Spożywać (to eat) conjugation

Polish
49 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
spożywam
I eat
spożywasz
you eat
spożywa
he/she/it eats
spożywamy
we eat
spożywacie
you all eat
spożywają
they eat
Imperfective future tense
będę spożywać
I will eat
będziesz spożywać
you will eat
będzie spożywać
he/she/it will eat
będziemy spożywać
we will eat
będziecie spożywać
you all will eat
będą spożywać
they will eat
Imperative
-
spożywaj
you eat!
niech spożywa
let him/her/it eat
spożywajmy
let's eat
spożywajcie
you all eat
niech spożywają
let them eat
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
spożywałam
I ate
spożywałaś
you ate
spożywała
she ate
spożywałyśmy
we ate
spożywałyście
you all ate
spożywały
they ate
Future feminine tense
będę spożywała
I will eat
będziesz spożywała
you will eat
będzie spożywała
she will eat
będziemy spożywały
we will eat
będziecie spożywały
you all will eat
będą spożywały
they will eat
Conditional feminine tense
spożywałabym
I would eat
spożywałabyś
you would eat
spożywałaby
she would eat
spożywałybyśmy
we would eat
spożywałybyście
you all would eat
spożywałyby
they would eat
Conditional perfective feminine tense
spożywałabym była
I would have eaten
spożywałabyś była
you would have eaten
spożywałaby była
she would have eaten
spożywałybyśmy były
we would have eaten
spożywałybyście były
you all would have eaten
spożywałyby były
they would have eaten
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
spożywałem
I ate
spożywałeś
you ate
spożywał
he ate
spożywaliśmy
we ate
spożywaliście
you all ate
spożywali
they ate
Future masculine tense
będę spożywał
I will eat
będziesz spożywał
you will eat
będzie spożywał
he will eat
będziemy spożywali
we will eat
będziecie spożywali
you all will eat
będą spożywali
they will eat
Conditional masculine tense
spożywałbym
I would eat
spożywałbyś
you would eat
spożywałby
he would eat
spożywalibyśmy
we would eat
spożywalibyście
you all would eat
spożywaliby
they would eat
Conditional perfective masculine tense
spożywałbym był
I would have eaten
spożywałbyś był
you would have eaten
spożywałby był
he would have eaten
spożywalibyśmy byli
we would have eaten
spożywalibyście byli
you all would have eaten
spożywaliby byli
they would have eaten
Impersonal
spożywano by
there would be eaten
spożywano by
there would be eaten

