Rozrosnąć (to grow) conjugation

Polish
15 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
rozrosnę
I will grow
rozrośniesz
you will grow
rozrośnie
he will grow
rozrośniemy
we will grow
rozrośniecie
you all will grow
rozrosną
they will grow
Imperative
-
rozrośnij
you grow!
niech rozrośnie
let him/her/it grow
rozrośnijmy
let's grow
rozrośnijcie
you all grow
niech rozrosną
let them grow
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
rozrosłam
I grew
rozrosłaś
you grew
rozrosła
she grew
rozrosłyśmy
we grew
rozrosłyście
you all grew
rozrosły
they grew
Future feminine tense
rozrosnę
I will grow
rozrośniesz
you will grow
rozrośnie
she will grow
rozrośniemy
we will grow
rozrośniecie
you all will grow
rozrosną
they will grow
Conditional feminine tense
rozrosłabym
I would grow
rozrosłabyś
you would grow
rozrosłaby
she would grow
rozrosłybyśmy
we would grow
rozrosłybyście
you all would grow
rozrosłyby
they would grow
Conditional perfective feminine tense
rozrosłabym była
I would have grown
rozrosłabyś była
you would have grown
rozrosłaby była
she would have grown
rozrosłybyśmy były
we would have grown
rozrosłybyście były
you all would have grown
rozrosłyby były
they would have grown
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
rozrosłem
I grew
rozrosłeś
you grew
rozrósł
he grew
rozrośliśmy
we grew
rozrośliście
you all grew
rozrośli
they grew
Future masculine tense
rozrosnę
I will grow
rozrośniesz
you will grow
rozrośnie
he will grow
rozrośniemy
we will grow
rozrośniecie
you all will grow
rozrosną
they will grow
Conditional masculine tense
rozrósłbym
I would grow
rozrósłbyś
you would grow
rozrósłby
he would grow
rozroślibyśmy
we would grow
rozroślibyście
you all would grow
rozrośliby
they would grow
Conditional perfective masculine tense
rozrósłbym był
I would have grown
rozrósłbyś był
you would have grown
rozrósłby był
he would have grown
rozroślibyśmy byli
we would have grown
rozroślibyście byli
you all would have grown
rozrośliby byli
they would have grown
Impersonal
rozrośnięto by
there would be grown
rozrośnięto by
there would be grown

Examples of rozrosnąć

Example in PolishTranslation in English
Może się rozrosnąć.It's got room to grow.
Dość szybko się rozrosła.But quite quickly it grew kind of big.
Pogłoska rozrosła się w cień na Wschodzie, szepcząc o nienazwanym strachu...Rumor grew of a shadow in the East whispers of a nameless fear.
Demonstracje, zainicjowane przez prawnika-aktywistę Muhammada Jibrana Nasira, szybko rozrosły się z garści protestujących, którzy domagali się zaaresztowania Abdula Aziza, do narodowego ruchu z protestami w Karachi, Lahore, Sialkot i Sargodha ze wspólnym celem:The demonstrations, spearheaded by lawyer-turned-activist Muhammad Jibran Nasir, rapidly grew from a handful of protesters, demanding the arrest of Abdul Aziz to a national movement with protests in Karachi, Lahore, Sialkot and Sargodha for a common cause:
W Londynie, kiedy byliście mali, siły nam przeciwne się rozrosły i... zrobiłam to, co zrobiłaby każda matka.In London, when you were young, the forces against us grew beyond my grasp until... I did what any mother would do.
/Ruch oporu rozrósł się /w całym kraju.Resistance grew throughout the country.
Cóż, w moim przypadku, kilka lat minęło, podczas, których moj interes się rozrósł, umożliwiając mi zwiększenie anonimowych wpłat na konto MarcelaWell, in any case, some years passed, during which my business grew, enabling me to step up my anonymous deposits to Marcel
Lata później, krajobraz rozrósł się i zaczął zasłaniać widok.Years later, the, um, landscape grew in, started to cover the view.
To miasto się rozrośnie.This town will grow.
Zalążek jaki podłożymy w umyśle tego człowieka, rozrośnie się w ideę.Now, the seed that we plant in this man's mind will grow into an idea.
Dobrze. Pracowałeś bardzo ciężko. I dzięki tobie nasze ziarna zostaną rozrzucone... nasze kościoły rozrosną się a nasz pion będzie obfity.And because of you our seeds will spread, our churches will grow and our harvest shall be mighty indeed.
/To, co zaczęło się od jednoosobowej operacji, /rozrosło się w kwitnący interes,What started as a one-man operation soon grew into a thriving business
Brytyjskie imperium rozrosło się jeszcze bardziej.The already dominant empire grew even more aggressive.
Gość zaczął od stoiska na poboczu drogi, które rozrosło się w ogólnokrajową sieć supermarketów.Guy started off with a single roadside produce stand, which he grew into a nationwide supermarket chain.
Tolerowaliśmy bezprawie aż rozrosło się do potężnych rozmiarów.We tolerated lawlessness in the land until it grew to diabolical proportions.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'grow':

None found.
Learning languages?