatego sprowadziłem statek.- That is why I brought a ship.
- Dlatego tu pana sprowadziłem.- I can't say that. - That's why I brought you here.
- Jest dziennikarką. Opublikuje artykuł, mówiący, że sprowadziłem tu Sully'ego Sullivana.She's gonna publish an article that says I brought Sully Sullivan out there.
"Czy zabiłeś mego ojca, gdy sprowadziłeś swoją matkę z powrotem, o czym nie wiedziałam, bo mi nigdy nie powiedziałeś?"The only way you're lying is if she asks the question, "Hey, did you kill my father when you brought your mother back, which I didn't know about, because you never told me?"
- A ty sprowadziłeś mnie tutaj.And you brought me here.
- Bo ty mnie tu sprowadziłeś.- Because you brought me here.
- Czemu mi nie powiesz, że to jest to, co robiłeś już jak mnie sprowadziłeś?- Why didn't you just tell me that this is what you were doing when you brought me in?
- Czemu ty? Bo ty ją sprowadziłeś.Because you brought her in initially.
*Bari Barsi odszedł, sprowadził Bebo.*Bari Barsi had gone out, he brought back Bebo. Bebo. Bebo.
*Następnie została zauważona *przez Filipa, księcia Orleańskiego, *który sprowadził ją do Francji w 1786.Then she was noticed by Prince Philippe, Duke of Orleans who brought her to France in 1 786.
- A kto go tu sprowadził?And who brought him in here?
- Następnego dnia sprowadziliśmy półciężarówkę ojca Dave'a i zawieźliśmy to na miejsce.Uh, next day, we brought in Dave's dad's truck and hung it up, drove it out to the rally.
- Nie mielibyśmy tych rzeczy, gdyby nie nazistowscy naukowcy, których sprowadziliśmy po Drugiej Wojnie.- None of those things would be possible without the Nazi scientists we brought back after World War II.
- Po to cię tu sprowadziliśmy?We brought you out here for that?
- Po to was tutaj sprowadziliśmy.Why we brought you all here.
/Była kobietą, która zginęła chroniąc dziecko, /które wspólnie sprowadziliśmy na świat. /Ja zaś sprawię, że Jack dorastającShe was the woman who died protecting the child we brought into this world together.
- Czemu mnie sprowadziliście?- Why have you brought me here?
- Czemu mnie tu sprowadziliście?- Why have you brought me here?
- Sami to na siebie sprowadziliście.Now, you've brought this on yourself.
/...sami na siebie sprowadziliście.you have brought on your own heads.
A już sprowadziliście biologa morskiego i w ogóle...You brought your marine biologist and everything.
- Jasne, zegarek. Mam go od ludzi, którzy sprowadzili tu twojego syna.I got it from the people who brought your son here for Pan.
- Na siebie sprowadzili.- have brought down upon yourselves. - Wait! No!
- Oni sprowadzili mnie tutaj na powrót.- They brought me back.
- Pułkownik Iwanow i jego drużyna sprowadzili tego gościa, sir.Colonel Evanov and his team brought this visitor back with them, sir.
- Sami to na siebie sprowadzili.They brought it on themselves. Who?
- Jego wezwanie pomocy umilkło, nim ustaliłam dokładne położenie, ale znajdziesz go i sprowadzisz do domu.His distress call cut out before I could pinpoint his exact location, but you will find him and you will bring him home.
A Ty, Gabrielo sprowadzisz go do nas.And you, Gabrielle, will bring it to us.
"...gwiazdy pomogą jej w ucieczce, a ona sama sprowadzi wieczną noc.""...the stars will aid in her escape and she will bring about everlasting night."
- To go tutaj sprowadzi.-That will bring him here.
- Wiem, co sprowadzi taka ilość.I know what 10 drops will bring.
Moi ninja odnajdą ostatniego potwora, a wy go tu sprowadzicie.My ninja will find the last monster and you will bring it back here.
Pani major, sprowadzicie z powrotem pani ojca.Major, you will bring your father back safely.
Jeśli poniosą klęskę w bitwie, sprowadzą hańbę na Astapor.If they fail on the battlefield, they will bring shame upon all of Astapor.
I jeśli mógłbym stąd wyjść, uwierzcie mi, sprowadziłbym mu towarzystwo.And if I could get out of here,believe me,I would bring him some company.
Zapamiętam to jednak z krystaliczną klarownością, tak, żebym nigdy nie obrał w życiu takiego kursu, który sprowadziłby mnie z powrotem do tego okropnego miejsca.I will myself to remember it with crystal clarity so that I will never choose any course in my life that would bring me back to that horrible place.
Wyobraź sobie, jakie koszmary sprowadziliby na siebie, gdyby kiedykolwiek odnaleźli Księgę.Imagine the horrors they would bring unto themselves if they ever found the Book of Leaves.
"co sprowadziło go z powrotem do Fantazji,"of what brought him back to Fantasia,
*Lato sprowadziło nas do domu i nie traciliśmy czasu *przyjmując nasze znajome role - znajomy scenariusz.Summer had brought us home, and we wasted no time assuming our roles in what had become an all-too-familiar scenario.
- Co cię tu sprowadziło?- So what brought you here?
On powiedział, że to sprowadziłoby przeszłość.He said it would bring back the past.
Tłumaczył sobie, że gdyby rozwiązał zagadkę morderstwa myśliwego, to zdobyte uznanie sprowadziłoby jego ojca z powrotem do jego życia.Rationalized that if he solved the hunter's murder the acclaim would bring his father back into his life.
Wiedziałam, jakie sprowadziłoby to na ciebie cierpienie.Because I knew the suffering it would bring you.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'bring':

None found.
Learning languages?