Skręcać (to turn) conjugation

Polish
43 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
skręcam
I turn
skręcasz
you turn
skręca
he/she/it turns
skręcamy
we turn
skręcacie
you all turn
skręcają
they turn
Imperfective future tense
będę skręcać
I will turn
będziesz skręcać
you will turn
będzie skręcać
he/she/it will turn
będziemy skręcać
we will turn
będziecie skręcać
you all will turn
będą skręcać
they will turn
Imperative
-
skręcaj
you turn!
niech skręca
let him/her/it turn
skręcajmy
let's turn
skręcajcie
you all turn
niech skręcają
let them turn
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
skręcałam
I turned
skręcałaś
you turned
skręcała
she turned
skręcałyśmy
we turned
skręcałyście
you all turned
skręcały
they turned
Future feminine tense
będę skręcała
I will turn
będziesz skręcała
you will turn
będzie skręcała
she will turn
będziemy skręcały
we will turn
będziecie skręcały
you all will turn
będą skręcały
they will turn
Conditional feminine tense
skręcałabym
I would turn
skręcałabyś
you would turn
skręcałaby
she would turn
skręcałybyśmy
we would turn
skręcałybyście
you all would turn
skręcałyby
they would turn
Conditional perfective feminine tense
skręcałabym była
I would have turned
skręcałabyś była
you would have turned
skręcałaby była
she would have turned
skręcałybyśmy były
we would have turned
skręcałybyście były
you all would have turned
skręcałyby były
they would have turned
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
skręcałem
I turned
skręcałeś
you turned
skręcał
he turned
skręcaliśmy
we turned
skręcaliście
you all turned
skręcali
they turned
Future masculine tense
będę skręcał
I will turn
będziesz skręcał
you will turn
będzie skręcał
he will turn
będziemy skręcali
we will turn
będziecie skręcali
you all will turn
będą skręcali
they will turn
Conditional masculine tense
skręcałbym
I would turn
skręcałbyś
you would turn
skręcałby
he would turn
skręcalibyśmy
we would turn
skręcalibyście
you all would turn
skręcaliby
they would turn
Conditional perfective masculine tense
skręcałbym był
I would have turned
skręcałbyś był
you would have turned
skręcałby był
he would have turned
skręcalibyśmy byli
we would have turned
skręcalibyście byli
you all would have turned
skręcaliby byli
they would have turned
Impersonal
skręcano by
there would be turned
skręcano by
there would be turned

Examples of skręcać

Example in PolishTranslation in English
- Powoli! - Muszę skręcać, nie?- I got to turn corners, don't I?
- Pułkowniku, nie możesz skręcać.- Say when to turn.
Byłem na końcu prostej i zaczynałem skręcać i hamulce nie zadziałały przy 180-190mph,- nic się nie stało.I was at the end of the back straight going into turn six and hit the brakes at 180 mph, 190,- and then nothing happened.
41 kroków prosto. 16 kroków od drzwi, skręcam w prawo.41 steps straight ahead. Then 16 steps, that's from the door, fork right, 33 steps, turn right.
A potem skręcam w lewo, w Zaułek Księżycowego Śpiewaka.Then I turn left onto Moonsinger Lane--
Dobra już skręcam.- Okay, I'm turning.
Dobrze, właśnie skręcam.All right, I'm turning now.
Hamuje powoli, skręcam w prawo.Brake softly, turn left
- tak jak skręcasz w lewo, i w prawo...This is how we turn left, and right...
- Łechta fizycznie wszystkie zmysły, gdy skręcasz koła, to... - ...niesamowiteIt's actually a physically pleasurable sensation that runs up your arm when you turn the wheel.
/Przyspieszasz, zwalniasz, /kierunkowskaz w jedną stronę, skręcasz w drugą.You speed up, slow down, signal one way, turn the other.
/W którym miejscu źle skręcasz, /że doprowadza cię to do takiego końca życia?What wrong turns do you take to lead to this at the end of your life?
Ale kiedy wracasz do domu... Wchodzisz po schodach. I skręcasz w prawo.But when you come home ... you climb the stairs and turns right.
"Na rogu skręca...""He turns the corner..."
- Czemu, to żadna konkurencja? Jestem pewna, że to wspaniały pomysł, ale skręca mnie jak tylko o tym pomyślę.I'm sure it's a very enlightened idea, Clara... but my stomach just turns at the thought of it.
/Gdy samochód skręca/ / zaczyna poruszać się po okręgu./You know, when a car turns, it's on a circular path.
/Kierowca skręca w prawo /i jedzie na parkingThe driver turns right into the parking lot
- Czemu tutaj skręcamy?- Why are we turning into here? - We're living here.
- Dobrze skręcamy Jim?Is the right turn, Jim? Nope.
- Za jakieś 20 metrów skręcamy.Okay, okay. - In about 20 yards we're gonna turn.
/Czy my skręcamy?Are we turning?
/Dlaczego skręcamy tutaj? Musimy jechać /do hali odlotów!Why are we turning off here?
800 metrów i skręcacie w prawo.800 meters, and then turn right.
Gdy skręcacie za róg, gdy wkładacie swoje śmierdzące płaszcze.When you turn the corner, when you get your smelly coats.
Idąc od centrum, po lewej jest kościół, potem skręcacie w drugą w prawo w Brooke View Drive.Oh, if you're coming from the town centre, you pass the church on your left and it's the second turn on your right. Brooke View Drive.
"Patrz, skręcają w lewo.""Look, they're making a left turn"
- Czemu skręcają?- Why are they turning?
/gdzie bohaterowie skręcają /w jedną stronę... /a łotry w drugą.Where heroes turn one way hiro? And villains turn another.
Dlaczego nie skręcają ?Why aren't they turning? !
Hej, Clay, oni skręcają {obracają się} dookoła.Hey, Clay, they're turning around.
"Nie skręcaj w prawo, to nie jest droga do babci.""Don't make that right turn-- that's not the way to Grandma's."
- Jeszcze 400 metrów. 350... 200... 100,50... skręcaj!350 meters 200 1 00, 50 turn!
- Nie skręcaj zbyt ostro.- Don't turn too sharply.
Ale nie skręcaj w Salisbury Road.But don't turn down Salisbury Road.
Charlie, skręcaj!Charlie, turn!
Kiedy on mówił "Skręć w lewo," ty skręcałaś w prawo i powiedziałaś, "To jest to samo,"...When he said "Turn left," and you turned right and said, "It's the same thing,"...
Ja nawet nie skręcałem.I never turned.
Proszę mi wierzyć w każdy zakręt skręcałem z nadzieją, że mogę tam wpaść na Carmen.Believe me, sir, every corner I turned, I hoped to bump into Carmen.
Wiesz ... skręcałem już w zakręt. Może odrobinę za wcześnie, ale to był mój zakręt.You know, you know, I had already turned for the corner, maybe a little bit earlier, if you want, but that was my corner.
Gamma, na przykład, eksplodowała za każdym razem, gdy skręcałeś kierownicą.The Gamma, for instance, exploded every time you turned the steering wheel.
Jak skręcał w lewo lub w prawo, robiłem inne nacięcia.When we turned right or left I made distinct cuts.
Jechali samochodem wokoło było 5 osób. Samochód skręcał.Greeting the crowd of 5 fans when the car turned down the main street where...
Musi gdzieś tu być, skręcał dokładnie przed nami.He's gotta be somewhere. He turned right in front of us.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'turn':

None found.
Learning languages?