Rosnąć (to grow) conjugation

Polish
70 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
rosnę
I grow
rośniesz
you grow
rośnie
he/she/it grows
rośniemy
we grow
rośniecie
you all grow
rosną
they grow
Imperfective future tense
będę rosnąć
I will grow
będziesz rosnąć
you will grow
będzie rosnąć
he/she/it will grow
będziemy rosnąć
we will grow
będziecie rosnąć
you all will grow
będą rosnąć
they will grow
Imperative
-
rośnij
you grow!
niech rośnie
let him/her/it grow
rośnijmy
let's grow
rośnijcie
you all grow
niech rosną
let them grow
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
rosłam
I grew
rosłaś
you grew
rosła
she grew
rosłyśmy
we grew
rosłyście
you all grew
rosły
they grew
Future feminine tense
będę rosła
I will grow
będziesz rosła
you will grow
będzie rosła
she will grow
będziemy rosły
we will grow
będziecie rosły
you all will grow
będą rosły
they will grow
Conditional feminine tense
rosłabym
I would grow
rosłabyś
you would grow
rosłaby
she would grow
rosłybyśmy
we would grow
rosłybyście
you all would grow
rosłyby
they would grow
Conditional perfective feminine tense
rosłabym była
I would have grown
rosłabyś była
you would have grown
rosłaby była
she would have grown
rosłybyśmy były
we would have grown
rosłybyście były
you all would have grown
rosłyby były
they would have grown
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
rosłem
I grew
rosłeś
you grew
rósł
he grew
rośliśmy
we grew
rośliście
you all grew
rośli
they grew
Future masculine tense
będę rósł
I will grow
będziesz rósł
you will grow
będzie rósł
he will grow
będziemy rośli
we will grow
będziecie rośli
you all will grow
będą rośli
they will grow
Conditional masculine tense
rósłbym
I would grow
rósłbyś
you would grow
rósłby
he would grow
roślibyśmy
we would grow
roślibyście
you all would grow
rośliby
they would grow
Conditional perfective masculine tense
rósłbym był
I would have grown
rósłbyś był
you would have grown
rósłby był
he would have grown
roślibyśmy byli
we would have grown
roślibyście byli
you all would have grown
rośliby byli
they would have grown
Impersonal
rośnięto by
there would be grown
rośnięto by
there would be grown

