Przysłać (to send) conjugation

Polish
59 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
przyścielę
I will send
przyścielesz
you will send
przyściele
he will send
przyścielemy
we will send
przyścielecie
you all will send
przyścielą
they will send
Imperative
-
przyściel
you send!
niech przyściele
let him/her/it send
przyścielmy
let's send
przyścielcie
you all send
niech przyścielą
let them send
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
przysłałam
I sent
przysłałaś
you sent
przysłała
she sent
przysłałyśmy
we sent
przysłałyście
you all sent
przysłały
they sent
Future feminine tense
przyścielę
I will send
przyścielesz
you will send
przyściele
she will send
przyścielemy
we will send
przyścielecie
you all will send
przyścielą
they will send
Conditional feminine tense
przysłałabym
I would send
przysłałabyś
you would send
przysłałaby
she would send
przysłałybyśmy
we would send
przysłałybyście
you all would send
przysłałyby
they would send
Conditional perfective feminine tense
przysłałabym była
I would have sent
przysłałabyś była
you would have sent
przysłałaby była
she would have sent
przysłałybyśmy były
we would have sent
przysłałybyście były
you all would have sent
przysłałyby były
they would have sent
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
przysłałem
I sent
przysłałeś
you sent
przysłał
he sent
przysłaliśmy
we sent
przysłaliście
you all sent
przysłali
they sent
Future masculine tense
przyścielę
I will send
przyścielesz
you will send
przyściele
he will send
przyścielemy
we will send
przyścielecie
you all will send
przyścielą
they will send
Conditional masculine tense
przysłałbym
I would send
przysłałbyś
you would send
przysłałby
he would send
przysłalibyśmy
we would send
przysłalibyście
you all would send
przysłaliby
they would send
Conditional perfective masculine tense
przysłałbym był
I would have sent
przysłałbyś był
you would have sent
przysłałby był
he would have sent
przysłalibyśmy byli
we would have sent
przysłalibyście byli
you all would have sent
przysłaliby byli
they would have sent
Impersonal
przysłano by
there would be sent
przysłano by
there would be sent

