Spotykać (to meet) conjugation

Polish
79 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
spotykam
I meet
spotykasz
you meet
spotyka
he/she/it meets
spotykamy
we meet
spotykacie
you all meet
spotykają
they meet
Imperfective future tense
będę spotykać
I will meet
będziesz spotykać
you will meet
będzie spotykać
he/she/it will meet
będziemy spotykać
we will meet
będziecie spotykać
you all will meet
będą spotykać
they will meet
Imperative
-
spotykaj
you meet!
niech spotyka
let him/her/it meet
spotykajmy
let's meet
spotykajcie
you all meet
niech spotykają
let them meet
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
spotykałam
I met
spotykałaś
you met
spotykała
she met
spotykałyśmy
we met
spotykałyście
you all met
spotykały
they met
Future feminine tense
będę spotykała
I will meet
będziesz spotykała
you will meet
będzie spotykała
she will meet
będziemy spotykały
we will meet
będziecie spotykały
you all will meet
będą spotykały
they will meet
Conditional feminine tense
spotykałabym
I would meet
spotykałabyś
you would meet
spotykałaby
she would meet
spotykałybyśmy
we would meet
spotykałybyście
you all would meet
spotykałyby
they would meet
Conditional perfective feminine tense
spotykałabym była
I would have met
spotykałabyś była
you would have met
spotykałaby była
she would have met
spotykałybyśmy były
we would have met
spotykałybyście były
you all would have met
spotykałyby były
they would have met
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
spotykałem
I met
spotykałeś
you met
spotykał
he met
spotykaliśmy
we met
spotykaliście
you all met
spotykali
they met
Future masculine tense
będę spotykał
I will meet
będziesz spotykał
you will meet
będzie spotykał
he will meet
będziemy spotykali
we will meet
będziecie spotykali
you all will meet
będą spotykali
they will meet
Conditional masculine tense
spotykałbym
I would meet
spotykałbyś
you would meet
spotykałby
he would meet
spotykalibyśmy
we would meet
spotykalibyście
you all would meet
spotykaliby
they would meet
Conditional perfective masculine tense
spotykałbym był
I would have met
spotykałbyś był
you would have met
spotykałby był
he would have met
spotykalibyśmy byli
we would have met
spotykalibyście byli
you all would have met
spotykaliby byli
they would have met
Impersonal
spotykano by
there would be met
spotykano by
there would be met

