Sprowadzać (to bring) conjugation

Polish
58 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
sprowadzam
I bring
sprowadzasz
you bring
sprowadza
he/she/it brings
sprowadzamy
we bring
sprowadzacie
you all bring
sprowadzają
they bring
Imperfective future tense
będę sprowadzać
I will bring
będziesz sprowadzać
you will bring
będzie sprowadzać
he/she/it will bring
będziemy sprowadzać
we will bring
będziecie sprowadzać
you all will bring
będą sprowadzać
they will bring
Imperative
-
sprowadzaj
you bring!
niech sprowadza
let him/her/it bring
sprowadzajmy
let's bring
sprowadzajcie
you all bring
niech sprowadzają
let them bring
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
sprowadzałam
I brought
sprowadzałaś
you brought
sprowadzała
she brought
sprowadzałyśmy
we brought
sprowadzałyście
you all brought
sprowadzały
they brought
Future feminine tense
będę sprowadzała
I will bring
będziesz sprowadzała
you will bring
będzie sprowadzała
she will bring
będziemy sprowadzały
we will bring
będziecie sprowadzały
you all will bring
będą sprowadzały
they will bring
Conditional feminine tense
sprowadzałabym
I would bring
sprowadzałabyś
you would bring
sprowadzałaby
she would bring
sprowadzałybyśmy
we would bring
sprowadzałybyście
you all would bring
sprowadzałyby
they would bring
Conditional perfective feminine tense
sprowadzałabym była
I would have brought
sprowadzałabyś była
you would have brought
sprowadzałaby była
she would have brought
sprowadzałybyśmy były
we would have brought
sprowadzałybyście były
you all would have brought
sprowadzałyby były
they would have brought
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
sprowadzałem
I brought
sprowadzałeś
you brought
sprowadzał
he brought
sprowadzaliśmy
we brought
sprowadzaliście
you all brought
sprowadzali
they brought
Future masculine tense
będę sprowadzał
I will bring
będziesz sprowadzał
you will bring
będzie sprowadzał
he will bring
będziemy sprowadzali
we will bring
będziecie sprowadzali
you all will bring
będą sprowadzali
they will bring
Conditional masculine tense
sprowadzałbym
I would bring
sprowadzałbyś
you would bring
sprowadzałby
he would bring
sprowadzalibyśmy
we would bring
sprowadzalibyście
you all would bring
sprowadzaliby
they would bring
Conditional perfective masculine tense
sprowadzałbym był
I would have brought
sprowadzałbyś był
you would have brought
sprowadzałby był
he would have brought
sprowadzalibyśmy byli
we would have brought
sprowadzalibyście byli
you all would have brought
sprowadzaliby byli
they would have brought
Impersonal
sprowadzano by
there would be brought
sprowadzano by
there would be brought

