Różnicować (to differentiate) conjugation

Polish
9 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
różnicuję
I differentiate
różnicujesz
you differentiate
różnicuje
he/she/it differentiates
różnicujemy
we differentiate
różnicujecie
you all differentiate
różnicują
they differentiate
Imperfective future tense
będę różnicować
I will differentiate
będziesz różnicować
you will differentiate
będzie różnicować
he/she/it will differentiate
będziemy różnicować
we will differentiate
będziecie różnicować
you all will differentiate
będą różnicować
they will differentiate
Imperative
-
różnicuj
you differentiate!
niech różnicuje
let him/her/it differentiate
różnicujmy
let's differentiate
różnicujcie
you all differentiate
niech różnicują
let them differentiate
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
różnicowałam
I differentiated
różnicowałaś
you differentiated
różnicowała
she differentiated
różnicowałyśmy
we differentiated
różnicowałyście
you all differentiated
różnicowały
they differentiated
Future feminine tense
będę różnicowała
I will differentiate
będziesz różnicowała
you will differentiate
będzie różnicowała
she will differentiate
będziemy różnicowały
we will differentiate
będziecie różnicowały
you all will differentiate
będą różnicowały
they will differentiate
Conditional feminine tense
różnicowałabym
I would differentiate
różnicowałabyś
you would differentiate
różnicowałaby
she would differentiate
różnicowałybyśmy
we would differentiate
różnicowałybyście
you all would differentiate
różnicowałyby
they would differentiate
Conditional perfective feminine tense
różnicowałabym była
I would have differentiated
różnicowałabyś była
you would have differentiated
różnicowałaby była
she would have differentiated
różnicowałybyśmy były
we would have differentiated
różnicowałybyście były
you all would have differentiated
różnicowałyby były
they would have differentiated
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
różnicowałem
I differentiated
różnicowałeś
you differentiated
różnicował
he differentiated
różnicowaliśmy
we differentiated
różnicowaliście
you all differentiated
różnicowali
they differentiated
Future masculine tense
będę różnicował
I will differentiate
będziesz różnicował
you will differentiate
będzie różnicował
he will differentiate
będziemy różnicowali
we will differentiate
będziecie różnicowali
you all will differentiate
będą różnicowali
they will differentiate
Conditional masculine tense
różnicowałbym
I would differentiate
różnicowałbyś
you would differentiate
różnicowałby
he would differentiate
różnicowalibyśmy
we would differentiate
różnicowalibyście
you all would differentiate
różnicowaliby
they would differentiate
Conditional perfective masculine tense
różnicowałbym był
I would have differentiated
różnicowałbyś był
you would have differentiated
różnicowałby był
he would have differentiated
różnicowalibyśmy byli
we would have differentiated
różnicowalibyście byli
you all would have differentiated
różnicowaliby byli
they would have differentiated
Impersonal
różnicowano by
there would be differentiated
różnicowano by
there would be differentiated

Examples of różnicować

Example in PolishTranslation in English
Komisja uznaje zatem, że § 8c ust. 1a KStG różnicuje pomiędzy generującymi straty przedsiębiorstwami, które poza tym są w dobrej kondycji, a takimi, które są niewypłacalne lub nadmiernie zadłużone bądź zagrożone niewypłacalnością lub nadmiernym zadłużeniem, sprzyjając tym ostatnim.The Commission therefore concludes that §8c(1a) KStG differentiates between loss-making companies that are otherwise healthy and those that are insolvent or over-indebted, or at risk thereof, by benefiting the latter.
Paragraf 8c ust. 1a KStG różnicuje zatem przedsiębiorstwa które, w świetle celu systemu podatkowego, znajdują się w porównywalnej sytuacji faktycznej i prawnej.§8c(1a) KStG thus differentiates between companies that are, with regard to the objective of the tax system, in a comparable factual and legal situation.
W decyzji w sprawie wszczęcia postępowania Komisja wyraziła pogląd, iż § 8c ust. 1a KStG różnicuje przedsiębiorstwa generujące straty, które są w dobrej sytuacji finansowej, i przedsiębiorstwa (potencjalnie) niewypłacalne lub nadmiernie zadłużone, na korzyść wyłącznie tych ostatnich.In the opening decision, the Commission took the view that §8c(1a) KStG differentiates between financially sound loss-making companies and companies that are (potentially) insolvent or over-indebted, by benefiting only the latter.
do dnia 15 maja: jeżeli dane Państwo Członkowskie różnicuje pomoc zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 83 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 — poziom dopłat obszarowych w rozbiciu na poszczególne produkty i/lub zmodyfikowany gwarantowany areał krajowy (zwaną dalej GAK).by 15 May, where a Member State differentiates the aid in accordance with Article 83(2) of Regulation (EC) No 1782/2003, the level of the area payment per products and/or the modified national guaranteed area (‘the NGA’).
do dnia 15 maja; jeżeli dane państwo członkowskie różnicuje pomoc udzieloną na mocy art. 82 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 — poziom płatności obszarowych w podziale na poszczególne produkty lub zmianę krajowych powierzchni gwarantowanych (dalej zwanych „KPG”).by 15 May, where a Member State differentiates the aid in accordance with Article 82(2) of Regulation (EC) No 73/2009, the level of the area payment per products and/or the modified national guaranteed area (the NGA).
Wiesz, na początku wszyscy jesteśmy dziewczynkami. Dopiero potem się różnicujemy, zgodnie z naszymi genami.You see, we all start out as girls and then we're differentiated, based on our genes.
Administratorzy rejestru nie różnicują żadnych takich opłat na podstawie lokalizacji posiadacza rachunku we Wspólnocie.Registry administrators shall not differentiate any such fees on the basis of the location of an account holder within the Community.
Administratorzy rejestrów nie różnicują żadnych takich opłat na podstawie lokalizacji posiadacza rachunku we Wspólnocie.Registry administrators shall not differentiate any such fees on the basis of the location of an account holder within the Community.
Tym samym właściwe organy różnicują względne stopnie ryzyka, wyrażone w każdej ocenie.In doing so the competent authorities shall differentiate between the relative degrees of risk expressed by each assessment.

More Polish verbs

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

odróżnicować
do
różniczkować
differentiate
wyróżnicować
do
zróżnicować
differentiate

Other Polish verbs with the meaning similar to 'differentiate':

None found.
Learning languages?