Rozpoczynać (to begin) conjugation

Polish
32 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
rozpoczynam
I begin
rozpoczynasz
you begin
rozpoczyna
he/she/it begins
rozpoczynamy
we begin
rozpoczynacie
you all begin
rozpoczynają
they begin
Imperfective future tense
będę rozpoczynać
I will begin
będziesz rozpoczynać
you will begin
będzie rozpoczynać
he/she/it will begin
będziemy rozpoczynać
we will begin
będziecie rozpoczynać
you all will begin
będą rozpoczynać
they will begin
Imperative
-
rozpoczynaj
you begin!
niech rozpoczyna
let him/her/it begin
rozpoczynajmy
let's begin
rozpoczynajcie
you all begin
niech rozpoczynają
let them begin
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
rozpoczynałam
I began
rozpoczynałaś
you began
rozpoczynała
she began
rozpoczynałyśmy
we began
rozpoczynałyście
you all began
rozpoczynały
they began
Future feminine tense
będę rozpoczynała
I will begin
będziesz rozpoczynała
you will begin
będzie rozpoczynała
she will begin
będziemy rozpoczynały
we will begin
będziecie rozpoczynały
you all will begin
będą rozpoczynały
they will begin
Conditional feminine tense
rozpoczynałabym
I would begin
rozpoczynałabyś
you would begin
rozpoczynałaby
she would begin
rozpoczynałybyśmy
we would begin
rozpoczynałybyście
you all would begin
rozpoczynałyby
they would begin
Conditional perfective feminine tense
rozpoczynałabym była
I would have begun
rozpoczynałabyś była
you would have begun
rozpoczynałaby była
she would have begun
rozpoczynałybyśmy były
we would have begun
rozpoczynałybyście były
you all would have begun
rozpoczynałyby były
they would have begun
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
rozpoczynałem
I began
rozpoczynałeś
you began
rozpoczynał
he began
rozpoczynaliśmy
we began
rozpoczynaliście
you all began
rozpoczynali
they began
Future masculine tense
będę rozpoczynał
I will begin
będziesz rozpoczynał
you will begin
będzie rozpoczynał
he will begin
będziemy rozpoczynali
we will begin
będziecie rozpoczynali
you all will begin
będą rozpoczynali
they will begin
Conditional masculine tense
rozpoczynałbym
I would begin
rozpoczynałbyś
you would begin
rozpoczynałby
he would begin
rozpoczynalibyśmy
we would begin
rozpoczynalibyście
you all would begin
rozpoczynaliby
they would begin
Conditional perfective masculine tense
rozpoczynałbym był
I would have begun
rozpoczynałbyś był
you would have begun
rozpoczynałby był
he would have begun
rozpoczynalibyśmy byli
we would have begun
rozpoczynalibyście byli
you all would have begun
rozpoczynaliby byli
they would have begun
Impersonal
rozpoczynano by
there would be begun
rozpoczynano by
there would be begun