Examples of sprowadzać

Example in PolishTranslation in English
- Otwieram 07. - Nie musiałeś go sprowadzać.You didn't have to bring him.
- Powinienem wiedzieć, że nie należy sprowadzać dzikiego zwierzęcia do domu.I should have known not to bring a wild animal into the house.
- Tak. Ufasz mu na tyle, żeby go tu sprowadzać?And you trust him enough to bring him here to meet me?
- Używała pani swoich koneksji w Azji by sprowadzać tych ludzi tutaj do kraju i wykorzystywać ich.You used your connections in Asia to bring those people to this country so you could exploit them.
Ale Józef był pobożnym człowiekiem, nie chciał sprowadzać na nią wstydu.But he was pious... and didn't want to bring shame on her.
/Łapię je i sprowadzam żywe, albo martwe... dla forsy.I catch 'em and bring 'em back, alive or dead, for cash.
A kiedy pobieram, to sprowadzam specjalistów na ranczo.And when I do collect,I bring a service out to the ranch.
Cześć, jestem Tracy Jordan i sprowadzam czarny z powrotem do NBC.Hi, I'm Tracy Jordan and I'm bringing the black back to NBC.
Dlatego sprowadzam kogoś z zewnątrz do kierowania Jednostką.That's why I'm bringing somebody from the outside to head the unit.
- A ty sprowadzasz rybogłowego?And instead you bring back a fish-head?
- I jeszcze sprowadzasz tu babcię?- You bring mom to this place?
- I sprowadzasz ich do nas.And you're bringing even more of them down on our ass!
- Nie powiedziałeś im, kogo sprowadzasz?- You didn't tell them who you were bringing.
- To typ hotelu, do którego sprowadzasz panie, które nie są twoimi żonami.It's the type of hotel where you bring ladies who aren't your wife.
"A co sprowadza cię do mnie, Johu Fredersenie?"And what brings you my way, Joh Fredersen?
"Co sprowadza pana do Nowego Jorku?""What brings you to New York?"
, co cię tu sprowadza?Uh, what brings you by?
- A ciebie co tu sprowadza?And you? What brings you here?
- A co ciebie tu dziś sprowadza?And what is it that brings you here tonight?
- Po prostu ich sprowadzamy.Well, we're just bringing them back.
/Bravo 2, sprowadzamy /przesyłkę na dół.Bravo two, we're bringing the package down.
A tak, "psychosomatycznie". Sami sprowadzamy na siebie pewne rzeczy.you know, we bring things on ourselves.
Albo to albo sprowadzamy wojsko.It's either that or bring in troops.
Ale sprowadzamy kogoś, kto nam pomoże.But we're bringing in someone to brief us.
A jeśli nie? Powiem naczelnikowi, że z Durrantem sprowadzacie narkotyki.I tell the governor you and Durrant are bringing in drugs.
Rany, wy psychologowie wszystko sprowadzacie do uczuć, co?Man, you shrinks want to bring everything back to feelings, don't you?
Strzelacie w moim domu, a teraz mnie tu sprowadzacie?You fired a gun in my house, and now you're bringing me down here? I don't understand.
- Sarah, sprowadzają współ-prezentera.-What? -Sarah, they're bringing in a co-anchor.
- Właśnie ich sprowadzają.They're bringing them in now.
A ciężkie zimy sprowadzają wilki.A hard winter brings out the wolf.
A ja powiedziałem jej, że miłe dziewczyny nie sprowadzają chłopców do siebie.And I told her that nice girls don't bring boys up to their rooms.
A niech to... teraz sprowadzają jej dziadka aż z Meksyku aby został u nas.Now, doggone it, they're bringing up her grandfather all the way from Mexico to live with us.
- "Nie sprowadzaj do domu tych kundli"!"do not bring those mongrels into your home!"
- I nie sprowadzaj psów, psiarzu.- Oh, and don't bring the Old Bill. Grass.
- Jesli kochasz Troje, nie sprowadzaj na nas tego nieszczescia.-lf you have any love for Troy... ...don'tbringthisdreadfulthing upon us.
- Nie, Mason, nie sprowadzaj dzieci blisko nas.Kiddies, here. - No, Mason, don't bring children near us.
/Nie sprowadzaj deszczu /na moją paradę!# Don't bring around a cloud to rain on my parade #
Nie sprowadzajcie tu dotkniętych.You must not bring the Touched among us!
A mężczyźni, których sprowadzałam do domu, Adrian...And the men I brought home, Adrian...
Kupiłam ich krocie, gdy się tu sprowadzałam.I brought a bunch when I moved here.
Tak, wielki pająk, to miejsce gdzie sprowadzałam swe ofiary.Yes, a big spider, that's where I brought my victims.
Mam na myśli, sprowadzałaś mnie z krawędzi i kochanie, to dziecko to jest najlepsza rzecz jaka się nam przytrafiła.I mean, you have brought me back from the edge, and, sweetheart, this baby is the best thing that ever happened to us.
Zawsze sprowadzałaś tu bezdomne zwierzęta.As a child you always brought home strays.
/Miłość sprowadzała /na mnie tylko cierpienie.Love had only brought me pain.
Ciągle sprowadzała do domu facetów, szczególnie wtedy, gdy kształtowała się moja osobowość.She brought guys home all the time, especially during my formative years.
Od lat nikogo tu nie sprowadzała.She'd brought no one here in years.
Ta stara szmata sprowadzała na nas tylko cierpienie.That old rag brought us nothing but pain.
Flocie Berserkerów, atakującej przy pomocy zaprzężonych smoków, które sprowadzały z nieba na ziemię pioruny i niszczyły wszystko na swojej drodze.Berserker fleets attacking behind harnessed dragons that brought down lightning from the sky and destroyed everything in their path.
Była chora, niepotrzebnie ją tu sprowadzałem.I never should have brought her along.
Wiem że nawaliłem, ale nigdy nie sprowadzałem do domu kogoś takiego.I know I screwed up, but I never brought it here.
- Nie, sprowadzał takie z klubu.- No, he brought the ones from the clubs.
- Vali sprowadzał na nas nieszczęście.Vali has brought us nothing but bad luck.
A gdyby tak każdy pacjent sprowadzał sobie orkiestrę?Imagine what it would be like if all patients brought an orchestra.
Ale podzwoniłem po innych deweloperach, i ten Mandalay do nich też sprowadzał klientów.But I did call some of the other developers, and sure enough, this Mandalay guy, he brought caravans to their properties.
Jak tylko odkryliśmy potencjał... ...kontaktowaliśmy się z nimi przez tajnych agentów którzy sprowadzali ich od tajnych miejsc ukrytych jako obozy letnie.As soon as we received word that a potential candidate had been spotted, we brought them into our facilities under the guise of summer camps.
Sprzedawali prochy dzieciakom i sprowadzali element społeczny.They sold to kids and brought in a bad element.
Wolałabym, byśmy nigdy jej tu nie sprowadzali.I wish we had never brought the Beast here.
To sprowadzało na ciebie kłopoty w przeszłości.It's brought you trouble in the past. Hey, how about them Wolves?

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'bring':

None found.
Learning languages?