Examples of rosnąć

Example in PolishTranslation in English
" I wszystko zaczęło rosnąć "And things started to grow
"Nie chcę rosnąć dopóki nie będę pewny, co się ze mną stanie.""l refuse to grow unless my safety is guaranteed."
* Pleśn tylko chce rosnąć. * * Tak by rozsiewać nowe zarodniki, * * które pleśń potrzebuje by rosnąć. ** Molds just want to grow So they pop out spores, you know *
- Dokładnie. - By mogła rosnąć.just means that we're open to let love grow where it wants to grow.
"Ale ja się śmieję, dobrze jem i rosnę silny."/But I laugh, and eat well, and grow strong.
- Niech Zeus myśli, że mu służę, podczas gdy rosnę w siłę.- Zeus must think I serve him but I am growing stronger.
200 lat w Czyśćcu osłabiło moje umiejętności, ale ponownie rosnę w siłę.200 years in purgatory have dearly sapped my skills, but I'm gradually growing stronger.
A jednak uczestniczysz w wyniszczającej wojnie. Dzięki temu rosnę w siłę.And yet you spend your days in the decadence of war, and with that, I grow inside you.
AC: Czuję jakbym nosił pidżamę na ulicach tej Hawany, która patrzyła jak rosnę i ciągle patrze i patrzę i rozmyślam.AC: I really feel as if I were wearing pijamas on the streets of this Havana that has watched me grow and that I am constantly looking at and looking at again and rethinking.
- Dlatego, ponieważ rośniesz i mówiłem ci... - Dlaczego!...Well, well, because I'm the grown up and I tell you to...
- Jeszcze rośniesz? Co ci do tego?-You're still growing?
- Jeśli kupię ci teraz nowy płaszczyk, tak szybko rośniesz wyrośniesz z niego do jesieni.If I buy you a new coat right now, you are growing so fast it's not going to fit you by the fall.
Ale wiesz, że rośniesz tylko wtedy, gdy idziesz spać o czasie - i przesypiasz całą noc.But, you know, you only grow if you go to sleep straightaway at bedtime and you stay asleep all night long.
Ależ rośniesz.Now, come on, you're growing.
! Cóż, aktywny, ziołowy składnik moich "Dobrych Wiadomości" rośnie tylko na Omicron Persei 8.You see, the active ingredient in my Good News herbal supplement grows only on Omicron Persei 8.
"Jedyną rzeczą, która rośnie w ludzkim ciele po przekroczeniu pewnego wieku to rak.""The only thing that grows in the human body after a certain age is cancer."
"Kiedy prawda jest pochowana, rośnie."When truth is buried, it grows.
"Moja miłość rośnie dla ciebie jak tylko krwawi szyja twa"My love grows for you As you bleed from your neck."
"Moje serce rośnie każdego dnia"My heart grows larger and larger every day."
- Jesteśmy mali, ale rośniemy.We're small, but we're growing.
Ale my rośniemy.But we grow.
Ameryka wciąż może bombardować kraje muzułmańskie, a my rośniemy w siłę.America can keep bombing muslim countries, and we'll just grow stronger.
I tak gdy rośniemy, wzbiera w nas nienawiść.So when we grow up, we're enraged.
Kiedy wróg ma przytłaczającą przewagę na lądzie, na morzu i w powietrzu... i ciągle rośnie w siłę z każdą godziną... podczas my rośniemy w słabość w tym samym tempie... to jest dla mnie prawdziwy kryzys.When the enemy has overwhelming superiority on land, at sea and in the air... and continues to grow stronger with every hour... while we grow weaker at the same rate... that to me is a crisis by any standards that I understand.
Ale obserwowałem... jak rośniecie i rozwijacie się od tamtego czasu. Jako mężczyźni i piloci. Muszę powiedzieć, że jestem dumny z bycia waszym kapitanem.But I have watched you grow and develop since then, both as men and pilots, and I can say that I am proud to be your captain.
Przykro mi, że wy już nie rośniecie.I'm sorry that you're not growing any more like me.
Wasza babcia chyba chce być w pobliżu, by widzieć jak rośniecie.I guess your grandmother just wants to stick around to see those boys grow up.
Wy dzieci rośniecie tak szybkoAll of you kids are growing up so rapidly.
"Drzewa owocowe rosną na otwartym polu."¢Ü There's fruit trees growing in an open field
"Jak rosną.""How they grow."
"Kogo przejmuje to, że sprawia, że rośliny rosną".Who cares that it makes plants grow
"Młodzi rosną obok nas bezustannie."The young grow apace about us all the time.
"Nie mogą złowić krokodyli, i kokosy im nie rosną,"Crocodiles not caught, Coconuts won't grow.
Do cholery, rośnij!Grow, damn you, grow!
Nie przejmuj się figurą, rośnij mi duża i grubiutka.Don't worry about your figure, just grow nice and fat for me.
Nie rośnij tak szybko, bo czuję się stara.Oh, stop growing so fast and making me feel old.
Nie rośnij zbyt szybko, koleżko.Don't grow up too fast, buddy.
Nie rośnij zbyt szybko, żebym mógł położyć cię przy kontenerze na śmieci.Don't grow up too fast. I have to put you in a trash bin.
Rośnijcie, rośnijcie!Grow, baby, grow.
Tak jak ja rosłam w Tobie.The way that I grew inside of you.
I zawsze nią będę, ale rosłaś w brzuszku Norah zanim zamieszkałaś ze mną.And I always will be, but you grew in Norah's tummy before you came to live with me.
Jak rosłaś w moich oczach, czułam się jakby mój portfel stawał się grubszy.As you grew in me, I felt like my wallet was getting fatter
"Rosła i rosła."And she grew and she grew.
/- szczęśliwie rosła...- she grew up... happily...
/A wraz z nim rosła jej niewyobrażalna potęga.And with that rage, her powers grew beyond all comprehension.
/Nienawiść Alessy rosła /paląc ją od wewnątrz.Alessa 's hate grew and grew, burning inside her.
/Siła przeciwna rosła wprost proporcjonalnie /do mocy wyjściowej Enterprise.The opposing force grew in direct proportion to the power output of the Enterprise.
"A kwiaty rosły." Znowu zapomniałes, Jakobie." And flowers grew." You forgot again, Jakob.
/A larwy rosły.And the worms grew stronger.
/Właśnie tak mógł wyglądać raj, /te krzewy rosły kiedyś w Mezopotamii,This is what Eden might have looked like. All the flowers and plants you'll see grew between the Euphrates and Tigris rivers, what we think of today as the cradle of civilization.
A korzenie rosły...And the roots grew.
A korzenie rosły.And the roots grew.
- Koleś, z którym rosłem w Barstow.-A dude I grew up with in Barstow. -Who's that?
Nie rosłem w łonie i nie miałem dzieciństwa, ale zostałem stworzony, aby czuć.Now, I can't say that I was born, I can't say I grew in a womb or had a childhood, but I was made to feel and I do as much as you.
Pierwszą parę zrobił dla mnie mój tata... potem robił większe, w miarę jak rosłem.My Dad made my first pair for me... He made bigger ones for me as I grew.
Za szybko rosłem będąc młodzieńcem.I grew too fast when I was young.
Z początku rosłeś tak szybko, i nim się obejrzałem byłeś za duży na klapsy w pupę.You grew so fast at first. In no time at all, you were too big to spank.
" I rósł "And he grew
" Rósł, rósł i rósł "Grew, grew and grew
" Tak, rósł by stać się "Yes, he grew up to be
"Był chłopiec który nigdy nie rósł,"There was only one boy who never grew up,
- To był złośliwy nowotwór, który rósł szybko.It was an aggressive cancer that grew quickly.
Ja i moja siostra dobrze rośliśmy, i mieliśmy dobre umysły i wszystko.Me and my sister grew up good, and we have good minds and everything.
Oboje jako dzieci rośliśmy w tej siłowni.We both kind of grew up in this gym.
[Narratora] Ich mogą mieć męczony nogi, ale Michał i Byki rośli bardziej silni... w grze końcowe minuty.They may have had tired legs, but Michael and the Bulls grew stronger... in the game's final minutes.
" Rosło, rosło i rosło "Grew, grew and grew
/Jego ciało rosło wielkie /Ale mózg został malutki# His body grew big but his brain stayed small # # He was tree-choppin', friend-stompin' house-crushin'Paul ## [Sniffing] Me hungee!
/Ochraniali się wzajemnie, /i spali w cieniu /ogromnego drzewa figowego, /które rosło na pobliskim /wzgórzu niedaleko młyna."They protected one another, and slept in the shade of a colossal fig tree that grew on a hill, near the mill."
/Uzależnienie Mike'a rosło...Mike's dependency grew...
/Z biegiem lat to dziecko rosło.Over the years, this child grew...

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'grow':

None found.
Learning languages?