Examples of spożywać

Example in PolishTranslation in English
Akurat - miałbym wąchać wieprzowinę, spożywać tę cielesną powłokę, w którą wasz prorok Nazarejczyk zaklął diabła!Yes, to smell pork, to eat of the habitation which your prophet the Nazarite conjured the devil into.
Chcę jeść warzywa z własnego ogrodu... gromadzić oliwę z moich własnych drzewek, spożywać jaja moich własnych kur, ... i pić wino z własnej winnicy.I want to eat vegetables from my garden... collect oil from my olive trees and eggs from my hens... and drink wine from my vineyard.
Gwarantujecie więc, że można znów bezpiecznie spożywać jęczmień z Ogdenville?So you're guaranteeing it's safe to eat Ogdenville barley once more?
Informacje te obejmują historię bezpiecznego stosowania do spożycia jako żywność lub pasza, informacje na temat zwykłych sposobów uprawiania, transportowania i przechowywania danej rośliny, tego, czy potrzebne jest specjalne przetwarzanie, aby można było bezpiecznie spożywać daną roślinę, opis normalnej roli danej rośliny w diecie (np. która część rośliny jest wykorzystywana jako źródło żywności lub paszy, czy jej spożycie jest ważne w szczególnych podgrupach populacji, jakie ważne makro- lub mikroskładniki pokarmowe wnosi do diety).This information shall include the history of safe use for consumption as food or feed, information on how the plant is typically cultivated, transported and stored, whether special processing is required to make the plant safe to eat, and describe the normal role of the plant in the diet (such as which part of the plant is used as a food or feed source, whether its consumption is important in particular subgroups of the population, what important macro- or micro-nutrients it contributes to the diet).
- Nie piję, spożywam w twórczych celach.- I don't drink, I consume for creative process.
By pokonać mojego wroga, gaszę jego życie i spożywam je, jak te płomienie.To defeat my enemy, l extinguish his life and consume him as l consume these flames.
Co to za dzwonienie gdy ja spożywam lody o smaku słodkich ziemniaków?What is all of this ringing of the bells while I am eating the sweet potato pop?
Czuję, jak uzdrawiają każdą komórkę mego ciała, gdy je spożywam.Edible, and I'm sure it's... Healing everything inside of me as... as I eat it.
Nie nakrywam gdzie spożywam.I don't set where I eat.
Czy ten ser śmierdzi szlachetnie także wtedy, gdy go spożywasz?Mr. Hikmet, does this cheese stinks even when you eat it?
Muszę przyznać, że ciągle mnie to intryguje, jak widzę, gdy spożywasz prawdziwe jedzenie.I must admit, I still find it intriguing to watch you eat actual food.
Wszystkie produkty, jakie kupujesz, oraz żywność, jaką spożywasz, zostały gruntownie przebadane, aby zapewnić najwyższy stopień bezpieczeństwa.The products you buy and the food you eat are tested and checked to make sure they are as safe as can be.
Za dużo palisz, pijesz kawy i spożywasz cukru.You smoke too much, drink too much coffee... - ... and eat too much sugar.
i jeżeli spożywasz więcej kalorii niż spalasz, przybierasz na wadzeAnd if you eat and drink more calories than you burn off, you'll gain weight.
"Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne."Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life.
Jeśli ktoś spożywa mięso skażone i być jednym z nich.If someone eats contaminated meat and be one of them.
Kto spożywa chleb i pije z kielicha w niegodny sposób, będzie winien ciała i krwi Pańskiej.Whoever eats of the bread and drinks of the cup in an unworthy manner will be guilty of the body and blood of the Lord.
Ktokolwiek to spożywa.Whoever eats this.
/idziemy do pracy, /spożywamy pokarm, /spędzamy czas ze znajomymi,We go to work, we eat, we spend time with friends,
Co więc wchłaniamy, nawet jeśli spożywamy jedynie przemysłowe wegetariańskie jedzenie? Zjadamy zubożony, toksyczny pokarm. Dlatego, że przy wszystkich pestycydach i chemicznych opryskach, żywność nie jest zdrowa.So what were getting even if we eat just commercial vegetarian food we get deficient toxic food because with all these pesticides and chemicals and sprays and all of that, the food is not healthy.
Dlaczego spożywamy niekwaszony chleb i gorzkie zioła?Why do we eat unleavened bread and bitter herbs?
Dobry Boże, pobłogosław tę rodzinę oraz jedzenie, które spożywamy.LordGod,blessthisfamily and the food we eat.
Dziękujemy za jedzenie, które spożywamy dziękujemy za pokój w tym domu,... dziękujemy za kolejny dzień w zdrowiu i szczęściu i, proszę zrób tak, żeby Victoria skopała wszystkim tyłki na koncercie.Thank you for the food we are about to eat. Thank you for peace this house possesses. Thank you for another day of health and happiness.
Gdy spożywacie posiłek w sytuacji oficjalnej, odłóżcie nóż i widelec na talerz, gdy macie pełne usta lub gdy chcecie porozmawiać.When eating in formal situations, rest your knife and your fork on the plate between mouthfuls or to talk.
Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb... albo pijecie wino,"'For as often as you eat this bread... "'and drink this wine,
Nigdzie nie będzie bezpiecznie. Ani w domach, na ulicach, ani tam, gdzie spożywacie posiłki".Nowhere will be safe, not your homes, streets, where you eat."
