Rysować (to draw) conjugation

Polish
63 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
rysuję
I draw
rysujesz
you draw
rysuje
he/she/it draws
rysujemy
we draw
rysujecie
you all draw
rysują
they draw
Imperfective future tense
będę rysować
I will draw
będziesz rysować
you will draw
będzie rysować
he/she/it will draw
będziemy rysować
we will draw
będziecie rysować
you all will draw
będą rysować
they will draw
Imperative
-
rysuj
you draw!
niech rysuje
let him/her/it draw
rysujmy
let's draw
rysujcie
you all draw
niech rysują
let them draw
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
rysowałam
I drew
rysowałaś
you drew
rysowała
she drew
rysowałyśmy
we drew
rysowałyście
you all drew
rysowały
they drew
Future feminine tense
będę rysowała
I will draw
będziesz rysowała
you will draw
będzie rysowała
she will draw
będziemy rysowały
we will draw
będziecie rysowały
you all will draw
będą rysowały
they will draw
Conditional feminine tense
rysowałabym
I would draw
rysowałabyś
you would draw
rysowałaby
she would draw
rysowałybyśmy
we would draw
rysowałybyście
you all would draw
rysowałyby
they would draw
Conditional perfective feminine tense
rysowałabym była
I would have drawn
rysowałabyś była
you would have drawn
rysowałaby była
she would have drawn
rysowałybyśmy były
we would have drawn
rysowałybyście były
you all would have drawn
rysowałyby były
they would have drawn
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
rysowałem
I drew
rysowałeś
you drew
rysował
he drew
rysowaliśmy
we drew
rysowaliście
you all drew
rysowali
they drew
Future masculine tense
będę rysował
I will draw
będziesz rysował
you will draw
będzie rysował
he will draw
będziemy rysowali
we will draw
będziecie rysowali
you all will draw
będą rysowali
they will draw
Conditional masculine tense
rysowałbym
I would draw
rysowałbyś
you would draw
rysowałby
he would draw
rysowalibyśmy
we would draw
rysowalibyście
you all would draw
rysowaliby
they would draw
Conditional perfective masculine tense
rysowałbym był
I would have drawn
rysowałbyś był
you would have drawn
rysowałby był
he would have drawn
rysowalibyśmy byli
we would have drawn
rysowalibyście byli
you all would have drawn
rysowaliby byli
they would have drawn
Impersonal
rysowano by
there would be drawn
rysowano by
there would be drawn