Examples of spotykać

Example in PolishTranslation in English
*Oni chcą się spotykać, w ukryciu przed wszystkimi *One chcą wyjść na zewnątrz, z ukrycia."They want to meet up, hiding from all They want to go out, hiding from all"
*Teraz jest nie dobrze za często się spotykać.Now it's not good for us to meet frequently. Why?
*Tylko z tobą chcę się spotykać, *mój ukochanyYou are the one I always look forward to meet, my love
- Chcesz się spotykać z dziewczynami.You wanted to meet girls.
- Chciałabym się czasem z nią spotykać.Well, I'd still like to meet that kid some time.
"Nie dam rady w sobotę, bo spotykam się z rodzicami"."won't be able to do Saturday, as I have to meet up with my parents."
* Jutro spotykam się z ministrem * Sprzeda mi Taj MahalTomorrow l have to meet the minister for the deal of the Taj Mahal.
* Kiedy chodzę ulicami * * spotykam ludzi *When I walk the streets the people I meet
* Ludzie, których spotykam ** The people I meet *
*Każdy kogo spotykam *Wygląda jak tyEveryone I meet appears to be like you.
"Co się z tobą dzieje kiedy mnie spotykasz?"What does meeting me do to you?
*Ale kiedy spotykasz mnie, wstydzę się."But when you do meet me I feel shy"
- Choć może cię zarówno zabić, jak i wyruszyć do Liberii z tobą, spotykasz się z jego człowiekiem w Nowym Jorku.Oh. As like to kill you as take passage with you to Liberia, his man you meeting in New York.
- Czy z kimś się spotykasz?- Are you meeting someone?
- Dlaczego się z nim spotykasz?So why you meeting Craig Heisner then?
"9 spotyka się z 3 na kolacji dla dwojga"."9 meets 3 at dinner for 2."
"Babeczkowy Chłopiec spotyka Big Maca""The cupcake kid meets double-decker,"
"Chcę wiedzieć, co ona robi, dokąd idzie, z kim się spotyka."I want to know what she does, where she goes, whom she meets.
"Każda próba przepowiadania zmian klimatu... spotyka się ze sceptycyzmem ludzi modelujących pogodę w komputerze.""Any attempt of forecasting changes of climate... meets skepticism from the men who model the weather by computer."
"Podobno każdy niewolnik odmawiający przyłączenia się do nich, ginie od miecza, a każdego nieszczęśliwego Rzymianina na ich drodze, spotyka los gorszy od śmierci"."we have heard that any slave who does not join their ranks is put to the sword "and any Roman unfortunate enough to encounter them "meets a fate worse than death.
! A zatem, Imperatorze Chopchop, kolejny raz, wreszcie się spotykamy.So, Emperor Chopchop, once again, we meet at last.
"Hey, T-Bone, spotykamy się na miejscu o 7:30.""Hey, T-Bone, we're meeting at the spot at 7:30."
"Tom, spotykamy się każdego ranka o 9:00."Tom, we're gonna have meetings, every morning at 9:00.
- Ah, Imperatorze. Wreszcie się spotykamy.Ah, the Emperor.We meet at last.
- Czemu spotykamy się tutaj?Now, why are we having a meeting in here? Ask Agent Pendergast.
- Dzięki. - O której się spotykacie?- What time are you meeting?
- Gdzie sie spotykacie?- Where do you two meet?
- Gdzie się z nim spotykacie?- Where are you meeting him?
- Kiedy się spotykacie?- When are you meeting them?
"Niebezpieczni ludzie spotykają się w wąskich uliczkach""Dangerous men will meet in our streets."
"Notować wszystkich, którzy się spotykają... i wszystko mówią"."Note down everyone they meet... and everything they say."
"Pogromcy Tłuszczu" spotykają się raz na tydzień."FatFighters" meets once a week.
"W określonym dniu i godzinie, nieznani sobie ludzie cokolwiek by dotąd robili, spotykają się wewnątrz czerwonego kręgu nakreślonego przez Buddę aby w nim żyć... lub umrzeć." RAMA KRISHNA"When men, even unknowingly, are to meet one day, whatever may befall each, whatever their diverging paths, on the said day, they will inevitably come together in the red circle."
"kiedy zajdzie słońce i gdzie skrzydła spotykają się z niebem...""when the sun sets, and where the wings meet the sky..."
"Ale proszę och proszę nie spotykaj innych jak mnię""But please oh please don't meet others similarly"
"Ale proszę och proszę nie spotykaj się z innymi""But please oh please don't meet others similarly"
Dam ci radę: nigdy nie spotykaj idola.Advice never meet your idol.
Dobrze, nie spotykaj się z nią.Okay, fine, don't meet with her.
Jeśli chcesz złapać Francuskiego Łącznika... spotykaj się ze mną dziś o 23:00... w Bois de Bologne obok Grande Cascade.If you want to catch the French Connection... meet me tonight at 11:00... in the Bois de Bologne near the Grande Cascade.
Błagam nie spotykajcie się z nim.I am begging you, do not meet with him.
I nigdy nie spotykajcie się ze mną razem.And never, never meet with me together.
Jak wam się coś nie podoba, to spotykajcie się u siebie.If yous are putting me down in my own house yous can have your meetings in your own bleeding' gaff.
Po pierwsze: nie spotykajcie się w kantynie.Well, for starters, stop meeting in the break room.
/Czasami spotykałam się z Carolsem /na mało co nieco.Sometimes I'd hook up with Carlos for a little action, no strings attached.
/Kiedy spotykałam się z Yolandą, nie myślałam nawet, /że rok później, będę czekała w holu hotelowym, /na mojego Tatę, który włamywał się /do pokoju raperów, aby ją odnaleźć.When I met Yolanda, I never imagined a year later I'd be waiting in a hotel lobby... while my dad bugged a rapper's room trying to find her.
Ale spotykałam się kiedyś z gościem, o którym Gabriel powiedział, że jest żonaty choć go nigdy nie spotkał. Po prostu to wiedział.But I used to date this guy, and Gabriel told me he was married, and he had never met him -- he just knew.
Bo w Moskwie spotykałam wielu wpaniałych ludziBecause in Moscow I met some wonderful men
Ale spotykałaś się z ludźmi.But, I mean, you have met humans before, right?
- Gisela częściej się ze mną spotykała, jako że studiowałyśmy obie w Monachium.- Gisela I met several times, since we studied at same university.
Czasami spotykałyśmy się przed pracą, szłyśmy na kawę do Colombus'a, a potem do pracy.Um, sometimes we'd meet up before work, Get a coffee on columbus And then walk over to work together.
Gdy coś takiego nam się przytrafiało, spotykałyśmy się i rozmawiałyśmy godzinami.Whenever something like thiswould happen, we'd always get togetherand talk for hours.
