Rozwiać (to dispel) conjugation

Polish
7 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
rozwieję
I will dispel
rozwiejesz
you will dispel
rozwieje
he will dispel
rozwiejemy
we will dispel
rozwiejecie
you all will dispel
rozwieją
they will dispel
Imperative
-
rozwiej
you dispel!
niech rozwieje
let him/her/it dispel
rozwiejmy
let's dispel
rozwiejcie
you all dispel
niech rozwieją
let them dispel
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
rozwiałam
I dispelled
rozwiałaś
you dispelled
rozwiała
she dispelled
rozwiałyśmy
we dispelled
rozwiałyście
you all dispelled
rozwiały
they dispelled
Future feminine tense
rozwieję
I will dispel
rozwiejesz
you will dispel
rozwieje
she will dispel
rozwiejemy
we will dispel
rozwiejecie
you all will dispel
rozwieją
they will dispel
Conditional feminine tense
rozwiałabym
I would dispel
rozwiałabyś
you would dispel
rozwiałaby
she would dispel
rozwiałybyśmy
we would dispel
rozwiałybyście
you all would dispel
rozwiałyby
they would dispel
Conditional perfective feminine tense
rozwiałabym była
I would have dispelled
rozwiałabyś była
you would have dispelled
rozwiałaby była
she would have dispelled
rozwiałybyśmy były
we would have dispelled
rozwiałybyście były
you all would have dispelled
rozwiałyby były
they would have dispelled
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
rozwiałem
I dispelled
rozwiałeś
you dispelled
rozwiał
he dispelled
rozwialiśmy
we dispelled
rozwialiście
you all dispelled
rozwiali
they dispelled
Future masculine tense
rozwieję
I will dispel
rozwiejesz
you will dispel
rozwieje
he will dispel
rozwiejemy
we will dispel
rozwiejecie
you all will dispel
rozwieją
they will dispel
Conditional masculine tense
rozwiałbym
I would dispel
rozwiałbyś
you would dispel
rozwiałby
he would dispel
rozwialibyśmy
we would dispel
rozwialibyście
you all would dispel
rozwialiby
they would dispel
Conditional perfective masculine tense
rozwiałbym był
I would have dispelled
rozwiałbyś był
you would have dispelled
rozwiałby był
he would have dispelled
rozwialibyśmy byli
we would have dispelled
rozwialibyście byli
you all would have dispelled
rozwialiby byli
they would have dispelled
Impersonal
rozwiano by
there would be dispelled
rozwiano by
there would be dispelled

Examples of rozwiać

Example in PolishTranslation in English
"Chciałbym rozwiać przy pomocy wszystkich możliwych sposobów ..."I wish you to dispel by all possible means...
Aby rozwiać te wątpliwości, Portugalia stwierdziła, że przywoływana przez Komisję decyzja Komisji w sprawie połączenia [64] odnosiła się do innego kontekstu, w którym brak równowagi między podażą i popytem na rynkach benzyny i oleju napędowego był dużo mniejszy niż obecnie i w związku z tym nadal istniał jeszcze stopień elastyczności na poziomie przechodzenia z produkcji jednego z tych produktów na produkcję drugiego z nich.In order to dispel these doubts, Portugal argued that the Commission merger decision [64] quoted by the Commission, referred to a different context when the unbalance between the supply and the demand in the gasoline and the diesel markets was much less important than it is nowadays and because of that the level of flexibility at the switch level between the production of these two products was still available.
Ani Włochy ani przedsiębiorstwo AEM Torino nie rozwiały wątpliwości, które doprowadziły do wszczęcia postępowania.Neither Italy nor the beneficiary dispelled the doubts in the decision to open the procedure.
Informacje przekazane w odpowiedzi na powyższe zapytanie rozwiały wątpliwości Komisji jedynie co do tego, że w przypadku niektórych środków przyznanych rzekomo na podstawie zatwierdzonego programu pomocy można mówić o istniejącej pomocy państwa.The information submitted in response to the order dispelled the Commission’s doubts about the existing-aid character of only a number of measures allegedly granted under approved aid schemes.
Niemniej jednak, chociaż taka możliwość istnieje w prawie francuskim, Komisja uważa, że władze francuskie nie rozwiały w dostatecznym stopniu wątpliwości Komisji w niniejszej kwestii, jeżeli chodzi o argumenty opierające się na ryzyku, że w przypadku likwidacji SNCM państwo francuskie zostanie skazane na pokrycie zobowiązań spółki.However, although such a possibility exists under French law, the Commission considers that the French authorities have not sufficiently dispelled the Commission’s doubts in the present case concerning the arguments relating to the likelihood that, in the event of SNCM’s liquidation, the French State would be ordered to make good that company’s liabilities.
Pięć lat w wojsku i doświadczenia światowca... rozwiały romantyczne złudzenia co do miłości, z którymi Barry wchodził w życie.Five years in the Army, and considerable experience of the world had dispelled any romantic notions regarding love with which Barry commenced life.
Uwagi wniesione w trakcie postępowania wyjaśniającego nie rozwiały powyższych wątpliwości.The comments received during the formal investigation have not dispelled these doubts.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'dispel':

None found.
Learning languages?