Examples of rysować

Example in PolishTranslation in English
- A na czym miałam rysować?What else was I supposed to draw your face on? Nothing.
- Lubi rysować. - Nie obchodzi mnie to.- She likes to draw.
- Lubiłem rysować.I always knew I liked to draw.
- Mama nauczyła cię rysować.I bet your mother taught you to draw, right?
- Nie chcę już rysować !I don't want to draw anymore!
- Ja rysuję.I draw.
- Kiepsko rysuję.- Guess I'm not the best drawer.
- Nie rysuję za dobrze.- I'm not really a good drawer.
- Palę trawkę, później rysuję.- I smoke pot, then I draw.
Ale czasami, kiedy rysuję, również chcę ze sobą skończyć.But sometimes when I'm drawing, I feel suicidal, too.
- Co rysujesz?- So what are you drawing?
- Albo rysuje jak dziecko z podstawówki.Could be her single victim, our Jane Doe, over and over again. Or she just draws like a third-grader.
- Ona jeszcze rysuje.She also draws.
- Spytałeś dlaczego je rysuje?- Know why he draws those? Did you ask?
- Zeszyty? Tak, rysuje w zeszytach.- Yeah, she draws in her schoolbooks.
- on myśli, nie jest pewne, rysuje.- he thinks it is uncertain, he draws.
, które mogę czuć się, że zmieniasz się, ponieważ rysujemy blisko wielkich pieców gdzie w głębiach czasu, zostałeś ukształtowany i zostałeś utworzony.I can feel you change as we draw near the great furnaces where in the depths of time, you were shaped and formed.
/Rdzenni Amerykanie /rysowali symbol, /tak jak my rysujemy krzyż, /żeby strzec się ode złego.Native Americans would draw the symbol in the way we would make the sign of the cross to ward away evil.
Co teraz rysujemy?What do we draw now?
Dziś rysujemy ulubione zwierzątko. Lily narysowała kota.We were all drawing our favorite animal.
Moja krytyka jest taka, że rysujemy mnóstwo smutnych, głupich rysunków o głupich kwiatach.My critique is that we're drawing a bunch of sad, stupid pictures of sad and stupid flowers.
Co tam rysujecie?What are you guys drawing over there?
Kiedy rysujecie drzewa, chcę, żebyście otworzyli swoje umysły i narysowali je zgodnie z waszą wyobraźnią.When you draw your tree, I want you to rid your conscious mind of any notion of what you think a tree should look like.
Najpierw rysujecie panu Żabce oczy.Okay, watch. First you draw Mr. Froggie's eyes, like this.
Powinniście zauważyć, ze nie rysujecie całej sceny.You should have discovered here, is that we're not really drawing this scene at all.
Więc jak ich rysujecie? - A tak jakoś.Then, how do you draw them?
- Teraz rysują karykatury.-Now they draw cartoons about you.
A twoje siostry, rysują?Your sisters, do they draw?
Czasami dzieci płaczą lub rysują obrazki.Sometimes children... yell or cry or draw pictures.
Czemu dzieci rysują pastelami?Uh, why are the children drawing with crayons?
Dlaczego azjatyckie dziewczyny rysują nas jako gejów?Why are the Asian girls drawing pictures of us being gay?
-Rysuj, rysuj...Here, you draw...
A teraz rysuj.Now draw.
Kenny, rysuj.- Kenny, come on, draw something, buddy.
Kochanie, rysuj, gdzie podpowiada ci wyobraźnia.Honey, draw whatever your imagination tells you.
Może, ale rysuj modela.Maybe, but draw the model
Malujcie, rysujcie, klejcie, co chcecie.Paint, draw, glue stuff, I don't care.
Nie rysujcie tylko części ciała.Don't just draw body parts, people.
- Sama rysowałam.- I drew the card.
Najczęściej rysowałam postacie rysunkowe, które wymyśliłam, a ARITA była na każdym rysunku.I often drew pictures of cartoon figures I invented and ARITA was in all of them.
Wbrew temu, i tak nadal po nich rysowałam.Despite him hitting me, I still drew in my books.
Ty rysowałaś obrazki.You drew the pictures.
Ona je rysowała.She drew these.
Tatuaż. To jest symbol, który Tessa rysowała wielokrotnie.The tattoo... it's the symbol that Tessa drew repeatedly.
Dzieci rysowały okręgi.The kids drew the circle.
Na zakończe-nie pierwszych warsztatów dzieci brały udział w podróży w wyobraźni, podczas której wyobrażały sobie ulubione miejsce na szkolnym placu zabaw, a potem rysowały je na samym placu.Podczas innych warsztatów poproszono dzieci o zbudowanie idealnego placu zabaw w postaci czterech trój-wymiarowych modeli. Wyniki tych warsztatów wykazały, że dzieci doskonale wiedzą, jak powinien wyglądać ich plac zabaw.As a conclusion to the first workshop, the children were sent on an imaginary trip in which they pictured their favourite area in their school playground, and which they then drew in the playground itself.In other workshops the children were asked to represent their ideal school playground on four three-dimen-sional models.The results of these workshops showed that the children knew exactly what their school playground should look like.
Pozostałe dzieci rysowały kotki i tęcze. Twój syn narysował kawałki wnętrzności na czubku kijka.Your son drew small intestines on the end of a stick.
Byłem dzieciakiem, kiedy to wszystko rysowałem.Yo, I was a kid when I drew all these.
Jak byłem mały rysowałem komiksy.When I was a kid, I drew comics.
Podczas gdy ogień płonął w oceanie, rysowałem na piasku, ale przyszły faleWhile the fire is burning by the Ocean I drew in the sand but the waves came
- Kiedy to rysowałeś.When you drew these.
- Taka sama jaką rysowałeś!- It's just the way you drew it!
A potem rysowałeś na ścianach.And then you drew on the walls.
Gdy tamtej nocy rysowałeś, potwora, trzymającego strzelbę,When you drew that picture that night, of the monster holding the gun?
I za każdym razem rysowałeś te obrazki.And each time after listening, you drew those pictures.
A twój brat rysował mapy, nic wielkiego cóż, porównując z resztą rodziny.And your brother drew maps, nothing fancy -- well, compared to the rest of the family.
Adrian rysował to w kółko po tym, jak znalazłam go w tamtym mieszkaniu.Adrian drew that over and over after I found him in the apartment.
Andrea powiedziała, że przed śmiercią taty tak nie rysował.Andrea said the kid never drew like that till his dad died.
Czytałem, że pewien facet, który rysował na ścianach, nieźle się na tym dorobił.I read that a guy who drew some puppets on the wall became rich.
Dopóki miał pod ręką papier... po prostu rysował oczy, nigdy nie miał dość.As long as there was paper... he just drew eyes, never getting tired of it.
Pamiętasz, jak mama była nawalona, a my jej rysowaliśmy wąsy?Remember when Mom was drunk and we drew mustaches on her?
Słuchajcie, rysowaliśmy gwiazdy, chlaliśmy i słuchaliśmy metalu.Look, we drew our stars upside-down, get drunk, and listen to metal.
Pani, to jeden z tych, którzy rysowali ordynarne obrazki!Domina... this is one of them that drew the filthy pictures.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'draw':

None found.
Learning languages?