Rozmieszczać (to deploy) conjugation

Polish
9 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
rozmieszczam
I deploy
rozmieszczasz
you deploy
rozmieszcza
he/she/it deploys
rozmieszczamy
we deploy
rozmieszczacie
you all deploy
rozmieszczają
they deploy
Imperfective future tense
będę rozmieszczać
I will deploy
będziesz rozmieszczać
you will deploy
będzie rozmieszczać
he/she/it will deploy
będziemy rozmieszczać
we will deploy
będziecie rozmieszczać
you all will deploy
będą rozmieszczać
they will deploy
Imperative
-
rozmieszczaj
you deploy!
niech rozmieszcza
let him/her/it deploy
rozmieszczajmy
let's deploy
rozmieszczajcie
you all deploy
niech rozmieszczają
let them deploy
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
rozmieszczałam
I deployed
rozmieszczałaś
you deployed
rozmieszczała
she deployed
rozmieszczałyśmy
we deployed
rozmieszczałyście
you all deployed
rozmieszczały
they deployed
Future feminine tense
będę rozmieszczała
I will deploy
będziesz rozmieszczała
you will deploy
będzie rozmieszczała
she will deploy
będziemy rozmieszczały
we will deploy
będziecie rozmieszczały
you all will deploy
będą rozmieszczały
they will deploy
Conditional feminine tense
rozmieszczałabym
I would deploy
rozmieszczałabyś
you would deploy
rozmieszczałaby
she would deploy
rozmieszczałybyśmy
we would deploy
rozmieszczałybyście
you all would deploy
rozmieszczałyby
they would deploy
Conditional perfective feminine tense
rozmieszczałabym była
I would have deployed
rozmieszczałabyś była
you would have deployed
rozmieszczałaby była
she would have deployed
rozmieszczałybyśmy były
we would have deployed
rozmieszczałybyście były
you all would have deployed
rozmieszczałyby były
they would have deployed
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
rozmieszczałem
I deployed
rozmieszczałeś
you deployed
rozmieszczał
he deployed
rozmieszczaliśmy
we deployed
rozmieszczaliście
you all deployed
rozmieszczali
they deployed
Future masculine tense
będę rozmieszczał
I will deploy
będziesz rozmieszczał
you will deploy
będzie rozmieszczał
he will deploy
będziemy rozmieszczali
we will deploy
będziecie rozmieszczali
you all will deploy
będą rozmieszczali
they will deploy
Conditional masculine tense
rozmieszczałbym
I would deploy
rozmieszczałbyś
you would deploy
rozmieszczałby
he would deploy
rozmieszczalibyśmy
we would deploy
rozmieszczalibyście
you all would deploy
rozmieszczaliby
they would deploy
Conditional perfective masculine tense
rozmieszczałbym był
I would have deployed
rozmieszczałbyś był
you would have deployed
rozmieszczałby był
he would have deployed
rozmieszczalibyśmy byli
we would have deployed
rozmieszczalibyście byli
you all would have deployed
rozmieszczaliby byli
they would have deployed
Impersonal
rozmieszczano by
there would be deployed
rozmieszczano by
there would be deployed

Examples of rozmieszczać

Example in PolishTranslation in English
NYPD rozmieszcza oficerów na całym świecie do zwalczania terrorystów i bezpiecznego chronienia naszego miasta.The NYPD deploys officers around the globe to combat terrorists and keep our city safe.
K. Organizacji szkolimy się i rozmieszczamy małoletnich pośredników w specjalnych operacjach.Organization K. We train and deploy underage agents in special operations.
W Kosowie rozmieszczamy misję EULEX – naszą dotychczas największą misję cywilną w ramach EPBiO – i nadal będziemy udzielać znacznego wsparcia gospodarczego.We are deploying EULEX, our largest civilian ESDP mission to date, in Kosovo and will continue substantial economic support.
Państwa Członkowskie rozmieszczają odpowiedni personel i zasoby w ilości dostatecznej dla przeprowadzania kontroli granicznej na granicach zewnętrznych, zgodnie z art. 6–13, w sposób zapewniający skuteczny, wysoki i jednolity poziom kontroli na ich granicach zewnętrznych.Member States shall deploy appropriate staff and resources in sufficient numbers to carry out border control at the external borders, in accordance with Articles 6 to 13, in such a way as to ensure an efficient, high and uniform level of control at their external borders.
Znaczy to, że Rosjanie rozmieszczają pociski na pozycjach.It means the Russians are deploying their missiles to the field.
rozmieszczają swoje zgromadzone środki kontroli i inspekcji zgodnie ze wspólnym planem rozmieszczenia oraz wymaganiami wymienionymi w ust. 4;deploy its pooled means of control and inspection in accordance with the joint deployment plan and the requirements mentioned in paragraph 4;
Kathy, to patrzało jak nas miał dobrze rozmieszczaj na czasie.Kathy, it looked like we had a good deploy on time.
Nie rozmieszczajcie ekip 7 do 12, dopóki nie poznamy celu.Hold off on deploying units seven to twelve until we finalise our scenarios.
Każda końcowa boja znakowa i pośrednia boja znakowa jest trwale oznakowana oznaką rybacką widniejącą na kadłubie statku rybackiego UE, do którego należy i który rozmieszczał takie boje, w następujący sposób:Each end marker buoy and intermediary buoy shall display the external registration letters and numbers displayed on the hull of the EU fishing vessel to which they belong and which has deployed such buoys as follows:

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'deploy':

None found.
Learning languages?