To tutaj ta miła staruszka z Fort Lauderdale... miała wylew w kabinie nr 3... i leżała w zamrażarce z halibutem, którego właśnie spożywacie... gdy wasz hotel sunie przez cieśninę Hecate... wioząc drogocenny ładunek starców... głodnym, akceptującym karty kredytowe mieszkańcom... naszego najbardziej znękanego przez komary stanu!A land where that nice old lady from Fort Lauderdale who had the stroke three cabins down was probably parked next to the thawed-out halibut you'll eat tonight while your floating hotel chugs through the Hecate Strait to deliver its precious load of geriatrics to the hungry Visa-card-accepting denizens of our northernmost and most mosquito-infested state!
Biatloniści spożywają 6000 kalorii dziennie.Biathletes, they need to eat 6,000 calories a day. 6,000!
Co ptaki spożywają?What do birds eat?
Dzieci uczą się o pochodzeniu żywności, którą spożywają, o tym, jak istotne jest zdrowe odżywianie, jak również nabywają podstawowe umiejętności kucharskie.The children learn about where their food comes from and about the importance of eating healthily, and they also start establishing basic cooking skills.
Im bardziej kraj się rozwija, tym więcej mięsa spożywają jego mieszkańcy.The more a country develops, the more meat its inhabitants consume.
Innymi słowy – chcą się upewnić, że ryby, które spożywają, pochodzą z rybołówstwa, które odpowiada ich wartościom ekologicznym i etycznym.In short, they want to be assured that the fish they eat have been caught in line with their ecological and ethical values.
Jeśli chcesz poczuć spokój, spożywaj więcej świeżych owoców i warzyw, jogurtów, mleka oraz ziaren.If you want to feel calm, eat more raw fruit and vegetables, yoghurt, milk and seeds.
- Czy dziś rano coś już spożywałaś? - Nie.Have you already eaten anything this morning?
Nie ma nic, co by wskazywało na to, że spożywała suplement z korzeniem prawoślazu.There's nothing to indicate she was taking any kind of marshmallow-root supplement.
Badacze szacują, że zauropody spożywały 1.5 tony siana dziennie.But scientists have estimated that sauropods ate about 1,500kg of hay every day.
- Kiedy spożywałem wilkołaka podczas pobytu w Sewilli, kucharka użyła delikatnego sosu z kreta[? ], żeby wydobyć ostry smak mięsa.- When I dined on werewolf in Seville, the cocinera used an understated mole sauce to bring out the meat's tanginess.
Byłem poza terenem bazy, spożywałem posiłek na osobności.l was alone outside the compound, eating my ration in private.
Jak się później okazało spożywał ten, maksymalnej siły Vagisil, a także "Vagisil - lecznicze chusteczki".He was later found to have ingested this, Maximum Strength Vagisil, and also Vagisil Medicated Wipes.
John Wayne na każdy posiłek spożywał tylko wołowinę i kawę, więc w każdej scenie musiał być w wychodku.John Wayne only ate beef and coffee for every meal, so the director had to shoot around the fact that he was on the toilet all the time.
Nie, nie spożywał nic od ośmiu godzin. I nie ma żadnych widocznych śladów.No, he hadn't eaten anything in eight hours, and there were no visible track marks.
Typowe dla kogoś, kto spożywał nielegalne, skażone mięso z dżungli.Common for someone who's eaten illegal,tainted bush meat.
Udaje się w stronę długiego wzniesienia... gdzie będzie spożywał małe dawki sfermentowanych ziaren... w nadziei, że to uczyni go bardziej pociągającym dla potencjalnych towarzyszek.He makes his way to the long, elevated surface... where he will consume small amounts of fermented grain... in the hopes that it will make him more appealing to a potential mate.
- Wiemy tyle, że geny wprowadzane obecnie z pomocą biotechnologii... wytwarzają białka bardzo podobne do białek, które spożywaliśmy od wieków.What we do know, is that the genes that are being introduced, currently, to date, using biotechnology, produce proteins that are very similar to proteins that we've consumed for many centuries.
Hrabia skaził coś, co tylko niektórzy ludzie, jak ty i Donner, spożywaliście.The Count contaminated something certain people, like you and Donner, consumed.
Leila, pokaż nam, gdzie spożywaliście posiłek.Leila, I want you to take us to where you folks ate.
Podobnie jak inni, których napotkałem, a którzy spożywali opiaty lub inne podobne zioła.Much like others I've encountered who have ingested opiates or other such herbs.
Do końca XVII wieku placek, który spożywało się jak chleb, nazywano chlebem-podpłomykiem lub chlebem typu podpłomyk.Until the end of the 17th century the griddle cake/bread, which was eaten like bread, was called scone-bread or scone-type bread.
stwierdzono, że około 20% młodych ludzi (w wieku od 16 do 24 lat), którzy zażywali kokainę w ostatnim roku, spożywało ten narkotyk częściej niż raz w miesiącu.National estimates of problem cocaine use (injection or long duration/regular use) are available only for Spain and Italy, and regional estimates are available for the United Kingdom.

More Polish verbs

Related

pożywać
eat the

Similar

spisywać
write down
spolować
do
sporować
do
spytywać
do

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Polish verbs with the meaning similar to 'eat':

None found.
Learning languages?