Przywieźć (to bring) conjugation

Polish
76 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
przywiozę
I will bring
przywieziesz
you will bring
przywiezie
he will bring
przywieziemy
we will bring
przywieziecie
you all will bring
przywiozą
they will bring
Imperative
-
przywieź
you bring!
niech przywiezie
let him/her/it bring
przywieźmy
let's bring
przywieźcie
you all bring
niech przywiozą
let them bring
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
przywiozłam
I brought
przywiozłaś
you brought
przywiozła
she brought
przywiozłyśmy
we brought
przywiozłyście
you all brought
przywiozły
they brought
Future feminine tense
przywiozę
I will bring
przywieziesz
you will bring
przywiezie
she will bring
przywieziemy
we will bring
przywieziecie
you all will bring
przywiozą
they will bring
Conditional feminine tense
przywiozłabym
I would bring
przywiozłabyś
you would bring
przywiozłaby
she would bring
przywiozłybyśmy
we would bring
przywiozłybyście
you all would bring
przywiozłyby
they would bring
Conditional perfective feminine tense
przywiozłabym była
I would have brought
przywiozłabyś była
you would have brought
przywiozłaby była
she would have brought
przywiozłybyśmy były
we would have brought
przywiozłybyście były
you all would have brought
przywiozłyby były
they would have brought
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
przywiozłem
I brought
przywiozłeś
you brought
przywiózł
he brought
przywieźliśmy
we brought
przywieźliście
you all brought
przywieźli
they brought
Future masculine tense
przywiozę
I will bring
przywieziesz
you will bring
przywiezie
he will bring
przywieziemy
we will bring
przywieziecie
you all will bring
przywiozą
they will bring
Conditional masculine tense
przywiózłbym
I would bring
przywiózłbyś
you would bring
przywiózłby
he would bring
przywieźlibyśmy
we would bring
przywieźlibyście
you all would bring
przywieźliby
they would bring
Conditional perfective masculine tense
przywiózłbym był
I would have brought
przywiózłbyś był
you would have brought
przywiózłby był
he would have brought
przywieźlibyśmy byli
we would have brought
przywieźlibyście byli
you all would have brought
przywieźliby byli
they would have brought
Impersonal
przywieziono by
there would be brought
przywieziono by
there would be brought