Examples of przysłać

Example in PolishTranslation in English
- Kazałem przysłać jednego faceta.- I told them to send one guy.
- Korpus obiecał przysłać kogoś jak najszybciej, ale mamy niedobór telepatów przeszkolonych do spraw kryminalnych.The corps promised to send someone. But there's a shortage of telepaths trained in criminal cases.
- Musicie przysłać pomoc!Come on, you got to send help!
- Fox MuIder. - Ja przysłałam list.I sent you the note.
- Powiedzcie mu, że was przysłałam.- Just tell them I sent you.
Ale z pewnością przysłałam wam paczkę 50-ciu sztuk.But I definitely sent you a batch of 50.
Czy był jakiś problem z dokumentem prawa własności, które tu przysłałam?So was there a problem with any of the ownership records that I sent over?
Czy nosisz bokserki, które ci przysłałam, Rajesh?You are wearing the boxers that we sent you,aren't you,rajesh?
- Część z nich Ty przysłałaś tu -## I know you sent me some ##
- Kiedy przysłałaś do mnie Sama, w pierwszych tygodniach mojej pracy, żeby zwolnił mnie ze odwiedzanie stron dla dorosłych, wybaczyłem ci.Okay, when you sent sam into my office The first weeks that we worked here to fake fire me For looking atdult web sites on my computer, I forgave you.
- Mówię o komputerowej wiadomości, którą przysłałaś mi wczoraj.That little message you sent me on my computer.
- To ta tapeta, którą przysłałaś, Maddie. - Tak, proszę pani.- There's the wallpaper you sent, Maddie.
- od tych amatorów, których przysłałaś.- from those amateurs you sent.
- 16 skrzynek, które przysłała mi żona.16 cases, sent to me by my wife.
- Agencja ją przysłała.The agency sent her over.
- Agencja ją przysłała?- The agency sent her?
- Ale wysłaliśmy jej fragment i przysłała nam to.- But we sent her the clip and then she sent us this. - I get to be tom.
- Ann mnie przysłała.Ann sent me.
- Jakie hasło? - Nigdy by cię tu nie przysłały bez hasła.They never sent you in here without a word.
Blaszaki przysłały posiłki.Clankers sent reenforcements.
Bubba Zanetti wie z pewnego źródła, że przysłały ją gliny.Bubba Zanetti has it on good authority she's sent by the Bronze, full of treachery.
Cokolwiek to było, spodki przysłały to coś, by wiedzieć co robimy.Whatever it was, the saucers sent it down to find out what we're doing.
Dlatego przysłały cię karzełki.That's why the little people sent you. They knew that.
- Ten co go przysłałem..-The same guy l sent to you for betting..
- To ja przysłałem książkę.- And also the book. - I sent the book.
- To jest sprzęt, który ci przysłałem?- That's the hardware I sent you
-Tylko nie mówcie mu, że was przysłałem.Just don't tell 'em I sent you.
/"Przy okazji, złamaliście już /ostatni kod, który wam przysłałem?"By the way, have you cracked the last cipher I sent you?
"który przysłałeś jedynego syna na świat..."who sent your only son into the world...
- Co tu się stało? - Ci nowi, których przysłałeś, są do niczego!these new guys you sent us are no good.
- Dzięki Bogu przysłałeś mi ten fax.- It's a good thing you sent that fax.
- Od dawna nic nie przysłałeś?You haven't sent me any of your writing for ages.
- Powiedzieli, że ty ich przysłałeś.They said you sent them!
"Byłbyś urażony, gdybym nie przysłał ci kwiatów?# Would you be wounded If I never sent you flowers? #
"Kto cię przysłał"?"Who sent you?"
"Kto przysłał te przedmioty?"Who sent these items?
"Pan chyba wciąż się nie zorientował, kto mnie tu przysłał."You still don't seem to have grasped who sent me here...
"Złoty Wiek" przysłał mi faks i kalendarz.One question: Golden Oldies just sent me a fax machine and a Charo calendar.
- Wzięłaś to, co ci przysłaliśmy?- Are you taking the black cohosh we sent? AMANDA: Mm-hmm.
Przed naszym przybyciem przysłaliśmy dwunastoosobowy zespół.Before we arrived here we sent a team of 12.
Witajcie, to my przysłaliśmy wcześniej maszynę.Hello. We're the people who sent the machine through earlier.
"Nawet to zdjęcie, które przysłaliście, nie spowodowało jakiś wspomnień..."Even with the picture you sent, she doesn't remember...
- Ten wasz kierowca, którego przysłaliście do mnie, pan Zeman...- The driver, that you sent to me, Mr. Zeman...
- Wy przysłaliście filmy?- You sent in those videos?
/Przejrzałam wyniki testów, /które przysłaliście /i skonsultowałam się /z innym dziecięcym neurologiem... /który tu ze mną pracuje. /Szpital Najświętszej Maryi Bolesnej /8:25I've gone over the charts you've sent... and consulted another pediatric neurologist, who works with me here.
A potem dostałam od was list, że umarł. Dzięki Bogu, że przysłaliście mi te zdjęcia.Thank God you sent me those photographs.
"Już trzy razy przysłali mi księdza"They sent me the priest three times already
"przyznaj się do tego, zgódź się na tamto, my już wszystko wiemy - nie wiemy tylko, dlaczego akurat tu cię przysłali, ale się dowiemy - z twoją pomocą albo bez niej."admit this, agree to that, we know everything, we only don't know the purpose you were sent here for. But we will find out with or without your help.
- "Hard Candy" dostało twoje wypociny, są zachwyceni, przysłali ci coś.I sent your stuff over to hard candy, and they went crazy.
- Boże, przysłali złe nagranie.Oh, God, they sent the wrong video. Oh, God.
- Dlatego cię przysłali.-That's why they sent you.
Następnie ich rząd przysłałby tu żołnierzy, którzy spaliliby nasze domy, zabrali nasze dzieci i wszystkich nas zabili!Yes, Father. Then their government would send soldiers here to burn our homes and take our children and kill us all!
Tak przysłalibyśmy.Well, yes, we would send water.
- CIA przysłało mnie tu jako twoje wsparcie.- CIA sent me to ride shotgun with you. - 326.
- Cieszę, że to coś przysłało ciebie, a nie woźnego.I'm glad that thing sent you over here and not the janitor. Thanks.
- Czy biuro szeryfa przysłało ciało?-The sheriff sent over a body?
/przysłało mi swoje mrożące krew w żyłach, /ubezpieczeniowe opowieści.Over 25.000 people had sent me their healthcare horror stories.
26 osób przysłało do naszego biuletynu propozycje zestawów dietetycznych.26 people have sent in recipes for the newsletter.
Wiecie, to wygląda na coś, co przysłałoby dziecko.You know, they actually look like the kind of thing a child would send.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'send':

None found.
Learning languages?