Lubiła świeże powietrze, więc spotykałyśmy się na zewnątrz.We met outside She liked the fresh air
W porządku, powiedzm, że nie jestem Łacznikiem i możecie truchtać do domu i zapomnimy, że kiedykolwiek się spotykałyśmy.Fine, let's say I'm not the Uniter and you can scamper home and we'll just forget we ever met each other.
A czy z Marylene, nie spotykałyście się z chłopakami?and with Marylene, you have not met with boys?
I wtedy mówi Qutb, "piersi spotykały piersi, dłonie otaczały talie i sala była pełna żądzy i miłości."And then, Qutb says that "chests met chests, arms circled waists and the hall was full of lust and love."
Markawasi było "świętym lasem", gdzie istoty pozaziemskie spotykały się, aby planować przyszłość.Markawasi was a "sacred forest" where extraterrestrial beings met to plan the future.
Ona i Sara były przyjaciółkami, a nasze dzieci spotykały się czasami aby się bawić.She and sara were friends, And our kids get togetr sometimes for playdates.
Wszystkie nasze - w dobrej intencji - próby reformowania go, spotykały się z pogardą.All our well-intentioned attempts to reform him were met with scorn.
prawnym, władze węgierskie spotykały się zprzedstawicielami Społeczeństwa Obywatelskiego, zwłaszcza z tymi wywodzącymi się zespołeczności Romów oraz homoseksualistówi lesbijek, a także ze związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców w celuzapoznania się z ich problemami i priorytetami przy opracowywaniu skutecznego prawodawstwa.Between November 2002 and May 2003when the domestic legal text was elaborated, the Hungarian authorities metwith Civil Society representatives, particularly those representing the Romacommunity and the gay and lesbiancommunities, as well as trade unionsand employers networks to gain insightinto their concerns and priorities foreffective legislation.
"...i nawet spotykałem szczęśliwych Cyganów."I even met happy gypsies
"Całe życie spotykałem ladacznice, lecz ty jesteś królową... da, da, da, da, da, da, da..."All my life I've met harlots, "but you are a queen... da, da, da, da, da, da, da... something between... "
Bawiło cię obserwowanie jak staram się uratować to małżeństwo podczas gdy spotykałeś się z prawnikami?You have fun watching me trying to save this marriage while you met lawyers?
- Jak często Pan Roja spotykał się z Carym osobiście?How many times has Mr. Roja met Cary in person?
- Jeśli nie powinienem, to powiedz. - Inaczej będę dalej się z nią spotykał.'Cause if I shouldn't be dating, all you've got to do is say something.
* Och, ale kogo się obawiała? * A kiedykolwiek się spotykaliśmy, * pytała mnie..."And whenever we met, she'd ask me..."
/Kiedy się spotykaliśmy myślałam, że /bardziej lubisz Mnie niż swoją pracę.When we met, I thought you liked your job very much and you'd be my Mr Right.
/Najpierw spotykaliśmy się raz w roku, /potem zakradł się do mego pokoju, /W końcu, do mojego życia.At first, we met once a year, then he entered my room and my life.
Było fajnie, spotykaliście się, robiłeś jej zdjęcia, a ona to uwielbiała. Do czasu, aż spotkała kogoś, kto mógł kupić jej ładniejszą biżuterię.And it was nice, and it was on, and you were giving it to her, and she liked it until she met somebody who could afford to buy her nicer jewelry than you.
Deklarował, że spotykaliście się często w ostatnich miesiącach.He declared that in the last months you met often
*Pewnego dnia się spotkali, oni spotykali się codziennie.One day they met, they kept on meeting daily.
- Myślałem, że tu się właśnie spotykali.I thought this was where they met.
A gdy się skończyło, wyjechał z Teksasu w swoje drugie, ulubione miejsce. 10 września pojechał do swojego brata, na Florydę, gdzie przeglądali akta i spotykali się z ważnymi osobistościami.On September 10th, he joined his brother in Florida where they looked at files and met important Floridians.
Było to miejsce, gdzie spotykali się ludzie z wielu różnych miejsc, wymieniając się dobrami i pomysłami.This was a place where people from a lot of different places met, traded goods and ideas.
Gdyby terroryści wiedzieli, że przekazuje poufne informacje Amerykanom i Khana, i jego rodzinę spotykałby brutalny koniec.If terrorists knew that he was passing sensitive information on to Americans... both Khan and his family would meet brutal ends.
Słuszne oburzenie tłumów spotykało się z nikłym odzewem.The justified demands on the part of the contenders were met with vague answers.
To obraza, by najpotężniejsze imperium, jakie widział świat, spotykało takie coś.It's insulting, frankly... that the mightiest empire the world has ever seen is met by this.
W dniu 15 listopada 2012 r. Komisja powiadomiła Belize na mocy art. 32 rozporządzenia w sprawie połowów NNN, zgodnie z którą rozważa ona możliwość uznania Belize za niewspółpracujące państwo trzecie, i zachęciła Belize, by w ścisłej współpracy z jej służbami przyjęło plan działania na rzecz usunięcia niedociągnięć stwierdzonych w decyzji z dnia 15 listopada 2012 r. W okresie od grudnia 2012 r. do sierpnia 2013 r. Belize składało oświadczenia pisemne, dając wyraz swojemu stanowisku, oraz spotykało się z Komisją w celu omówienia kwestii w tej dziedzinie.On 15 November 2012, the Commission notified Belize pursuant to the Article 32 of the IUU Regulation that it considered the possibility of identifying Belize as a non-cooperating third country and invited Belize to establish in close cooperation with its services an action plan to rectify the shortcomings identified in the Decision of 15 November 2012. During the period from December 2012 to August 2013, Belize made written submissions making its views known and met the Commission to discuss the matter.
W moich czasach, spotykało się kogoś, zakochiwało się, brało się ślub, miało się dzieci.In my day, you met somebody
Za każdym razem, gdy spotykało mnie coś dobrego... coś złego czekało tuż za rogiem.Every time something good happened to me, something bad was always waiting around the corner.

More Polish verbs

Related

napotykać
encounter
potykać
stumble

Similar

spotężać
do

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Polish verbs with the meaning similar to 'meet':

None found.
Learning languages?