Examples of przywieźć

Example in PolishTranslation in English
- Bette, musisz przywieźć Angelicę do domu.- Bette, you've got to bring Angelica home.
- Co mam ci przywieźć?What do you want me to bring you back?
- Coś jeszcze mówiłaś? - Że mam przywieźć pół miliona.Yeah, you got a half a mil in Mexico, and you want me to bring it in...
- Mam przywieźć forsę. - Ile?- He wants me to bring money.
- Mam tu przywieźć Tanith?Do you want me to bring Tanith back here?
- Co ci przywieź Joey?- What can I bring Joey?
- Natychmiast przywieź do nas Wallace'a.- I want you to bring Wallace back here now.
- Nie zabijaj go, przywieź go do mnie.Don't kill him,bring him to me.
Pojedź ze mną, przywieźmy Jenny z powrotem.come with me, let's bring Jenny back home. - Yeah?
/I przywieźcie ciało Laitanana /na autopsję.And bring Laitanan's body back here for autopsy.
/No to przywieźcie ciało /do laboratorium.Well, bring the body back to the lab.
Dobrze, przywieźcie go do szpitala.Give me the hospital, quick. Alright, bring him to the hospital, immediately.
Dołącz do Temudżina. I przywieźcie Börte z powrotem, jak szybko się da!Join with Temujin... and bring Borte back as soon as you can.
I przywieźcie kawę, usychamy tu.And bring us back some more coffee would you. We're dry here.
"Miałam dwa koty, które przywiozłam ze sobą... na pierwszej tratwie."I had two cats... which I brought ashore... on my first raft.
- Były żywe na Marka łodzi, są dowodem...więc przywiozłam je z powrotem tutaj, ale teraz nie wiem, co z nimi zrobić.- Uh, they were in Mark's live well, so they're evidence ... I brought them back here, but now I don't really know what to do with them.
- Dlatego ci to przywiozłam.Yeah, well, that's why I brought you this.
- Miałam nadzieję porozmawiać z chłopcem, którego tu przywiozłam, z Victorem.I was hoping to have a word with the young boy I brought in yesterday... Victor.
-Oh,tak,chodźmy, ponieważ przywiozłam ci prezent.Oh,yes,let's do,'cause I brought you a present. Oh!
- Co nam przywiozłaś?What have you brought us?
- Czy przywiozłaś paczkę?- Have you brought the package?
- Czy to wszystkie ubrania, które przywiozłaś?- Are those the only clothes you brought?
- Mike, to sprawa FBI - znam ją nie po to mnie tu przywiozłaś?- I know her. So I brought it, right?
- Więc tu ich przywiozłaś?- So you brought them here?
- Emma mnie tu przywiozła.- Emma brought me here.
- Eve właśnie przywiozła.- Eve just brought it.
- Gdzieżeś ty mnie przywiozła?Where have you brought me?
- Głupia krowa przywiozła inny.- The stupid cow brought the wrong one.
- I Carrie, dziewczyna, którą przywiozła, i Doris, którą Cy przysłał do nas na przeszpiegi.And Carrie, her girl she brought... and Doris, who Cy made come with us to spy.
I zdaje się, że powinno mam starczyć ciasteczek, które przywiozłyśmy z Mediolanu do końca tygodnia.- I agree. We have just enough of the biscotti that we brought back from Milan...
Możesz otworzyć tę butelkę Pinot, którą przywiozłyśmy.Yeah, you can open up that bottle of Pinot we brought.
Niepotrzebnie go tu przywiozłyśmy.We shouldn't have brought him here.
/I widziałam, /co ze sobą przywiozły.And I saw what they brought with them.
Dzieci znowu ją przywiozły.Her kids just brought her in again.
Lokalne służby przywiozły go jakieś 10 minut temu.Local law enforcement brought him in about 10 minutes ago.
Na pewno przywiozły je prosto z sadu.Oh, they've brought those country apples along.
Potem renifery przywiozły mnie tutaj.Then the reindeer brought me here.
! Po to przywiozłem Cię do Sevilli? !And I brought you to Sevilla.
- A co z tym, którego przywiozłem?What about the guy I brought in? He's fine.
- Coś ci przywiozłem.I brought you something. Our mothers both insisted that you present that to me at the party.
- Nie, przywiozłem ją tu.I brought her here.
- Nie. Ja ją tu przywiozłem.Look, I-I-I brought her in.
- Chyba go tutaj nie przywiozłeś? - Co?You did not bring onwards, brought?
- Chyba przywiozłeś jego cząstkę.Looks like you brought a bit of Chicago back with you.
- Dlatego go tu przywiozłeś?That's why you brought this boy here?
- Nikolajew, przywiozłeś benzynę?- Nikolaev, you brought gas?
- Bjorn przywiózł go z wyprawy.Bjorn brought him here from a raid.
- Brat kucharza przywiózł go z Anglii.- The cook's brother brought it from England.
- Chirag przywiózł proszę pani.- Madam, Chirag has brought.
- Dr Ross przywiózł kobietę z atakiem.- Dr. Ross brought in a lady in status.
- Dziękuję. Chce być dobroczyńcą, przywiózł tu bandę dzieciaków z Los Angeles powiedział, że są chorzy, po przejściach, wiesz co to znaczy?He wants to be a benefactor, he brought here a pack of children from Los Angeles he says, they are ill, traumatized, do you know what does it mean?
- Nie zapytasz, co ci przywieźliśmy?- Aren't you gonna ask us what we brought you?
- Właśnie go przywieźliśmy.- Lucas brought him back.
-W takim razie, jestem pewna, że w liście, który przywieźliśmy, jest pełen opis.Oh, well, then I'm sure the letter we have brought from your sister will contain a full account.
/Tego dnia nie wróciliśmy do obozu z jedzeniem, /ale przywieźliśmy ciało.No food was brought to camp that day. But the body was, set up in a tent outside.
- A wy go przywieźliście.And still you brought him here?
- Dlaczego przywieźliście go?-Why have you brought him?
- Po co mnie tu przywieźliście?Why have you brought me here, I say?
/Te wspaniałe mapy, które przywieźliście /pomogą nam wydostać się z pola asteroid.The excellent trajectory charts you brought back, will allow us to negotiate our way out of this asteroid field.
Był nieprzytomny kiedy go przywieźliście nie wie gdzie jest farma.He was passed out when y'all brought him back, doesn't know where the farm is.
"Kiedy przywieźli tą dziewczynę do szpitala, dopiero od 6 miesięcy miałem kwalifikacje zawodowe.'When they brought that girl into the hospital, I had only been qualified six months.
- Ci jeźdźcy, którzy przywieźli szczepionkę mówią, że poganie zostali odesłani do siebie.Them riders that brought the vaccine say the heathens have been called back to the agency.
- Ilu już przywieźli?- How many have been brought back?
- Nie, przywieźli go obcy ludzie.-No. Strangers brought him in.
- O tym, gdy cię tu przywieźli!When they brought you here!
"Przyjdzie taki dzień, że na Księżyc poleci statek kosmiczny i przywiezie te złoto na Ziemię.""One day will come when a spaceship will go to the Moon " and will bring back its gold on Earth."
- Waltraut przywiezie go do szpitala jeśli... - Czy on jest homo?- Waltraut will bring him to the hospital when he's better...
/Posłałem po ciebie kierowcę, /który cię do mnie przywiezie.A driver will bring you here. Why?
- Chodź, zaraz tu przywiozą postrzelanych.- Come on, right here will bring postrzelanych.
- Zaraz ich przywiozą, są za górą.- Soon they will bring, are a mountain.
Chłopcy przywiozą ją do domu.The boys will bring her home.
- Kilku agentów z San Diego właśnie ją przywiozło.A couple of San Diego agents just brought her up.
- Pogotowie ją przywiozło.- EMTs brought her in.
ATCU przywiozło nas do szpitala na badania.The ATCU brought us all to a local E.R. to get checked out.
Ciacho to przywiozło. Chyba jest zepsute.The fruitcake in the bottle brought it, but I think it's busted.
Ciekawe ile dzieciaków przywiozło ze sobą laptopy.I wonder how many students brought their laptops down.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'bring':

None found.
Learning languages?