Rozwiewać (to do) conjugation

Polish
13 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
rozwiewam
I do
rozwiewasz
you do
rozwiewa
he/she/it does
rozwiewamy
we do
rozwiewacie
you all do
rozwiewają
they do
Imperfective future tense
będę rozwiewać
I will do
będziesz rozwiewać
you will do
będzie rozwiewać
he/she/it will do
będziemy rozwiewać
we will do
będziecie rozwiewać
you all will do
będą rozwiewać
they will do
Imperative
-
rozwiewaj
you do!
niech rozwiewa
let him/her/it do
rozwiewajmy
let's do
rozwiewajcie
you all do
niech rozwiewają
let them do
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
rozwiewałam
I did
rozwiewałaś
you did
rozwiewała
she did
rozwiewałyśmy
we did
rozwiewałyście
you all did
rozwiewały
they did
Future feminine tense
będę rozwiewała
I will do
będziesz rozwiewała
you will do
będzie rozwiewała
she will do
będziemy rozwiewały
we will do
będziecie rozwiewały
you all will do
będą rozwiewały
they will do
Conditional feminine tense
rozwiewałabym
I would do
rozwiewałabyś
you would do
rozwiewałaby
she would do
rozwiewałybyśmy
we would do
rozwiewałybyście
you all would do
rozwiewałyby
they would do
Conditional perfective feminine tense
rozwiewałabym była
I would have done
rozwiewałabyś była
you would have done
rozwiewałaby była
she would have done
rozwiewałybyśmy były
we would have done
rozwiewałybyście były
you all would have done
rozwiewałyby były
they would have done
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
rozwiewałem
I did
rozwiewałeś
you did
rozwiewał
he did
rozwiewaliśmy
we did
rozwiewaliście
you all did
rozwiewali
they did
Future masculine tense
będę rozwiewał
I will do
będziesz rozwiewał
you will do
będzie rozwiewał
he will do
będziemy rozwiewali
we will do
będziecie rozwiewali
you all will do
będą rozwiewali
they will do
Conditional masculine tense
rozwiewałbym
I would do
rozwiewałbyś
you would do
rozwiewałby
he would do
rozwiewalibyśmy
we would do
rozwiewalibyście
you all would do
rozwiewaliby
they would do
Conditional perfective masculine tense
rozwiewałbym był
I would have done
rozwiewałbyś był
you would have done
rozwiewałby był
he would have done
rozwiewalibyśmy byli
we would have done
rozwiewalibyście byli
you all would have done
rozwiewaliby byli
they would have done
Impersonal
rozwiewano by
there would be done
rozwiewano by
there would be done

Examples of rozwiewać

Example in PolishTranslation in English
Nie chcę rozwiewać twoich złudzeń, ale ten film nie ma nic wspólnego z twoim staruszkiem.I hate to burst your bubble, sweetie, but... that movie has nothing to do with your old man.
Tylko rozwiewam twoje wątpliwości, czy wiem, co czynię.I just want to allay any concerns you may have that I don't know what I'm doing.
Fakt, że w przeszłości stocznia w Margherze zdołała oddać do użytku cztery statki w ciągu 15 miesięcy, nie rozwiewa wątpliwości Komisji dotyczących przede wszystkim dostaw przewidzianych w odstępie dwóch miesięcy.The fact that Marghera managed in the past to deliver four ships in 15 months does not dispel the Commission's doubts, since they mainly concern the two planned deliveries within two months.
Jeśli chodzi o Komisję, to choć w motywie 125 zaskarżonej decyzji stwierdza ona, że musi „określić, czy działanie […] było […] zastosowane szczególnie [wyłącznie] wobec RTP (oraz, ewentualnie, tylko wobec przedsiębiorstw publicznych), a nie wobec przedsiębiorstw prywatnych” to jednak w dalszej części tej decyzji nie rozwiewa w żaden sposób tej wątpliwości, przynajmniej w odniesieniu do korzyści jednorazowej.Although the Commission recognises in recital 125 of the contested decision that it is for it ‘to assess whether the measure … applied specifically to RTP (and alternatively, to only public companies) and not to private companies’, it does not deal with that issue in the rest of the contested decision, at least with regard to the ad hoc advantage.
Przepraszam, ale powiedzenie mojego imienia nie rozwiewa moich obaw.I'm sorry, but saying my name does not allay my fears.
Szczerość. To jednak nie rozwiewa twoich wątpliwości.But it doesn't answer your question, does it, about what to do with me?
To nadal nie rozwiewa moich innych wątpliwości.It still doesn't address my other concern.
Jeśli chodzi o sprzedaż działek i nieruchomości przez gminę przedsiębiorstwom budowlanym (środek 4), dodatkowe informacje, których udzieliły władze niderlandzkie na temat ceny uiszczonej przez gminę za nabycie tych gruntów, rozwiewają wątpliwości wyrażone w decyzji o wszczęciu procedury w związku z ewentualnym ich nabyciem po wartości księgowej.Regarding the sale of plots of land and property by the municipality to the construction companies (Measure 4), the additional information provided by the Dutch authorities on the price paid by the municipality to acquire these assets is sufficient to dismiss the doubts raised in the decision to initiate proceedings regarding the possible sale at the book value.
Ludzie nie rozwiewają się jak mgła.Grown men do not vanish into thin air, mon ami.
Na ten temat Komisja uważa, iż jasne i zgodne informacje, wynikające z pism przesłanych Komisji przez Francję w dniach 4 września 2003 r. i 16 lutego 2004 r., rozwiewają wątpliwości, zgodnie z którymi środek ten mógł zawierać elementy pomocy.The Commission considers that the clear and consistent information provided in the letters sent by France to the Commission on 4 September 2003 and 16 February 2004 removes any doubts that this measure might contain aid elements.
Po zbadaniu powyższych informacji Komisja uznała, że nie rozwiewają one jednoznacznie wyrażonych wątpliwości odnośnie do istnienia związku między pobieranym podatkiem a pomocą.After examining this information, the Commission was of the opinion that it did not categorically dispel the doubts regarding the existence of a link between the tax collected and the aid.
Poniżej Komisja bada, czy informacje udzielone przez Francję rozwiewają inne wątpliwości, jakie Komisja wyraziła w decyzji odnoszącej się do otwarcia procedury, a które dotyczyły zgodności pomocy z innymi warunkami obowiązującymi dla pomocy na restrukturyzację.The Commission considers below whether its other doubts expressed in the decision to initiate the procedure as to whether the other conditions for restructuring aid were fulfilled could be allayed by the information submitted by France.
Nie rozwiewaj moich marzeń.Don't crush my dreams, doc.
Learning languages?