Examples of rozpoczynać

Example in PolishTranslation in English
/Każda historia, którą im opowiem musi się rozpoczynać od trupa Victora.Any story I tell them has to begin with Victor's dead body.
Każda historia, którą im opowiem, musi się rozpoczynać od trupa Victora.Any story I tell them has to begin with Victor's dead body.
/Dowódco, rozpoczynam ostrzał.(Kat) Leader, beginning strafing run,
/Eksplorer 1 do Babylonu, /rozpoczynam ostatnie okrążenie.Survey 1 to Babylon Control, beginning our final run.
Kiedy rozpoczynasz egzystencję w mroku, to jedyne co wiesz.When you begin your existence in darkness, it's all you know.
Natychmiast rozpoczynasz pracę.You will begin work Immediately.
"Rozwój rozpoczyna się, gdy zaakceptujemy nasze słabości.""growth begins when we accept our own weaknesses."
"Załoga najpierw namierza aktorów... aktorów, którzy ich grają...". "i ich metafizyczna odyseja rozpoczyna się."First the crew attempt to track down the actors that play them in the series and their metaphysical odyssey begins.
'Nocna Sowa' to cieszący się złą sławą program który rozpoczyna się - gdy ostatnia butelka wódki albo ostatnie piwo zostaje otworzone.This is just the thing again! Usually there's only two people awake, the rest are asleep - and want their calm, that's when the Night Owl broadcast begins.
(...)Sprawa rozpoczęła się od strzelaniny w biurowcu domu maklerskiego 2 lata temu(...) (...)Nie będzie to łatwe, gdyż ten nagłośniony(...) (...)i upolityczniony proces rozpoczyna się dziś, od wyboru przysięgłych.(...)Seating a panel won't be easy in this highly watched, politically charged trial that begins with jury selection today.
(patos, walka o życie) Na dnie wielkiej otchłani, bohater napotyka diabła, co rozpoczyna motyw patosu, walki o przetrwanie.{pathos, death struggle} At the bottom of the great pit, the hero approaches the devil, and the theme of pathos, the death struggle, begins
- Ok bez zbędnego gadania rozpoczynamy naszą bitwę fortepianów!- Okay! Without further a due, let's begin with our piano battle!
...by z radością uczcić dzień, w którym Tereza i Radim rozpoczynają wspólne życie....so we mayjoyously celebrate the day they begin their new life together.
.6 powinny być zaopatrzone w alarm dźwiękowy różniący się od jakichkolwiek innych alarmów w tym rejonie; alarm ten powinien włączać się, kiedy drzwi są zamykane zdalnie w sposób mechaniczny; sygnał ten powinien włączyć się na co najmniej 5 sekund, lecz nie więcej niż na 10 sekund przed tym, jak drzwi rozpoczynają swój ruch, i powinien trwać aż do całkowitego zamknięcia drzwi..6 shall be provided with an audible alarm, distinct from any other alarm in the area, which will sound whenever the door is closed remotely by power and which shall sound for at least 5 seconds but no more than 10 seconds before the door begins to move and shall continue sounding until the door is completely closed.
/Teraz, gdy mistrzyni Jedi, Luminara Unduli /i Obi Wan Kenobi zaczęli oczyszczanie planety, /rozpoczynają dużą kampanię, by odnaleźć /przywódcę Separatystów, Poggle'a Mniejszego.Now, as Jedi Master Luminara Unduli and Obi-Wan Kenobi begin a cleanup of the planet, they launch an intense campaign to find Separatist leader Poggle the Lesser and bring him to justice.
Czas zamknięcia, począwszy od momentu, kiedy drzwi rozpoczynają swój ruch, do czasu osiągnięcia całkowitego zamknięcia, nie powinien w żadnym przypadku być krótszy niż 20 sekund ani dłuższy niż 40 sekund w wyprostowanym położeniu statku.The closure time, from the time the door begins to move to the time it reaches the completely closed position shall in no case be less than 20 seconds and no more than 40 seconds with the ship in upright position.
Dla większości osób, które próbują wspiąć się na Kilimanjaro, jest to podróż ich życia, lecz tylko połowa z tych, którzy ją rozpoczynają, zdobywa szczyt.Kyungai: for most who try to climb kilimanjaro, It is the journey of a lifetime, But only half who begin the trip make it to the summit.
Najpierw pij wodę, a później rozpoczynaj dzień.Drink, just straight water and then begin your day.
To znaczy, rozpoczynajcie.That means, begin.
Kiedy rozpoczynałaś znajomość z panem Pearlmanem, byłaś szefem redaktorów?When your relationship began with Mr. Pearlman, were you Managing Editor?
Producenci północnoamerykańscy nie wzięli udziału w spotkaniach europejskich, ponieważ w chwili kiedy się one rozpoczynały, uzgodnienia światowe właśnie się kończyły.The North American producers did not participate in the European meetings because at the time when the European meetings began the global arrangements were on the point of being terminated.
Gdy rozpoczynałem dietę przed udarem, nie spodziewałem się tak dramatycznego rezultatu. Głuptas z ciebie.When I began a diet a week before my stroke ...I never dreamed of such dramatic results.
Gdy rozpoczynałem tę historię, USA były w stanie wojny z Irakiem i Afganistanem.When I began this story, the U.S. was at war in Iraq and Afghanistan.
Podczas jednej z moich kampanii rozpoczynałem przemówienia wersem... który stał się niejako wizytówką.During one of my early campaigns, I began to open speeches with a line and it became kind of a signature.
Gdzieś, na zarośniętym odludziu... jest dom w którym Wilson Wyler Concannon rozpoczynał swój film... który stał się legendarny i niezależny, "Wzgórza stają się czerwone".Somewhere, in this overgrown wilderness... is the house where Wilson Wyler Concannon began filming... his now legendary independent film, The Hills Run Red.
I jak wszystkie eksperymenty rozpoczynał się od hipotezy.And like all experiments, it began with a hypothesis.
Kiedy rozpoczynał się sezon, chyba każdy mógł przewidzieć jednego z finalistów.When this tournament began. Virtually everybody could have predicted one of our finalists.
Dziękujemy za przyjęcie nas. Kiedy rozpoczynaliśmy negocjacje zrozumiałem, że będą pewne ograniczenia.When we began negotiations I was understood that there's to be a deadline.
Następnego dnia, gdy mieszkańcy Wisteria Lane rozpoczynali patrole w nadziei pokrzyżowania planów potencjalnym włamywaczom, dla Gabrielle miała się właśnie rozpocząć jej własna domowa inwazja.The next day, as residents began to patrol Wisteria Lane in the hopes of foiling potential burglars, Gabrielle was about to experience a home invasion of her own.
Tom rozpoczynałby się od ciepłej przedmowy... wyliczającej moje najbardziej ujmujące cechy.The volume would begin with a warm introduction... capturing my most endearing qualities. It would be short but sweet.
To również inkubatory innowacji i wiele spośród odnoszących dziś sukcesy firm rozpoczynało jako innowacyjni nowicjusze.They are also its innovation incubators and many of today’s most successful companies began life as innovative start-ups.
Według mitu, cierpienie Prometeusza rozpoczynało się każdego dnia wraz ze wschodzącym słońcem, więc czaszka musi być skierowana na wschód.According to the myth, Prometheus' torment began each day with the rising sun, so the skull needs to face the east. You got it.

More Polish verbs

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

porozpoczynać
do

Other Polish verbs with the meaning similar to 'begin':

None found.
Learning languages?